Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Anonymní psychologicko finanční dotazník

Anonymní psychologicko finanční dotazník

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Rotschedl
Šetření:29. 05. 2019 - 09. 07. 2019
Počet respondentů:202
Počet otázek (max/průměr):57 / 43.22
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

dovolte mi požádat Vás v rámci výzkumu rizik chudoby o vyplnění dotazníku. Celkový výzkum má vlastní webové stránky (www.povertylife.com), kde budou zveřejněny kompletní výsledky výzkumu.

Prosím Vás o důkladné vyplnění všech otázek a podotázek.

J. Rotschedl, řešitel výzkumu

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14270,3 %70,3 %  
Muž6029,7 %29,7 %  

Graf

2. Jaký je ročník Vašeho narození

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1988146,93 %6,93 %  
1993125,94 %5,94 %  
1995125,94 %5,94 %  
1990115,45 %5,45 %  
1987104,95 %4,95 %  
1991104,95 %4,95 %  
199694,46 %4,46 %  
199283,96 %3,96 %  
199483,96 %3,96 %  
198173,47 %3,47 %  
ostatní odpovědi 1997
1985
1999
1986
1989
2001
1982
1984
2000
1983
1970
1998
1974
1971
1973
98
1967
93
1979
1980
1975
1969
89
29
81
2004
1948
1949
1972
36
1966
1944
1978
1960
94
17
88
2003
92
77
85
1087
1954
1964
2002
1957
1976
1968
10150 %50 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1940.39
Minimum:93
Maximum:2000
Variační rozpětí:1907
Rozptyl:81439.32
Směrodatná odchylka:285.38
Medián:1989
Modus:1988

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší odborné, vysokoškolské10250,5 %50,5 %  
Střední škola s maturitou8341,09 %41,09 %  
Základní125,94 %5,94 %  
Střední odborné učiliště52,48 %2,48 %  

Graf

4. Kolik osob žije ve Vaší domácnosti

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28843,56 %43,56 %  
33617,82 %17,82 %  
13215,84 %15,84 %  
42813,86 %13,86 %  
5136,44 %6,44 %  
641,98 %1,98 %  
750010,5 %0,5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.52
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.07
Směrodatná odchylka:1.03
Medián:2
Modus:2

Graf

5. Celkový čistý měsíční příjem celé domácnosti (výdělky i dávky všech členů společné domácnosti)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30000199,41 %9,41 %  
40000167,92 %7,92 %  
50000157,43 %7,43 %  
60000136,44 %6,44 %  
70000115,45 %5,45 %  
45000104,95 %4,95 %  
5500083,96 %3,96 %  
3500073,47 %3,47 %  
8000073,47 %3,47 %  
073,47 %3,47 %  
ostatní odpovědi 25000
37000
65000
18000
20000
90000
10000
32000
21000
42000
85000
75000
12000
38000
100000
33000
52000
55.000
36000
15000
44000
28000
10100
67000
16000
19500
108000
23611
35.000
25500
24000
48500
47000
43
39000
17000
68000
104000
43000
27000
48
22000
70
68392
121000
62000
1000
95000
5000
41000
18300
120000
31000
60
40
8944,06 %44,06 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:42698.55
Minimum:48
Maximum:90000
Variační rozpětí:89952
Rozptyl:387167812.33
Směrodatná odchylka:19676.58
Medián:40000
Modus:30000

Graf

6. Celkový čistý měsíční příjem celé domácnosti bez sociálních dávek, podpory apod.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30000178,42 %8,42 %  
40000167,92 %7,92 %  
50000146,93 %6,93 %  
60000115,45 %5,45 %  
70000115,45 %5,45 %  
2500094,46 %4,46 %  
4500083,96 %3,96 %  
083,96 %3,96 %  
8000073,47 %3,47 %  
5500073,47 %3,47 %  
ostatní odpovědi 35000
65000
18000
20000
33000
22000
21000
100000
37000
38000
10000
52000
42000
43000
75000
39000
17000
90000
55.000
15000
44000
28000
10100
67000
16000
19500
17500
35.000
25500
23000
24000
48500
47000
43
9500
68000
104000
27000
48
70
41035
121000
79400
26000
62000
12000
1000
95000
2400
53000
41000
27500
18300
120000
85000
60
40
9446,53 %46,53 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:40777.53
Minimum:43
Maximum:80000
Variační rozpětí:79957
Rozptyl:383466836.66
Směrodatná odchylka:19582.31
Medián:40000
Modus:30000

