Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Autoregulace v práci

Autoregulace v práci

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Švácha
Šetření:17. 03. 2022 - 31. 03. 2022
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):48 / 48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:52,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravíme vás!
 
Jmenujeme se Šárka Stránská, Filip Švácha a Max Vykoukal. Jsme studenti magisterské Psychologie na Univerzitě Karlově a v rámci předmětu Statistická analýza data máme za úkol provést výzkum.
 
Vybrali jsme si oblast autoregulace v práci. V tomto kontextu lze autoregulaci vnímat jako schopnost efektivně plánovat, reflektovat a adekvátně měnit přístup k plnění úkolů spojených s prací (Schraw & Dennison, 1994). 
 
Následující dotazník (MAI - Metacognitive Awareness Inventory) měří míru vnímané autoregulace. Má 44 tvrzení ohledně chování v pracovních situacích a Vaším cílem je u každé položky uvést, jak moc dané chování vykazujete (1 = vůbec, 5 = vždy).
 
Naším cílem je pak porovnat vnímanou autoregulaci mezi OSVČ a zaměstnanci. 
 
Vyplnění dotazníku by Vám mělo zabrat zhruba 5 minut. Zaznamenané odpovědi budou kompletně anonymizované a s osobními daty bude zacházeno v souladu s GDPR a standardy APA. Nejsou známa žádná rizika spojena s výzkumem, v případě jakýchkoliv otázek můžete kontaktovat nás nebo vedoucího předmětu. Touto cestou můžete zažádat i o případné stažení Vašich dat z výzkumu. 
 
Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíte s účastí ve výše popsaném výzkumu. 
 
Šárka Stránská (sarka-stranska@seznam.cz)
Filip Švácha (filip.svacha@gmail.com)
Max Vykoukal (mavykoukal.mv@gmail.com)
 
Vedoucí předmětu:
PhDr. Marek Urban, PhD. (Katedra psychologie a věd o životě, FHS UK; marek.m.urban@gmail.com)

Odpovědi respondentů

1. Vaše povolání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstanec3577,78 %77,78 %  
OSVČ/Podnikatel1022,22 %22,22 %  

Graf

2. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2657,78 %57,78 %  
Muž1840 %40 %  
Nechci uvést12,22 %2,22 %  

Graf

3. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2548,89 %8,89 %  
3048,89 %8,89 %  
3336,67 %6,67 %  
4024,44 %4,44 %  
2724,44 %4,44 %  
5024,44 %4,44 %  
4424,44 %4,44 %  
4324,44 %4,44 %  
3224,44 %4,44 %  
4524,44 %4,44 %  
ostatní odpovědi 28
36
24
37
52
58
68
38
1
26
29
49
48
31
51
22
20
2044,44 %44,44 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:35.12
Minimum:22
Maximum:52
Variační rozpětí:30
Rozptyl:80.36
Směrodatná odchylka:8.96
Medián:33
Modus:25

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské 2. stupeň (Mgr.)1942,22 %42,22 %  
Středoškolské s maturitou920 %20 %  
Středoškolské bez maturity511,11 %11,11 %  
Vysokoškolské 1. stupeň (Bc.)511,11 %11,11 %  
Vysokoškolské 3. stupeň (PhD.)36,67 %6,67 %  
Vyšší odborná škola (DiS.)36,67 %6,67 %  
Základní12,22 %2,22 %  

Graf

Během práce...

5. Systematicky se ujišťuji, zda naplňuji své cíle v práci. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41840 %40 %  
51022,22 %22,22 %  
3817,78 %17,78 %  
2511,11 %11,11 %  
148,89 %8,89 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.61
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.19
Směrodatná odchylka:1.09
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

6. Než vyřeším úkol, zvažuji různé alternativy. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41635,56 %35,56 %  
51635,56 %35,56 %  
3920 %20 %  
124,44 %4,44 %  
224,44 %4,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.02
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.77
Směrodatná odchylka:0.88
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

7. Snažím se při řešení pracovních úkolů využívat způsoby, které mi fungovaly v minulosti. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42146,67 %46,67 %  
51942,22 %42,22 %  
336,67 %6,67 %  
124,44 %4,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.34
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.38
Směrodatná odchylka:0.62
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

8. Práci si organizuji tak, abych měl*a na vše dostatek času. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51533,33 %33,33 %  
41226,67 %26,67 %  
31124,44 %24,44 %  
248,89 %8,89 %  
136,67 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.78
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.18
Směrodatná odchylka:1.08
Medián:4
Modus:5

Graf

Během práce...

