Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Autismus a společnost

Autismus a společnost

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Ptáčníková
Šetření:07. 04. 2015 - 14. 04. 2015
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovoluji si Vás oslovit a požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Druhým rokem studuji obor Sociální pedagogika na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální, v současné době píši ročníkovou práci na téma Autismus a společnost. Cílem této práce je zjistit povědomí veřejnosti o problematice jedinců s poruchou autistického spektra, proto jsou pro mě Vaše odpovědi velmi přínosné.

Dotazník je určen široké veřejnosti mužů i žen různého věku i vzdělání a je zcela anonymní. 

Děkuji Vám za čas strávený při vyplňování dotazníku.

Markéta Ptáčníková

Odpovědi respondentů

1. Prosím uveďte své pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8973,55 %73,55 %  
Muž3226,45 %26,45 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 35 let8267,77 %67,77 %  
36 - 50 let2319,01 %19,01 %  
do 18 let97,44 %7,44 %  
51let a více75,79 %5,79 %  

Graf

3. Domníváte se, že víte co je autismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11695,87 %95,87 %  
Ne54,13 %4,13 %  

Graf

4. Jak jste získali informace o autismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z médií7259,5 %59,5 %  
Z literatuty5041,32 %41,32 %  
Z jiných zdrojů4537,19 %37,19 %  
Od známých a okolí4133,88 %33,88 %  
Pracoval(a) jsem s jedinci s autismem2218,18 %18,18 %  
Od rodiny2218,18 %18,18 %  

Graf

5. Vyberte jaké jsou, podle Vás, obecné znaky autismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poruchy sociálního chování a komunikace11090,91 %90,91 %  
Stereotypní zájmy a pohyby7561,98 %61,98 %  
Jedinci nemají rádi osobní kontakt, mazlení, doteky7461,16 %61,16 %  
Jedinci s autismem chápou informace doslovně3428,1 %28,1 %  
Inteligence v pásmu nadprůměru3327,27 %27,27 %  
Autismus je vzácná porucha a trpí jím minimální procento populace2419,83 %19,83 %  
Jedinci jsou agresivní a nezvladatelní1814,88 %14,88 %  
Inteligence v pásmu podprůměru1512,4 %12,4 %  

Graf

6. Znáte nějaké typy autismu? Pokud ano, prosím uveďte jaké.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7662,81 %62,81 %  
Ano4033,06 %33,06 %  
aspergerův syndrom86,61 %6,61 %  
dětský autismus,aspergerův syndrom, atypický autismus10,83 %0,83 %  
netrpělivost10,83 %0,83 %  
dětský, atypický,aspergerův10,83 %0,83 %  
Atypický autismus 10,83 %0,83 %  
asperk10,83 %0,83 %  
dětský autismus, Aspergeruv syndrom10,83 %0,83 %  
někdo umí jenom matiku a nic víc nezvládne10,83 %0,83 %  
nízko funkční a vysoko funkční10,83 %0,83 %  
Asperg, retuv10,83 %0,83 %  
rettuv, aspergeruv syndrom10,83 %0,83 %  
Asperger, Retův10,83 %0,83 %  
autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, další pervazivní vývojové poruchy, ale dnes se spíš mluví o PAS, případně o kontinuálním autistickém spektru10,83 %0,83 %  
záleží na míře postižení10,83 %0,83 %  
Aspergerův syndrom, atypický autismus10,83 %0,83 %  
asperger, autismus10,83 %0,83 %  
Asperegův syndrom10,83 %0,83 %  
autismus(atypický), aspergerův syndrom10,83 %0,83 %  
jen aspergrův syndrom10,83 %0,83 %  
Aspergerův syndrom, atypický autismus, 10,83 %0,83 %  
Aspergerův syndrom, vysoko/středněfunkční autismus, 10,83 %0,83 %  
aspergerův syndrom, dětský autismus, rettův syndrom, atypický autismus10,83 %0,83 %  
dětský10,83 %0,83 %  
vysokofunkčí10,83 %0,83 %  