Graf

7. Vrtíte se, když sedíte – nemůžete posedět na místě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 10, Velmi málootázka č. 10, Občasotázka č. 8, Častootázka č. 8, Velmi častootázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi málo7034,65 %34,65 %  
Občas6431,68 %31,68 %  
Často3718,32 %18,32 %  
Nikdy2311,39 %11,39 %  
Velmi často83,96 %3,96 %  

Graf

8. Provází Vás to v životě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobě (déle než 6 měsíců)10789,92 %52,97 %  
krátkodobě (do 6 měsíců)1210,08 %5,94 %  

Graf

9. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V pracovním životě/ve škole:10189,38 %50 %  
V domácím prostředí:7364,6 %36,14 %  
Při volnočasových aktivitách:3732,74 %18,32 %  
Při řízení auta:87,08 %3,96 %  

Graf

10. Nevydržíte sedět na místě – musíte chodit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 13, Velmi málootázka č. 13, Občasotázka č. 11, Častootázka č. 11, Velmi častootázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi málo8743,07 %43,07 %  
Občas6230,69 %30,69 %  
Nikdy3617,82 %17,82 %  
Často146,93 %6,93 %  
Velmi často31,49 %1,49 %  

Graf

11. Provází Vás to v životě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobě (déle než 6 měsíců)7285,71 %35,64 %  
krátkodobě (do 6 měsíců)1214,29 %5,94 %  

Graf

12. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V pracovním životě/ve škole:6075 %29,7 %  
V domácím prostředí:4657,5 %22,77 %  
Při volnočasových aktivitách:3442,5 %16,83 %  
Při řízení auta:45 %1,98 %  

Graf

13. Máte pocity roztěkanosti, neklidu (třepání, kývání nohou)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 16, Velmi málootázka č. 16, Občasotázka č. 14, Častootázka č. 14, Velmi častootázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi málo7135,15 %35,15 %  
Občas5728,22 %28,22 %  
Nikdy3517,33 %17,33 %  
Často2411,88 %11,88 %  
Velmi často157,43 %7,43 %  

Graf

14. Provází Vás to v životě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobě (déle než 6 měsíců)9193,81 %45,05 %  
krátkodobě (do 6 měsíců)66,19 %2,97 %  

Graf

15. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V pracovním životě/ve škole:8588,54 %42,08 %  
V domácím prostředí:6870,83 %33,66 %  
Při volnočasových aktivitách:3132,29 %15,35 %  
Při řízení auta:1111,46 %5,45 %  

Graf

16. Nevydržíte dlouho u jedné aktivity / přebíháte mezi činnostmi a nedaří se nic dokončit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 19, Velmi málootázka č. 19, Občasotázka č. 17, Častootázka č. 17, Velmi častootázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi málo8441,58 %41,58 %  
Občas5828,71 %28,71 %  
Často2813,86 %13,86 %  
Nikdy2612,87 %12,87 %  
Velmi často62,97 %2,97 %  

Graf

17. Provází Vás to v životě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobě (déle než 6 měsíců)8289,13 %40,59 %  
krátkodobě (do 6 měsíců)1010,87 %4,95 %  

Graf

18. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V domácím prostředí:7076,09 %34,65 %  
V pracovním životě/ve škole:6671,74 %32,67 %  
Při volnočasových aktivitách:5054,35 %24,75 %  
Při řízení auta:44,35 %1,98 %  

Graf

19. Děláte věci právě, když vás napadnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 22, Velmi málootázka č. 22, Občasotázka č. 20, Častootázka č. 20, Velmi častootázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas9145,05 %45,05 %  
Často5929,21 %29,21 %  
Velmi málo3014,85 %14,85 %  
Velmi často188,91 %8,91 %  
Nikdy41,98 %1,98 %  

Graf

20. Provází Vás to v životě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobě (déle než 6 měsíců)15189,88 %74,75 %  
krátkodobě (do 6 měsíců)1710,12 %8,42 %  

Graf

21. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V domácím prostředí:14787,5 %72,77 %  
Při volnočasových aktivitách:11367,26 %55,94 %  
V pracovním životě/ve škole:10260,71 %50,5 %  
Při řízení auta:1710,12 %8,42 %  

