Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Automobilový cestovní ruch

Automobilový cestovní ruch

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Jarolímová
Šetření:27. 12. 2015 - 26. 01. 2016
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):8 / 8.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:84,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku, zaměřeného na cestování za automobilovým cestovním ruchem. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou zprácovány v mé bakalářské práci, ve které je důležitou součástí.

Cílem dotazníku je zjistit, zda mají respondenti nějaké povědomí o tomto druhu cestování, popř. zda by měli zájem o vytvoření zájezdu.

Předem děkuji za odpovědi a přeji hezký den.

Hanka J.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6655 %55,46 %  
muž5445 %45,38 %  

Graf

2. Do jaké věkové hranice spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 256957,5 %57,98 %  
26 - 454033,33 %33,61 %  
46 - 60108,33 %8,4 %  
61 a více10,83 %0,84 %  

Graf

3. Zajímáte se o automobily?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7663,33 %63,87 %  
ne4436,67 %36,97 %  

Graf

4. Jezdíte na výlety/zájezdy s automobilovou tématikou? (Rally; muzea; srazy; spanilé jízdy; výstavy veteránů; výroba automobilů; ..)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7965,83 %66,39 %  
ano4134,17 %34,45 %  

Graf

5. Sekali jste se u cestovních kanceláří či agentur s nabídkou výše zmíněného typu výletu/zájezdu, viz. otázka 4?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10083,33 %84,03 %  
ano2016,67 %16,81 %  

Graf

6. Je podle Vás nabídka cestovních kanceláří či agentur dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedokáži posoudit8369,17 %69,75 %  
nedostatečná2420 %20,17 %  
dostatečná1310,83 %10,92 %  

Graf

7. Měli byste zájem o nabídku výletů/zájezdů cestovních kanceláří či agentur s touto tématikou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9075 %75,63 %  
ano3025 %25,21 %  

Graf

8. Co byste v rámci automobilové cestovního ruchu ve Škodě Auto v Mladé Boleslavi chtěli navštívit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Exkurze do závodu (výroba vozů)8772,5 %73,11 %  
Muzeum Škoda Auto7461,67 %62,18 %  
Den otevřených dvěří3226,67 %26,89 %  
Rally Bohemia2319,17 %19,33 %  
Zákaznické centrum97,5 %7,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové hranice spadáte?

3. Zajímáte se o automobily?

4. Jezdíte na výlety/zájezdy s automobilovou tématikou? (Rally; muzea; srazy; spanilé jízdy; výstavy veteránů; výroba automobilů; ..)

5. Sekali jste se u cestovních kanceláří či agentur s nabídkou výše zmíněného typu výletu/zájezdu, viz. otázka 4?

6. Je podle Vás nabídka cestovních kanceláří či agentur dostatečná?

7. Měli byste zájem o nabídku výletů/zájezdů cestovních kanceláří či agentur s touto tématikou?

8. Co byste v rámci automobilové cestovního ruchu ve Škodě Auto v Mladé Boleslavi chtěli navštívit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové hranice spadáte?

3. Zajímáte se o automobily?

4. Jezdíte na výlety/zájezdy s automobilovou tématikou? (Rally; muzea; srazy; spanilé jízdy; výstavy veteránů; výroba automobilů; ..)

5. Sekali jste se u cestovních kanceláří či agentur s nabídkou výše zmíněného typu výletu/zájezdu, viz. otázka 4?

6. Je podle Vás nabídka cestovních kanceláří či agentur dostatečná?

7. Měli byste zájem o nabídku výletů/zájezdů cestovních kanceláří či agentur s touto tématikou?

8. Co byste v rámci automobilové cestovního ruchu ve Škodě Auto v Mladé Boleslavi chtěli navštívit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jarolímová, H.Automobilový cestovní ruch (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://automobilovy-cestovni-ruch.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.