Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aplikace organizačních systemických konstelací v praxi

Aplikace organizačních systemických konstelací v praxi

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Vrba
Šetření:21. 01. 2011 - 02. 02. 2011
Počet respondentů:27
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Úvodní text:
Tento dotazník má sloužit jako průzkumný nástroj praktické části diplomové práce, která nese název Systemický koučing a konstelace pro organizace. Diplomová práce je vypracovávána studentem oboru andragogika Univerzity Jana Amose Komenského v Praze. Cílem dotazníkového šetření je zjistit, jaké je v současnosti praktické uplatnění organizačních a podnikových systemických konstelací. Dotazník je určen zejména lektorům a lektorkám systemických konstelací a dále těm, kteří se o tuto tématiku aktivně zajímají. Upozorňuji, že dotazník je anonymní.
Děkuji předem za Vaši ochotu.
Pavel Vrba

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Z nabízených možností vyberte vždy jednu odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Zástupci jakých organizací se podle Vašich zkušeností nejčastěji hlásí na semináře, které se zabývají organizačními a podnikovými konstelacemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zástupci soukromoprávních ziskových organizací (obchodní společnosti, družstva).1244,44 %44,44 %  
Podnikatelé jednotlivci (OSVČ).1244,44 %44,44 %  
Zástupci veřejnoprávních neziskových organizací (veřejné instituce, správní úřady, státní podniky, apod.).27,41 %7,41 %  
Zástupci soukromoprávních neziskových organizací (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, církve, politické strany).13,7 %3,7 %  

Graf

2. Zástupci jakých organizací se podle Vašich zkušeností nejméně účastní seminářů, které se zabývají organizačními a podnikovými konstelacemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zástupci veřejnoprávních neziskových organizací (veřejné instituce, správní úřady, státní podniky, apod.).2074,07 %74,07 %  
Podnikatelé jednotlivci (OSVČ).311,11 %11,11 %  
Zástupci soukromoprávních neziskových organizací (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, církve, politické strany).311,11 %11,11 %  
Zástupci soukromoprávních ziskových organizací (obchodní společnosti, družstva).13,7 %3,7 %  

Graf

3. V jakém typu organizace je podle Vás možné úspěšně zrealizovat konstelační akci zaměřenou na organizační a podnikové systemické konstelace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V soukromoprávních ziskových organizacích (obchodní společnosti).2074,07 %74,07 %  
V soukromoprávních neziskových organizacích (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, církve, politické strany).414,81 %14,81 %  
Ve veřejnoprávních neziskových organizacích (veřejné instituce, správní úřady, státní podniky, apod.).311,11 %11,11 %  

Graf

4. Pokud se pořádá konstelační cvičení přímo v organizaci, děje se tak spíš za aktivní účasti řídících členů systému dané organizace anebo s pomocí neutrálních figurantů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za účasti řídících členů systému organizace.1244,44 %44,44 %  
Nejprve s pomocí neutrálních figurantů, později se přidají i vlastní pracovníci systému dané organizace.1140,74 %40,74 %  
Za účasti neutrálních figurantů.414,81 %14,81 %  

Graf

5. Jaké si myslíte, že jsou bariéry aplikace organizačních konstelací v systémech, jejichž zástupci z řad managementu zpravidla nemají zájem o využití této metody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odhalení skrytých osobních stránek vedoucích pracovníků.1244,44 %44,44 %  
Nízká informovanost o metodě systemického koučingu a konstelacích.725,93 %25,93 %  
Nízká otevřenost směrem k vnitoorganizačním sociálním vazbám.518,52 %18,52 %  
Cenové podmínky nutné pro zajištění realizace metody systemických konstelací v organizaci.27,41 %7,41 %  
Častá souvislost mezi řešenými organizačními a firemními tématy a rodinnou úrovní13,7 %3,7 %  

Graf

6. Jaký hlavní význam z nabízených možností přisuzujete organizačním a podnikovým konstelacím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pochopení jednotlivých pozic v systému organizace.933,33 %33,33 %  
Vnější, osobně nezkreslený pohled na celkovou strukturu daného systému (firmy, organizace, oddělení, apod.).933,33 %33,33 %  
Zdroj poznatků o organizaci.414,81 %14,81 %  
Rozvoj a využití EQ u osob v rámci pracovního prostředí.311,11 %11,11 %  
Pomáhá odstranit negativní komunikační jednání mezi lidskými zdroji v organizaci (mobbing, bossing, staffing, apod.).27,41 %7,41 %  

Graf

7. Co si myslíte, že z uvedených možností nejvíce motivuje zájemce o výcvik systemických konstelací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce na vlastním osobnostním rozvoji a sebepoznání.1140,74 %40,74 %  
Rádi by lépe řídili firmu nebo organizaci.622,22 %22,22 %  
Zvýšení kvalifikace v oblasti profesního, kariérního nebo personálního poradenství.622,22 %22,22 %  
Touha po pochopení skrytých synergií ve společenských systémech.414,81 %14,81 %  

Graf

8. Myslíte si, že metoda systemických konstelací je efektivní pro další řízení organizace či podniku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2281,48 %81,48 %  
ne518,52 %18,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Vrba, P.Aplikace organizačních systemických konstelací v praxi (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://aplikace-organizacni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.