Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Astma bronchiale u dětí předškolního věku

Astma bronchiale u dětí předškolního věku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Silvie Staňková
Šetření:17. 02. 2015 - 15. 03. 2015
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník pro rodiče dětí pedškolního věku s onemocněním astma bronchiale ve Zlínském kraji. Jeho cílem je vypracování projektu na podporu informovanosti rodičů dětí s tímto onemocněním.

Odpovědi respondentů

1. Věk dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 roky327,27 %27,27 %  
5-6 roků327,27 %27,27 %  
4-5 roků327,27 %27,27 %  
1-2 roky19,09 %9,09 %  
3-4 roky19,09 %9,09 %  

Graf

2. V jakém věku dítěte bylo astma bronchiale diagnostikováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 roky654,55 %54,55 %  
3-5 roky436,36 %36,36 %  
5-6 let19,09 %9,09 %  

Graf

3. Jak dlouho se léčí Vaše dítě s astmatem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 rok220 %18,18 %  
6 měsíců110 %9,09 %  
8 měsíců110 %9,09 %  
čtyři roky110 %9,09 %  
od začátku diagnózy110 %9,09 %  
4měsíce110 %9,09 %  
2 roky110 %9,09 %  
rok110 %9,09 %  
2110 %9,09 %  

Graf

4. Jak se projevuje astma bronchiale u Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Suchý, dráždivý kašel654,55 %54,55 %  
Dušnost s pískoty654,55 %54,55 %  
Zhoršení dechu327,27 %27,27 %  
různé kombinace všech možností19,09 %9,09 %  

Graf

5. Jaký druh alergie byl u Vašeho dítěte prokázán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pyl981,82 %81,82 %  
Roztoči763,64 %63,64 %  
Prach654,55 %54,55 %  
Srst zvířete (kočka, pes)436,36 %36,36 %  
Plísně327,27 %27,27 %  
Kravské mléko218,18 %18,18 %  
Hmyzí jed (včela, vosa, sršeň)218,18 %18,18 %  
Mořští živočichové19,09 %9,09 %  

Graf

6. Víte, jak se projevuje astmatický záchvat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, určitě654,55 %54,55 %  
Snad545,45 %45,45 %  

Graf

7. Kdo Vám podal prvotní informace o astmatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dětský lékař872,73 %72,73 %  
Lékař specialista (alergolog, pneumolog)218,18 %18,18 %  
Nikdo19,09 %9,09 %  

Graf

8. Jakou formou Vám byly informace sděleny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhovor1090,91 %90,91 %  
Brožury, letáčky654,55 %54,55 %  
Odkaz na odbornou literaturu218,18 %18,18 %  
Odkaz na internetové stránky218,18 %18,18 %  

Graf

9. Byly tyto informace podle Vás dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně dostačující654,55 %54,55 %  
Dostačující436,36 %36,36 %  
Nedostačující19,09 %9,09 %  

Graf

10. Byly Vám informace sděleny srozumitelně, rozuměl(a) jste všemu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně srozumitelné545,45 %45,45 %  
Srozumitelně, jasně, rozuměl(a) jsem všemu545,45 %45,45 %  
Zpočátku jsem nerozuměl(a)19,09 %9,09 %  

Graf

11. Odkud čerpáte další informace o onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet981,82 %81,82 %  
Od lékaře545,45 %45,45 %  
Odborná literatura, časopisy327,27 %27,27 %  
Od známých218,18 %18,18 %  

Graf

12. Znáte nějaké konkrétní www stránky, kde můžete čerpat informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám545,45 %45,45 %  
www.bez-alergie.cz436,36 %36,36 %  
www.alergieimunita.cz218,18 %18,18 %  
www.alergieaja.cz218,18 %18,18 %  
znám ale nepoužil jsem19,09 %9,09 %  

Graf

13. Víte, jaké výhody nabízí Vaše zdravotní pojišťovna pro děti s astmatem? Dokážete je vyjmenovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Vím, ale neznám konkrétně.otázka č. 15, Nevím.otázka č. 15, Nikdy jsem o ničem takovém neslyšel(a).otázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vím, ale neznám konkrétně.436,36 %36,36 %  
Nevím.436,36 %36,36 %  
Nikdy jsem o ničem takovém neslyšel(a).218,18 %18,18 %  
Ano19,09 %9,09 %  

Graf

14. Vyjmenujte výhody, které znáte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ozdravné pobyty hory, moře, zapůjčení inhalátoru1100 %9,09 %  

Graf

15. Myslíte si, že by pro Vás bylo přínosné mít možnost kontaktu na bezplatnou telefonickou linku v případě rady, dotazu, pomoci apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano436,36 %36,36 %  
Spíše ano327,27 %27,27 %  
Spíše ne218,18 %18,18 %  
Nevím19,09 %9,09 %  
Určitě ne19,09 %9,09 %  

Graf

16. Měl(a) byste zájem o informační brožuru se základními informacemi o onemocnění a důležitými kontakty v rámci Zlínského kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano436,36 %36,36 %  
Určitě ne327,27 %27,27 %  
Spíše ne218,18 %18,18 %  
Spíše ano19,09 %9,09 %  
Nevím19,09 %9,09 %  

Graf

17. Domníváte se, že byste uvítali mít možnost získávat informace o astmatu na internetových stránkách zaměřených na Zlínský kraj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne436,36 %36,36 %  
Určitě ano327,27 %27,27 %  
Spíše ano218,18 %18,18 %  
Spíše ne218,18 %18,18 %  

Graf

18. Máte Vy osobně nějaký návrh, požadavek apod., který Vám v rámci informací při péči o Vaše dítě chybí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne550 %45,45 %  
výhody zdravotní pojišťovny110 %9,09 %  
nevím110 %9,09 %  
jsem sám astmatik, takže si jen opakuji co už dávno znám...110 %9,09 %  
zatím nevim dost se dovídám od alergoložky kterou naštěvujeme110 %9,09 %  
Ne, sama jsem astmatička, vycházím z vlastní zkušenosti.110 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Staňková, S.Astma bronchiale u dětí předškolního věku (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://astma-bronchiale-u-deti-pred.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.