Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Autorita učitele 1. st. ZŠ

Autorita učitele 1. st. ZŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Bartoňová
Šetření:18. 04. 2013 - 30. 04. 2013
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):21 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,
Jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Chtěla bych Vás poprosit o pár minut Vašeho času k vyplnění dotazníku k mé ročníkové práci na téma „Autorita ve výchově a problém kázně.“
Dotazník pro učitele 1. stupně ZŠ

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž266,67 %66,67 %  
žena133,33 %33,33 %  

Graf

2. věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23133,33 %33,33 %  
17133,33 %33,33 %  
153133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:64.33
Minimum:17
Maximum:153
Variační rozpětí:136
Rozptyl:5905.33
Směrodatná odchylka:76.85
Medián:23
Modus:23

Graf

3. Počet let praxe na 1. st. ZŠ:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1266,67 %66,67 %  
522133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:174.67
Minimum:1
Maximum:522
Variační rozpětí:521
Rozptyl:90480.33
Směrodatná odchylka:300.8
Medián:1
Modus:1

Graf

4. Jste aprobovaný učitel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
ne133,33 %33,33 %  

Graf

5. Co si představujete pod pojmem autorita?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aby meli zaci respekt

grw

že se mi budou žáci klanět a klekat na kolena!

6. Napište alespoň jedno synonymum ke slovu autorita.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
respekt133,33 %33,33 %  
gre133,33 %33,33 %  
ponorka133,33 %33,33 %  

Graf

7. Napište alespoň tři nejvýznamnější vlastnosti, které pomáhají vytvářet autoritu.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

gre

komunikativnost, vyssi naroky, duvera

pomazánkovatost, delfínovatost a domeček.

8. Napište alespoň tři vlastnosti, které nejvíce oslabují autoritu učitele.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

gre

ukrajina, mukrajina, a pakkkk

vlídnost, slabost, pratelskost

9. Může být učitel dobrým pedagogem bez autority?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %66,67 %  
nevím133,33 %33,33 %  

Graf

10. Je třeba autoritu učitele neustále udržovat a obnovovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
nevím133,33 %33,33 %  

Graf

11. Myslíte si, že máte u svých žáků autoritu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím266,67 %66,67 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

12. Myslíte si, že si dokážete ve třídě sjednat klid?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %66,67 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

13. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ANO, napište prosím, jakým způsobem toho dosahujete.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bičuju ty spratky

grgea

14. Jakým způsobem se snažíte získat a udržet pozornost žáků?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

geagrea

stejná odpověď

zajimavostmi, hrami, soutezemi

15. Jaký význam má podle Vás autorita učitele ve vyučování?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

rg

velky

že je z něho vyklepany aji klepač

16. Co rozumíte pod pojmem kázeň?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ga

klid

phoebe

17. Máte ve své třídě problém s kázní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
ne133,33 %33,33 %  

Graf

18. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ANO, uveďte, jak problém s kázní řešíte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bičuju ty spratky

gr

19. Jaké kázeňské problémy nejčastěji řešíte? Jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

greaw

vyrusovani

že mi poblejou třídnici. bičuju ty spratky

20. Setkal/a jste se ve své třídě někdy se šikanou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
ne133,33 %33,33 %  

Graf

21. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ANO, stručně popište, o co se jednalo.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgr

poblili mi třídnici

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bartoňová, J.Autorita učitele 1. st. ZŠ (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://autorita-ucitele-1-st-zs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.