Graf

22. Býváte hluční nebo upovídaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 25, Velmi málootázka č. 25, Občasotázka č. 23, Častootázka č. 23, Velmi častootázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas6733,17 %33,17 %  
Velmi málo6532,18 %32,18 %  
Často3316,34 %16,34 %  
Nikdy2713,37 %13,37 %  
Velmi často104,95 %4,95 %  

Graf

23. Provází Vás to v životě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobě (déle než 6 měsíců)10595,45 %51,98 %  
krátkodobě (do 6 měsíců)54,55 %2,48 %  

Graf

24. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V domácím prostředí:9182,73 %45,05 %  
Při volnočasových aktivitách:9182,73 %45,05 %  
V pracovním životě/ve škole:7467,27 %36,63 %  
Při řízení auta:1917,27 %9,41 %  

Graf

25. Nejprve jednáte a teprve pak přemýšlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 28, Velmi málootázka č. 28, Občasotázka č. 26, Častootázka č. 26, Velmi častootázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi málo9547,03 %47,03 %  
Občas4924,26 %24,26 %  
Nikdy3416,83 %16,83 %  
Často199,41 %9,41 %  
Velmi často52,48 %2,48 %  

Graf

26. Provází Vás to v životě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobě (déle než 6 měsíců)7297,3 %35,64 %  
krátkodobě (do 6 měsíců)22,7 %0,99 %  

Graf

27. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V domácím prostředí:6893,15 %33,66 %  
V pracovním životě/ve škole:5473,97 %26,73 %  
Při volnočasových aktivitách:5068,49 %24,75 %  
Při řízení auta:79,59 %3,47 %  

Graf

28. Máte pocit, že pokud něco chcete, tak to musíte mít hned?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 31, Velmi málootázka č. 31, Občasotázka č. 29, Častootázka č. 29, Velmi častootázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi málo6733,17 %33,17 %  
Občas6029,7 %29,7 %  
Často2612,87 %12,87 %  
Velmi často2512,38 %12,38 %  
Nikdy2411,88 %11,88 %  

Graf

29. Provází Vás to v životě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobě (déle než 6 měsíců)10793,86 %52,97 %  
krátkodobě (do 6 měsíců)76,14 %3,47 %  

Graf

30. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V domácím prostředí:9686,49 %47,52 %  
Při volnočasových aktivitách:8172,97 %40,1 %  
V pracovním životě/ve škole:7365,77 %36,14 %  
Při řízení auta:119,91 %5,45 %  

Graf

31. Říká o vás vaše okolí, že se chováte zbrkle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 34, Velmi málootázka č. 34, Občasotázka č. 32, Častootázka č. 32, Velmi častootázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy7537,13 %37,13 %  
Velmi málo7436,63 %36,63 %  
Občas3517,33 %17,33 %  
Často146,93 %6,93 %  
Velmi často41,98 %1,98 %  

Graf

32. Provází Vás to v životě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobě (déle než 6 měsíců)5090,91 %24,75 %  
krátkodobě (do 6 měsíců)59,09 %2,48 %  

Graf

33. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V domácím prostředí:4483,02 %21,78 %  
V pracovním životě/ve škole:3769,81 %18,32 %  
Při volnočasových aktivitách:2649,06 %12,87 %  
Při řízení auta:1222,64 %5,94 %  

Graf

34. Máte problém se podřídit autoritám, pravidlům, disciplíně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 37, Velmi málootázka č. 37, Občasotázka č. 35, Častootázka č. 35, Velmi častootázka č. 35].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi málo8743,07 %43,07 %  
Občas4823,76 %23,76 %  
Nikdy3215,84 %15,84 %  
Často2210,89 %10,89 %  
Velmi často136,44 %6,44 %  

Graf

35. Provází Vás to v životě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobě (déle než 6 měsíců)8096,39 %39,6 %  
krátkodobě (do 6 měsíců)33,61 %1,49 %  

Graf

36. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V pracovním životě/ve škole:7792,77 %38,12 %  
V domácím prostředí:5060,24 %24,75 %  
Při volnočasových aktivitách:2934,94 %14,36 %  
Při řízení auta:1113,25 %5,45 %  

Graf

37. Snažíte se předbíhát, když máte stát někde v řadě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 40, Velmi málootázka č. 40, Občasotázka č. 38, Častootázka č. 38, Velmi častootázka č. 38].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy13164,85 %64,85 %  
Velmi málo5426,73 %26,73 %  
Občas146,93 %6,93 %  
Velmi často20,99 %0,99 %  
Často10,5 %0,5 %  