9. V práci znám své silné a slabé stránky. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41942,22 %42,22 %  
51840 %40 %  
3613,33 %13,33 %  
124,44 %4,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.24
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.49
Směrodatná odchylka:0.7
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

10. Než se pustím do úkolu, přemýšlím nad tím, co opravdu potřebuji udělat. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51942,22 %42,22 %  
41431,11 %31,11 %  
3817,78 %17,78 %  
224,44 %4,44 %  
124,44 %4,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.12
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.81
Směrodatná odchylka:0.9
Medián:4
Modus:5

Graf

Během práce...

11. Po dokončení úkolu dokážu zhodnotit jak se mi dařilo. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42351,11 %51,11 %  
51226,67 %26,67 %  
3613,33 %13,33 %  
136,67 %6,67 %  
212,22 %2,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.98
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.72
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

12. Než začnu s novým projektem, stanovuji si specifické cíle. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31533,33 %33,33 %  
41022,22 %22,22 %  
1715,56 %15,56 %  
5715,56 %15,56 %  
2613,33 %13,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.1
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.39
Směrodatná odchylka:1.18
Medián:3
Modus:3

Graf

Během práce...

13. Zpomalím, když si během práce všimnu důležité informace. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31737,78 %37,78 %  
51431,11 %31,11 %  
41022,22 %22,22 %  
236,67 %6,67 %  
112,22 %2,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.78
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.88
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:4
Modus:3

Graf

Během práce...

14. Vím, které informace potřebuji získat pro splnění úkolu. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42044,44 %44,44 %  
51226,67 %26,67 %  
31022,22 %22,22 %  
124,44 %4,44 %  
212,22 %2,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.95
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.6
Směrodatná odchylka:0.77
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

15. Když řeším úkol, přemýšlím, jestli jsem zvážil*a všechny možnosti. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41840 %40 %  
5920 %20 %  
3817,78 %17,78 %  
2715,56 %15,56 %  
136,67 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.56
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.1
Směrodatná odchylka:1.05
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

16. Jsem dobrý*á v uspořádávání různých informací. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41737,78 %37,78 %  
51328,89 %28,89 %  
31022,22 %22,22 %  
136,67 %6,67 %  
224,44 %4,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.85
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.93
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

17. Vědomě zbystřím, když se objeví důležitá informace. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52146,67 %46,67 %  
41635,56 %35,56 %  
3613,33 %13,33 %  
212,22 %2,22 %  
112,22 %2,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.32
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.52
Směrodatná odchylka:0.72
Medián:4
Modus:5

Graf

Během práce...

18. Nejlépe pracuji, když už o tématu předem něco vím. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53168,89 %68,89 %  
41124,44 %24,44 %  
324,44 %4,44 %  
112,22 %2,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.68
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.27
Směrodatná odchylka:0.52
Medián:5
Modus:5

Graf

Během práce...

19. Vím co se ode mne očekává, abych pracovní úkol splnil*a. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52248,89 %48,89 %  
41226,67 %26,67 %  
3920 %20 %  
212,22 %2,22 %  
112,22 %2,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.27
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.65
Směrodatná odchylka:0.81
Medián:4
Modus:5

Graf

Během práce...

20. Jsem dobrý*á v zapamatovávání si informací. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41124,44 %24,44 %  
31124,44 %24,44 %  
51022,22 %22,22 %  
2920 %20 %  
148,89 %8,89 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.34
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.38
Směrodatná odchylka:1.17
Medián:3
Modus:4

Graf

Během práce...

21. Používám různé strategie při práci v závislosti na situaci. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31840 %40 %  
41226,67 %26,67 %  
5715,56 %15,56 %  
2613,33 %13,33 %  
124,44 %4,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.39
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.79
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:3
Modus:3

Graf

Během práce...

