Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Asertivita u sociálních pedagogů - UTB

Asertivita u sociálních pedagogů - UTB

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Hýblová
Šetření:24. 02. 2014 - 10. 03. 2014
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou 3. ročníku oboru sociální pedagogika a chtěla bych moc poprosit o vyplnění dotazníku studenty 3. ročníku sociální pedagogiky, prezenční i kombinované formy studia UTB ve Zlíně. Dotazník se zabývá schopností a znalostí asertivní komunikace u studentů sociální pedagogiky. Dotazník je anonymní. Budu Vám všem moc vděčná za vyplnění mého dotazníku. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7896,3 %96,3 %  
Muž33,7 %3,7 %  

Graf

2. Forma studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prezenční4758,02 %58,02 %  
Kombinovaná3441,98 %41,98 %  

Graf

3. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-407288,89 %88,89 %  
40-5078,64 %8,64 %  
3711,23 %1,23 %  
711,23 %1,23 %  

Graf

4. Kde jste byl/a s termínem „Asertivní komunikace“ poprvé seznámen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na střední škole3745,68 %45,68 %  
Už ani nevím1619,75 %19,75 %  
Na FHS1417,28 %17,28 %  
V médiích (televize,internet)89,88 %9,88 %  
Doma67,41 %7,41 %  
Na základní škole56,17 %6,17 %  
v zaměstnání v rámci školení11,23 %1,23 %  
odborná publikace11,23 %1,23 %  
v zaměstnání na úřadě.11,23 %1,23 %  
na rekvalifikačním kurzu11,23 %1,23 %  
na jedné z mých mnohých návštěv Afriky11,23 %1,23 %  
v zaměstnání11,23 %1,23 %  
S tímto termínem jsem se ještě nesetkal/a11,23 %1,23 %  

Graf

5. V kterém předmětu jste se s asertivní komunikací poprvé setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychologie3037,04 %37,04 %  
Základy společenských věd1923,46 %23,46 %  
Už ani nevím1822,22 %22,22 %  
Sociální komunikace1417,28 %17,28 %  
Občanská výchova67,41 %7,41 %  
Sociologie22,47 %2,47 %  
Sociální pedagogika22,47 %2,47 %  
v rámci kurzu pořádaného zaměstnavatelem11,23 %1,23 %  
vlastní literature11,23 %1,23 %  
Týmová práce na FMK11,23 %1,23 %  
Osobnostní výchova11,23 %1,23 %  

Graf

6. Můžete napsat vlastní definici asertivity?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- kladná vlastnost, důležitá pro dobrou komunikaci člověka, schopnost zdravě prosadit svůj názor

"nenásilná" přesvědčovací komunikace s adekvátními argumenty, člověk nekomunikuje ani agresivně, ani se nepodřizuje

Asertivita je chování, které respektuje jak druhého tak i vlastní osobu jedince. A to tak, že jedinec jedná otevřeně, upřímně, nepřetvařuje se, ale co si myslí dává najevo, avšak v souladu s určitým respektem vůči druhému člověku.

Asertivita je způsob komunikace, jak někoho slušně odkázat do patřičných mezí aniž bych ho urazila.

asertivní je zdravý způsob jednání s lidmi za cílem uspokojení svych zájmů, sblížení s lidmi ci pomoc lidem.

člověk jako celek fungující pouze za předpokladu efektivity

dokázat říct svůj názor..

dokázat vyjádřit svůj názor včetně nesouhlasu s názorem či postojem jiného člověka - pokud možno bez emocí

Dovednost prosadit vlastní názor za podmínek slušnosti a korektnosti

Hájení svých práv, ale neporušování práv druhých

Chování, které je založeno na schonosti prosazovat svůj názor

Chování, při kterém vyjadřujeme svůj vlastní názor, ale nebojíme se vyslechnout názor druhého, popřípadě jeho názor po sléze i přijmout.

chránit sám sebe ale neubližovat ostatním

je to náš určitý názor, za kterým si stojíme

je to takové jednání, kdy dokážu hájit svá práva, takovým způsobem, že nezasahuji do práv druhých. Ale aktivně vystupuji pro svůj prospěch.

jednání, které umožňuje člověku zachovat chladnou hlavu, umět si prosadit vlastní názor

klidné sebeprosazování

klidným způsobem trvám na svém názoru/pokynu/příkazu/vyjádření

komunikační technika, jejíž prostřednictvím dosáhneme stanoveného cíle aniž bychom partnera při komunikaci viditelně uráželi, něco mu přikazovali,...