Graf

38. Provází Vás to v životě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobě (déle než 6 měsíců)1694,12 %7,92 %  
krátkodobě (do 6 měsíců)15,88 %0,5 %  

Graf

39. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při volnočasových aktivitách:1694,12 %7,92 %  
Při řízení auta:635,29 %2,97 %  
V pracovním životě/ve škole:635,29 %2,97 %  
V domácím prostředí:317,65 %1,49 %  

Graf

40. Pouštíte se bezhlavě i do nebezpečných aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 43, Velmi málootázka č. 43, Občasotázka č. 41, Častootázka č. 41, Velmi častootázka č. 41].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy9848,51 %48,51 %  
Velmi málo7738,12 %38,12 %  
Občas199,41 %9,41 %  
Často73,47 %3,47 %  
Velmi často10,5 %0,5 %  

Graf

41. Provází Vás to v životě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobě (déle než 6 měsíců)2485,71 %11,88 %  
krátkodobě (do 6 měsíců)414,29 %1,98 %  

Graf

42. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při volnočasových aktivitách:2592,59 %12,38 %  
V domácím prostředí:1140,74 %5,45 %  
V pracovním životě/ve škole:725,93 %3,47 %  
Při řízení auta:27,41 %0,99 %  

Graf

43. Máte finanční rezervu pro pokrytí nákladů po dobu nejméně 3 měsíců?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13265,35 %65,35 %  
ne7034,65 %34,65 %  

Graf

44. Kolik činí Vaše měsíční splátky všech závazků (spotřebitelských úvěrů, hypotéky, či jiných úvěrů)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
09245,54 %45,54 %  
1146,93 %6,93 %  
300094,46 %4,46 %  
1000094,46 %4,46 %  
600062,97 %2,97 %  
800052,48 %2,48 %  
2000052,48 %2,48 %  
100041,98 %1,98 %  
1500041,98 %1,98 %  
500041,98 %1,98 %  
ostatní odpovědi 500
25000
9000
3500
1500
800
35000
2000
2500
5500
6500
4000
12000
40000
120.000
300
1200
2236
7500
14.000
6600
9026
26000
30000
22000
9009
24000
45000
18000
7000
4500
9500
13500
5024,75 %24,75 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3388.02
Minimum:0
Maximum:24000
Variační rozpětí:24000
Rozptyl:28652760.92
Směrodatná odchylka:5352.83
Medián:1
Modus:0

Graf

45. Své úspory ukládám ve formě (můžete vybrat i více variant)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bankovní účty (běžný, spořící či terminované účty)17385,64 %85,64 %  
V jiné formě3919,31 %19,31 %  
Nemovitosti a pozemky3416,83 %16,83 %  
Podílové fondy3115,35 %15,35 %  
Investiční nebo kapitálové pojištění2411,88 %11,88 %  
Nemám úspory2311,39 %11,39 %  
Peněžní fondy199,41 %9,41 %  
Cenné papíry (akcie)167,92 %7,92 %  
Cenné papíry (státní dluhopisy)62,97 %2,97 %  
Umělecká díla31,49 %1,49 %  

Graf

46. Které z následujících tvrzení preferujete nejvíce (vyberte jednu možnost):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Raději si naspořím a dražší zboží si koupím, jakmile mám naspořeno dostatek peněz.16983,66 %83,66 %  
Dražší zboží kupuju na splátky proto, že mi zbyde více peněz na jiné věci.188,91 %8,91 %  
Dražší zboží kupuju na splátky, protože mi nic jiného nezbývá, nemohl/a bych si je jinak dovolit.157,43 %7,43 %  

Graf

47. Představte si, že můžete dostat níže uvedené obnosy peněz, která možnost z jednotlivých variant se vám líbí více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebo: počkám do zítra a pak dostanu 110 Kč17184,65 %84,65 %  
dostanu 100 Kč dnes3115,35 %15,35 %  

Graf

48. Představte si, že můžete dostat níže uvedené obnosy peněz, která možnost z jednotlivých variant se vám líbí více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostanu 100 Kč dnes14370,79 %70,79 %  
nebo: počkám 1 měsíc na 110 Kč5929,21 %29,21 %  

Graf

49. Představte si, že můžete dostat níže uvedené obnosy peněz, která možnost z jednotlivých variant se vám líbí více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebo: počkám do zítra a pak dostanu 110 000 Kč19496,04 %96,04 %  
dostanu 100 000 Kč dnes83,96 %3,96 %  