22. Po skončení projektu si kladu otázku, zda se to nedalo udělat i jednodušším způsobem. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31737,78 %37,78 %  
21226,67 %26,67 %  
5715,56 %15,56 %  
4715,56 %15,56 %  
124,44 %4,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.12
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.96
Směrodatná odchylka:0.98
Medián:3
Modus:3

Graf

Během práce...

23. Mám pod kontrolou to, jak dobře pracuji. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31635,56 %35,56 %  
51022,22 %22,22 %  
41022,22 %22,22 %  
2511,11 %11,11 %  
148,89 %8,89 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.41
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.2
Směrodatná odchylka:1.09
Medián:3
Modus:3

Graf

Během práce...

24. Předtím, než začnu něco dělat, zamyslím se nad tím. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51635,56 %35,56 %  
41533,33 %33,33 %  
31022,22 %22,22 %  
136,67 %6,67 %  
212,22 %2,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.98
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.92
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:4
Modus:5

Graf

Během práce...

25. U zadaného problému přemýšlím nad několika způsoby jak ho řešit a pak vyberu ten nejlepší. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41533,33 %33,33 %  
31124,44 %24,44 %  
51022,22 %22,22 %  
2613,33 %13,33 %  
136,67 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.56
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.1
Směrodatná odchylka:1.05
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

26. Když skončím s prací, shrnu si co jsem udělal*a. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41328,89 %28,89 %  
31226,67 %26,67 %  
2920 %20 %  
5613,33 %13,33 %  
1511,11 %11,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.15
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.23
Směrodatná odchylka:1.11
Medián:3
Modus:4

Graf

Během práce...

27. Když něčemu nerozumím, požádám o pomoc ostatní. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51635,56 %35,56 %  
41533,33 %33,33 %  
3920 %20 %  
236,67 %6,67 %  
124,44 %4,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.98
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.87
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:4
Modus:5

Graf

Během práce...

28. Když musím, umím se motivovat k práci. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41635,56 %35,56 %  
51226,67 %26,67 %  
3613,33 %13,33 %  
1613,33 %13,33 %  
2511,11 %11,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.56
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.6
Směrodatná odchylka:1.27
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

29. Během práce analyzuji, zdali je přístup k jejímu plnění užitečný. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31431,11 %31,11 %  
41431,11 %31,11 %  
1715,56 %15,56 %  
2511,11 %11,11 %  
5511,11 %11,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.12
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.26
Směrodatná odchylka:1.12
Medián:3
Modus:3

Graf

Během práce...

30. Využívám své silné stránky v práci, abych kompenzoval*a ty slabé. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51533,33 %33,33 %  
41226,67 %26,67 %  
31124,44 %24,44 %  
2511,11 %11,11 %  
124,44 %4,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.8
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.06
Směrodatná odchylka:1.03
Medián:4
Modus:5

Graf

Během práce...

31. Věnuji pozornost významu a důležitosti nové informace. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41431,11 %31,11 %  
51431,11 %31,11 %  
31328,89 %28,89 %  
124,44 %4,44 %  
224,44 %4,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.88
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.81
Směrodatná odchylka:0.9
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

32. Jsem dobrý*á v posuzování toho, jak dobře něčemu rozumím. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42351,11 %51,11 %  
51022,22 %22,22 %  
3920 %20 %  
124,44 %4,44 %  
212,22 %2,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.93
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.52
Směrodatná odchylka:0.72
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

33. Při práci se pravidelně zastavuji, abych se ujistil*a, jestli úkolu rozumím. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31533,33 %33,33 %  
41328,89 %28,89 %  
5715,56 %15,56 %  
1511,11 %11,11 %  
2511,11 %11,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.29
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.16
Směrodatná odchylka:1.08
Medián:3
Modus:3

Graf

Během práce...

