Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Atraktivita operních představení

Atraktivita operních představení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Pechová
Šetření:21. 02. 2011 - 22. 02. 2011
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

jsme studentky 3. ročníku na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který slouží pro naši seminární práci. V ní se budeme zabývat návštěvností Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, zvláště opery a marketingovou komunikací tohoto divadla. Dotazník je anonymní. Děkujeme za Vaši ochotu a čas venovaný vyplnění dotazníku.

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Chodíte do divadla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4370,49 %70,49 %  
Ne1829,51 %29,51 %  

Graf

2. Navštěvujete divadlo pravidelně ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen příležitostně2762,79 %44,26 %  
Ne, byl/a jsem tam jen výjimečně920,93 %14,75 %  
Ano, mám i permanentku716,28 %11,48 %  

Graf

3. Byl/a jste někdy v Národním divadle moravskoslezském? (Tzn. V Divadle Antonína Dvořáka nebo Divadle Jiřího Myrona)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2660,47 %42,62 %  
ano1739,53 %27,87 %  

Graf

4. Odkud získáváte informace o divadelních představeních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plakáty2967,44 %47,54 %  
Přátelé2455,81 %39,34 %  
Webové stránky divadla2353,49 %37,7 %  
Časopis716,28 %11,48 %  
Jiné internetové stránky716,28 %11,48 %  
Plakáty511,63 %8,2 %  
Jiné511,63 %8,2 %  
Webové stránky divadla36,98 %4,92 %  
Jiné internetové stránky24,65 %3,28 %  
Časopis12,33 %1,64 %  

Graf

5. Jaký žánr se Vám nejvíce líbí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Činohra2046,51 %32,79 %  
Muzikál1432,56 %22,95 %  
Opera49,3 %6,56 %  
Balet36,98 %4,92 %  
Jiné12,33 %1,64 %  
Opera12,33 %1,64 %  

Graf

6. Byl/a jste někdy na opeře ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2558,14 %40,98 %  
Ano1841,86 %29,51 %  

Graf

7. Proč jste nebyl/a na opeře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento žánr mě neoslovuje832 %13,11 %  
Nedostatek propagace operních představení728 %11,48 %  
Zdá se mi to příliš drahé416 %6,56 %  
Tento žánr mě neoslovuje312 %4,92 %  
Nelíbí se mi klasické pojetí28 %3,28 %  
Zdá se mi to příliš drahé14 %1,64 %  

Graf

8. Navštívil/a jste někdy stránky NDM ? http://www.ndm.cz/cz/

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4472,13 %72,13 %  
Ano1727,87 %27,87 %  

Graf

9. Ohodnoťte prosím následující atributy stránek jako ve škole (1 nejlepší, 5 nejhorší)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Design1.6470.464
Orientace na webu2.5881.301
Množství informací1.6470.817
Rezervace vstupenek1.6470.464
Aktuálnost1.3750.234

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3150,82 %50,82 %  
muž3049,18 %49,18 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211524,59 %24,59 %  
221219,67 %19,67 %  
20711,48 %11,48 %  
2458,2 %8,2 %  
2358,2 %8,2 %  
2923,28 %3,28 %  
4323,28 %3,28 %  
5023,28 %3,28 %  
3311,64 %1,64 %  
4811,64 %1,64 %  
ostatní odpovědi 27
25
19
35
17
49
40
32
42
914,75 %14,75 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.73
Minimum:20
Maximum:48
Variační rozpětí:28
Rozptyl:45.54
Směrodatná odchylka:6.75
Medián:22
Modus:21

Graf

12. Povolání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student4573,77 %73,77 %  
Zaměstnaný1118,03 %18,03 %  
OSVČ34,92 %4,92 %  
Nezaměstnaný23,28 %3,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Odkud získáváte informace o divadelních představeních?

  • odpověď Plakáty:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Webové stránky divadla na otázku 4. Odkud získáváte informace o divadelních představeních?

8. Navštívil/a jste někdy stránky NDM ? http://www.ndm.cz/cz/

  • odpověď Ano:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktuálnost=1 na otázku 9. Ohodnoťte prosím následující atributy stránek jako ve škole (1 nejlepší, 5 nejhorší)
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství informací=1 na otázku 9. Ohodnoťte prosím následující atributy stránek jako ve škole (1 nejlepší, 5 nejhorší)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Chodíte do divadla?

2. Navštěvujete divadlo pravidelně ?

3. Byl/a jste někdy v Národním divadle moravskoslezském? (Tzn. V Divadle Antonína Dvořáka nebo Divadle Jiřího Myrona)

4. Odkud získáváte informace o divadelních představeních?

5. Jaký žánr se Vám nejvíce líbí?

6. Byl/a jste někdy na opeře ?

8. Navštívil/a jste někdy stránky NDM ? http://www.ndm.cz/cz/

9. Ohodnoťte prosím následující atributy stránek jako ve škole (1 nejlepší, 5 nejhorší)

10. Pohlaví

11. Věk

12. Povolání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Chodíte do divadla?

2. Navštěvujete divadlo pravidelně ?

3. Byl/a jste někdy v Národním divadle moravskoslezském? (Tzn. V Divadle Antonína Dvořáka nebo Divadle Jiřího Myrona)

4. Odkud získáváte informace o divadelních představeních?

5. Jaký žánr se Vám nejvíce líbí?

6. Byl/a jste někdy na opeře ?

8. Navštívil/a jste někdy stránky NDM ? http://www.ndm.cz/cz/

9. Ohodnoťte prosím následující atributy stránek jako ve škole (1 nejlepší, 5 nejhorší)

10. Pohlaví

11. Věk

12. Povolání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pechová, H.Atraktivita operních představení (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://atraktivita-opernich-predsta.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.