Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Assessment centrum

Assessment centrum

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Lichnovska
Šetření:14. 03. 2010 - 17. 03. 2010
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):11 / 6.79
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká výzkumu informovanosti veřejnosti o metodě assessment centrum pro výběr, či rozvoj zaměstnanců.

Dotazník je anonymní a výsledky výzkumu budou použity pro mou diplomovou práci.

 

Předem děkuji všem respondentům!

Ivana

Odpovědi respondentů

1. Účastnil/(a) jste se někdy assessment centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1066,67 %71,43 %  
ano533,33 %35,71 %  

Graf

2. O který typ assessment centra se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výběrové assessment centrum480 %28,57 %  
Bylo zkušební při studiu na VŠ - druh si nepamatuj120 %7,14 %  

Graf

3. Kde jste se s metodou assessment centrum setkal/(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V České republice - zahraniční firma (česká pobočka, divize zahraniční firmy)240 %14,29 %  
V České republice - česká firma240 %14,29 %  
Při studiu - seminář na toto téma 120 %7,14 %  

Graf

4. Délka assessment centra byla

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
půl dne240 %14,29 %  
1 den240 %14,29 %  
několik hodin120 %7,14 %  

Graf

5. Připadala Vám délka assessment centra dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %28,57 %  
nevím120 %7,14 %  

Graf

6. Do jaké oblasti patřila pozice, k níž se vázalo assessment centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
consulting240 %14,29 %  
management240 %14,29 %  
bylo obecné120 %7,14 %  

Graf

7. V jaké roli jste se assessment centra účastil/(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [kandidát, účastníkotázka č. 8, hodnotitelotázka č. 8, podílel/(a) jsem se na uskutečnění assessment centraotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kandidát, účastník480 %28,57 %  
hodnotitel120 %7,14 %  

Graf

8. Jaké byste zvolil/(a) pořadí z hlediska vaší důvěry k metodě? 1 odpovídá té metodě, které důvěřujete nejvíc.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
dotazník40.8
zkoumání referencí4.40.24
assessment centrum1.40.24
pohovor1.60.24
zkoumání životopisu3.60.64

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1066,67 %71,43 %  
muž533,33 %35,71 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské960 %64,29 %  
střední426,67 %28,57 %  
základní16,67 %7,14 %  
vyučený/á16,67 %7,14 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24426,67 %28,57 %  
22213,33 %14,29 %  
26213,33 %14,29 %  
27213,33 %14,29 %  
2516,67 %7,14 %  
2916,67 %7,14 %  
2816,67 %7,14 %  
7016,67 %7,14 %  
3716,67 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.38
Minimum:22
Maximum:37
Variační rozpětí:15
Rozptyl:13.92
Směrodatná odchylka:3.73
Medián:26
Modus:24

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lichnovska, I.Assessment centrum (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://assessment-centrum.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.