Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Argentina atraktivní destinace

Argentina atraktivní destinace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Divinová
Šetření:09. 01. 2011 - 25. 01. 2011
Počet respondentů:117
Počet otázek (max/průměr):14 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum o Argentině je součástí mé absolventské práce, má sloužit ke zjištění všeobecného povědomí a návštěvnosti této země.

Odpovědi respondentů

1. Co Vás nejvíce zajímá při návštěvě země?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přírodní památky5748,72 %48,72 %  
kulturní památky4336,75 %36,75 %  
architektonické památky1714,53 %14,53 %  

Graf

2. Jaký motiv cestování preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznání6051,28 %51,28 %  
odpočinek3429,06 %29,06 %  
zábava1210,26 %10,26 %  
jiné54,27 %4,27 %  
dobrodružství43,42 %3,42 %  
sport21,71 %1,71 %  

Graf

3. Co si představíte když se řekne Argentina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Buenos Aires3328,21 %28,21 %  
telenovely3025,64 %25,64 %  
fotbal2622,22 %22,22 %  
Evita1411,97 %11,97 %  
Maradona75,98 %5,98 %  
hovězí75,98 %5,98 %  

Graf

4. Byl/a jste už někdy v Argentině

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11396,58 %96,58 %  
ano43,42 %3,42 %  

Graf

5. Kde přesně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Buenos Aires375 %2,56 %  
Buenos Aires, služebně jen na 4 dny bylo to OK125 %0,85 %  

Graf

6. Jak se Vám návštěva líbila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
líbila250 %1,71 %  
nelíbila125 %0,85 %  
spíše líbila125 %0,85 %  

Graf

7. Láká Vás návštěva této země?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8070,8 %68,38 %  
ne3329,2 %28,21 %  

Graf

8. Z jakých důvodů jste nenavštívil/a tuto zemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ceně6557,52 %55,56 %  
z důvodů velké vzdálenosti2320,35 %19,66 %  
jiné2118,58 %17,95 %  
časové vytíženosti32,65 %2,56 %  
druhu dopravy10,88 %0,85 %  

Graf

9. Jakou atraktivitu byste chtěl/a navštívit v Argentině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vodopády Iguazú5950,43 %50,43 %  
Buenos Aires3126,5 %26,5 %  
Tierra del Fuego (Ohňová země)2319,66 %19,66 %  
Península Valdés43,42 %3,42 %  

Graf

10. Kolik dní dovolené považujete za ideální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8-148370,94 %70,94 %  
15 a více2622,22 %22,22 %  
4-786,84 %6,84 %  

Graf

11. Z jakého zdroje byste čerpal/a informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet7967,52 %67,52 %  
turistický průvodce1512,82 %12,82 %  
CK, CA108,55 %8,55 %  
přátelé, známý97,69 %7,69 %  
jiné43,42 %3,42 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8774,36 %74,36 %  
muž3025,64 %25,64 %  

Graf

13. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-255849,57 %49,57 %  
26-352924,79 %24,79 %  
36-501815,38 %15,38 %  
51 a více119,4 %9,4 %  
méně než 1510,85 %0,85 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou7564,1 %64,1 %  
vysoká2521,37 %21,37 %  
vyšší odborné75,98 %5,98 %  
střední odborné75,98 %5,98 %  
základní 32,56 %2,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co Vás nejvíce zajímá při návštěvě země?

2. Jaký motiv cestování preferujete?

3. Co si představíte když se řekne Argentina?

4. Byl/a jste už někdy v Argentině

7. Láká Vás návštěva této země?

8. Z jakých důvodů jste nenavštívil/a tuto zemi?

9. Jakou atraktivitu byste chtěl/a navštívit v Argentině?

10. Kolik dní dovolené považujete za ideální?

11. Z jakého zdroje byste čerpal/a informace?

12. Jaké je Vaše pohlaví

13. Jaký je Váš věk?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co Vás nejvíce zajímá při návštěvě země?

2. Jaký motiv cestování preferujete?

3. Co si představíte když se řekne Argentina?

4. Byl/a jste už někdy v Argentině

7. Láká Vás návštěva této země?

8. Z jakých důvodů jste nenavštívil/a tuto zemi?

9. Jakou atraktivitu byste chtěl/a navštívit v Argentině?

10. Kolik dní dovolené považujete za ideální?

11. Z jakého zdroje byste čerpal/a informace?

12. Jaké je Vaše pohlaví

13. Jaký je Váš věk?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Divinová, M.Argentina atraktivní destinace (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://argentina-atraktivni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.