Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Audit

Audit

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Karpíšková
Šetření:31. 10. 2013 - 09. 11. 2013
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, věnujte chvili svého volného času k vyplnění tohoto dotazníku. Odpovídejte prosím bez jakýchkoliv pomoc na internetu. Dotazník slouží k tomu, abych zjistila jak lidé znají auditorství.

Odpovědi respondentů

1. Co je to audit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyjádření názoru auditora na věrohodnost kontrolovaných dokumentů3266,67 %66,67 %  
nevím918,75 %18,75 %  
návrh auditora, jak opravit chyby v kontrolovaných dokumentech714,58 %14,58 %  

Graf

2. Proč se audit dělá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení věrohodnosti dokumentů2858,33 %58,33 %  
oprava chyb dokumentů1327,08 %27,08 %  
nevím714,58 %14,58 %  

Graf

3. Kdo audit dělá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
auditor4083,33 %83,33 %  
nevím510,42 %10,42 %  
ředitel firmy24,17 %4,17 %  
zákazník12,08 %2,08 %  

Graf

4. Jak se můžeme stát auditorem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
složením auditorské zkoušky3368,75 %68,75 %  
nevím816,67 %16,67 %  
zaplacením auditorského oprávnění48,33 %8,33 %  
jmenováním vedením firmy36,25 %6,25 %  

Graf

5. Kdo se může stát auditorem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kdokoliv2961,7 %60,42 %  
nevím1021,28 %20,83 %  
asistent auditora48,51 %8,33 %  
PO48,51 %8,33 %  

Graf

6. Jaký zákon upravuje auditorství v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zákon o auditorech2347,92 %47,92 %  
nevím1939,58 %39,58 %  
zákon o financích48,33 %8,33 %  
zákon o burzách a cenných papírech24,17 %4,17 %  

Graf

7. Od kdy a kde se začal audit provádět v podobě, v jaké ho známe dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2450 %50 %  
1844 ve Velké Británii918,75 %18,75 %  
1918 v Německu918,75 %18,75 %  
1775 v Americe612,5 %12,5 %  

Graf

8. Od kdy se začal audit provádět v ČR v podobě, v jaké ho známe dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2143,75 %43,75 %  
19891735,42 %35,42 %  
1918612,5 %12,5 %  
196848,33 %8,33 %  

Graf

9. Která organizace v ČR spravuje auditorské profese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komora auditorů2552,08 %52,08 %  
nevím1020,83 %20,83 %  
Ministerstvo financí918,75 %18,75 %  
Finanční komora48,33 %8,33 %  

Graf

10. Kdo si nejčastěji vyžaduje audit v podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zákazník1939,58 %39,58 %  
zaměstnanec1327,08 %27,08 %  
auditor1020,83 %20,83 %  
nevím612,5 %12,5 %  

Graf

11. Od kolika let se můžeme stát auditorem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
182654,17 %54,17 %  
není věkově omezeno1020,83 %20,83 %  
nevím918,75 %18,75 %  
4036,25 %6,25 %  

Graf

12. Kdo provádí vnitřní audit v podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
interní auditor2858,33 %58,33 %  
finanční ředitel918,75 %18,75 %  
kontrolor612,5 %12,5 %  
externí auditor510,42 %10,42 %  

Graf

13. V kolika fázích probíhá audit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2245,83 %45,83 %  
41837,5 %37,5 %  
5612,5 %12,5 %  
724,17 %4,17 %  

Graf

14. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3266,67 %66,67 %  
muž1633,33 %33,33 %  

Graf

15. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-242654,17 %54,17 %  
15-191020,83 %20,83 %  
25-2948,33 %8,33 %  
56+36,25 %6,25 %  
30-3536,25 %6,25 %  
36-3924,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Od kdy a kde se začal audit provádět v podobě, v jaké ho známe dnes?

  • odpověď nevím:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 8. Od kdy se začal audit provádět v ČR v podobě, v jaké ho známe dnes?

13. V kolika fázích probíhá audit?

  • odpověď nevím:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Která organizace v ČR spravuje auditorské profese?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co je to audit?

2. Proč se audit dělá?

3. Kdo audit dělá?

4. Jak se můžeme stát auditorem?

5. Kdo se může stát auditorem?

6. Jaký zákon upravuje auditorství v ČR?

7. Od kdy a kde se začal audit provádět v podobě, v jaké ho známe dnes?

8. Od kdy se začal audit provádět v ČR v podobě, v jaké ho známe dnes?

9. Která organizace v ČR spravuje auditorské profese?

10. Kdo si nejčastěji vyžaduje audit v podniku?

11. Od kolika let se můžeme stát auditorem?

12. Kdo provádí vnitřní audit v podniku?

13. V kolika fázích probíhá audit?

14. Pohlaví?

15. Věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co je to audit?

2. Proč se audit dělá?

3. Kdo audit dělá?

4. Jak se můžeme stát auditorem?

5. Kdo se může stát auditorem?

6. Jaký zákon upravuje auditorství v ČR?

7. Od kdy a kde se začal audit provádět v podobě, v jaké ho známe dnes?

8. Od kdy se začal audit provádět v ČR v podobě, v jaké ho známe dnes?

9. Která organizace v ČR spravuje auditorské profese?

10. Kdo si nejčastěji vyžaduje audit v podniku?

11. Od kolika let se můžeme stát auditorem?

12. Kdo provádí vnitřní audit v podniku?

13. V kolika fázích probíhá audit?

14. Pohlaví?

15. Věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Karpíšková, I.Audit (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://audit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.