Kvalitní komunikační kompetence.

mírné prosazování svého názoru

ne

ne

nejednat agresivně, ani pasivně. Hájit své zájmy.

nenásilné prosazování sebe sama

nevim

oponuji, jednám, komunikuji, ale neurážím

Patřičně vhodné, přiměřené chování, slušnou formou stanovující své vlastní hranice, názory a jednání.

pod pojmem asertivita rozumím chování, které jiného neurazí a zároven mě nijak neohrozí

Prosadit vlastní názor a pocity

prosazeni ne na ukor druhych

prosazení vlasního názoru

proti společnosti

přiměřené sebeprosazení

Sdělit ohleduplně , ale důrazně svůj názor.

sebedůvěra

sebejistota

sebejistota, sebekontrola, vědět co chci, vyrovnanost

sebeprezentace během sociální komunikace

Sebeprosazení. Umět "prodat" svůj vlastní názor.

sebeprosazující chování

Schopnost komunikovat bez agrese ale prosadit vlastní názor. Nebýt ani pasivní ani agresivní.

schopnost komunikovat s ostatnimi lidmi s respektem a bez zbytecnych konfliktů

schopnost ovládat své chování

Schopnost prosadit názor

schopnost prosadit se bez použití agresivity

schopnost prosadit se, bez pocitů viny umět říct ne, umět řešit konflikty klidnou cestou

schopnost prosadit si vlastní názor

schopnost prosadit svůj názor

schopnost prosazení vlastního zájmu

schopnost prosazovat si vlastní názor s ohledem na taktnost prosazení, tedy ne příliš agresivní nebo pasivní

schopnost prosazovat svůj nazor

schopnost prosazovat vlastní názor

Schopnost prosazovat vlastní názor

schopnost prosazovat vlastní názor

schopnost říci si svůj vlastní názor, prosadit si jej

schopnost říct "ne"

Schopnost sebeprosazení

schopnost vyjadřovat vlastní názor

Schopnost, dovednost prosazovat vlastní zájem.

Slušné jednání kdy přednesu své názory bez vnucování je druhým a přitom jsem schopná vyslechnout a zvážit poopřípadě příjmout názory druhých.

slušné, ale razantní a nekompromisné chování

Specifický způsob jednání a chování, který je charakteristický aktivním přístupem, nesmlouvavostí, prosazováním vlastního názoru, pozitivním smýšlením, ale zároveň se nevyznačuje nerespektováním názorů jiných osob.

ŠMoula

Takové jednání, při kterém se snažíme prosadit vlastní zájmy, ovšem bereme ohled na druhého

týká se sebedůvěry a sebeprosazení

u lidí se projevuje vysokým sebevědomím, sebeprosazováním a suverenitou.

umění komunikace

umění řešit problémy (neshody) bez agresivity

úměrné chování, kterým dám najevo, jak se cítím, ale nikoho jím neurazím

umět říci ne

umět říct si co chci a co potřebuji

Umět se prosadit, ale ne za úkor ostatních.

Umět si stát za svým, přitom respektovat názory jiných

Upřímnost řečená kladně a bez negace

vhodné jednání při komunikaci s druhým

vyjádření vlastního názoru bez nadřazenosti

Vyreseni smiru pozitivne, nenastvat sebe.