Graf

50. Představte si, že můžete dostat níže uvedené obnosy peněz, která možnost z jednotlivých variant se vám líbí více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebo: počkám 1 měsíc a pak dostanu 110 000 Kč?16682,18 %82,18 %  
dostanu 100 000 Kč dnes,3617,82 %17,82 %  

Graf

51. Jak často hrajete výherní automaty (přibližně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy19596,53 %96,53 %  
V minulosti ano, nyní nehraji41,98 %1,98 %  
Zřídka31,49 %1,49 %  

Graf

52. Jak často hrajete hazardní hry (přibližně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy17586,63 %86,63 %  
Zřídka199,41 %9,41 %  
V minulosti ano, nyní nehraji52,48 %2,48 %  
Často31,49 %1,49 %  

Graf

53. Jak často pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka10551,98 %51,98 %  
Často4823,76 %23,76 %  
Nikdy2713,37 %13,37 %  
V minulosti hodně, nyní již nepiji nebo piji jen málo.157,43 %7,43 %  
Denně73,47 %3,47 %  

Graf

54. Jak často berete drogy (marihuana, kokain, pervitin, heroin apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy18089,11 %89,11 %  
Zřídka146,93 %6,93 %  
V minulosti ano, nyní již neberu73,47 %3,47 %  
Často10,5 %0,5 %  

Graf

55. Se kterým tvrzením nejvíce souhlasíte - Svůj život celkově hodnotím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou nahoře a jednou dole, ne vše se vydaří, ale najde se i mnoho pozitivních zážitků a chvil mém životě.11958,91 %58,91 %  
v životě jsem šťastný/á, jsem nadmíru spokojen, mám práci, která mne baví, skvělou rodinu, nic závažného mne netrápí7738,12 %38,12 %  
někdo si na mne asi zasedl, v životě mne provází neustále smůla, nic se pořádně nedaří, mám strašnou práci, která mne nebaví.62,97 %2,97 %  

Graf

56. Ve kterém roce skončila 2. světová válka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
194519496,04 %96,04 %  
Nevím62,97 %2,97 %  
193810,5 %0,5 %  
191810,5 %0,5 %  

Graf

57. Vyplňoval jste již někdy v minulých dnech, týdnech či měsících tento dotzník?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19697,03 %97,03 %  
ano62,97 %2,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 25 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Celkový čistý měsíční příjem celé domácnosti (výdělky i dávky všech členů společné domácnosti)

 • odpověď ( 47000 - 62000 >:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 45000 - 60000 > na otázku 6. Celkový čistý měsíční příjem celé domácnosti bez sociálních dávek, podpory apod.
 • odpověď ( 62000 - 120000 >:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 60000 - 120000 > na otázku 6. Celkový čistý měsíční příjem celé domácnosti bez sociálních dávek, podpory apod.
 • odpověď < 0 - 25000 >:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 0 - 21000 > na otázku 6. Celkový čistý měsíční příjem celé domácnosti bez sociálních dávek, podpory apod.

6. Celkový čistý měsíční příjem celé domácnosti bez sociálních dávek, podpory apod.

 • odpověď ( 21000 - 35000 >:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 25000 - 36000 > na otázku 5. Celkový čistý měsíční příjem celé domácnosti (výdělky i dávky všech členů společné domácnosti)
 • odpověď ( 45000 - 60000 >:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 47000 - 62000 > na otázku 5. Celkový čistý měsíční příjem celé domácnosti (výdělky i dávky všech členů společné domácnosti)
 • odpověď ( 60000 - 120000 >:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 62000 - 120000 > na otázku 5. Celkový čistý měsíční příjem celé domácnosti (výdělky i dávky všech členů společné domácnosti)

8. Provází Vás to v životě:

 • odpověď dlouhodobě (déle než 6 měsíců):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 7. Vrtíte se, když sedíte – nemůžete posedět na místě?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při volnočasových aktivitách: na otázku 9. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 31. Říká o vás vaše okolí, že se chováte zbrkle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním životě/ve škole: na otázku 9. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při řízení auta: na otázku 33. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V domácím prostředí: na otázku 9. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při volnočasových aktivitách: na otázku 15. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

9. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

 • odpověď V pracovním životě/ve škole::
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 7. Vrtíte se, když sedíte – nemůžete posedět na místě?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 13. Máte pocity roztěkanosti, neklidu (třepání, kývání nohou)?

