Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Antibiotika v lékařské praxi

Antibiotika v lékařské praxi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Stulíková
Šetření:08. 12. 2015 - 24. 12. 2015
Počet respondentů:203
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se J. Stulíková a studuji VOŠZ Brno, Merhautova 15, 3. ročník obor Diplomovaný farmaceutický asistent. Tento dotazník je zaměřen na zásady správného užívání antibiotik a na rozsah podávaných informací ze stran lékařů a lékárníků. Dotazník je anonymní, jeho vyplnění Vám zabere max. 5 minut. Prosím Vás o upřímnost při vyplňování dotazníku a předem děkuji za jeho vyplnění. 

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15174,38 %74,38 %  
Muž5225,62 %25,62 %  

Graf

2. Patřím do věkové kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-35 let15676,85 %76,85 %  
36-60 let3919,21 %19,21 %  
61 let a více83,94 %3,94 %  

Graf

3. Počet obyvatel ve Vaší obci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 000 a více (například Břeclav a větší města)10350,74 %50,74 %  
Do 30005326,11 %26,11 %  
3000 – 25 0004723,15 %23,15 %  

Graf

4. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou9848,28 %48,28 %  
Vysokoškolské7235,47 %35,47 %  
Středoškolské bez maturity178,37 %8,37 %  
Vyšší odborná škola136,4 %6,4 %  
Základní škola31,48 %1,48 %  

Graf

5. Užíval/a jste někdy antibiotika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19395,07 %95,07 %  
Ne, nemám s nimi žádnou zkušenost (dále odpovězte jen na otázky 6-10)62,96 %2,96 %  
Ne, ale mám s nimi zkušenost (např. u dětí)41,97 %1,97 %  

Graf

6. Antibiotika se užívají v případě onemocnění způsobené:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bakteriemi16681,77 %81,77 %  
Viry3416,75 %16,75 %  
Parazity31,48 %1,48 %  

Graf

7. Po jakou dobu by se podle Vás měla antibiotika užívat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dle doporučení lékaře15676,85 %76,85 %  
Jen do využití celého balení3115,27 %15,27 %  
Dokud nevymizí příznaky onemocnění94,43 %4,43 %  
Pouze 7 dní73,45 %3,45 %  

Graf

8. Zaškrtněte všechna tvrzení, která považujete za správná v rámci úspěšné antibiotické léčby:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přesná diagnóza a včasné podání antibiotik18591,13 %91,13 %  
Nevynechat dávku18289,66 %89,66 %  
Ukončit antibiotickou léčbu ihned po odeznění příznaků nemoci73,45 %3,45 %  
Při prvních příznacích chřipky si ihned vzít antibiotikum (například ze zbylých zásob doma)41,97 %1,97 %  

Graf

9. Z následujících tvrzení vyberte všechna, která podle Vás mohou být důvodem neúčinné léčby antibiotiky, tj. mohou zapříčinit špatné fungování antibiotik:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neopodstatněné užívání antibiotik18490,64 %90,64 %  
Ukončení léčby antibiotiky po vymizení příznaků nemoci16078,82 %78,82 %  
Pokud do 30 minut po podání antibiotika nastane zvracení, je důležité vzít si ihned další dávku antibiotika6733 %33 %  
Nedostatek spánku během léčby antibiotiky5627,59 %27,59 %  
Současné podávání léků na horečku (například Paralen)2311,33 %11,33 %  

Graf

10. Domnívám se, že užívání antibiotik během chřipky urychluje uzdravení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18390,15 %90,15 %  
Ano209,85 %9,85 %  

Graf

11. Dodržujete vždy přesný čas podání antibiotik dle pokynů lékaře?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas zapomenu, dávku užívám v toleranci 1 hodiny od stanovené doby9447,96 %46,31 %  
Ano vždy9347,45 %45,81 %  
Ne, často je užívám v toleranci nad 1 hodinu od stanovené doby73,57 %3,45 %  
Ne, vůbec nedodržuji21,02 %0,99 %  

Graf

12. Před užíváním antibiotik si přečtete příbalový leták:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano vždy9347,21 %45,81 %  
Většinou ano6633,5 %32,51 %  
Někdy2110,66 %10,34 %  
Většinou ne105,08 %4,93 %  
Nikdy73,55 %3,45 %  

