Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Archivnictví MŠ

Archivnictví MŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Hrubá
Šetření:31. 03. 2011 - 15. 04. 2011
Počet respondentů:333
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené kolegyně,

vyplněním tohoto dotazníku pomůžete zmapovat současnou situaci v archivaci na mateřských školách, které působí jako samostatné příspěvkové organizace a které se staly novelou zákona č. 160/2009Sb., původci neurčenými a ze zákona byly vyjmuty zejména některé povinnosti. Ráda bych se pokusila v rámci mé bakalářské práce ujasnit tuto situaci MŠ v archivnictví a vytvořit po zmapování současného stavu i ve spolupráci s jednotlivými archivy ČR, metodický materiál, který by Vám měl být nápomocen při Vaší práci.

Odpovědi respondentů

1. Vaše mateřská škola je umístěna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Obec (do 3000 obyvatel)otázka č. 2, Město (nad 3000 obyvatel)otázka č. 2, Statutární město (město, které se člení na městské části)otázka č. 2, Krajské městootázka č. 2, Prahaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obec (do 3000 obyvatel)16148,35 %48,35 %  
Město (nad 3000 obyvatel)9428,23 %28,23 %  
Statutární město (město, které se člení na městské části)4714,11 %14,11 %  
Krajské město278,11 %8,11 %  
Praha41,2 %1,2 %  

Graf

2. Počet tříd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-215345,95 %45,95 %  
3-411233,63 %33,63 %  
5-63510,51 %10,51 %  
Máme odloučené pracoviště (více MŠ v jednom právním subjektu)195,71 %5,71 %  
7 a více144,2 %4,2 %  

Graf

3. Pod který státní oblastní archiv spadá vaše MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravský zemský archiv v Brně10030,03 %30,03 %  
Státní oblastní archiv v Zámrsku5115,32 %15,32 %  
Statní oblastní archiv v Litoměřicích5015,02 %15,02 %  
Státní oblastní archiv v Praze4212,61 %12,61 %  
Státní oblastní archiv v Plzni4112,31 %12,31 %  
Státní oblastní archiv v Třeboni298,71 %8,71 %  
Zemský archiv v Opavě206,01 %6,01 %  

Graf

4. Nařídil Vám Váš zřizovatel vedení spisové služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne27281,68 %81,68 %  
ano6118,32 %18,32 %  

Graf

5. Vedete v současné době alespoň omezenou spisovou službu (podací deník) přesto, že jste z této povinnosti ze zákona vyjmuty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano31093,09 %93,09 %  
ne236,91 %6,91 %  

Graf

6. Pokud ano, tak v jaké podobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasické (písemné)31694,89 %94,89 %  
Elektronické175,11 %5,11 %  

Graf

7. Máte vytvořen vnitřní předpis (spisový řád), kterým se při řádné péči o dokumenty a následné skartaci řídíte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano30591,59 %91,59 %  
ne288,41 %8,41 %  

Graf

8. Spolupracujete s Vaším státním okresním archivem při vyřazování dokumentů a jejich ukládáním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19157,36 %57,36 %  
ano14242,64 %42,64 %  

Graf

9. Jakým způsobem si zpracováváte výběr archiválií (předarchivní péči)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sama MŠ32397 %97 %  
Odborná firma103 %3 %  

Graf

10. Jak často žádáte státní okresní archiv o výběr archiválií? (v současnosti v mimoskartačním řízení)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ještě nikdy jsme nežádali a ani neumožnili výběr archiválií21664,86 %64,86 %  
Dle potřeby a množství uložených dokumentů (nejdéle 1x za 5 let)10932,73 %32,73 %  
Pravidelně každý rok (vždy následně po uplynutí skartační lhůty)82,4 %2,4 %  

Graf

11. Umožňuje Vám spádový statní okresní archiv trvalý skartační souhlas?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím24172,37 %72,37 %  
ano5817,42 %17,42 %  
ne3410,21 %10,21 %  