10. Nevydržíte sedět na místě – musíte chodit?

 • odpověď Občas:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi krátkodobě (do 6 měsíců) na otázku 11. Provází Vás to v životě:

11. Provází Vás to v životě:

 • odpověď dlouhodobě (déle než 6 měsíců):
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 10. Nevydržíte sedět na místě – musíte chodit?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V domácím prostředí: na otázku 12. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při volnočasových aktivitách: na otázku 12. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

14. Provází Vás to v životě:

 • odpověď dlouhodobě (déle než 6 měsíců):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 13. Máte pocity roztěkanosti, neklidu (třepání, kývání nohou)?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při volnočasových aktivitách: na otázku 15. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi V domácím prostředí: na otázku 15. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním životě/ve škole: na otázku 15. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi často na otázku 13. Máte pocity roztěkanosti, neklidu (třepání, kývání nohou)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas na otázku 13. Máte pocity roztěkanosti, neklidu (třepání, kývání nohou)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při řízení auta: na otázku 15. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

15. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

 • odpověď V domácím prostředí::
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při volnočasových aktivitách: na otázku 15. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
 • odpověď V pracovním životě/ve škole::
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 13. Máte pocity roztěkanosti, neklidu (třepání, kývání nohou)?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při volnočasových aktivitách: na otázku 15. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi často na otázku 13. Máte pocity roztěkanosti, neklidu (třepání, kývání nohou)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při řízení auta: na otázku 15. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

17. Provází Vás to v životě:

 • odpověď dlouhodobě (déle než 6 měsíců):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 16. Nevydržíte dlouho u jedné aktivity / přebíháte mezi činnostmi a nedaří se nic dokončit?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi V domácím prostředí: na otázku 18. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při volnočasových aktivitách: na otázku 18. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

21. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

 • odpověď Při volnočasových aktivitách::
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při řízení auta: na otázku 21. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

23. Provází Vás to v životě:

 • odpověď dlouhodobě (déle než 6 měsíců):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 22. Býváte hluční nebo upovídaní?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi často na otázku 22. Býváte hluční nebo upovídaní?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při řízení auta: na otázku 24. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V domácím prostředí: na otázku 24. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním životě/ve škole: na otázku 24. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při volnočasových aktivitách: na otázku 24. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas na otázku 22. Býváte hluční nebo upovídaní?

24. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

 • odpověď Při volnočasových aktivitách::
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při řízení auta: na otázku 24. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
 • odpověď V domácím prostředí::
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi často na otázku 22. Býváte hluční nebo upovídaní?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při řízení auta: na otázku 24. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 22. Býváte hluční nebo upovídaní?
 • odpověď V pracovním životě/ve škole::
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi často na otázku 22. Býváte hluční nebo upovídaní?

26. Provází Vás to v životě:

 • odpověď dlouhodobě (déle než 6 měsíců):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při volnočasových aktivitách: na otázku 27. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas na otázku 25. Nejprve jednáte a teprve pak přemýšlíte?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V domácím prostředí: na otázku 27. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním životě/ve škole: na otázku 27. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 25. Nejprve jednáte a teprve pak přemýšlíte?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při řízení auta: na otázku 33. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

27. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

 • odpověď V domácím prostředí::
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při volnočasových aktivitách: na otázku 27. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 25. Nejprve jednáte a teprve pak přemýšlíte?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas na otázku 25. Nejprve jednáte a teprve pak přemýšlíte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobě (déle než 6 měsíců) na otázku 26. Provází Vás to v životě:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při řízení auta: na otázku 33. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním životě/ve škole: na otázku 27. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

29. Provází Vás to v životě:

 • odpověď dlouhodobě (déle než 6 měsíců):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi často na otázku 28. Máte pocit, že pokud něco chcete, tak to musíte mít hned?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při řízení auta: na otázku 30. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při volnočasových aktivitách: na otázku 30. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním životě/ve škole: na otázku 30. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi V domácím prostředí: na otázku 30. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas na otázku 28. Máte pocit, že pokud něco chcete, tak to musíte mít hned?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 28. Máte pocit, že pokud něco chcete, tak to musíte mít hned?

30. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

 • odpověď Při volnočasových aktivitách::
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při řízení auta: na otázku 30. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
 • odpověď V domácím prostředí::
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 28. Máte pocit, že pokud něco chcete, tak to musíte mít hned?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi často na otázku 28. Máte pocit, že pokud něco chcete, tak to musíte mít hned?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním životě/ve škole: na otázku 30. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při řízení auta: na otázku 30. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

32. Provází Vás to v životě:

 • odpověď dlouhodobě (déle než 6 měsíců):
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi často na otázku 22. Býváte hluční nebo upovídaní?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při volnočasových aktivitách: na otázku 33. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V domácím prostředí: na otázku 33. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním životě/ve škole: na otázku 33. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 31. Říká o vás vaše okolí, že se chováte zbrkle?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas na otázku 31. Říká o vás vaše okolí, že se chováte zbrkle?

33. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

 • odpověď V domácím prostředí::
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při volnočasových aktivitách: na otázku 33. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

35. Provází Vás to v životě:

 • odpověď dlouhodobě (déle než 6 měsíců):
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 34. Máte problém se podřídit autoritám, pravidlům, disciplíně?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi často na otázku 34. Máte problém se podřídit autoritám, pravidlům, disciplíně?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při řízení auta: na otázku 36. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při volnočasových aktivitách: na otázku 36. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním životě/ve škole: na otázku 36. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi V domácím prostředí: na otázku 36. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas na otázku 34. Máte problém se podřídit autoritám, pravidlům, disciplíně?

36. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

 • odpověď V pracovním životě/ve škole::
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi často na otázku 34. Máte problém se podřídit autoritám, pravidlům, disciplíně?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při volnočasových aktivitách: na otázku 36. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobě (déle než 6 měsíců) na otázku 35. Provází Vás to v životě:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi V domácím prostředí: na otázku 36. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas na otázku 34. Máte problém se podřídit autoritám, pravidlům, disciplíně?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 34. Máte problém se podřídit autoritám, pravidlům, disciplíně?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při řízení auta: na otázku 36. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

38. Provází Vás to v životě:

 • odpověď dlouhodobě (déle než 6 měsíců):
  • 11.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při volnočasových aktivitách: na otázku 39. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):
  • 11.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas na otázku 37. Snažíte se předbíhát, když máte stát někde v řadě?

39. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

 • odpověď Při volnočasových aktivitách::
  • 11.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobě (déle než 6 měsíců) na otázku 38. Provází Vás to v životě:
  • 11.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas na otázku 37. Snažíte se předbíhát, když máte stát někde v řadě?

42. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

 • odpověď Při volnočasových aktivitách::
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas na otázku 40. Pouštíte se bezhlavě i do nebezpečných aktivit?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobě (déle než 6 měsíců) na otázku 41. Provází Vás to v životě:

43. Máte finanční rezervu pro pokrytí nákladů po dobu nejméně 3 měsíců?

 • odpověď ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám úspory na otázku 45. Své úspory ukládám ve formě (můžete vybrat i více variant)

55. Se kterým tvrzením nejvíce souhlasíte - Svůj život celkově hodnotím:

 • odpověď jednou nahoře a jednou dole, ne vše se vydaří, ale najde se i mnoho pozitivních zážitků a chvil mém životě.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi krátkodobě (do 6 měsíců) na otázku 8. Provází Vás to v životě:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Jaký je ročník Vašeho narození

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Kolik osob žije ve Vaší domácnosti

5. Celkový čistý měsíční příjem celé domácnosti (výdělky i dávky všech členů společné domácnosti)

6. Celkový čistý měsíční příjem celé domácnosti bez sociálních dávek, podpory apod.

7. Vrtíte se, když sedíte – nemůžete posedět na místě?

8. Provází Vás to v životě:

9. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

10. Nevydržíte sedět na místě – musíte chodit?

11. Provází Vás to v životě:

12. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

13. Máte pocity roztěkanosti, neklidu (třepání, kývání nohou)?

14. Provází Vás to v životě:

15. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

16. Nevydržíte dlouho u jedné aktivity / přebíháte mezi činnostmi a nedaří se nic dokončit?

17. Provází Vás to v životě:

18. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

19. Děláte věci právě, když vás napadnou?

20. Provází Vás to v životě:

21. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

22. Býváte hluční nebo upovídaní?

23. Provází Vás to v životě:

24. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

25. Nejprve jednáte a teprve pak přemýšlíte?

26. Provází Vás to v životě:

27. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

28. Máte pocit, že pokud něco chcete, tak to musíte mít hned?

29. Provází Vás to v životě:

30. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

31. Říká o vás vaše okolí, že se chováte zbrkle?

