Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Asertivita do škol?

Asertivita do škol?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milena Řehořová
Šetření:13. 02. 2016 - 27. 02. 2016
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník byl vytvořen ke sběru informací pro praktickou část mé závěrečné práce studia andragogiky na téma Využití asertivních technik v edukačním procesu.

Dotazník je určen pro učitele i širokou veřejnost. Předem děkuji za Váš čas i Vaši pomoc.

 

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2369,23 %9,23 %  
2457,69 %7,69 %  
2257,69 %7,69 %  
2657,69 %7,69 %  
2157,69 %7,69 %  
2034,62 %4,62 %  
4334,62 %4,62 %  
2734,62 %4,62 %  
2934,62 %4,62 %  
3823,08 %3,08 %  
ostatní odpovědi 46
30
17
58
44
1/3 průměrného dožití
14
36
49
50
41
16
42
28
53
Šedesát
18
13
59
19
25
31
2538,46 %38,46 % 

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4163,08 %63,08 %  
muž1116,92 %16,92 %  
zena23,08 %3,08 %  
F23,08 %3,08 %  
jisté11,54 %1,54 %  
Muž.11,54 %1,54 %  
m11,54 %1,54 %  
robot11,54 %1,54 %  
Ž11,54 %1,54 %  
týpek11,54 %1,54 %  
ostatní odpovědi chlap jak hora ;)
holka
Mám
34,62 %4,62 % 

Graf

3. Co si představíte pod pojmem „asertivita“?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"mám právo mít každý den hodinu pro sebe" - vyjadření vlastního názoru/pocitu/potřeby bez výčitek

aktivní inteligentní prosazování vlastních zájmů

asertivní komunikace umožňuje vyjádření vlastního názoru bez útoků na druhého, není agresivitou, manipulací ani pasivitou

dobrý,rozumný, klidný přístup

Dosažení svých cílů, bez negativních důsledků na ostatní.

dovednost prosadit svůj postoj a své zájmy aniž bych narušila práva a teritorium ostatních

důrazné, však nekonfliktní jednání, řešení problému

hájit své zájmy, prosadit nenásilně svůj názor

jednání

Jendá se o vlastnost člověka, takový člověk se nebojí, nenchá se jen tak vyvést z míry, je odvážný, neohlíží se tolikna reakce lidí

klidná, vyvážená komunikace splňující náš počáteční záměr

klidné a neoblomné řešení problémů

komunikační metoda vedoucí ke kompromisu

Neaktivita

nekonfliktní prosazování svých zájmů bez poškození druhých lidí nebo jejich zájmů

nevím

nic :D já to nikdy neslyšela...

ovládání

Prosadit si vlastí názor.

Prosazení se

prosazování svých názorů

průbojné chování

předvídavost apod.

Reagující na změny

Reakce na agresi argumenty

Rozumné řešení problémů bez přehnaných reakcí nebo bezdůvodného osočování ostatních.

samostatné a sebevědomé vystupování

sebejistota

Sebeprosazeni bez bolesti druhých

Sebevědomé ale slušné jednání. Kompromis mezi pasivitou a agresivitou.

schopnost aktivně prosadit svůj názor a nenechat si jen něco vnucovat

schopnost nenásilně projevit svůj názor

Schopnost prosadit své zájmy / názory / cíle / záměry.

schopnost prosadit svůj názor

Schopnost prosazovat svůj názor, zájem, postoj, neagresivním způsobem.

Schopnost přiměřeně jednat s okolím

Schopnost respektovat práva a názory druhých a zároveň prosadit respektování svých práv a názorů, pozitivní vztah k sobě i k ostatním odrážející se v nezávislém, uvolněném jednání s přiměřenou vřelostí ve vztazích a schopností neupadat do závislého jednání či zbytečné agresivity.

Schopnost říct ne, právo na vlastní názor, na špatnou či dobrou náladu, právo být sám sebou

schopnost říkat ne a nést za svá rozhodnutí odpovědnost

schopnost sebeprosazování se

schopnost slušně odmítnout druhého jedince

schopnost vyjádřit své názory

Schopnost vyjádřit svůj názor.

Schpnost prosadit si svůj zájem nenásilnou formou

situaci

Takové jednání, ve kterém prosadím svůj názor bez konfliktů.

tolerance

umění prosadit vlastní názor aniž bychom byli v rozporu s ostatními

umeni rici ne

umění říct ,,ne´´

Umění taktně prosadit svou.

umět prosadit svůj názor ale ne na úkor ostatních

Umet rici ne a stat si za svym

umět sám sebe prosadit - ale ne na úkor ostatních

umět se domluvit

Umet si obhajit sve nazory a postoje, umet rikat ne, pritom vsak se chovat slusne

umět si zachovat chladnou hlavu i v napjatých situacích

Umět vyjádřit svůj názor, prezentovat ho,stát si za ním a umět se verbálně bránit.

V komunikaci umět formulovat a prosadit své názory bet agresivity a emocí.

