Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Audiovizuální a softwarové pirátství

Audiovizuální a softwarové pirátství

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Volevecký
Šetření:25. 10. 2010 - 15. 11. 2010
Počet respondentů:249
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.82
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,


tento dotazník slouží jako podklad pro potvrzení či vyvrácení hypotéz disertační práce zpracovávané na téma „Trestná činnost páchaná prostředky informačních technologií se zaměřením na porušování autorských práv a práv souvisejících“. Dotazník je veřejný, po skončení šetření bude možné se seznámit s výsledky.

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se někdy s pojmem softwarové či audiovizuální pirátství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23192,77 %92,77 %  
Ne187,23 %7,23 %  

Graf

2. Věděli jste, že porušování autorských práv a práv souvisejících s právem autorským může vést občanskoprávní i trestněprávní odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano24899,6 %99,6 %  
Ne10,4 %0,4 %  

Graf

3. Obstarali jste si někdy prostřednictvím internetu nebo jiných výměnných počítačových sítí či zapůjčením a následným okopírováním hudební dílo (bez ohledu na formát - mp3, CD či DVD nosiče s hudbou apod.) nebo filmové dílo (bez ohledu na formát – např. soubor s koncovkou .avi, .mpeg, .mov, CD, DVD či BLUE-RAY nosič s filmovými díly apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 5, Anootázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano22690,76 %90,76 %  
Ne239,24 %9,24 %  

Graf

4. Kolik procent ze všech Vámi držených hudebních či filmových děl jste získali tímto způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81 - 904720,8 %18,88 %  
91 - 1003415,04 %13,65 %  
1 - 103214,16 %12,85 %  
71 - 802711,95 %10,84 %  
41 - 50187,96 %7,23 %  
61 - 70187,96 %7,23 %  
21 - 30187,96 %7,23 %  
11 - 20135,75 %5,22 %  
51 - 60135,75 %5,22 %  
31 - 4062,65 %2,41 %  

Graf

5. Obstarali jste si někdy prostřednictvím internetu nebo jiných výměnných počítačových sítí či zapůjčením a následným okopírováním počítačové programy, který nebyl volně (zdarma) šiřitelný (např. hry, operační systém, kancelářské programy, programy pro zpracování videa a zvuku apod., přičemž nejde o programy volně šířené)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 7, Anootázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16666,67 %66,67 %  
Ne8333,33 %33,33 %  

Graf

6. Kolik procent ze všech Vámi držených počítačových programů jste získali tímto způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 103822,89 %15,26 %  
81 - 902213,25 %8,84 %  
91 - 1001710,24 %6,83 %  
71 - 801710,24 %6,83 %  
11 - 20159,04 %6,02 %  
31 - 40148,43 %5,62 %  
21 - 30137,83 %5,22 %  
61 - 70127,23 %4,82 %  
41 - 50116,63 %4,42 %  
51 - 6074,22 %2,81 %  

Graf

7. Zpřístupnili jste někdy pomocí internetu či jiných výměnných sítí anebo jste někdy půjčili za účelem vytvoření kopie hudební nebo filmové dílo nebo počítačový program jiné osobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 9, Anootázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12550,2 %50,2 %  
Ano12449,8 %49,8 %  

Graf

8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hudební dílo (např. album obsahující 10 písní nebo 45 min. mluveného slova)10282,26 %40,96 %  
Filmové dílo (bez ohledu na formát záznamu , např. DVD, soubor s koncovkou .avi apod.)9375 %37,35 %  
Počítačová hra4133,06 %16,47 %  
Kancelářský software (textový a tabulkový procesor, nástroje na tvorbu prezentace apod.)2217,74 %8,84 %  
Operační systém2116,94 %8,43 %  
Jiný odborný počítačový program (např. pro tvorbu grafiky)2016,13 %8,03 %  
Počítačový program ke zpracování videa a zvuku1512,1 %6,02 %  
Nedokážu určit86,45 %3,21 %  

Graf

9. Můžete určit, co je podle vás hlavním motivem pro softwarové a audiovizuální pirátství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká cena originálu díla18674,7 %74,7 %  
Minimální náklady spojené s pořízením nelegální kopie díla za využití internetu14759,04 %59,04 %  
Snadná dostupnost nelegálních kopií počítačových programů a audiovizuálních děl na internetu11044,18 %44,18 %  
Možnost počítačové či audiovizuální dílo získat okamžitě10943,78 %43,78 %  
Nízká pravděpodobnost odhalení audiovizuálního nebo softwarového pirátství4116,47 %16,47 %  
Špatná dostupnost originálů počítačových programů a audiovizuálních děl228,84 %8,84 %  
Špatné ochrana děl proti okopírování208,03 %8,03 %  
Nedokážu určit31,2 %1,2 %  
Minimální náklady na pořízení počítačových programů a audiovizuálních děl při stažení z internetu10,4 %0,4 %  

