Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > autorita pedagoga

autorita pedagoga

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Floková
Šetření:13. 04. 2010 - 21. 04. 2010
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dostali jste do rukou dotazník, který má za úkol zmapovat pojetí autority pedagoga. Vyhodnocení bude použito jako podklad k vypracování bakalářské práce na VŠB - TU Ostrava. Děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Kdo je pro vás autorita?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodiče714,29 %14,29 %  
učitel36,12 %6,12 %  
otec36,12 %6,12 %  
mamka24,08 %4,08 %  
Nadřízený24,08 %4,08 %  
rodič24,08 %4,08 %  
matka12,04 %2,04 %  
zvláštní otázka, nelze odpovědět12,04 %2,04 %  
inteligentní osoba12,04 %2,04 %  
kdokoli, kdo v životě dosáhl významného úspěchu12,04 %2,04 %  
ostatní odpovědi někdo koho si vážím
děda
záleží jestli přirozená, nebo vynucená...
já sama :)
člověk který ví o čem mluví(s praxí)
kapacita v oboru, někdo, kdo něco dokázal
prezident, staří lidé, rodiče, pedagog, nadřízený
osoba, která něco dokázala, starší lidé
nevím, neuznávám autority
učitel, trenér....
člověk kterého si vážím
odbornik
člověk inteligentní a vzdělaný
pedagog, kterého ostatní respektují
pedagog s odborným založením v předmětu
otec, prezident
ten, kdo má větší práva než já
Starší a zkušenější člověk
někdo, koho bez výrazného nátlaku uznávám
ten, kdo si ji získá svým vystupováním a znalostmi
rodiče, učitel, lékař, policista
málokdo. pár učitelům se to povedlo.
profesori, niektorí štátnici, známe osobnosti
prarodiče,profesoři,trenéři,nadřízení - šéf
každý kdo je v něčem (ve svém oboru) hodně dobrý
nikdo (nedělám si srandu, nemohu za to)
2653,06 %53,06 % 

Graf

2. Jaké vlastnosti ovlivňují autoritu učitele?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
didaktické schopnosti3.753.104
smysl pro humor3.8751.818
věk učitele4.6253.401
inteligence2.5421.998
spravedlnost3.1462.25
vědomosti3.0632.225

Graf

3. Je podle vás lepší učitel - muž?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2347,92 %46,94 %  
nevím1531,25 %30,61 %  
ano1020,83 %20,41 %  

Graf

4. Doplňte výstižně větu - "Mít autoritu znamená ..."

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mit respekt510,42 %10,2 %  
respekt24,17 %4,08 %  
mít respekt.24,17 %4,08 %  
umět12,08 %2,04 %  
být kompetentní, názorově silný, schopný kompromis12,08 %2,04 %  
respektovat danou osobu12,08 %2,04 %  
nepouštět strach 12,08 %2,04 %  
schopnost lépe předávat zkušenosti12,08 %2,04 %  
mít publiku - tedy posluchače!12,08 %2,04 %  
být ostatními respektován12,08 %2,04 %  
ostatní odpovědi být dobrý kantor
být v pohodě
být respektován a určitým způsobem následován
zamyslet se sám nad sebou
být respektován a uctíván
že mě ostatní poslouchají
nenechat sebou manipulovat
budit v ostatních respekt, nikoli však strach.
získat si důvěru ve své znalosti a schopnosti
zjednat si pořádek a mít úctu
mít "leadership".
být dobrým pedagogem
mat respekt
mít klid
být pro druhé vzorem
získat publikum a přesvědčit odborne a smysluplne
mít respekt a být vážen ostatními.
být brán
získat si žáky na svou stranu
umět nenásilně a s nadhledem udržet pozornost žáků
umět si sjednat pořádek
být poslouchám.
odpovědnost
Zaujmout, udržet pořádek, mít respekt žáků.
mít moc cokoliv nenásilně zlepšit
vedieť uznať vlastnú chybu
Být přátelský a spravedlivý
určitý typ moci
respekt ostatních
mít možnost se vyjádřit a být vyslyšen.
být společností vnímán jako zkušený,rozumný člověk
nemít vážné problémy ve výuce
3266,67 %65,31 % 

