Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Asertivita manažerů

Asertivita manažerů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Pešková
Šetření:15. 04. 2011 - 20. 04. 2011
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou 3. ročníku fakulty humanitních studií. Ráda bych Vás touto cestou požádala o spolupráci na průzkumu, který je součástí mé bakalářské práce. Dotazník je anonymní.

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co znamená být asertivní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2990,63 %90,63 %  
ne39,38 %9,38 %  

Graf

2. Považujete asertivní chování za nedílnou součást manažerských dovedností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, bez ohledu na podnikovou úroveň manažera2887,5 %87,5 %  
Ano, ale jen na úrovni vyššího a top managementu39,38 %9,38 %  
Ne, asertivita nehraje u manažera podstatnou roli13,13 %3,13 %  

Graf

3. Absolvoval/a jste někdy kurz či školení týkající se asertivity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2165,63 %65,63 %  
ano1134,38 %34,38 %  

Graf

4. Studoval/a jste někdy literaturu za účelem zlepšení asertivních dovedností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2165,63 %65,63 %  
ano1134,38 %34,38 %  

Graf

5. Znáte svá asertivní práva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1650 %50 %  
ano1650 %50 %  

Graf

6. Které asertivní právo považujete za nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Právo říci "ne"2475 %75 %  
Právo říci "já nevím"412,5 %12,5 %  
Právo změnit názor26,25 %6,25 %  
Právo říci "já ti nerozumím"13,13 %3,13 %  
Jiné13,13 %3,13 %  

Graf

7. Obodujte body 1 – 10 důležitost a efektivnost asertivní techniky Poškrábaná gramofonová deska (opakuji vytrvale - znovu a znovu - to, čeho chci dosáhnout, a to aniž bych začal/a být naštvaný/á, rozčilený/á, či hlučný/á), když 1 bod znamená nedůležitost (neefektivnost) a 10 bodů absolutní důležitost (efektivnost)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10928,13 %28,13 %  
8618,75 %18,75 %  
9515,63 %15,63 %  
539,38 %9,38 %  
339,38 %9,38 %  
726,25 %6,25 %  
426,25 %6,25 %  
213,13 %3,13 %  
113,13 %3,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.37
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:6.79
Směrodatná odchylka:2.61
Medián:8
Modus:10

Graf

8. Obodujte body 1 – 10 důležitost a efektivnost asertivní techniky Otevřených dveří (Uznávám všechny partnerovy argumenty, na kterých by něco mohlo být, nepopírám kritiku, nebráním se, nereaguji odvetou), když 1 bod znamená nedůležitost (neefektivnost) a 10 bodů absolutní důležitost (efektivnost)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7721,88 %21,88 %  
5618,75 %18,75 %  
8515,63 %15,63 %  
10412,5 %12,5 %  
6412,5 %12,5 %  
326,25 %6,25 %  
113,13 %3,13 %  
413,13 %3,13 %  
213,13 %3,13 %  
913,13 %3,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.47
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:4.19
Směrodatná odchylka:2.05
Medián:7
Modus:7

Graf

9. Obodujte body 1 – 10 důležitost a efektivnost asertivní techniky Přijatelný kompromis (nabídnutí pro obě strany přijatelného kompromisu), když 1 bod znamená nedůležitost (neefektivnost) a 10 bodů absolutní důležitost (efektivnost)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101753,13 %53,13 %  
9515,63 %15,63 %  
639,38 %9,38 %  
726,25 %6,25 %  
826,25 %6,25 %  
513,13 %3,13 %  
113,13 %3,13 %  
213,13 %3,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.67
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:3.95
Směrodatná odchylka:1.99
Medián:10
Modus:10

Graf

10. Obodujte body 1 – 10 důležitost a efektivnost asertivní techniky Negativní asertivita (asertivně akceptovat vlastní chybu či omyl a slovně to vyjádřit, přijmout svojí chybu bez ospravedlňování se), když 1 bod znamená nedůležitost (neefektivnost) a 10 bodů absolutní důležitost (efektivnost)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5928,13 %28,13 %  
7412,5 %12,5 %  
4412,5 %12,5 %  
2412,5 %12,5 %  
639,38 %9,38 %  
939,38 %9,38 %  
839,38 %9,38 %  
1013,13 %3,13 %  
313,13 %3,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.57
Minimum:2
Maximum:9
Variační rozpětí:7
Rozptyl:4.12
Směrodatná odchylka:2.03
Medián:5
Modus:5

Graf

11. Obodujte body 1 – 10 důležitost a efektivnost asertivní techniky Dotazování na negativa (zjišťuji skutečné a objektivní příčiny kritického, vyčítavého a odmítavého postoje partnera), když 1 bod znamená nedůležitost (neefektivnost) a 10 bodů absolutní důležitost (efektivnost)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71031,25 %31,25 %  
4618,75 %18,75 %  
6412,5 %12,5 %  
839,38 %9,38 %  
526,25 %6,25 %  
226,25 %6,25 %  
926,25 %6,25 %  
1026,25 %6,25 %  
313,13 %3,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.17
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:3.66
Směrodatná odchylka:1.91
Medián:7
Modus:7

Graf

12. Obodujte body 1 – 10 důležitost a efektivnost asertivní techniky Sebeotevření (vyjádření kladných i záporných aspektů vaší osobnosti a chování, vašich pocitů), když 1 bod znamená nedůležitost (neefektivnost) a 10 bodů absolutní důležitost (efektivnost)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31031,25 %31,25 %  
8618,75 %18,75 %  
5412,5 %12,5 %  
139,38 %9,38 %  
439,38 %9,38 %  
639,38 %9,38 %  
213,13 %3,13 %  
913,13 %3,13 %  
713,13 %3,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.63
Minimum:1
Maximum:8
Variační rozpětí:7
Rozptyl:4.86
Směrodatná odchylka:2.2
Medián:4
Modus:3

Graf

13. Už jste někdy účinně použil/a asertivní techniku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2887,5 %87,5 %  
ne412,5 %12,5 %  

Graf

14. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2371,88 %71,88 %  
Muž928,13 %28,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pešková, M.Asertivita manažerů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://asertivita-manazeru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.