Graf

7. Myslíte si, že se dá během těhotenství zjistit přítomnost autismu u plodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5948,76 %48,76 %  
Nevím3932,23 %32,23 %  
Ano2319,01 %19,01 %  

Graf

8. Myslíte si, že se dá autismus vyléčit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11292,56 %92,56 %  
Nevím75,79 %5,79 %  
Ano21,65 %1,65 %  

Graf

9. Myslíte si, že jedinců s autismem přibývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5343,8 %43,8 %  
Nevím4839,67 %39,67 %  
Ne2016,53 %16,53 %  

Graf

10. Znáte nějaké organizace, které se zaměřují na jedince s poruchami autistického spektra? Případně uveďte jaké.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8267,77 %67,77 %  
Ano3932,23 %32,23 %  
Apla119,09 %9,09 %  
apla praha10,83 %0,83 %  
APLA, VÍTEJ..10,83 %0,83 %  
Alfabet10,83 %0,83 %  
Jedličkův ústav,10,83 %0,83 %  
APLA, Autistik, Nadace "Dětský mozek", veškerá psychiatrická pracoviště, některé dětské neurologie, mnohé speciální školy mají třídy pro autistické děti10,83 %0,83 %  
apla, autistik10,83 %0,83 %  
speciální školky a spec. školy10,83 %0,83 %  
speciální školní a předškolní zařízení10,83 %0,83 %  

Graf

11. Myslíte si, že je společnost dostatečně informována o problematice autismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9880,99 %80,99 %  
Nevím1714,05 %14,05 %  
Ano64,96 %4,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Vyberte jaké jsou, podle Vás, obecné znaky autismu?

  • odpověď Jedinci nemají rádi osobní kontakt, mazlení, doteky:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jedinci jsou agresivní a nezvladatelní na otázku 5. Vyberte jaké jsou, podle Vás, obecné znaky autismu?

10. Znáte nějaké organizace, které se zaměřují na jedince s poruchami autistického spektra? Případně uveďte jaké.

  • odpověď Ano:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Apla na otázku 10. Znáte nějaké organizace, které se zaměřují na jedince s poruchami autistického spektra? Případně uveďte jaké.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Prosím uveďte své pohlaví.

2. Jaký je Váš věk?

3. Domníváte se, že víte co je autismus?

4. Jak jste získali informace o autismu?

5. Vyberte jaké jsou, podle Vás, obecné znaky autismu?

6. Znáte nějaké typy autismu? Pokud ano, prosím uveďte jaké.

7. Myslíte si, že se dá během těhotenství zjistit přítomnost autismu u plodu?

8. Myslíte si, že se dá autismus vyléčit?

9. Myslíte si, že jedinců s autismem přibývá?

10. Znáte nějaké organizace, které se zaměřují na jedince s poruchami autistického spektra? Případně uveďte jaké.

11. Myslíte si, že je společnost dostatečně informována o problematice autismu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Prosím uveďte své pohlaví.

2. Jaký je Váš věk?

3. Domníváte se, že víte co je autismus?

4. Jak jste získali informace o autismu?

5. Vyberte jaké jsou, podle Vás, obecné znaky autismu?

6. Znáte nějaké typy autismu? Pokud ano, prosím uveďte jaké.

7. Myslíte si, že se dá během těhotenství zjistit přítomnost autismu u plodu?

8. Myslíte si, že se dá autismus vyléčit?

9. Myslíte si, že jedinců s autismem přibývá?

10. Znáte nějaké organizace, které se zaměřují na jedince s poruchami autistického spektra? Případně uveďte jaké.

11. Myslíte si, že je společnost dostatečně informována o problematice autismu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ptáčníková, A.Autismus a společnost (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://autismus-a-spolecnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.