Graf

12. Jakým způsobem evidujete dokumenty? (můžete zaškrtnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Před uložením označuji skartačním znakem a lhůtou19458,26 %58,26 %  
Evidenci uložených dokumentů si vedu v archivní knize7723,12 %23,12 %  
Vedu si vlastní evidenci o uložených dokumentech (např. formou protokolu o uložení či jiného záznamu)7021,02 %21,02 %  
Neeviduji ani neoznačuji žádné dokumenty5717,12 %17,12 %  

Graf

13. Využila byste metodiku, jak zjednodušeně provádět archivní a spisovou službu včetně vzorové směrnice, jejíž součásti by byl i spisový a skartační plán, který by objasnil současnou situaci v povinnostech MŠ jako samostatného právního subjektu ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano31995,8 %95,8 %  
ne144,2 %4,2 %  

Graf

14. Využila byste ve své práci jednoduchý počítačový program, který by Vám usnadnil evidenci a vyřazování ukládaných dokumentů v každém příslušném kalendářním roce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano30190,39 %90,39 %  
ne329,61 %9,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Spolupracujete s Vaším státním okresním archivem při vyřazování dokumentů a jejich ukládáním?

  • odpověď ano:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dle potřeby a množství uložených dokumentů (nejdéle 1x za 5 let) na otázku 10. Jak často žádáte státní okresní archiv o výběr archiválií? (v současnosti v mimoskartačním řízení)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše mateřská škola je umístěna?

2. Počet tříd?

3. Pod který státní oblastní archiv spadá vaše MŠ?

4. Nařídil Vám Váš zřizovatel vedení spisové služby?

5. Vedete v současné době alespoň omezenou spisovou službu (podací deník) přesto, že jste z této povinnosti ze zákona vyjmuty?

6. Pokud ano, tak v jaké podobě?

7. Máte vytvořen vnitřní předpis (spisový řád), kterým se při řádné péči o dokumenty a následné skartaci řídíte?

8. Spolupracujete s Vaším státním okresním archivem při vyřazování dokumentů a jejich ukládáním?

9. Jakým způsobem si zpracováváte výběr archiválií (předarchivní péči)?

10. Jak často žádáte státní okresní archiv o výběr archiválií? (v současnosti v mimoskartačním řízení)

11. Umožňuje Vám spádový statní okresní archiv trvalý skartační souhlas?

12. Jakým způsobem evidujete dokumenty? (můžete zaškrtnout více možností)

13. Využila byste metodiku, jak zjednodušeně provádět archivní a spisovou službu včetně vzorové směrnice, jejíž součásti by byl i spisový a skartační plán, který by objasnil současnou situaci v povinnostech MŠ jako samostatného právního subjektu ?

14. Využila byste ve své práci jednoduchý počítačový program, který by Vám usnadnil evidenci a vyřazování ukládaných dokumentů v každém příslušném kalendářním roce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše mateřská škola je umístěna?

2. Počet tříd?

3. Pod který státní oblastní archiv spadá vaše MŠ?

4. Nařídil Vám Váš zřizovatel vedení spisové služby?

5. Vedete v současné době alespoň omezenou spisovou službu (podací deník) přesto, že jste z této povinnosti ze zákona vyjmuty?

6. Pokud ano, tak v jaké podobě?

7. Máte vytvořen vnitřní předpis (spisový řád), kterým se při řádné péči o dokumenty a následné skartaci řídíte?

8. Spolupracujete s Vaším státním okresním archivem při vyřazování dokumentů a jejich ukládáním?

9. Jakým způsobem si zpracováváte výběr archiválií (předarchivní péči)?

10. Jak často žádáte státní okresní archiv o výběr archiválií? (v současnosti v mimoskartačním řízení)

11. Umožňuje Vám spádový statní okresní archiv trvalý skartační souhlas?

12. Jakým způsobem evidujete dokumenty? (můžete zaškrtnout více možností)

13. Využila byste metodiku, jak zjednodušeně provádět archivní a spisovou službu včetně vzorové směrnice, jejíž součásti by byl i spisový a skartační plán, který by objasnil současnou situaci v povinnostech MŠ jako samostatného právního subjektu ?

14. Využila byste ve své práci jednoduchý počítačový program, který by Vám usnadnil evidenci a vyřazování ukládaných dokumentů v každém příslušném kalendářním roce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrubá, E.Archivnictví MŠ (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://archivnictvi-ms.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.