Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Atraktivita pěšího kurzu v regionu Skotské vysočiny

Atraktivita pěšího kurzu v regionu Skotské vysočiny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Kučera
Šetření:02. 05. 2011 - 10. 05. 2011
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentem VŠPJ oboru cestovní ruch a momentálně pracuji na své bakalářské práci na téma Zpracování programu aktivní dovolené v oblasti Skotské vysočiny v rámci pěší turistiky. Prostřednictvím uvedeného dotazníku bych rád zjistil zda by o takovýto kurz v dané oblasti byl zájem a zda by způsob jeho navržení vyhovoval většině dotázaný, či ne. Budu velice vděčný za co největší počet respondentů.

Odpovědi respondentů

1. Dáváte přednost aktivnímu trávení Vaší dovolené před relaxačním pobytem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8480,77 %80,77 %  
Ne2019,23 %19,23 %  

Graf

2. Jaký druh z následujících volnočasových aktivit upřednostňujete nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pěší turistiku4351,19 %41,35 %  
Jízdu na kole3035,71 %28,85 %  
Vodní turistiku44,76 %3,85 %  
Běhání22,38 %1,92 %  
návštěvu historických památek11,19 %0,96 %  
nic11,19 %0,96 %  
jízda na brusllích11,19 %0,96 %  
Horolezectví11,19 %0,96 %  
geocaching (formou pěší/vlako- ev. cykloturistiky)11,19 %0,96 %  

Graf

3. Jste student(ka) nebo pracující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student(ka)8076,92 %76,92 %  
Pracující2423,08 %23,08 %  

Graf

4. Jste příznivcem dovolené v přírodě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9894,23 %94,23 %  
Ne65,77 %5,77 %  

Graf

5. Kdybyste si měl(a) vybrat jednu z následujících aktivních dovolených na území Skotska, pro kterou možnost byste se rozhodl(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pěší turistika5859,18 %55,77 %  
Cykloturistika2929,59 %27,88 %  
Vodní turistika99,18 %8,65 %  
Pěší turistika + cykloturistika11,02 %0,96 %  
žádnou11,02 %0,96 %  

Graf

6. Představte si, že jste na dovolené nebo kurzu pěší turistiky, kde je součástí každého dne přenocování na jiném místě. Jste ochotni utratit přibližně třikrát více finančních prostředků za luxusní ubytování v hotelu, než za levnější ubytování v kempu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ubytování v kempu je pro mne v tomto případě vyhovující.9293,88 %88,46 %  
Ano, jsem ochoten utratit více peněz za luxusní ubytování.66,12 %5,77 %  

Graf

7. Preferovali byste u takovéhoto typu dovolené spíše stravování formou vlastního zabezpečení nebo předem objednaná jídla v určitých úsecích trasy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše vlastní jídlo5657,14 %53,85 %  
Spíše předem objednaná jídla4242,86 %40,38 %  

Graf

8. Jaký typ dopravy byste při cestě do Skotska upřednostňoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Letecká8081,63 %76,92 %  
Autobusová1818,37 %17,31 %  

Graf

9. Představovalo by pro Vás problém ujít přibližně 150 Km za týden, s nejdelším denním úsekem o délce 30 Km (pochopitelně s přestávkami)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6162,24 %58,65 %  
nevím2929,59 %27,88 %  
ano88,16 %7,69 %  

Graf

10. V případě, že jste student(ka), byla by pro Vás nabídka devítidenního kurzu pěší turistiky ve Skotsku za cenu 10 000 Kč přijatelná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6667,35 %63,46 %  
ne3232,65 %30,77 %  

Graf

11. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6764,42 %64,42 %  
Muž3735,58 %35,58 %  

Graf

12. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 26 let7471,15 %71,15 %  
27 – 35 let1615,38 %15,38 %  
Méně než 20 let76,73 %6,73 %  
46 – 55 let32,88 %2,88 %  
36 – 45 let32,88 %2,88 %  
Nad 55 let10,96 %0,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dáváte přednost aktivnímu trávení Vaší dovolené před relaxačním pobytem?

2. Jaký druh z následujících volnočasových aktivit upřednostňujete nejvíce?

3. Jste student(ka) nebo pracující?

4. Jste příznivcem dovolené v přírodě?

5. Kdybyste si měl(a) vybrat jednu z následujících aktivních dovolených na území Skotska, pro kterou možnost byste se rozhodl(a)?

6. Představte si, že jste na dovolené nebo kurzu pěší turistiky, kde je součástí každého dne přenocování na jiném místě. Jste ochotni utratit přibližně třikrát více finančních prostředků za luxusní ubytování v hotelu, než za levnější ubytování v kempu?

7. Preferovali byste u takovéhoto typu dovolené spíše stravování formou vlastního zabezpečení nebo předem objednaná jídla v určitých úsecích trasy?

8. Jaký typ dopravy byste při cestě do Skotska upřednostňoval(a)?

9. Představovalo by pro Vás problém ujít přibližně 150 Km za týden, s nejdelším denním úsekem o délce 30 Km (pochopitelně s přestávkami)?

10. V případě, že jste student(ka), byla by pro Vás nabídka devítidenního kurzu pěší turistiky ve Skotsku za cenu 10 000 Kč přijatelná?

11. Jakého jste pohlaví?

12. Do jaké věkové kategorie spadáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dáváte přednost aktivnímu trávení Vaší dovolené před relaxačním pobytem?

2. Jaký druh z následujících volnočasových aktivit upřednostňujete nejvíce?

3. Jste student(ka) nebo pracující?

4. Jste příznivcem dovolené v přírodě?

5. Kdybyste si měl(a) vybrat jednu z následujících aktivních dovolených na území Skotska, pro kterou možnost byste se rozhodl(a)?

6. Představte si, že jste na dovolené nebo kurzu pěší turistiky, kde je součástí každého dne přenocování na jiném místě. Jste ochotni utratit přibližně třikrát více finančních prostředků za luxusní ubytování v hotelu, než za levnější ubytování v kempu?

7. Preferovali byste u takovéhoto typu dovolené spíše stravování formou vlastního zabezpečení nebo předem objednaná jídla v určitých úsecích trasy?

8. Jaký typ dopravy byste při cestě do Skotska upřednostňoval(a)?

9. Představovalo by pro Vás problém ujít přibližně 150 Km za týden, s nejdelším denním úsekem o délce 30 Km (pochopitelně s přestávkami)?

10. V případě, že jste student(ka), byla by pro Vás nabídka devítidenního kurzu pěší turistiky ve Skotsku za cenu 10 000 Kč přijatelná?

11. Jakého jste pohlaví?

12. Do jaké věkové kategorie spadáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučera, M.Atraktivita pěšího kurzu v regionu Skotské vysočiny (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://atraktivita-pesiho-kurzu-v-r.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.