Zdravé prosazování svých zájmů a názorů, ale ne na úkor druhých osob

způsob komunikace, kdy se snažíme prosadit svoje názory s přihlédnutím na názory ostatních (v konfrontaci s ostatními), tzn. prosazení svého názoru avšak ne za každou cenu

způsob mezilidské komunikace a postoj k lidem

7. Co si myslíte, že je typické pro asertivní komunikaci?

Zvolte jednu správnou odpověď nebo napište odpověď vlastní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hájení svých práv, ale neporušování práv druhých.7187,65 %87,65 %  
Používání narážek.33,7 %3,7 %  
Být váhavý a nervózní.11,23 %1,23 %  
přímost11,23 %1,23 %  
rozum je síla11,23 %1,23 %  
otevřená a jasná komunikace11,23 %1,23 %  
pozitivní vzájemná diskuse s respektem názorů druhého11,23 %1,23 %  
Časté podceňování.11,23 %1,23 %  
Nesrat na druhé11,23 %1,23 %  

Graf

8. Co je typické pro asertivní komunikaci?

Zvolte jednu správnou odpověď nebo napište odpověď vlastní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem klidný, uvolněný a sebejistý.7187,65 %87,65 %  
Rozhoduji za ostatní.44,94 %4,94 %  
Jednám s ostatními s menší úctou.33,7 %3,7 %  
Nechám si upřít svá práva a dovolím ostatním, aby je porušovali.22,47 %2,47 %  
přílišná tolerance11,23 %1,23 %  

Graf

9. Víte, co to znamená negativní aserce?

Zvolte jen jednu správnou odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to vyjádření našeho práva dělat chyby, být nedokonalý v chování a za své nedostatky převzít plnou zodpovědnost.5770,37 %70,37 %  
Pomáhá upřesnit a otevřít komunikaci. Když nás někdo kritizuje, můžeme požadovat upřesnění.1923,46 %23,46 %  
Dáváme druhému najevo, že jsme mu rozuměli a zda to, co říkal, přijímáme.56,17 %6,17 %  

Graf

10. Existují různé asertivní techniky v komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6681,48 %81,48 %  
Nevím1214,81 %14,81 %  
Ne33,7 %3,7 %  

Graf

11. Poznáte z tohoto příkladu, o kterou asertivní techniku se jedná?

Ota: „Ivano, prosím tě, ztlum televizi, chci si číst.“ Ivana: „Ale, Otíku, já to pak pořádně neslyším. Pojď se taky dívat, je to dobrý seriál.“ Ota: „Nemám chuť se teď dívat na seriál. Jsem začtený do knížky. Chci, abys tu televizi ztlumila.“ Ivana: „To je hrozné, člověk si ani doma nemůže pustit nahlas televizi.“ Ota: „Hmm, chápu, že je ti příjemnější mít to víc nahlas, ale prosím tě, ztlum ji.“ (Zvolte jednu správnou odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokažená gramofonová deska4049,38 %49,38 %  
Asertivní ne1214,81 %14,81 %  
Přijatelný kompromis1113,58 %13,58 %  
Otevřené dveře1012,35 %12,35 %  
Negativní dotazování89,88 %9,88 %  

Graf

12. Chcete-li být asertivní, musíte:

Zvolte dvě správné odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyjádřit své pocity otevřeně5770,37 %70,37 %  
Rozhodnout se, co chceme4251,85 %51,85 %  
Potlačovat své city78,64 %8,64 %  
Zastrašovat22,47 %2,47 %  

Graf

13. Považujete se sami za člověka jednajícího asertivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3543,21 %43,21 %  
Spíše ne1822,22 %22,22 %  
Nemohu posoudit1214,81 %14,81 %  
Ano1214,81 %14,81 %  
Ne44,94 %4,94 %  

Graf

14. Umíte jednat v konfliktních situacích asertivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3340,74 %40,74 %  
Spíše ne2125,93 %25,93 %  
Nemohu posoudit1518,52 %18,52 %  
Ano89,88 %9,88 %  
Ne44,94 %4,94 %  

Graf

15. Způsobuje Vám obtíže jednat asertivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas5264,2 %64,2 %  
Ne1214,81 %14,81 %  
Nemohu posoudit67,41 %7,41 %  
Ano67,41 %7,41 %  
Často56,17 %6,17 %  

Graf

16. Myslíte si, že používání prvků asertivity je/bude prospěšné pro Vaše povolání/budoucí povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano4859,26 %59,26 %  
Ano2632,1 %32,1 %  
Nevím56,17 %6,17 %  
Určitě ne22,47 %2,47 %  