Vyrovnané jednání - ani agresivní, ani pasivní, zároveň vyjadřuje vlastní názor.

vyrovnaný

Vyslovení a obhajoba svých pohledů a názorů.

Zdravé adospělé prosazování názorů

že je někdo schopný prosadit si vlastní názor,ale bez agrese.

že se někdo do něčeho moc cpe, možná až s*re

4. Asertivita je podle vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi potřebná3147,69 %47,69 %  
Potřebná2538,46 %38,46 %  
Někdy a částečně potřebná69,23 %9,23 %  
Naprosto k ničemu23,08 %3,08 %  
Nepotřebná11,54 %1,54 %  

Graf

5. Jak byste nazvali asertivní komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyrovnanou4366,15 %66,15 %  
Manipulativní1116,92 %16,92 %  
Agresivní812,31 %12,31 %  
Pasivní34,62 %4,62 %  

Graf

6. Používáte asertivní techniky v komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka2132,31 %32,31 %  
Ano, docela často1929,23 %29,23 %  
Spíše v práci1320 %20 %  
Spíše v osobním životě812,31 %12,31 %  
Ne46,15 %6,15 %  

Graf

7. Souhlasíte s větou, že „asertivita učí klidně vyjádřit své názory a oprávněné požadavky i umět říct ne bez pocitu viny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3350,77 %50,77 %  
Rozhodně ano2944,62 %44,62 %  
Spíše ne34,62 %4,62 %  

Graf

8. Mohou asertivní techniky vylepšit komunikaci mezi lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3452,31 %52,31 %  
Rozhodně ano2538,46 %38,46 %  
Spíše ne69,23 %9,23 %  

Graf

9. Mohou asertivní techniky vylepšit vnímání sebe sama, sebepřijetí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano3147,69 %47,69 %  
Spíše ano2741,54 %41,54 %  
Spíše ne69,23 %9,23 %  
Rozhodně ne11,54 %1,54 %  

Graf

10. Bylo by dobré seznamovat s technikami asertivní komunikace děti ve školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano4061,54 %61,54 %  
Spíše ano2132,31 %32,31 %  
Rozhodně ne23,08 %3,08 %  
Spíše ne23,08 %3,08 %  

Graf

11. Zmírnily by kurzy asertivních a relaxačních technik stresovost učitelské práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3452,31 %52,31 %  
Rozhodně ano1929,23 %29,23 %  
Spíše ne1116,92 %16,92 %  
Rozhodně ne11,54 %1,54 %  

Graf

12. Vaše povolání

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1020 %15,38 %  
učitelka24 %3,08 %  
Učitel24 %3,08 %  
Učielka12 %1,54 %  
lektor komunikace a soft skills :-)12 %1,54 %  
Student.12 %1,54 %  
policista12 %1,54 %  
úředník12 %1,54 %  
programátor 12 %1,54 %  
redaktorka12 %1,54 %  
ostatní odpovědi studentka
ucitel
Sociální pracovnice
administrativní pracovník
OSVČ
instruktorka
fyzioterapeut, student, rodičovská dovolená
porodní asistentka
fyzioterapeut
pracovník v kultuře
Delnice
sociální pracovník
študent
vedecky pracovnik
učitel středoškolský
zdravotník
studentka VŠ
Operátor ve výrobě polovodičů.
student VOŠ
žákyně (práce bez výplaty :-(
Provětrávač komínů
senior asistent na call centru
IT
Market Analyst
žena
student vš
dělník
Student pedagogické fakulty a zástupce vedoucího v obchodním řetězci
prodavačka
2958 %44,62 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Pohlaví

4. Asertivita je podle vás:

5. Jak byste nazvali asertivní komunikaci?

6. Používáte asertivní techniky v komunikaci?

7. Souhlasíte s větou, že „asertivita učí klidně vyjádřit své názory a oprávněné požadavky i umět říct ne bez pocitu viny?

8. Mohou asertivní techniky vylepšit komunikaci mezi lidmi?

9. Mohou asertivní techniky vylepšit vnímání sebe sama, sebepřijetí?

10. Bylo by dobré seznamovat s technikami asertivní komunikace děti ve školách?

11. Zmírnily by kurzy asertivních a relaxačních technik stresovost učitelské práce?

12. Vaše povolání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Pohlaví

4. Asertivita je podle vás:

5. Jak byste nazvali asertivní komunikaci?

6. Používáte asertivní techniky v komunikaci?

7. Souhlasíte s větou, že „asertivita učí klidně vyjádřit své názory a oprávněné požadavky i umět říct ne bez pocitu viny?

8. Mohou asertivní techniky vylepšit komunikaci mezi lidmi?

9. Mohou asertivní techniky vylepšit vnímání sebe sama, sebepřijetí?

10. Bylo by dobré seznamovat s technikami asertivní komunikace děti ve školách?

11. Zmírnily by kurzy asertivních a relaxačních technik stresovost učitelské práce?

12. Vaše povolání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Řehořová, M.Asertivita do škol? (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://asertivita-do-skol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.