Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Antisemitismus, rasismus x náboženská a kulturní tolerance

Antisemitismus, rasismus x náboženská a kulturní tolerance

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Žilková
Šetření:13. 08. 2012 - 16. 08. 2012
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):26 / 26
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Sbírám data pro bakalářskou práci. Zajímá mě míra antisemitismu a tolerance vůči náboženským a národnostním menšinám ve společnosti. Jedná se o doplňkový výzkum k výzkumu Náboženská a kulturní tolerance. Najdeme zde některé podobné otázky, které jsou ale doplněné pro důkladnější šetření. Prosím pokračujte ve vyplňování i když budete mít pocit, že vyplňujete dotazník, který znáte. Tato nová data jsou daleko průkaznější než z předchozího dotazníku. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-253250 %50 %  
25-402437,5 %37,5 %  
40-6057,81 %7,81 %  
60+34,69 %4,69 %  

Graf

2. Jaké je Vaše NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské - maturita3554,69 %54,69 %  
vysokoškolské2335,94 %35,94 %  
vyšší odborné46,25 %6,25 %  
základní23,13 %3,13 %  

Graf

3. Jaké je Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3148,44 %48,44 %  
zaměstnanec2640,63 %40,63 %  
důchodce34,69 %4,69 %  
nezaměstnaný34,69 %4,69 %  
podnikatel11,56 %1,56 %  

Graf

4. Považujete se za rasistu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5992,19 %92,19 %  
ano57,81 %7,81 %  

Graf

5. Považujete se za antisemitu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne64100 %100 %  

Graf

6. Jaký máte postoj OBECNĚ k náboženství - jákémukoliv, křesťanství, islám, judaismus, budhismus...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální3351,56 %51,56 %  
spíše pozitivní1117,19 %17,19 %  
spíše negativní1015,63 %15,63 %  
pozitivní710,94 %10,94 %  
určitě negativní34,69 %4,69 %  

Graf

7. Vzbuzuje ve Vás judaismus (židovské náboženství) negativní pocity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6093,75 %93,75 %  
ano46,25 %6,25 %  

Graf

8. Vzbuzuje ve Vás islám (náboženství muslimů) negativní pocity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3960,94 %60,94 %  
ne2539,06 %39,06 %  

Graf

9. Vadila by Vám výstavba (židovské) synagogy ve Vašem městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne3554,69 %54,69 %  
spíše ne1726,56 %26,56 %  
je mi to jedno57,81 %7,81 %  
spíše ano46,25 %6,25 %  
nevím23,13 %3,13 %  
určitě ano11,56 %1,56 %  

Graf

10. Vadila by Vám výstavba (islámské) mešity ve Vašem městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2335,94 %35,94 %  
určitě ne1218,75 %18,75 %  
nevím1015,63 %15,63 %  
spíše ne812,5 %12,5 %  
určitě ano69,38 %9,38 %  
jemi to jedno57,81 %7,81 %  

Graf

11. Vadilo by Vám kdyby ve Vašem sousedství žili židé?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5992,19 %92,19 %  
nevím57,81 %7,81 %  

Graf

12. Vadilo by Vám kdyby ve Vašem sousedství žili muslimové?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2640,63 %40,63 %  
nevím2132,81 %32,81 %  
ano1726,56 %26,56 %  

Graf

13. Vadilo by Vám sousedit s větší židovskou obcí? (několik set až tisíc židů)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3960,94 %60,94 %  
nevím1828,13 %28,13 %  
ano710,94 %10,94 %  

Graf

14. Vadilo by Vám mít v příbuzenstvu žida?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6093,75 %93,75 %  
nevím46,25 %6,25 %  

Graf

15. Vadilo by Vám mít v příbuzenstvu muslima?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2843,75 %43,75 %  
nevím2437,5 %37,5 %  
ano1218,75 %18,75 %  

Graf

16. Byl/a byste raději v příbuzenství s židy nebo s muslimy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s židy4976,56 %76,56 %  
s židy i s muslimy812,5 %12,5 %  
s nikým69,38 %9,38 %  
s muslimy11,56 %1,56 %  

Graf

17. Kdyby došlo k ničení majetku židů ve Vašem městě, tak by Vám to:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vadilo5687,5 %87,5 %  
bylo jedno812,5 %12,5 %  

Graf

18. Kdyby bylo pácháno násilí na židech ve Vašem městě, tak by vám to:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vadilo6195,31 %95,31 %  
bylo jedno34,69 %4,69 %  

Graf

19. Kdyby došlo k útokům na židy ve Vašem městě, tak byste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze slovně bránil/a židy4062,5 %62,5 %  
nic nedělal/a1218,75 %18,75 %  
aktivně bránil/a židy1218,75 %18,75 %  