Graf

10. Jakou maximální částku byste byli při nákupu originálního (legálního) díla ochotni zaplatit za operační systém (v Kč):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1 0008635,25 %34,54 %  
1 001 - 2 0007229,51 %28,92 %  
Vždy bych volil operační systém, který je možné legálně využívat zdarma.4418,03 %17,67 %  
2 001 - 5 0003413,93 %13,65 %  
5 001 - 10 00062,46 %2,41 %  
více než 10 00020,82 %0,8 %  

Graf

11. Jakou maximální částku byste byli při nákupu originálního (legálního) díla ochotni zaplatit za počítačovou hru (v Kč):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201 - 5008535,42 %34,14 %  
501 - 1 0005723,75 %22,89 %  
Pořídil bych si vždy pouze takovou počítačovou hru, kterou je možné legálně hrát zdarma4820 %19,28 %  
do 2004016,67 %16,06 %  
1 001 - 1 50093,75 %3,61 %  
vice než 1 50010,42 %0,4 %  

Graf

12. Jakou maximální částku byste byli při nákupu originálního (legálního) díla ochotni zaplatit za počítačový program ke zpracování videa a zvuku (v Kč):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pořídil bych si vždy pouze takový počítačový program tohoto typu, který je možné legálně využívat zdarma9340,43 %37,35 %  
do 1 0007532,61 %30,12 %  
1 001 - 2 0004017,39 %16,06 %  
2 001 - 5 000166,96 %6,43 %  
5 001 - 10 00052,17 %2,01 %  
více než 10 00010,43 %0,4 %  

Graf

13. Jakou maximální částku byste byli při nákupu originálního (legálního) díla ochotni zaplatit za kancelářský software (textový a tabulkový procesor, nástroje na tvorbu prezentace apod.) v Kč:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1 0009339,74 %37,35 %  
Pořídil bych si vždy pouze takový počítačový program tohoto typu, který je možné legálně využívat zdarma6829,06 %27,31 %  
1 001 - 2 0005021,37 %20,08 %  
2 001 - 5 001198,12 %7,63 %  
5 001 - 10 00020,85 %0,8 %  
více než 10 00020,85 %0,8 %  

Graf

14. Jakou maximální částku byste byli při nákupu originálního (legálního) díla ochotni zaplatit za filmové dílo (v Kč):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101 - 2009840,5 %39,36 %  
201 - 5006426,45 %25,7 %  
do 1006426,45 %25,7 %  
501 - 1 000156,2 %6,02 %  
do 20010,41 %0,4 %  

Graf

15. Jakou maximální částku jste při nákupu originálního díla ochotni zaplatit za hudební dílo (např. album obsahující 10 písní nebo 45 min. mluveného slova) v Kč:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 20014258,92 %57,03 %  
201 - 5008133,61 %32,53 %  
501 - 1 000156,22 %6,02 %  
1 001 - 150020,83 %0,8 %  
více než 1 50010,41 %0,4 %  

Graf

16. Váš skutečný průměrný čistý měsíční příjem (včetně brigád, kapesného, nepravidelných výdělků apod.) v Kč:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 0007931,73 %31,73 %  
5 001 - 10 0004618,47 %18,47 %  
15 001 - 20 0002911,65 %11,65 %  
20 001 - 25 0002811,24 %11,24 %  
10 001 - 15 000239,24 %9,24 %  
25 001 - 30 000187,23 %7,23 %  
více než 40 000156,02 %6,02 %  
30 001 - 35 00083,21 %3,21 %  
35 001 - 40 00031,2 %1,2 %  

Graf

17. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 25 let11244,98 %44,98 %  
26 - 30 let5923,69 %23,69 %  
15 - 20 let3915,66 %15,66 %  
31 - 35 let187,23 %7,23 %  
36- 40 let83,21 %3,21 %  
41 - 45 let72,81 %2,81 %  
46 - 50 let41,61 %1,61 %  
více než 50 let20,8 %0,8 %  