34. Když něco dokončím, zhodnotím, nakolik jsem dosáhl*a svého cíle. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41942,22 %42,22 %  
3920 %20 %  
2715,56 %15,56 %  
5613,33 %13,33 %  
148,89 %8,89 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.39
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.09
Směrodatná odchylka:1.05
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

35. Během práce si dělám poznámky nebo diagramy, abych tomu lépe porozuměl*a. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41533,33 %33,33 %  
31124,44 %24,44 %  
5715,56 %15,56 %  
1613,33 %13,33 %  
2613,33 %13,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.27
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.35
Směrodatná odchylka:1.16
Medián:3
Modus:4

Graf

Během práce...

36. Když vyřeším úkol, ptám se sám*a sebe, jestli jsem zvážil*a všechny možnosti. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31431,11 %31,11 %  
41022,22 %22,22 %  
2817,78 %17,78 %  
1817,78 %17,78 %  
5511,11 %11,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.9
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.34
Směrodatná odchylka:1.16
Medián:3
Modus:3

Graf

Během práce...

37. Nové informace se snažím přeříkat svými vlastními slovy. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31840 %40 %  
41328,89 %28,89 %  
5920 %20 %  
136,67 %6,67 %  
224,44 %4,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.56
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.85
Směrodatná odchylka:0.92
Medián:3
Modus:3

Graf

Během práce...

38. Když něčemu nerozumím, zkusím se na to podívat jinak. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41533,33 %33,33 %  
51226,67 %26,67 %  
31124,44 %24,44 %  
148,89 %8,89 %  
236,67 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.68
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.17
Směrodatná odchylka:1.08
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

39. Než začnu něco dělat, pozorně se seznámím se zadáním. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42044,44 %44,44 %  
51328,89 %28,89 %  
3715,56 %15,56 %  
136,67 %6,67 %  
224,44 %4,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.93
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.87
Směrodatná odchylka:0.93
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

40. Ptám se sám*a sebe, zda to, na čem právě pracuji, souvisí s tím, co už znám. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41840 %40 %  
31022,22 %22,22 %  
5817,78 %17,78 %  
2613,33 %13,33 %  
136,67 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.54
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

41. Ve světle nových informací dokážu přehodnotit svoje předchozí poznatky. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41840 %40 %  
31431,11 %31,11 %  
51022,22 %22,22 %  
124,44 %4,44 %  
212,22 %2,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.8
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.61
Směrodatná odchylka:0.78
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

42. Uspořádávám si svůj čas tak, abych co nejlépe splnil*a své cíle. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41533,33 %33,33 %  
51226,67 %26,67 %  
2715,56 %15,56 %  
1613,33 %13,33 %  
3511,11 %11,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.49
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.71
Směrodatná odchylka:1.31
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

43. Pracuji lépe, když mě téma zajímá. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53986,67 %86,67 %  
4511,11 %11,11 %  
112,22 %2,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.9
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.09
Směrodatná odchylka:0.3
Medián:5
Modus:5

Graf

Během práce...

44. Snažím se rozdělit si práci do několika menších kroků. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41737,78 %37,78 %  
51226,67 %26,67 %  
31124,44 %24,44 %  
236,67 %6,67 %  
124,44 %4,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.83
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.8
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

45. Zaměřuji se spíše na celek, než na jednotlivé konkrétnosti. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32146,67 %46,67 %  
41022,22 %22,22 %  
2613,33 %13,33 %  
5511,11 %11,11 %  
136,67 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.2
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.76
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:3
Modus:3

Graf

Během práce...

46. Když pracuji na něčem novém, ptám se sám*a sebe, jak dobře mi to jde. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32146,67 %46,67 %  
41226,67 %26,67 %  
2715,56 %15,56 %  
136,67 %6,67 %  
524,44 %4,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.07
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.57
Směrodatná odchylka:0.75
Medián:3
Modus:3

Graf

Během práce...

47. Zastavím se a vrátím se zpět k nové informaci, která mi není jasná. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42351,11 %51,11 %  
31328,89 %28,89 %  
5511,11 %11,11 %  
124,44 %4,44 %  
224,44 %4,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.66
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.48
Směrodatná odchylka:0.69
Medián:4
Modus:4

Graf

Během práce...