Graf

17. Když mě někdo požádá o pomoc ve věci, která mi „nesedí “, není pro mne přijatelná:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odmítnu, co nejstručněji.2632,1 %32,1 %  
Vyhovím mu.1923,46 %23,46 %  
Řeknu mu, ať si poradí sám, protože dnes nelze spoléhat na jiné.78,64 %8,64 %  
Zda opravdu nemohu vyhovět, vysvětlím proč, aby bylo zjevné, proč odmítám.11,23 %1,23 %  
omluvím se a odmítnu11,23 %1,23 %  
zdůvodním proč mu nechci pomoci11,23 %1,23 %  
pokusím se mu vysvětlit, proč mu nemohu vyhovět11,23 %1,23 %  
Řeknu, že je mi ta věc nepříjemná, ať požádá o pomoc někoho jiného.11,23 %1,23 %  
zkusím mu alespon co nejlépe poradit11,23 %1,23 %  
záleží kdo to je a jak je mi blízký11,23 %1,23 %  
vyjasním mu, že momentálně mu nemůžu pomoc a poradím mu, kde tu pomoc může najít11,23 %1,23 %  
pomůžu mu jen při řešení nezbytných věcí11,23 %1,23 %  
Vysvětlím mu že mi to není příjemné a at se nezlobí, že s tímto mu nepomůžu ale kdyby potřeboval pomoct s něčím jiným tak ráda pomůžu.11,23 %1,23 %  
Vysvětlím pro mu nemůžu pomoci11,23 %1,23 %  
Vysvětlím mu, proč mu nechci pomoci11,23 %1,23 %  
budu se mu snažit pomoct11,23 %1,23 %  
at se zeptá jiného člověka11,23 %1,23 %  
Odmítnu, s vysvětlením proč 11,23 %1,23 %  
odmítnu a omluvim se, že to není v mých silách11,23 %1,23 %  
pokusím se mu pomoci v takové míře která bude pro mne přijatelná a poté se ho pokusím odkázat na jiné lidi11,23 %1,23 %  
odmítnu, ale pomůžu jiným způsobem , tak aby to pro mě bylo přijatelné11,23 %1,23 %  
Vysvětlím, že mi tato situace není příjemná, slušně odmítnu pomoct.11,23 %1,23 %  
zdůvodním, proč nepomůžu11,23 %1,23 %  
omluvím se a sdělím mu důvod, proč mu nepomůžu, v čem je mi to proti srsti11,23 %1,23 %  
odmítnu a řeknu pravdu11,23 %1,23 %  
budu velmi asertivní11,23 %1,23 %  
Poskytnu radu nebo "přepošlu" na jiného odborníka.11,23 %1,23 %  
řeknu, že bych pomohla ráda, ale uvedu duvod proč me to nevyhovuje11,23 %1,23 %  
vysvětlím, že odmítám, protože mi věc" nesedí".11,23 %1,23 %  
Řeknu, že v této věci nedovedu, neumím nebo se nechci angažovat. Prostě že mi to není můj šálek kávy.11,23 %1,23 %  
odmítnu, ale vysvětlím důvod odmítnutí11,23 %1,23 %  
vysvětlím mu svoje obavy, aby pochopil, proč mu nemohu pomoci11,23 %1,23 %  

Graf

18. Můj protějšek má v diskusi odlišný názor, než mám já:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyslechnu jeho názor, pokud se zeptá, řeknu, že s ním nesouhlasím, i když respektuji právo na odlišný pohled.6681,48 %81,48 %  
Hájím svůj názor třeba za cenu vzrušené diskuze, nebo dokonce hádky.1012,35 %12,35 %  
Přitakám mu.33,7 %3,7 %  
budu se chovat co nejasertivněji11,23 %1,23 %  
Snažím se najít kompromis11,23 %1,23 %  

Graf

19. Na programu veřejné schůze je diskuse. Měl bych co říci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stručně a jasně řeknu, co mám na srdci.4758,02 %58,02 %  
Současný stav vhodně rozeberu.1923,46 %23,46 %  
Mlčím.1113,58 %13,58 %  
Záleží na přínosu sdělené informace.11,23 %1,23 %  
asertivně pomlčím11,23 %1,23 %  
pokud věci rozumím a jsem přesvědčena, že můj názor je správný, tak proč ne.11,23 %1,23 %  
těžko říci - záleží na okolnostech možnosti projevu11,23 %1,23 %  

