Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > volný čas

volný čas

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kryštof Dupal
Šetření:26. 01. 2011 - 02. 02. 2011
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.82
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Jsem studentem střední školy a rád bych vás poprosil o vyplnění krátké ankety. Výsledky použiju k vypracování zadané práce z předmětu IVT! Děkuji za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3489,47 %89,47 %  
muž410,53 %10,53 %  

Graf

2. Tvůj věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18513,51 %13,16 %  
20410,81 %10,53 %  
13410,81 %10,53 %  
1738,11 %7,89 %  
2338,11 %7,89 %  
1638,11 %7,89 %  
1438,11 %7,89 %  
2538,11 %7,89 %  
2425,41 %5,26 %  
2125,41 %5,26 %  
ostatní odpovědi 27
26
22
35
11
513,51 %13,16 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:19.2
Minimum:13
Maximum:27
Variační rozpětí:14
Rozptyl:17.69
Směrodatná odchylka:4.21
Medián:18
Modus:18

Graf

3. Jaké jsou tvé mimoškolní aktivity? Jak nejraději trávíš volný čas?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné1436,84 %36,84 %  
Mám trénink821,05 %21,05 %  
Chodím do kroužku/ů 513,16 %13,16 %  
Jsem doma a čtu si513,16 %13,16 %  
Jsem doma a hraji hry na počítači37,89 %7,89 %  
Jsem doma a koukám se na televizi37,89 %7,89 %  

Graf

4. Pokud chodíš do kroužku, do jakého?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný936 %23,68 %  
Sportovní936 %23,68 %  
Výtvarný416 %10,53 %  
Hudební312 %7,89 %  

Graf

5. Jak často sportujete/chodíte do kroužků?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 krát týdně1135,48 %28,95 %  
3-5 krát týdně1032,26 %26,32 %  
jiné412,9 %10,53 %  
6 a vícekrát týdně 26,45 %5,26 %  
Nemohu sportovat ze zdravotních důvodů26,45 %5,26 %  
sport pouze sleduji v televizi 26,45 %5,26 %  

Graf

6. Máte rádi sport?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2054,05 %52,63 %  
Trochu1129,73 %28,95 %  
Ne616,22 %15,79 %  

Graf

7. Věnuje se sportu/ kroužkům i zbytek vaší rodiny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1952,78 %50 %  
ano1130,56 %28,95 %  
jiné616,67 %15,79 %  

Graf

8. Čí nápad to byl, abys to dělal/a? Kdo/co tě ovlivňuje při výběru tvých volnočasových aktivit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chtěl/a jsem to já, protože jsem to chtěl/a zkusit2060,61 %52,63 %  
Jiné618,18 %15,79 %  
Chtěli to mí rodiče39,09 %7,89 %  
Chtěl/a jsem to já, protože tam chodí mí kamarádi26,06 %5,26 %  
Z nudy26,06 %5,26 %  

Graf

9. Chtěl/a by ses věnovat ještě něčemu jinému než tomu co děláš?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2264,71 %57,89 %  
ne1235,29 %31,58 %  

Graf

10. Chodíš o víkendu večer ven za zábavou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1643,24 %42,11 %  
někdy1643,24 %42,11 %  
ano513,51 %13,16 %  

Graf

11. Do kdy můžeš o víkendu spát?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do kdy chci2670,27 %68,42 %  
do oběda616,22 %15,79 %  
jiné38,11 %7,89 %  
nejdéle do 825,41 %5,26 %  

Graf

12. Co nejčastěji děláš o víkendu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hraju na počítači / koukám na televizi1544,12 %39,47 %  
učím se/ čtu si720,59 %18,42 %  
sportuji720,59 %18,42 %  
spím514,71 %13,16 %  

Graf

13. Jak často navštěvuješ kino/ divadlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou měsíčně1745,95 %44,74 %  
Jiné1129,73 %28,95 %  
Jednou ročně821,62 %21,05 %  
Jednou týdně12,7 %2,63 %  

Graf

14. Máš nějakou brigádu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2261,11 %57,89 %  
ano1233,33 %31,58 %  
jiné25,56 %5,26 %  

Graf

15. Jseš spokojený/á s množstvím tvého volného času

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1747,22 %44,74 %  
ne1644,44 %42,11 %  
jiné38,33 %7,89 %  

Graf

16. Jaký je váš postoj vůči sociálním sítím? (př. Facebook, atd..)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podporuji sociální sítě1745,95 %44,74 %  
Jiné1540,54 %39,47 %  
Jsem proti séciálním sítím513,51 %13,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dupal, K.volný čas (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://anketavolny-cas.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.