Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Antické památky Řecka

Antické památky Řecka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Křížová
Šetření:15. 02. 2011 - 22. 02. 2011
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):13 / 11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Jeho výsledky mi pomohou k dokončení absloventské práce.

Moc děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jaký způsob dovolené preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznání2840,58 %40,58 %  
odpočinek1927,54 %27,54 %  
zábava1521,74 %21,74 %  
sport34,35 %4,35 %  
vše11,45 %1,45 %  
turistika (tj. poznání, odpočinek, zábava a sport)11,45 %1,45 %  
poznání, odpočinek a spor spojený se zábavou, vše11,45 %1,45 %  
kombinace všech11,45 %1,45 %  

Graf

2. Co se Vám vybaví, když se řekne Řecko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
památky4666,67 %66,67 %  
moře2130,43 %30,43 %  
gastronomie11,45 %1,45 %  
pohostinnost obyvatel11,45 %1,45 %  

Graf

3. Navštívil/a jste již někdy Řecko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4463,77 %63,77 %  
ano2536,23 %36,23 %  

Graf

4. Z jakého důvodu jste Řecko nenavštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena2250 %31,88 %  
časová vytíženost1534,09 %21,74 %  
vzdálenost36,82 %4,35 %  
nic12,27 %1,45 %  
do zahraničí moc necestuji12,27 %1,45 %  
nezájem12,27 %1,45 %  
nemám ráda teplé počasí12,27 %1,45 %  

Graf

5. Kolik dní považujete za ideální k návštěvě Řecka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 - 141872 %26,09 %  
15 a více416 %5,8 %  
4 - 7312 %4,35 %  

Graf

6. Znáte nějaké významné starověké památky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne613,64 %8,7 %  
pantheon49,09 %5,8 %  
ano36,82 %4,35 %  
koloseum36,82 %4,35 %  
Olymp24,55 %2,9 %  
Partheon12,27 %1,45 %  
Antické12,27 %1,45 %  
chrám Dia v Olympii, Héřin chrám v Efezu12,27 %1,45 %  
Akropolis12,27 %1,45 %  
hora Olymp, Pozůstatky olympijských her12,27 %1,45 %  
ostatní odpovědi chrámy, akropolis
Olympie,Rhodos (město),Héraion na Samu
Mauzoleum v Halikarnassu, Akropolis
Mnoho
Athény,Akrokorint,Akropolis
řecký amfitéatr, akropolis, athény, Marathon
město Alexandria
Akropolis,
Parthenon
Momentálně si žádnou nevybavím.
Pantheon, Akropolis
akropol
Kolloseum
nie
Pantheon, korintský sloup, Coloseum-ŘÍM
Meteory
akropole
mausoleum
Pantheon, Akropole
aeropag
jo
2147,73 %30,43 % 

Graf

7. Jaká starověká místa jste navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Athény1976 %27,54 %  
Delfy936 %13,04 %  
Olympie520 %7,25 %  

Graf

8. Myslíte si, že má cestovní ruch negativní vliv na tyto památky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2942,03 %42,03 %  
ne2333,33 %33,33 %  
nevím1724,64 %24,64 %  

Graf

9. Jak podle Vás české cestovní kanceláře propagují řecké památky ve svých katalozích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře2840,58 %40,58 %  
chvalitebně2536,23 %36,23 %  
dostatečně1014,49 %14,49 %  
nedostatečně34,35 %4,35 %  
výborně34,35 %4,35 %  

Graf

10. Z jakého zdroje byste čerpal/a informace o dané zemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet4260,87 %60,87 %  
turistický průvodce1318,84 %18,84 %  
přátelé a známý68,7 %8,7 %  
cestovní kanceláře a agentury45,8 %5,8 %  
přátelé, internet i turistidký průvodce11,45 %1,45 %  
internet a přátelé11,45 %1,45 %  
internet + přátelé11,45 %1,45 %  
nic11,45 %1,45 %  

Graf

11. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5275,36 %75,36 %  
muž1724,64 %24,64 %  

Graf

12. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 254666,67 %66,67 %  
26 - 351318,84 %18,84 %  
36 - 451014,49 %14,49 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou4768,12 %68,12 %  
vysokoškolské1420,29 %20,29 %  
střední odborné68,7 %8,7 %  
základní11,45 %1,45 %  
vyšší odborné11,45 %1,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Navštívil/a jste již někdy Řecko?

  • odpověď ano:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 8 - 14 na otázku 5. Kolik dní považujete za ideální k návštěvě Řecka?
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Athény na otázku 7. Jaká starověká místa jste navštívil/a?
  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi cena na otázku 4. Z jakého důvodu jste Řecko nenavštívil/a?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi časová vytíženost na otázku 4. Z jakého důvodu jste Řecko nenavštívil/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký způsob dovolené preferujete?

2. Co se Vám vybaví, když se řekne Řecko?

3. Navštívil/a jste již někdy Řecko?

4. Z jakého důvodu jste Řecko nenavštívil/a?

5. Kolik dní považujete za ideální k návštěvě Řecka?

7. Jaká starověká místa jste navštívil/a?

8. Myslíte si, že má cestovní ruch negativní vliv na tyto památky?

9. Jak podle Vás české cestovní kanceláře propagují řecké památky ve svých katalozích?

10. Z jakého zdroje byste čerpal/a informace o dané zemi?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký způsob dovolené preferujete?

2. Co se Vám vybaví, když se řekne Řecko?

3. Navštívil/a jste již někdy Řecko?

4. Z jakého důvodu jste Řecko nenavštívil/a?

5. Kolik dní považujete za ideální k návštěvě Řecka?

7. Jaká starověká místa jste navštívil/a?

8. Myslíte si, že má cestovní ruch negativní vliv na tyto památky?

9. Jak podle Vás české cestovní kanceláře propagují řecké památky ve svých katalozích?

10. Z jakého zdroje byste čerpal/a informace o dané zemi?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Křížová, P.Antické památky Řecka (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://anticke-pamatky-recka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.