Graf

20. Kolega mě pochválí za pracovní výkon:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řeknu: „Máš pravdu, udělal jsem, co bylo v mých silách a docela se to povedlo.“4049,38 %49,38 %  
Mlčím a začervenám se.1113,58 %13,58 %  
Řeknu mu: „No jo, med kolem huby, na to vás užije.“67,41 %7,41 %  
poděkuji56,17 %6,17 %  
Poděkuji.22,47 %2,47 %  
Děkuji.22,47 %2,47 %  
jo, děkuji,ale mohlo to být ještě lepší11,23 %1,23 %  
jsem v rozpacích, ale dodám, že si myslím, že ten můj výkon nebyl až tak špatný ...11,23 %1,23 %  
Někdo umí, jiný čumí.11,23 %1,23 %  
poděkuju mu11,23 %1,23 %  
Vřele mu poděkuji a pochválím i jeho pozitiva, kterými se podílel na práci11,23 %1,23 %  
Odpovím: "Děkuji, ráda jsem pomohla."11,23 %1,23 %  
poděkuju a začervenám se11,23 %1,23 %  
usměju se, poděkuju11,23 %1,23 %  
nekomentuji to11,23 %1,23 %  
achjo to je ale špatný výzkum toto11,23 %1,23 %  
zachovám se asertivně11,23 %1,23 %  
poděkuju11,23 %1,23 %  
Poděkuju mu za pochvalu.11,23 %1,23 %  
poděkuju a pokračuju v práci11,23 %1,23 %  
ráda bych řekla, že za 3, ale formulovala bych to asi jinak11,23 %1,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Forma studia?

3. Kolik je Vám let?

4. Kde jste byl/a s termínem „Asertivní komunikace“ poprvé seznámen/a?

5. V kterém předmětu jste se s asertivní komunikací poprvé setkal/a?

7. Co si myslíte, že je typické pro asertivní komunikaci?

8. Co je typické pro asertivní komunikaci?

9. Víte, co to znamená negativní aserce?

10. Existují různé asertivní techniky v komunikaci?

11. Poznáte z tohoto příkladu, o kterou asertivní techniku se jedná?

12. Chcete-li být asertivní, musíte:

13. Považujete se sami za člověka jednajícího asertivně?

14. Umíte jednat v konfliktních situacích asertivně?

15. Způsobuje Vám obtíže jednat asertivně?

16. Myslíte si, že používání prvků asertivity je/bude prospěšné pro Vaše povolání/budoucí povolání?

17. Když mě někdo požádá o pomoc ve věci, která mi „nesedí “, není pro mne přijatelná:

18. Můj protějšek má v diskusi odlišný názor, než mám já:

19. Na programu veřejné schůze je diskuse. Měl bych co říci:

20. Kolega mě pochválí za pracovní výkon:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Forma studia?

3. Kolik je Vám let?

4. Kde jste byl/a s termínem „Asertivní komunikace“ poprvé seznámen/a?

5. V kterém předmětu jste se s asertivní komunikací poprvé setkal/a?

7. Co si myslíte, že je typické pro asertivní komunikaci?

8. Co je typické pro asertivní komunikaci?

9. Víte, co to znamená negativní aserce?

10. Existují různé asertivní techniky v komunikaci?

11. Poznáte z tohoto příkladu, o kterou asertivní techniku se jedná?

12. Chcete-li být asertivní, musíte:

13. Považujete se sami za člověka jednajícího asertivně?

14. Umíte jednat v konfliktních situacích asertivně?

15. Způsobuje Vám obtíže jednat asertivně?

16. Myslíte si, že používání prvků asertivity je/bude prospěšné pro Vaše povolání/budoucí povolání?

17. Když mě někdo požádá o pomoc ve věci, která mi „nesedí “, není pro mne přijatelná:

18. Můj protějšek má v diskusi odlišný názor, než mám já:

19. Na programu veřejné schůze je diskuse. Měl bych co říci:

20. Kolega mě pochválí za pracovní výkon:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hýblová, J.Asertivita u sociálních pedagogů - UTB (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://asertivita-u-socialnich-peda.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.