48. Když skončím s prací, ptám se sám*a sebe, jestli jsem splnil*a všechno co jsem měl*a. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42146,67 %46,67 %  
3817,78 %17,78 %  
5715,56 %15,56 %  
2511,11 %11,11 %  
148,89 %8,89 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.54
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.05
Směrodatná odchylka:1.03
Medián:4
Modus:4

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Než se pustím do úkolu, přemýšlím nad tím, co opravdu potřebuji udělat. (1=Vůbec - 5=Vždy)

 • odpověď 5:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 28. Když musím, umím se motivovat k práci. (1=Vůbec - 5=Vždy)

11. Po dokončení úkolu dokážu zhodnotit jak se mi dařilo. (1=Vůbec - 5=Vždy)

 • odpověď 4:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 23. Mám pod kontrolou to, jak dobře pracuji. (1=Vůbec - 5=Vždy)

17. Vědomě zbystřím, když se objeví důležitá informace. (1=Vůbec - 5=Vždy)

 • odpověď 5:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 42. Uspořádávám si svůj čas tak, abych co nejlépe splnil*a své cíle. (1=Vůbec - 5=Vždy)

47. Zastavím se a vrátím se zpět k nové informaci, která mi není jasná. (1=Vůbec - 5=Vždy)

 • odpověď 4:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 33. Při práci se pravidelně zastavuji, abych se ujistil*a, jestli úkolu rozumím. (1=Vůbec - 5=Vždy)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše povolání

2. Vaše pohlaví

3. Váš věk

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Systematicky se ujišťuji, zda naplňuji své cíle v práci. (1=Vůbec - 5=Vždy)