Graf

18. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14156,63 %56,63 %  
Muž10843,37 %43,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Obstarali jste si někdy prostřednictvím internetu nebo jiných výměnných počítačových sítí či zapůjčením a následným okopírováním počítačové programy, který nebyl volně (zdarma) šiřitelný (např. hry, operační systém, kancelářské programy, programy pro zpracování videa a zvuku apod., přičemž nejde o programy volně šířené)?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 10 na otázku 6. Kolik procent ze všech Vámi držených počítačových programů jste získali tímto způsobem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11 - 20 na otázku 6. Kolik procent ze všech Vámi držených počítačových programů jste získali tímto způsobem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 - 30 na otázku 6. Kolik procent ze všech Vámi držených počítačových programů jste získali tímto způsobem?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 40 na otázku 6. Kolik procent ze všech Vámi držených počítačových programů jste získali tímto způsobem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 - 50 na otázku 6. Kolik procent ze všech Vámi držených počítačových programů jste získali tímto způsobem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 61 - 70 na otázku 6. Kolik procent ze všech Vámi držených počítačových programů jste získali tímto způsobem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 71 - 80 na otázku 6. Kolik procent ze všech Vámi držených počítačových programů jste získali tímto způsobem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 81 - 90 na otázku 6. Kolik procent ze všech Vámi držených počítačových programů jste získali tímto způsobem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 91 - 100 na otázku 6. Kolik procent ze všech Vámi držených počítačových programů jste získali tímto způsobem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kancelářský software (textový a tabulkový procesor, nástroje na tvorbu prezentace apod.) na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počítačový program ke zpracování videa a zvuku na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?

7. Zpřístupnili jste někdy pomocí internetu či jiných výměnných sítí anebo jste někdy půjčili za účelem vytvoření kopie hudební nebo filmové dílo nebo počítačový program jiné osobě?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Filmové dílo (bez ohledu na formát záznamu , např. DVD, soubor s koncovkou .avi apod.) na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hudební dílo (např. album obsahující 10 písní nebo 45 min. mluveného slova) na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný odborný počítačový program (např. pro tvorbu grafiky) na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kancelářský software (textový a tabulkový procesor, nástroje na tvorbu prezentace apod.) na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Operační systém na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počítačová hra na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počítačový program ke zpracování videa a zvuku na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?
 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Obstarali jste si někdy prostřednictvím internetu nebo jiných výměnných počítačových sítí či zapůjčením a následným okopírováním hudební dílo (bez ohledu na formát - mp3, CD či DVD nosiče s hudbou apod.) nebo filmové dílo (bez ohledu na formát – např. soubor s koncovkou .avi, .mpeg, .mov, CD, DVD či BLUE-RAY nosič s filmovými díly apod.)?

8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?

 • odpověď Filmové dílo (bez ohledu na formát záznamu , např. DVD, soubor s koncovkou .avi apod.):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kancelářský software (textový a tabulkový procesor, nástroje na tvorbu prezentace apod.) na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počítačový program ke zpracování videa a zvuku na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Operační systém na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?
 • odpověď Hudební dílo (např. album obsahující 10 písní nebo 45 min. mluveného slova):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Operační systém na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kancelářský software (textový a tabulkový procesor, nástroje na tvorbu prezentace apod.) na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný odborný počítačový program (např. pro tvorbu grafiky) na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počítačový program ke zpracování videa a zvuku na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?
 • odpověď Počítačová hra:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kancelářský software (textový a tabulkový procesor, nástroje na tvorbu prezentace apod.) na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Operační systém na otázku 8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?

9. Můžete určit, co je podle vás hlavním motivem pro softwarové a audiovizuální pirátství?

 • odpověď Minimální náklady spojené s pořízením nelegální kopie díla za využití internetu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Špatné ochrana děl proti okopírování na otázku 9. Můžete určit, co je podle vás hlavním motivem pro softwarové a audiovizuální pirátství?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se někdy s pojmem softwarové či audiovizuální pirátství?

2. Věděli jste, že porušování autorských práv a práv souvisejících s právem autorským může vést občanskoprávní i trestněprávní odpovědnosti?

3. Obstarali jste si někdy prostřednictvím internetu nebo jiných výměnných počítačových sítí či zapůjčením a následným okopírováním hudební dílo (bez ohledu na formát - mp3, CD či DVD nosiče s hudbou apod.) nebo filmové dílo (bez ohledu na formát – např. soubor s koncovkou .avi, .mpeg, .mov, CD, DVD či BLUE-RAY nosič s filmovými díly apod.)?

4. Kolik procent ze všech Vámi držených hudebních či filmových děl jste získali tímto způsobem?

5. Obstarali jste si někdy prostřednictvím internetu nebo jiných výměnných počítačových sítí či zapůjčením a následným okopírováním počítačové programy, který nebyl volně (zdarma) šiřitelný (např. hry, operační systém, kancelářské programy, programy pro zpracování videa a zvuku apod., přičemž nejde o programy volně šířené)?

