Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > autorita pedagoga

autorita pedagoga

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Floková
Šetření:13. 04. 2010 - 21. 04. 2010
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dostali jste do rukou dotazník, který má za úkol zmapovat pojetí autority pedagoga. Vyhodnocení bude použito jako podklad k vypracování bakalářské práce na VŠB - TU Ostrava. Děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Kdo je pro vás autorita?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodiče714,29 %14,29 %  
učitel36,12 %6,12 %  
otec36,12 %6,12 %  
mamka24,08 %4,08 %  
Nadřízený24,08 %4,08 %  
rodič24,08 %4,08 %  
matka12,04 %2,04 %  
zvláštní otázka, nelze odpovědět12,04 %2,04 %  
inteligentní osoba12,04 %2,04 %  
kdokoli, kdo v životě dosáhl významného úspěchu12,04 %2,04 %  
ostatní odpovědi někdo koho si vážím
děda
záleží jestli přirozená, nebo vynucená...
já sama :)
člověk který ví o čem mluví(s praxí)
kapacita v oboru, někdo, kdo něco dokázal
prezident, staří lidé, rodiče, pedagog, nadřízený
osoba, která něco dokázala, starší lidé
nevím, neuznávám autority
učitel, trenér....
člověk kterého si vážím
odbornik
člověk inteligentní a vzdělaný
pedagog, kterého ostatní respektují
pedagog s odborným založením v předmětu
otec, prezident
ten, kdo má větší práva než já
Starší a zkušenější člověk
někdo, koho bez výrazného nátlaku uznávám
ten, kdo si ji získá svým vystupováním a znalostmi
rodiče, učitel, lékař, policista
málokdo. pár učitelům se to povedlo.
profesori, niektorí štátnici, známe osobnosti
prarodiče,profesoři,trenéři,nadřízení - šéf
každý kdo je v něčem (ve svém oboru) hodně dobrý
nikdo (nedělám si srandu, nemohu za to)
2653,06 %53,06 % 

Graf

2. Jaké vlastnosti ovlivňují autoritu učitele?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
didaktické schopnosti3.753.104
smysl pro humor3.8751.818
věk učitele4.6253.401
inteligence2.5421.998
spravedlnost3.1462.25
vědomosti3.0632.225

Graf

3. Je podle vás lepší učitel - muž?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2347,92 %46,94 %  
nevím1531,25 %30,61 %  
ano1020,83 %20,41 %  

Graf

4. Doplňte výstižně větu - "Mít autoritu znamená ..."

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mit respekt510,42 %10,2 %  
respekt24,17 %4,08 %  
mít respekt.24,17 %4,08 %  
umět12,08 %2,04 %  
být kompetentní, názorově silný, schopný kompromis12,08 %2,04 %  
respektovat danou osobu12,08 %2,04 %  
nepouštět strach 12,08 %2,04 %  
schopnost lépe předávat zkušenosti12,08 %2,04 %  
mít publiku - tedy posluchače!12,08 %2,04 %  
být ostatními respektován12,08 %2,04 %  
ostatní odpovědi být dobrý kantor
být v pohodě
být respektován a určitým způsobem následován
zamyslet se sám nad sebou
být respektován a uctíván
že mě ostatní poslouchají
nenechat sebou manipulovat
budit v ostatních respekt, nikoli však strach.
získat si důvěru ve své znalosti a schopnosti
zjednat si pořádek a mít úctu
mít "leadership".
být dobrým pedagogem
mat respekt
mít klid
být pro druhé vzorem
získat publikum a přesvědčit odborne a smysluplne
mít respekt a být vážen ostatními.
být brán
získat si žáky na svou stranu
umět nenásilně a s nadhledem udržet pozornost žáků
umět si sjednat pořádek
být poslouchám.
odpovědnost
Zaujmout, udržet pořádek, mít respekt žáků.
mít moc cokoliv nenásilně zlepšit
vedieť uznať vlastnú chybu
Být přátelský a spravedlivý
určitý typ moci
respekt ostatních
mít možnost se vyjádřit a být vyslyšen.
být společností vnímán jako zkušený,rozumný člověk
nemít vážné problémy ve výuce
3266,67 %65,31 % 