Graf

20. Podle Vašeho názoru Vás židé ohrožují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neohrožují společnost, stát a svět5078,13 %78,13 %  
neohrožuí můj život4570,31 %70,31 %  
neohrožují moje svobody a práva4367,19 %67,19 %  
neohrožují můj majetek3960,94 %60,94 %  
neohrožují moje děti3656,25 %56,25 %  
ohrožují společnost, stát a svět23,13 %3,13 %  
Neohrožují a nebo o tom alespoň nevím.11,56 %1,56 %  
svět ohrožují fanatičtí věřící, je jedno, zda se jedná o křesťany, židy či muslimy11,56 %1,56 %  
Když pominu pomatené ortodoxní židy, tak jsou prospěšní civilizovanému světu11,56 %1,56 %  
židi jsou lidi jako my.to jen jakákoliv forma náboženství je problém11,56 %1,56 %  

Graf

21. Podle Vašeho názoru Vás muslimové ohrožují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ohrožují společnost, stát a svět2945,31 %45,31 %  
neohrožují můj život2539,06 %39,06 %  
neohrožují muj majetek2539,06 %39,06 %  
neohrožují moje děti2335,94 %35,94 %  
ohrožují moje svobody a práva1625 %25 %  
neohrožují moje svobody a práva1523,44 %23,44 %  
neohrožují společnost, stát a svět1320,31 %20,31 %  
neohrožují moje svobody a práva ZATÍM11,56 %1,56 %  
Neohrožují a nebo o tom alespoň nevím.11,56 %1,56 %  
ohrožují můj život11,56 %1,56 %  
ohrožují muj majetek11,56 %1,56 %  
ohrožují moje děti11,56 %1,56 %  
vzhledem k zanedbatelnému počtu muslimů v zemi vcelku ireleventní11,56 %1,56 %  
Samozřejmě záleží na konkrétním muslimovi, ale když se přestěhují do jiné země, tak by se měli spíš přizpůsobit než řvát, že jim tam strašně ubližují - podle zpráv mi přijde, že se snaží, aby se zavedly jejich zvyky jako zákon.11,56 %1,56 %  
viz odpověď na otázku č. 2011,56 %1,56 %  
ale jen někteří, spíše špatný pocit z přítomnosti muslimů11,56 %1,56 %  
ohrožují samy sebe svými pravidly11,56 %1,56 %  
nevím11,56 %1,56 %  
Jak kteří. Tohle je mnohem širší problematika, než aby se dala shrnout několika body.11,56 %1,56 %  
jako ženě mi podání této víry zcela nevyhovuje11,56 %1,56 %  
platí pro Islám11,56 %1,56 %  

Graf

22. Cítíte se ohrožen/a spíše ze strany židů nebo muslimů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od muslimů3960,94 %60,94 %  
od nikoho2132,81 %32,81 %  
nevím34,69 %4,69 %  
od židů11,56 %1,56 %  

Graf

23. Jaký je Váš názor na existenci stát Izrael?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je dobře, že vznikl5382,81 %82,81 %  
je chyba, že vznikl914,06 %14,06 %  
měl by zaniknout23,13 %3,13 %  

Graf

24. Jak vnímáte stát Izrael?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi jedno4671,88 %71,88 %  
Mám ho rád/a1726,56 %26,56 %  
Nesnáším ho11,56 %1,56 %  

Graf

25. Prošel/prošla jste nějakým vzděláváním v oblasti holocaustu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3859,38 %59,38 %  
ne2640,63 %40,63 %  

Graf

26. Domníváte se že je pravda, že:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
židé jsou normální lidé5078,13 %78,13 %  
židé patří do naší společnosti4671,88 %71,88 %  
židé jsou velmi vzdělaní2437,5 %37,5 %  
židé jsou dobří obchodníci2234,38 %34,38 %  
židé jsou obětí propagandy1625 %25 %  
židé jsou nespravedlivě pronásledováni1523,44 %23,44 %  
židé jsou lichváři34,69 %4,69 %  
židé chtějí světovou nadvládu34,69 %4,69 %  
existují dobré vtipy se židovskou tématikou.11,56 %1,56 %  
židé jsou nečestní11,56 %1,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Vzbuzuje ve Vás islám (náboženství muslimů) negativní pocity?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Vadilo by Vám mít v příbuzenstvu muslima?
 • odpověď ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 10. Vadila by Vám výstavba (islámské) mešity ve Vašem městě?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi neohrožují společnost, stát a svět na otázku 21. Podle Vašeho názoru Vás muslimové ohrožují?

9. Vadila by Vám výstavba (židovské) synagogy ve Vašem městě?

 • odpověď určitě ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 10. Vadila by Vám výstavba (islámské) mešity ve Vašem městě?

12. Vadilo by Vám kdyby ve Vašem sousedství žili muslimové?

 • odpověď ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Vadilo by Vám mít v příbuzenstvu muslima?
 • odpověď ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 10. Vadila by Vám výstavba (islámské) mešity ve Vašem městě?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neohrožují společnost, stát a svět na otázku 21. Podle Vašeho názoru Vás muslimové ohrožují?

15. Vadilo by Vám mít v příbuzenstvu muslima?

 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 10. Vadila by Vám výstavba (islámské) mešity ve Vašem městě?