32. Provází Vás to v životě:

33. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

34. Máte problém se podřídit autoritám, pravidlům, disciplíně?

35. Provází Vás to v životě:

36. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

37. Snažíte se předbíhát, když máte stát někde v řadě?

38. Provází Vás to v životě:

39. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

40. Pouštíte se bezhlavě i do nebezpečných aktivit?

41. Provází Vás to v životě:

42. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

43. Máte finanční rezervu pro pokrytí nákladů po dobu nejméně 3 měsíců?

44. Kolik činí Vaše měsíční splátky všech závazků (spotřebitelských úvěrů, hypotéky, či jiných úvěrů)?

45. Své úspory ukládám ve formě (můžete vybrat i více variant)

46. Které z následujících tvrzení preferujete nejvíce (vyberte jednu možnost):

47. Představte si, že můžete dostat níže uvedené obnosy peněz, která možnost z jednotlivých variant se vám líbí více?

51. Jak často hrajete výherní automaty (přibližně)?

52. Jak často hrajete hazardní hry (přibližně)?

53. Jak často pijete alkohol?

54. Jak často berete drogy (marihuana, kokain, pervitin, heroin apod.)

55. Se kterým tvrzením nejvíce souhlasíte - Svůj život celkově hodnotím:

56. Ve kterém roce skončila 2. světová válka

57. Vyplňoval jste již někdy v minulých dnech, týdnech či měsících tento dotzník?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Jaký je ročník Vašeho narození

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Kolik osob žije ve Vaší domácnosti

5. Celkový čistý měsíční příjem celé domácnosti (výdělky i dávky všech členů společné domácnosti)

6. Celkový čistý měsíční příjem celé domácnosti bez sociálních dávek, podpory apod.

7. Vrtíte se, když sedíte – nemůžete posedět na místě?

8. Provází Vás to v životě:

9. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

10. Nevydržíte sedět na místě – musíte chodit?

11. Provází Vás to v životě:

12. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

13. Máte pocity roztěkanosti, neklidu (třepání, kývání nohou)?

14. Provází Vás to v životě:

15. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

16. Nevydržíte dlouho u jedné aktivity / přebíháte mezi činnostmi a nedaří se nic dokončit?

17. Provází Vás to v životě:

18. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

19. Děláte věci právě, když vás napadnou?

20. Provází Vás to v životě:

21. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

22. Býváte hluční nebo upovídaní?

23. Provází Vás to v životě:

24. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

25. Nejprve jednáte a teprve pak přemýšlíte?

26. Provází Vás to v životě:

27. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

28. Máte pocit, že pokud něco chcete, tak to musíte mít hned?

29. Provází Vás to v životě:

30. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

31. Říká o vás vaše okolí, že se chováte zbrkle?

32. Provází Vás to v životě:

33. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

34. Máte problém se podřídit autoritám, pravidlům, disciplíně?

35. Provází Vás to v životě:

36. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

37. Snažíte se předbíhát, když máte stát někde v řadě?

38. Provází Vás to v životě:

39. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

40. Pouštíte se bezhlavě i do nebezpečných aktivit?

41. Provází Vás to v životě:

42. V jakých oblastech života Vás to provází (můžete vybrat více variant):

43. Máte finanční rezervu pro pokrytí nákladů po dobu nejméně 3 měsíců?

44. Kolik činí Vaše měsíční splátky všech závazků (spotřebitelských úvěrů, hypotéky, či jiných úvěrů)?

45. Své úspory ukládám ve formě (můžete vybrat i více variant)

46. Které z následujících tvrzení preferujete nejvíce (vyberte jednu možnost):

47. Představte si, že můžete dostat níže uvedené obnosy peněz, která možnost z jednotlivých variant se vám líbí více?

51. Jak často hrajete výherní automaty (přibližně)?

52. Jak často hrajete hazardní hry (přibližně)?

53. Jak často pijete alkohol?

54. Jak často berete drogy (marihuana, kokain, pervitin, heroin apod.)

55. Se kterým tvrzením nejvíce souhlasíte - Svůj život celkově hodnotím:

56. Ve kterém roce skončila 2. světová válka

57. Vyplňoval jste již někdy v minulých dnech, týdnech či měsících tento dotzník?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rotschedl, J.Anonymní psychologicko finanční dotazník (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://anonymni-psychologicko-finan.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.