6. Kolik procent ze všech Vámi držených počítačových programů jste získali tímto způsobem?

7. Zpřístupnili jste někdy pomocí internetu či jiných výměnných sítí anebo jste někdy půjčili za účelem vytvoření kopie hudební nebo filmové dílo nebo počítačový program jiné osobě?

8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?

9. Můžete určit, co je podle vás hlavním motivem pro softwarové a audiovizuální pirátství?

10. Jakou maximální částku byste byli při nákupu originálního (legálního) díla ochotni zaplatit za operační systém (v Kč):

11. Jakou maximální částku byste byli při nákupu originálního (legálního) díla ochotni zaplatit za počítačovou hru (v Kč):

12. Jakou maximální částku byste byli při nákupu originálního (legálního) díla ochotni zaplatit za počítačový program ke zpracování videa a zvuku (v Kč):

13. Jakou maximální částku byste byli při nákupu originálního (legálního) díla ochotni zaplatit za kancelářský software (textový a tabulkový procesor, nástroje na tvorbu prezentace apod.) v Kč:

14. Jakou maximální částku byste byli při nákupu originálního (legálního) díla ochotni zaplatit za filmové dílo (v Kč):

15. Jakou maximální částku jste při nákupu originálního díla ochotni zaplatit za hudební dílo (např. album obsahující 10 písní nebo 45 min. mluveného slova) v Kč:

16. Váš skutečný průměrný čistý měsíční příjem (včetně brigád, kapesného, nepravidelných výdělků apod.) v Kč:

17. Váš věk

18. Vaše pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se někdy s pojmem softwarové či audiovizuální pirátství?

2. Věděli jste, že porušování autorských práv a práv souvisejících s právem autorským může vést občanskoprávní i trestněprávní odpovědnosti?

3. Obstarali jste si někdy prostřednictvím internetu nebo jiných výměnných počítačových sítí či zapůjčením a následným okopírováním hudební dílo (bez ohledu na formát - mp3, CD či DVD nosiče s hudbou apod.) nebo filmové dílo (bez ohledu na formát – např. soubor s koncovkou .avi, .mpeg, .mov, CD, DVD či BLUE-RAY nosič s filmovými díly apod.)?

4. Kolik procent ze všech Vámi držených hudebních či filmových děl jste získali tímto způsobem?

5. Obstarali jste si někdy prostřednictvím internetu nebo jiných výměnných počítačových sítí či zapůjčením a následným okopírováním počítačové programy, který nebyl volně (zdarma) šiřitelný (např. hry, operační systém, kancelářské programy, programy pro zpracování videa a zvuku apod., přičemž nejde o programy volně šířené)?

6. Kolik procent ze všech Vámi držených počítačových programů jste získali tímto způsobem?

7. Zpřístupnili jste někdy pomocí internetu či jiných výměnných sítí anebo jste někdy půjčili za účelem vytvoření kopie hudební nebo filmové dílo nebo počítačový program jiné osobě?

8. O jaká díla se nejčastěji jednalo?

9. Můžete určit, co je podle vás hlavním motivem pro softwarové a audiovizuální pirátství?

10. Jakou maximální částku byste byli při nákupu originálního (legálního) díla ochotni zaplatit za operační systém (v Kč):

11. Jakou maximální částku byste byli při nákupu originálního (legálního) díla ochotni zaplatit za počítačovou hru (v Kč):

12. Jakou maximální částku byste byli při nákupu originálního (legálního) díla ochotni zaplatit za počítačový program ke zpracování videa a zvuku (v Kč):

13. Jakou maximální částku byste byli při nákupu originálního (legálního) díla ochotni zaplatit za kancelářský software (textový a tabulkový procesor, nástroje na tvorbu prezentace apod.) v Kč:

14. Jakou maximální částku byste byli při nákupu originálního (legálního) díla ochotni zaplatit za filmové dílo (v Kč):

15. Jakou maximální částku jste při nákupu originálního díla ochotni zaplatit za hudební dílo (např. album obsahující 10 písní nebo 45 min. mluveného slova) v Kč:

16. Váš skutečný průměrný čistý měsíční příjem (včetně brigád, kapesného, nepravidelných výdělků apod.) v Kč:

17. Váš věk

18. Vaše pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Volevecký, P.Audiovizuální a softwarové pirátství (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://audiovizualni-a-softwarove-piratstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.