Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Anticipativní socializace

Anticipativní socializace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Doležalová
Šetření:03. 01. 2014 - 04. 01. 2014
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku, který bude využit ke zpracování seminární práce v rámci výuky sociologie na VŠE.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Co Vás vedlo k výběru Vašeho zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní zájem6667,35 %67,35 %  
Předchozí vzdělání2020,41 %20,41 %  
Rodiče1414,29 %14,29 %  
Přátelé77,14 %7,14 %  
NEZAMĚSTNÁN22,04 %2,04 %  
Jsem student11,02 %1,02 %  
Jsem nezaměstnaná 11,02 %1,02 %  
náhoda11,02 %1,02 %  
nemám11,02 %1,02 %  
Potřeba vydělat11,02 %1,02 %  
Ještě nepracuji11,02 %1,02 %  

Graf

2. Shoduje se Vaše zaměstnání se zaměstnáním rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8586,73 %86,73 %  
Ano1313,27 %13,27 %  

Graf

3. Budete své děti vést ke stejnému zaměstnání jako je Vaše?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nezáleží mi na tom7879,59 %79,59 %  
Ano, alespoň podobné zaměření33,06 %3,06 %  
záleží na jejich zájmech11,02 %1,02 %  
Nechám své děti, aby se rozhodli podle sebe.11,02 %1,02 %  
neplánuju takle dopředu,... záleží na nich, co budou chtít a v tom je budu podporovat11,02 %1,02 %  
Ne, pokusím seje vést tak, aby dělali to, co zajímá a baví je.11,02 %1,02 %  
dle jejich talentu a zájmů11,02 %1,02 %  
děti mít nebudu11,02 %1,02 %  
Nemám děti11,02 %1,02 %  
Nechci děti 11,02 %1,02 %  
záležet bude na jejich rozhodnutí a jejich zájmech11,02 %1,02 %  
Ano, ale jen pokud to bude i jejich zájem11,02 %1,02 %  
záleží na dítěti11,02 %1,02 %  
Rozhodně ne11,02 %1,02 %  
Nechám to na jejich rozhodnutí.11,02 %1,02 %  
volbu nechám na nich11,02 %1,02 %  
Ne, nebudu je nutit.11,02 %1,02 %  
nemám11,02 %1,02 %  
Ještě nepracuji11,02 %1,02 %  

Graf

4. Myslíte si, že dítě bude mít větší potenciál když bude k povolání vedené od malička?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5152,04 %52,04 %  
Ne4747,96 %47,96 %  

Graf

5. Je, podle Vás, tento jev především možné vysledovat u tzv. elitní společnosti? (doktoři, právníci, herci..)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5658,33 %57,14 %  
Ne4041,67 %40,82 %  

Graf

6. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-205960,2 %60,2 %  
21-353131,63 %31,63 %  
36 a více88,16 %8,16 %  

Graf

7. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou7475,51 %75,51 %  
Vysokoškolské1818,37 %18,37 %  
Základní44,08 %4,08 %  
Středoškolské bez maturity22,04 %2,04 %  

Graf

8. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5051,02 %51,02 %  
muž4848,98 %48,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co Vás vedlo k výběru Vašeho zaměstnání?

2. Shoduje se Vaše zaměstnání se zaměstnáním rodičů?

3. Budete své děti vést ke stejnému zaměstnání jako je Vaše?

4. Myslíte si, že dítě bude mít větší potenciál když bude k povolání vedené od malička?

5. Je, podle Vás, tento jev především možné vysledovat u tzv. elitní společnosti? (doktoři, právníci, herci..)

6. Váš věk

7. Nejvyšší dosažené vzdělání

8. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co Vás vedlo k výběru Vašeho zaměstnání?

2. Shoduje se Vaše zaměstnání se zaměstnáním rodičů?

3. Budete své děti vést ke stejnému zaměstnání jako je Vaše?

4. Myslíte si, že dítě bude mít větší potenciál když bude k povolání vedené od malička?

5. Je, podle Vás, tento jev především možné vysledovat u tzv. elitní společnosti? (doktoři, právníci, herci..)

6. Váš věk

7. Nejvyšší dosažené vzdělání

8. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Doležalová, K.Anticipativní socializace (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://anticipativni-socializace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.