20. Podle Vašeho názoru Vás židé ohrožují?

 • odpověď neohrožují moje děti:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neohrožují muj majetek na otázku 21. Podle Vašeho názoru Vás muslimové ohrožují?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neohrožují moje děti na otázku 21. Podle Vašeho názoru Vás muslimové ohrožují?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neohrožují moje svobody a práva na otázku 21. Podle Vašeho názoru Vás muslimové ohrožují?
 • odpověď neohrožují můj majetek:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neohrožují moje děti na otázku 20. Podle Vašeho názoru Vás židé ohrožují?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neohrožují muj majetek na otázku 21. Podle Vašeho názoru Vás muslimové ohrožují?

21. Podle Vašeho názoru Vás muslimové ohrožují?

 • odpověď neohrožují muj majetek:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neohrožují moje děti na otázku 21. Podle Vašeho názoru Vás muslimové ohrožují?
 • odpověď ohrožují společnost, stát a svět:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Vadilo by Vám mít v příbuzenstvu muslima?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Vadilo by Vám kdyby ve Vašem sousedství žili muslimové?

22. Cítíte se ohrožen/a spíše ze strany židů nebo muslimů?

 • odpověď od muslimů:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Vadilo by Vám kdyby ve Vašem sousedství žili muslimové?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ohrožují moje svobody a práva na otázku 21. Podle Vašeho názoru Vás muslimové ohrožují?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Vadilo by Vám mít v příbuzenstvu muslima?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ vzdělání?

3. Jaké je Vaše zaměstnání?

4. Považujete se za rasistu?

5. Považujete se za antisemitu?

6. Jaký máte postoj OBECNĚ k náboženství - jákémukoliv, křesťanství, islám, judaismus, budhismus...

7. Vzbuzuje ve Vás judaismus (židovské náboženství) negativní pocity?

8. Vzbuzuje ve Vás islám (náboženství muslimů) negativní pocity?

9. Vadila by Vám výstavba (židovské) synagogy ve Vašem městě?

10. Vadila by Vám výstavba (islámské) mešity ve Vašem městě?

11. Vadilo by Vám kdyby ve Vašem sousedství žili židé?

12. Vadilo by Vám kdyby ve Vašem sousedství žili muslimové?

13. Vadilo by Vám sousedit s větší židovskou obcí? (několik set až tisíc židů)

14. Vadilo by Vám mít v příbuzenstvu žida?

15. Vadilo by Vám mít v příbuzenstvu muslima?

16. Byl/a byste raději v příbuzenství s židy nebo s muslimy?

17. Kdyby došlo k ničení majetku židů ve Vašem městě, tak by Vám to:

18. Kdyby bylo pácháno násilí na židech ve Vašem městě, tak by vám to:

19. Kdyby došlo k útokům na židy ve Vašem městě, tak byste:

20. Podle Vašeho názoru Vás židé ohrožují?

21. Podle Vašeho názoru Vás muslimové ohrožují?

22. Cítíte se ohrožen/a spíše ze strany židů nebo muslimů?

23. Jaký je Váš názor na existenci stát Izrael?

24. Jak vnímáte stát Izrael?

25. Prošel/prošla jste nějakým vzděláváním v oblasti holocaustu?

26. Domníváte se že je pravda, že:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ vzdělání?

3. Jaké je Vaše zaměstnání?

4. Považujete se za rasistu?

5. Považujete se za antisemitu?

6. Jaký máte postoj OBECNĚ k náboženství - jákémukoliv, křesťanství, islám, judaismus, budhismus...

7. Vzbuzuje ve Vás judaismus (židovské náboženství) negativní pocity?

8. Vzbuzuje ve Vás islám (náboženství muslimů) negativní pocity?

9. Vadila by Vám výstavba (židovské) synagogy ve Vašem městě?

10. Vadila by Vám výstavba (islámské) mešity ve Vašem městě?

11. Vadilo by Vám kdyby ve Vašem sousedství žili židé?

12. Vadilo by Vám kdyby ve Vašem sousedství žili muslimové?

13. Vadilo by Vám sousedit s větší židovskou obcí? (několik set až tisíc židů)

14. Vadilo by Vám mít v příbuzenstvu žida?

15. Vadilo by Vám mít v příbuzenstvu muslima?

16. Byl/a byste raději v příbuzenství s židy nebo s muslimy?

17. Kdyby došlo k ničení majetku židů ve Vašem městě, tak by Vám to:

18. Kdyby bylo pácháno násilí na židech ve Vašem městě, tak by vám to:

19. Kdyby došlo k útokům na židy ve Vašem městě, tak byste:

20. Podle Vašeho názoru Vás židé ohrožují?

21. Podle Vašeho názoru Vás muslimové ohrožují?

22. Cítíte se ohrožen/a spíše ze strany židů nebo muslimů?

23. Jaký je Váš názor na existenci stát Izrael?

24. Jak vnímáte stát Izrael?

25. Prošel/prošla jste nějakým vzděláváním v oblasti holocaustu?

26. Domníváte se že je pravda, že:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žilková, B.Antisemitismus, rasismus x náboženská a kulturní tolerance (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://antisemitismus-x-tolerance.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.