6. Než vyřeším úkol, zvažuji různé alternativy. (1=Vůbec - 5=Vždy)

7. Snažím se při řešení pracovních úkolů využívat způsoby, které mi fungovaly v minulosti. (1=Vůbec - 5=Vždy)

8. Práci si organizuji tak, abych měl*a na vše dostatek času. (1=Vůbec - 5=Vždy)

9. V práci znám své silné a slabé stránky. (1=Vůbec - 5=Vždy)

10. Než se pustím do úkolu, přemýšlím nad tím, co opravdu potřebuji udělat. (1=Vůbec - 5=Vždy)

11. Po dokončení úkolu dokážu zhodnotit jak se mi dařilo. (1=Vůbec - 5=Vždy)

12. Než začnu s novým projektem, stanovuji si specifické cíle. (1=Vůbec - 5=Vždy)

13. Zpomalím, když si během práce všimnu důležité informace. (1=Vůbec - 5=Vždy)

14. Vím, které informace potřebuji získat pro splnění úkolu. (1=Vůbec - 5=Vždy)

15. Když řeším úkol, přemýšlím, jestli jsem zvážil*a všechny možnosti. (1=Vůbec - 5=Vždy)

16. Jsem dobrý*á v uspořádávání různých informací. (1=Vůbec - 5=Vždy)

17. Vědomě zbystřím, když se objeví důležitá informace. (1=Vůbec - 5=Vždy)

18. Nejlépe pracuji, když už o tématu předem něco vím. (1=Vůbec - 5=Vždy)

19. Vím co se ode mne očekává, abych pracovní úkol splnil*a. (1=Vůbec - 5=Vždy)

20. Jsem dobrý*á v zapamatovávání si informací. (1=Vůbec - 5=Vždy)

21. Používám různé strategie při práci v závislosti na situaci. (1=Vůbec - 5=Vždy)

22. Po skončení projektu si kladu otázku, zda se to nedalo udělat i jednodušším způsobem. (1=Vůbec - 5=Vždy)

23. Mám pod kontrolou to, jak dobře pracuji. (1=Vůbec - 5=Vždy)

24. Předtím, než začnu něco dělat, zamyslím se nad tím. (1=Vůbec - 5=Vždy)

25. U zadaného problému přemýšlím nad několika způsoby jak ho řešit a pak vyberu ten nejlepší. (1=Vůbec - 5=Vždy)

26. Když skončím s prací, shrnu si co jsem udělal*a. (1=Vůbec - 5=Vždy)

27. Když něčemu nerozumím, požádám o pomoc ostatní. (1=Vůbec - 5=Vždy)

28. Když musím, umím se motivovat k práci. (1=Vůbec - 5=Vždy)

29. Během práce analyzuji, zdali je přístup k jejímu plnění užitečný. (1=Vůbec - 5=Vždy)

30. Využívám své silné stránky v práci, abych kompenzoval*a ty slabé. (1=Vůbec - 5=Vždy)

31. Věnuji pozornost významu a důležitosti nové informace. (1=Vůbec - 5=Vždy)

32. Jsem dobrý*á v posuzování toho, jak dobře něčemu rozumím. (1=Vůbec - 5=Vždy)

33. Při práci se pravidelně zastavuji, abych se ujistil*a, jestli úkolu rozumím. (1=Vůbec - 5=Vždy)

34. Když něco dokončím, zhodnotím, nakolik jsem dosáhl*a svého cíle. (1=Vůbec - 5=Vždy)

35. Během práce si dělám poznámky nebo diagramy, abych tomu lépe porozuměl*a. (1=Vůbec - 5=Vždy)

36. Když vyřeším úkol, ptám se sám*a sebe, jestli jsem zvážil*a všechny možnosti. (1=Vůbec - 5=Vždy)

37. Nové informace se snažím přeříkat svými vlastními slovy. (1=Vůbec - 5=Vždy)

38. Když něčemu nerozumím, zkusím se na to podívat jinak. (1=Vůbec - 5=Vždy)

39. Než začnu něco dělat, pozorně se seznámím se zadáním. (1=Vůbec - 5=Vždy)

40. Ptám se sám*a sebe, zda to, na čem právě pracuji, souvisí s tím, co už znám. (1=Vůbec - 5=Vždy)

41. Ve světle nových informací dokážu přehodnotit svoje předchozí poznatky. (1=Vůbec - 5=Vždy)

42. Uspořádávám si svůj čas tak, abych co nejlépe splnil*a své cíle. (1=Vůbec - 5=Vždy)

43. Pracuji lépe, když mě téma zajímá. (1=Vůbec - 5=Vždy)

44. Snažím se rozdělit si práci do několika menších kroků. (1=Vůbec - 5=Vždy)

45. Zaměřuji se spíše na celek, než na jednotlivé konkrétnosti. (1=Vůbec - 5=Vždy)

46. Když pracuji na něčem novém, ptám se sám*a sebe, jak dobře mi to jde. (1=Vůbec - 5=Vždy)

47. Zastavím se a vrátím se zpět k nové informaci, která mi není jasná. (1=Vůbec - 5=Vždy)

48. Když skončím s prací, ptám se sám*a sebe, jestli jsem splnil*a všechno co jsem měl*a. (1=Vůbec - 5=Vždy)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše povolání

2. Vaše pohlaví

3. Váš věk

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Systematicky se ujišťuji, zda naplňuji své cíle v práci. (1=Vůbec - 5=Vždy)