Graf

5. Pokuste se napsat 1 vlastnost, která učitele oslabuje v jeho autoritě.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejistota24,17 %4,08 %  
povýšenost24,17 %4,08 %  
věk12,08 %2,04 %  
nepřesnost, hloupost, nespravedlnost, pocit vlády12,08 %2,04 %  
tolerance12,08 %2,04 %  
netrpělivost12,08 %2,04 %  
nadržování (zvýhodňování) některých žáků12,08 %2,04 %  
nedůslednost12,08 %2,04 %  
namyšlenost12,08 %2,04 %  
nedůvěra studentů12,08 %2,04 %  
ostatní odpovědi trapnost
přílišné snaha o autoritu mít
neznalost
Kdyz se nechá vyprovokovat
když působí směšně
měkkost
neumí si sjednat pořádek
neschopnost ve své profesi
faleš
emocionalita
familiernost
nerespekt k inym nazorom (studentov)
psychická slabost
hloupý projev
nesmělost
výbušnost
nerozvášnost
Jeho namyšlenost, když si myslí, že je něco více.
dobrosrdečnost
ustupnost
nevědomost
Demence :)
zaujatost
neadekvátní reakce na žáky - ať v dobrém nebo zlém
nespravedlnost
neprůbojnost
hloupost
omezené prostředky
Nízké sebevědomí.
náladovost
neférovosť
Nervozita, nespolupráce se studenty
minimální pravomoci zatočit se zlobivými žáky:)
nespravedlivost
přílišné vtipkování
hysterie
3675 %73,47 % 

Graf

6. Představte si jednoho učitele, kterého si vážíte - dokáže si udržet pozornost v hodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4389,58 %87,76 %  
ne48,33 %8,16 %  
nevím12,08 %2,04 %  

Graf

7. Nyní si představte učitele, který nemá mezi studenty autoritu - dokáže kontrolovat své emoce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3062,5 %61,22 %  
ano1122,92 %22,45 %  
nevím714,58 %14,29 %  

Graf

8. Co by měli učitelé dělat pro získání autority?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaujmout studenty12,08 %2,04 %  
nebýt přesvědčen o své neomylnosti, vzdělávat se 12,08 %2,04 %  
mluvit nahlas12,08 %2,04 %  
všechno :)12,08 %2,04 %  
autoritu považuji za vrozenou vlastnost 12,08 %2,04 %  
mít svůj názor a stát si za ním12,08 %2,04 %  
objektivnost, nestranost, přísnost12,08 %2,04 %  
jednat se studenty/žáky jako se sobě rovnými12,08 %2,04 %  
je to věc přirozená,někdo ji nemůže získat nikdy12,08 %2,04 %  
být fér12,08 %2,04 %  
ostatní odpovědi stanovit pevné hranice
nepovyšovat se nad studenty, ale ani neponižovat
jistota.spravedlnost,inteligence,humor
měli by být tvrdí a přisní
snažit se nějak "získat" studenty
být tvrdí
důležitý je první dojem
být opravdu dobří v oboru, který učí
dát jasně najevo hranice
viz. otázka 2
chovat se odpovědně
pocuvat druhych
stejně přísný na všechny
vystupovat sebejistě, inteligentně
nesnažit se být ze všemi za dobře
snažit se spřátelit se studenty
kvalifikovat se
Snažit se zaujmout a dokázat, že jsou "třída".
naslouchat
netuším
tolerance
přirozenost
Zaujmout
nedělat ze sebe vola
Moc neplést emoce do práce, a důslednost
sebereflexe, sebevzdělání, více znát žáky
mít rovný přístup ke každému žáku
chovat se vyrovnaně, jednat s úctou a spravedlivě
lehko se píše, těžko se uskutečnuje
Vystupovat přirozeně a sebevědomě.
vědět o čem mluví
rozprávať a poznať sa so žiakmi
Pracovat aktivně se studenty, diskutovat s nimi o věcech, nenadřazovat se, chovat se přátelsky, naslouchat studentům
věřit sami sobě, být spravedlivý
být spravedlivý, vůdčí typ - ochotný naslouchat
nevím
zpřísnit
být sami sebou a brát studenty jako rovnocenné lid
3879,17 %77,55 % 

Graf

9. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženy3572,92 %71,43 %  
muž1327,08 %26,53 %  

Graf

10. Řadím se do této věkové skupiny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 262552,08 %51,02 %  
27 a výše1225 %24,49 %  
12 - 181122,92 %22,45 %  

Graf

11. Studuji - základní, střední nebo vysokou školu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3777,08 %75,51 %  
ne1122,92 %22,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Floková, A.autorita pedagoga (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://autorita-pedagoga.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.