Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Antikoncepce aneb bezpečný sex

Antikoncepce aneb bezpečný sex

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Ratajová
Šetření:03. 12. 2010 - 11. 12. 2010
Počet respondentů:171
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jako studenti ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava bychom Vás chtěli požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Našim cílem je zjistit jaké typy antikoncepce využíváte nejčastěji a jaké s nimi máte zkušenosti. 

 

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 2511969,59 %69,59 %  
15 - 192916,96 %16,96 %  
26 - 402011,7 %11,7 %  
41 a více31,75 %1,75 %  

Graf

2. Odkud jste se poprvé dozvěděli o sexu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamarádi7745,03 %45,03 %  
rodina3922,81 %22,81 %  
TV3621,05 %21,05 %  
škola105,85 %5,85 %  
internet95,26 %5,26 %  

Graf

3. Od kolika let sexuálně žijete?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
173621,05 %21,05 %  
163419,88 %19,88 %  
183319,3 %19,3 %  
153118,13 %18,13 %  
19116,43 %6,43 %  
1474,09 %4,09 %  
2052,92 %2,92 %  
2142,34 %2,34 %  
1221,17 %1,17 %  
221,17 %1,17 %  
ostatní odpovědi 24
25
13
23
26
63,51 %3,51 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:16.78
Minimum:14
Maximum:21
Variační rozpětí:7
Rozptyl:2.11
Směrodatná odchylka:1.45
Medián:17
Modus:17

Graf

4. Jak často provozujete sex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň jednou týdně12271,35 %71,35 %  
alespoň jednou měsíčně3118,13 %18,13 %  
alespoň jednou za půl roku116,43 %6,43 %  
méně často než jendou za půl roku74,09 %4,09 %  

Graf

5. Trváte na používání kondomu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13780,12 %80,12 %  
ano2715,79 %15,79 %  
nevím74,09 %4,09 %  

Graf

6. Prasknul Vám někdy kondom?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13176,61 %76,61 %  
ano4023,39 %23,39 %  

Graf

7. Jakou značku kondomu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Durex8348,54 %48,54 %  
Pepino3520,47 %20,47 %  
jiné2916,96 %16,96 %  
Primeros2414,04 %14,04 %  

Graf

8. Snižuje kondom Váš požitek ze sexu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10360,23 %60,23 %  
ne6839,77 %39,77 %  

Graf

9. Kdybyste chtěli mít sex s někým, koho znáte pouze krátce (například člověk z párty), použili byste kondom?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15490,06 %90,06 %  
ne179,94 %9,94 %  

Graf

10. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 13, ženaotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12774,27 %74,27 %  
muž4425,73 %25,73 %  

Graf

11. Užíváte hormonální antikoncepci nebo jinou formu ženské ochrany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10582,68 %61,4 %  
ne2217,32 %12,87 %  

Graf

12. Kolik jste ochotna čtvrtletně investovat do antikoncepce? (Údaje v Kč)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
301 - 6008365,35 %48,54 %  
601 - 10002519,69 %14,62 %  
1 - 30086,3 %4,68 %  
1001 a více75,51 %4,09 %  
nic43,15 %2,34 %  

Graf

13. Kdo by měl podle Vás hradit antikoncepci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oba11869,01 %69,01 %  
žena4526,32 %26,32 %  
rodiče42,34 %2,34 %  
muž42,34 %2,34 %  

Graf

14. Kolik má Vaše obec obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
300000 a více4526,32 %26,32 %  
5000 - 200004224,56 %24,56 %  
0 - 50003822,22 %22,22 %  
20000 - 500002414,04 %14,04 %  
50000 - 3000002212,87 %12,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Odkud jste se poprvé dozvěděli o sexu?

3. Od kolika let sexuálně žijete?

4. Jak často provozujete sex?

5. Trváte na používání kondomu?

6. Prasknul Vám někdy kondom?

7. Jakou značku kondomu preferujete?

8. Snižuje kondom Váš požitek ze sexu?

9. Kdybyste chtěli mít sex s někým, koho znáte pouze krátce (například člověk z párty), použili byste kondom?

10. Vaše pohlaví?

11. Užíváte hormonální antikoncepci nebo jinou formu ženské ochrany?

12. Kolik jste ochotna čtvrtletně investovat do antikoncepce? (Údaje v Kč)

13. Kdo by měl podle Vás hradit antikoncepci?

14. Kolik má Vaše obec obyvatel?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Odkud jste se poprvé dozvěděli o sexu?

3. Od kolika let sexuálně žijete?

4. Jak často provozujete sex?

5. Trváte na používání kondomu?

6. Prasknul Vám někdy kondom?

7. Jakou značku kondomu preferujete?

8. Snižuje kondom Váš požitek ze sexu?

9. Kdybyste chtěli mít sex s někým, koho znáte pouze krátce (například člověk z párty), použili byste kondom?

10. Vaše pohlaví?

11. Užíváte hormonální antikoncepci nebo jinou formu ženské ochrany?

12. Kolik jste ochotna čtvrtletně investovat do antikoncepce? (Údaje v Kč)

13. Kdo by měl podle Vás hradit antikoncepci?

14. Kolik má Vaše obec obyvatel?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ratajová, M.Antikoncepce aneb bezpečný sex (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://antikoncepce-aneb-be.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.