6. Než vyřeším úkol, zvažuji různé alternativy. (1=Vůbec - 5=Vždy)

7. Snažím se při řešení pracovních úkolů využívat způsoby, které mi fungovaly v minulosti. (1=Vůbec - 5=Vždy)

8. Práci si organizuji tak, abych měl*a na vše dostatek času. (1=Vůbec - 5=Vždy)

9. V práci znám své silné a slabé stránky. (1=Vůbec - 5=Vždy)

10. Než se pustím do úkolu, přemýšlím nad tím, co opravdu potřebuji udělat. (1=Vůbec - 5=Vždy)

11. Po dokončení úkolu dokážu zhodnotit jak se mi dařilo. (1=Vůbec - 5=Vždy)

12. Než začnu s novým projektem, stanovuji si specifické cíle. (1=Vůbec - 5=Vždy)

13. Zpomalím, když si během práce všimnu důležité informace. (1=Vůbec - 5=Vždy)

14. Vím, které informace potřebuji získat pro splnění úkolu. (1=Vůbec - 5=Vždy)

15. Když řeším úkol, přemýšlím, jestli jsem zvážil*a všechny možnosti. (1=Vůbec - 5=Vždy)

16. Jsem dobrý*á v uspořádávání různých informací. (1=Vůbec - 5=Vždy)

17. Vědomě zbystřím, když se objeví důležitá informace. (1=Vůbec - 5=Vždy)

18. Nejlépe pracuji, když už o tématu předem něco vím. (1=Vůbec - 5=Vždy)

19. Vím co se ode mne očekává, abych pracovní úkol splnil*a. (1=Vůbec - 5=Vždy)

20. Jsem dobrý*á v zapamatovávání si informací. (1=Vůbec - 5=Vždy)

21. Používám různé strategie při práci v závislosti na situaci. (1=Vůbec - 5=Vždy)

22. Po skončení projektu si kladu otázku, zda se to nedalo udělat i jednodušším způsobem. (1=Vůbec - 5=Vždy)

23. Mám pod kontrolou to, jak dobře pracuji. (1=Vůbec - 5=Vždy)

24. Předtím, než začnu něco dělat, zamyslím se nad tím. (1=Vůbec - 5=Vždy)

25. U zadaného problému přemýšlím nad několika způsoby jak ho řešit a pak vyberu ten nejlepší. (1=Vůbec - 5=Vždy)

26. Když skončím s prací, shrnu si co jsem udělal*a. (1=Vůbec - 5=Vždy)

27. Když něčemu nerozumím, požádám o pomoc ostatní. (1=Vůbec - 5=Vždy)

28. Když musím, umím se motivovat k práci. (1=Vůbec - 5=Vždy)

29. Během práce analyzuji, zdali je přístup k jejímu plnění užitečný. (1=Vůbec - 5=Vždy)

30. Využívám své silné stránky v práci, abych kompenzoval*a ty slabé. (1=Vůbec - 5=Vždy)

31. Věnuji pozornost významu a důležitosti nové informace. (1=Vůbec - 5=Vždy)

32. Jsem dobrý*á v posuzování toho, jak dobře něčemu rozumím. (1=Vůbec - 5=Vždy)

33. Při práci se pravidelně zastavuji, abych se ujistil*a, jestli úkolu rozumím. (1=Vůbec - 5=Vždy)

34. Když něco dokončím, zhodnotím, nakolik jsem dosáhl*a svého cíle. (1=Vůbec - 5=Vždy)

35. Během práce si dělám poznámky nebo diagramy, abych tomu lépe porozuměl*a. (1=Vůbec - 5=Vždy)

36. Když vyřeším úkol, ptám se sám*a sebe, jestli jsem zvážil*a všechny možnosti. (1=Vůbec - 5=Vždy)

37. Nové informace se snažím přeříkat svými vlastními slovy. (1=Vůbec - 5=Vždy)

38. Když něčemu nerozumím, zkusím se na to podívat jinak. (1=Vůbec - 5=Vždy)

39. Než začnu něco dělat, pozorně se seznámím se zadáním. (1=Vůbec - 5=Vždy)

40. Ptám se sám*a sebe, zda to, na čem právě pracuji, souvisí s tím, co už znám. (1=Vůbec - 5=Vždy)

41. Ve světle nových informací dokážu přehodnotit svoje předchozí poznatky. (1=Vůbec - 5=Vždy)

42. Uspořádávám si svůj čas tak, abych co nejlépe splnil*a své cíle. (1=Vůbec - 5=Vždy)

43. Pracuji lépe, když mě téma zajímá. (1=Vůbec - 5=Vždy)

44. Snažím se rozdělit si práci do několika menších kroků. (1=Vůbec - 5=Vždy)

45. Zaměřuji se spíše na celek, než na jednotlivé konkrétnosti. (1=Vůbec - 5=Vždy)

46. Když pracuji na něčem novém, ptám se sám*a sebe, jak dobře mi to jde. (1=Vůbec - 5=Vždy)

47. Zastavím se a vrátím se zpět k nové informaci, která mi není jasná. (1=Vůbec - 5=Vždy)

48. Když skončím s prací, ptám se sám*a sebe, jestli jsem splnil*a všechno co jsem měl*a. (1=Vůbec - 5=Vždy)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Švácha, F.Autoregulace v práci (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://autoregulace-v-praci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.