Graf

13. Předepsaná antibiotika lékařem užíváte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po stanovenou dobu lékařem17086,29 %83,74 %  
Dokud nedoberu celé balení199,64 %9,36 %  
Dokud mi není dobře84,06 %3,94 %  

Graf

14. V případě výskytu nežádoucích účinků spojených s antibiotickou léčbou:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zavolám lékaři14373,71 %70,44 %  
Ihned přestanu antibiotika užívat3216,49 %15,76 %  
Antibiotika beru dál, jak bylo předepsáno105,15 %4,93 %  
Nevím, jak se v takovém případě mám zachovat94,64 %4,43 %  

Graf

15. Informace o zásadách správného užívání antibiotik jsem převážně získal/a z tohoto zdroje:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lékař8945,41 %43,84 %  
Příbalový leták4020,41 %19,7 %  
Lékárník3115,82 %15,27 %  
Jiný zdroj3115,82 %15,27 %  
Žádné takové informace nemám52,55 %2,46 %  

Graf

16. Jak se mám zachovat v případě výskytu nežádoucích účinků při léčbě antibiotiky jsem se převážně dozvěděl/a z tohoto zdroje:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z příbalového letáku8342,56 %40,89 %  
Od lékaře5628,72 %27,59 %  
Jiný zdroj3115,9 %15,27 %  
Nevím, jak se v takovém případě mám zachovat168,21 %7,88 %  
Od lékárníka94,62 %4,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Patřím do věkové kategorie:

3. Počet obyvatel ve Vaší obci:

4. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

5. Užíval/a jste někdy antibiotika?

6. Antibiotika se užívají v případě onemocnění způsobené:

7. Po jakou dobu by se podle Vás měla antibiotika užívat?

8. Zaškrtněte všechna tvrzení, která považujete za správná v rámci úspěšné antibiotické léčby:

9. Z následujících tvrzení vyberte všechna, která podle Vás mohou být důvodem neúčinné léčby antibiotiky, tj. mohou zapříčinit špatné fungování antibiotik:

10. Domnívám se, že užívání antibiotik během chřipky urychluje uzdravení:

11. Dodržujete vždy přesný čas podání antibiotik dle pokynů lékaře?

12. Před užíváním antibiotik si přečtete příbalový leták:

13. Předepsaná antibiotika lékařem užíváte:

14. V případě výskytu nežádoucích účinků spojených s antibiotickou léčbou:

15. Informace o zásadách správného užívání antibiotik jsem převážně získal/a z tohoto zdroje:

16. Jak se mám zachovat v případě výskytu nežádoucích účinků při léčbě antibiotiky jsem se převážně dozvěděl/a z tohoto zdroje:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Patřím do věkové kategorie:

3. Počet obyvatel ve Vaší obci:

4. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

5. Užíval/a jste někdy antibiotika?

6. Antibiotika se užívají v případě onemocnění způsobené:

7. Po jakou dobu by se podle Vás měla antibiotika užívat?

8. Zaškrtněte všechna tvrzení, která považujete za správná v rámci úspěšné antibiotické léčby:

9. Z následujících tvrzení vyberte všechna, která podle Vás mohou být důvodem neúčinné léčby antibiotiky, tj. mohou zapříčinit špatné fungování antibiotik:

10. Domnívám se, že užívání antibiotik během chřipky urychluje uzdravení:

11. Dodržujete vždy přesný čas podání antibiotik dle pokynů lékaře?

12. Před užíváním antibiotik si přečtete příbalový leták:

13. Předepsaná antibiotika lékařem užíváte:

14. V případě výskytu nežádoucích účinků spojených s antibiotickou léčbou:

15. Informace o zásadách správného užívání antibiotik jsem převážně získal/a z tohoto zdroje:

16. Jak se mám zachovat v případě výskytu nežádoucích účinků při léčbě antibiotiky jsem se převážně dozvěděl/a z tohoto zdroje:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stulíková, J.Antibiotika v lékařské praxi (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://antibiotika-v-lekarske-praxi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.