Graf

5. Pokuste se napsat 1 vlastnost, která učitele oslabuje v jeho autoritě.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejistota24,17 %4,08 %  
povýšenost24,17 %4,08 %  
věk12,08 %2,04 %  
nepřesnost, hloupost, nespravedlnost, pocit vlády12,08 %2,04 %  
tolerance12,08 %2,04 %  
netrpělivost12,08 %2,04 %  
nadržování (zvýhodňování) některých žáků12,08 %2,04 %  
nedůslednost12,08 %2,04 %  
namyšlenost12,08 %2,04 %  
nedůvěra studentů12,08 %2,04 %  
ostatní odpovědi trapnost
přílišné snaha o autoritu mít
neznalost
Kdyz se nechá vyprovokovat
když působí směšně
měkkost
neumí si sjednat pořádek
neschopnost ve své profesi
faleš
emocionalita
familiernost
nerespekt k inym nazorom (studentov)
psychická slabost
hloupý projev
nesmělost
výbušnost
nerozvášnost
Jeho namyšlenost, když si myslí, že je něco více.
dobrosrdečnost
ustupnost
nevědomost
Demence :)
zaujatost
neadekvátní reakce na žáky - ať v dobrém nebo zlém
nespravedlnost
neprůbojnost
hloupost
omezené prostředky
Nízké sebevědomí.
náladovost
neférovosť
Nervozita, nespolupráce se studenty
minimální pravomoci zatočit se zlobivými žáky:)
nespravedlivost
přílišné vtipkování
hysterie
3675 %73,47 % 

Graf

6. Představte si jednoho učitele, kterého si vážíte - dokáže si udržet pozornost v hodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4389,58 %87,76 %  
ne48,33 %8,16 %  
nevím12,08 %2,04 %  

Graf

7. Nyní si představte učitele, který nemá mezi studenty autoritu - dokáže kontrolovat své emoce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3062,5 %61,22 %  
ano1122,92 %22,45 %  
nevím714,58 %14,29 %  

Graf

8. Co by měli učitelé dělat pro získání autority?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaujmout studenty12,08 %2,04 %  
nebýt přesvědčen o své neomylnosti, vzdělávat se 12,08 %2,04 %  
mluvit nahlas12,08 %2,04 %  
všechno :)12,08 %2,04 %  
autoritu považuji za vrozenou vlastnost 12,08 %2,04 %  
mít svůj názor a stát si za ním12,08 %2,04 %  
objektivnost, nestranost, přísnost12,08 %2,04 %  
jednat se studenty/žáky jako se sobě rovnými12,08 %2,04 %  
je to věc přirozená,někdo ji nemůže získat nikdy12,08 %2,04 %  
být fér12,08 %2,04 %  
ostatní odpovědi stanovit pevné hranice
nepovyšovat se nad studenty, ale ani neponižovat
jistota.spravedlnost,inteligence,humor
měli by být tvrdí a přisní
snažit se nějak "získat" studenty
být tvrdí
důležitý je první dojem
být opravdu dobří v oboru, který učí
dát jasně najevo hranice
viz. otázka 2
chovat se odpovědně
pocuvat druhych
stejně přísný na všechny
vystupovat sebejistě, inteligentně
nesnažit se být ze všemi za dobře
snažit se spřátelit se studenty
kvalifikovat se
Snažit se zaujmout a dokázat, že jsou "třída".
naslouchat
netuším
tolerance
přirozenost
Zaujmout
nedělat ze sebe vola
Moc neplést emoce do práce, a důslednost
sebereflexe, sebevzdělání, více znát žáky
mít rovný přístup ke každému žáku
chovat se vyrovnaně, jednat s úctou a spravedlivě
lehko se píše, těžko se uskutečnuje
Vystupovat přirozeně a sebevědomě.
vědět o čem mluví
rozprávať a poznať sa so žiakmi
Pracovat aktivně se studenty, diskutovat s nimi o věcech, nenadřazovat se, chovat se přátelsky, naslouchat studentům
věřit sami sobě, být spravedlivý
být spravedlivý, vůdčí typ - ochotný naslouchat
nevím
zpřísnit
být sami sebou a brát studenty jako rovnocenné lid
3879,17 %77,55 % 

Graf

9. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženy3572,92 %71,43 %  
muž1327,08 %26,53 %  

Graf

10. Řadím se do této věkové skupiny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 262552,08 %51,02 %  
27 a výše1225 %24,49 %  
12 - 181122,92 %22,45 %  

Graf

11. Studuji - základní, střední nebo vysokou školu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3777,08 %75,51 %  
ne1122,92 %22,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Floková, A.autorita pedagoga (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://autorita-pedagoga.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.