Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Assessment centrum

Assessment centrum

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Lichnovska
Šetření:14. 03. 2010 - 17. 03. 2010
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):11 / 6.79
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká výzkumu informovanosti veřejnosti o metodě assessment centrum pro výběr, či rozvoj zaměstnanců.

Dotazník je anonymní a výsledky výzkumu budou použity pro mou diplomovou práci.

 

Předem děkuji všem respondentům!

Ivana

Odpovědi respondentů

1. Účastnil/(a) jste se někdy assessment centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1066,67 %71,43 %  
ano533,33 %35,71 %  

Graf

2. O který typ assessment centra se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výběrové assessment centrum480 %28,57 %  
Bylo zkušební při studiu na VŠ - druh si nepamatuj120 %7,14 %  

Graf

3. Kde jste se s metodou assessment centrum setkal/(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V České republice - zahraniční firma (česká pobočka, divize zahraniční firmy)240 %14,29 %  
V České republice - česká firma240 %14,29 %  
Při studiu - seminář na toto téma 120 %7,14 %  

Graf

4. Délka assessment centra byla

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
půl dne240 %14,29 %  
1 den240 %14,29 %  
několik hodin120 %7,14 %  

Graf

5. Připadala Vám délka assessment centra dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %28,57 %  
nevím120 %7,14 %  

Graf

6. Do jaké oblasti patřila pozice, k níž se vázalo assessment centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
consulting240 %14,29 %  
management240 %14,29 %  
bylo obecné120 %7,14 %  

Graf

7. V jaké roli jste se assessment centra účastil/(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [kandidát, účastníkotázka č. 8, hodnotitelotázka č. 8, podílel/(a) jsem se na uskutečnění assessment centraotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kandidát, účastník480 %28,57 %  
hodnotitel120 %7,14 %  

Graf

8. Jaké byste zvolil/(a) pořadí z hlediska vaší důvěry k metodě? 1 odpovídá té metodě, které důvěřujete nejvíc.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
dotazník40.8
zkoumání referencí4.40.24
assessment centrum1.40.24
pohovor1.60.24
zkoumání životopisu3.60.64

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1066,67 %71,43 %  
muž533,33 %35,71 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské960 %64,29 %  
střední426,67 %28,57 %  
základní16,67 %7,14 %  
vyučený/á16,67 %7,14 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24426,67 %28,57 %  
22213,33 %14,29 %  
26213,33 %14,29 %  
27213,33 %14,29 %  
2516,67 %7,14 %  
2916,67 %7,14 %  
2816,67 %7,14 %  
7016,67 %7,14 %  
3716,67 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.38
Minimum:22
Maximum:37
Variační rozpětí:15
Rozptyl:13.92
Směrodatná odchylka:3.73
Medián:26
Modus:24

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Lichnovska, I.Assessment centrum (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://assessment-centrum.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.