Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aplikace organizačních systemických konstelací v praxi

Aplikace organizačních systemických konstelací v praxi

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Vrba
Šetření:21. 01. 2011 - 02. 02. 2011
Počet respondentů:27
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Úvodní text:
Tento dotazník má sloužit jako průzkumný nástroj praktické části diplomové práce, která nese název Systemický koučing a konstelace pro organizace. Diplomová práce je vypracovávána studentem oboru andragogika Univerzity Jana Amose Komenského v Praze. Cílem dotazníkového šetření je zjistit, jaké je v současnosti praktické uplatnění organizačních a podnikových systemických konstelací. Dotazník je určen zejména lektorům a lektorkám systemických konstelací a dále těm, kteří se o tuto tématiku aktivně zajímají. Upozorňuji, že dotazník je anonymní.
Děkuji předem za Vaši ochotu.
Pavel Vrba

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Z nabízených možností vyberte vždy jednu odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Zástupci jakých organizací se podle Vašich zkušeností nejčastěji hlásí na semináře, které se zabývají organizačními a podnikovými konstelacemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zástupci soukromoprávních ziskových organizací (obchodní společnosti, družstva).1244,44 %44,44 %  
Podnikatelé jednotlivci (OSVČ).1244,44 %44,44 %  
Zástupci veřejnoprávních neziskových organizací (veřejné instituce, správní úřady, státní podniky, apod.).27,41 %7,41 %  
Zástupci soukromoprávních neziskových organizací (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, církve, politické strany).13,7 %3,7 %  

Graf

2. Zástupci jakých organizací se podle Vašich zkušeností nejméně účastní seminářů, které se zabývají organizačními a podnikovými konstelacemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zástupci veřejnoprávních neziskových organizací (veřejné instituce, správní úřady, státní podniky, apod.).2074,07 %74,07 %  
Podnikatelé jednotlivci (OSVČ).311,11 %11,11 %  
Zástupci soukromoprávních neziskových organizací (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, církve, politické strany).311,11 %11,11 %  
Zástupci soukromoprávních ziskových organizací (obchodní společnosti, družstva).13,7 %3,7 %  

Graf

3. V jakém typu organizace je podle Vás možné úspěšně zrealizovat konstelační akci zaměřenou na organizační a podnikové systemické konstelace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V soukromoprávních ziskových organizacích (obchodní společnosti).2074,07 %74,07 %  
V soukromoprávních neziskových organizacích (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, církve, politické strany).414,81 %14,81 %  
Ve veřejnoprávních neziskových organizacích (veřejné instituce, správní úřady, státní podniky, apod.).311,11 %11,11 %  

Graf

4. Pokud se pořádá konstelační cvičení přímo v organizaci, děje se tak spíš za aktivní účasti řídících členů systému dané organizace anebo s pomocí neutrálních figurantů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za účasti řídících členů systému organizace.1244,44 %44,44 %  
Nejprve s pomocí neutrálních figurantů, později se přidají i vlastní pracovníci systému dané organizace.1140,74 %40,74 %  
Za účasti neutrálních figurantů.414,81 %14,81 %  

Graf

5. Jaké si myslíte, že jsou bariéry aplikace organizačních konstelací v systémech, jejichž zástupci z řad managementu zpravidla nemají zájem o využití této metody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odhalení skrytých osobních stránek vedoucích pracovníků.1244,44 %44,44 %  
Nízká informovanost o metodě systemického koučingu a konstelacích.725,93 %25,93 %  
Nízká otevřenost směrem k vnitoorganizačním sociálním vazbám.518,52 %18,52 %  
Cenové podmínky nutné pro zajištění realizace metody systemických konstelací v organizaci.27,41 %7,41 %  
Častá souvislost mezi řešenými organizačními a firemními tématy a rodinnou úrovní13,7 %3,7 %  

Graf

6. Jaký hlavní význam z nabízených možností přisuzujete organizačním a podnikovým konstelacím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pochopení jednotlivých pozic v systému organizace.933,33 %33,33 %  
Vnější, osobně nezkreslený pohled na celkovou strukturu daného systému (firmy, organizace, oddělení, apod.).933,33 %33,33 %  
Zdroj poznatků o organizaci.414,81 %14,81 %  
Rozvoj a využití EQ u osob v rámci pracovního prostředí.311,11 %11,11 %  
Pomáhá odstranit negativní komunikační jednání mezi lidskými zdroji v organizaci (mobbing, bossing, staffing, apod.).27,41 %7,41 %  

Graf

7. Co si myslíte, že z uvedených možností nejvíce motivuje zájemce o výcvik systemických konstelací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce na vlastním osobnostním rozvoji a sebepoznání.1140,74 %40,74 %  
Rádi by lépe řídili firmu nebo organizaci.622,22 %22,22 %  
Zvýšení kvalifikace v oblasti profesního, kariérního nebo personálního poradenství.622,22 %22,22 %  
Touha po pochopení skrytých synergií ve společenských systémech.414,81 %14,81 %  

Graf

8. Myslíte si, že metoda systemických konstelací je efektivní pro další řízení organizace či podniku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2281,48 %81,48 %  
ne518,52 %18,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vrba, P.Aplikace organizačních systemických konstelací v praxi (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://aplikace-organizacni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.