Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Autorské právo ve školním díle

Autorské právo ve školním díle

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lea Oesterreicher
Šetření:05. 05. 2014 - 18. 05. 2014
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

děkuji předem za Vaše odpovědi na jednotlivé otázky, jejichž vyhodnocení bude sloužit jako součást mé diplomové práce, jež se zabývá autorskoprávní ochranou školního díla a hlavně pak cizích děl ve školním díle užitých. Pomocí tohoto dotazníku se snažím získat informace o míře povědomí o autorském právu a ochraně školního díla např. bakalářské, diplomové, klauzurní a jiné práce vytvořené studentem vysoké školy.

Lea Oesterreicher

 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-263650,7 %50,7 %  
26-401825,35 %25,35 %  
15-181115,49 %15,49 %  
40-5057,04 %7,04 %  
50 a více11,41 %1,41 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3143,66 %43,66 %  
střední2738,03 %38,03 %  
základní1115,49 %15,49 %  
vyšší odborné22,82 %2,82 %  

Graf

3. Víte, jakou problematikou se zabývá autorský zákon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vymezuje, co je autorské dílo a jaká je jeho ochrana5983,1 %83,1 %  
ošetřuje právní vztah mezi autorem a uživatelem díla4766,2 %66,2 %  
chrání autorovo právu k dílu a stanoví způsobe jeho výkonu4259,15 %59,15 %  
řeší možnosti použití děl jednotlivých autorů3853,52 %53,52 %  
chrání uživatele díla a vymezuje jeho práva2940,85 %40,85 %  

Graf

4. Co si představujete pod pojmem školní dílo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dílo vytvořené studentem4360,56 %60,56 %  
dílo vytvořené kýmkoliv se vztahem ke škole2332,39 %32,39 %  
dílo vytvořené vyučujícím34,23 %4,23 %  
dílo vytvořené pro školu cizím subjektem22,82 %2,82 %  

Graf

5. Jste v současné době studentem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5374,65 %74,65 %  
ne1825,35 %25,35 %  

Graf

6. Jakou školu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinou3056,6 %42,25 %  
škola ekonomického směru1018,87 %14,08 %  
škola technické směru713,21 %9,86 %  
škola uměleckého směru611,32 %8,45 %  

Graf

7. Domníváte se, že pro svou školní práci můžete využívat i např. úryvek cizího díla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4890,57 %67,61 %  
ne59,43 %7,04 %  

Graf

8. Myslíte si, že může škola Vaše školní dílo užít veřejně bez Vašeho souhlasu? (např. na internetu, festivalu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3566,04 %49,3 %  
ano1833,96 %25,35 %  

Graf

9. Domníváte se, že Vy jako autor školního díla můžete své dílo užít bez souhlasu školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3973,58 %54,93 %  
ne1426,42 %19,72 %  

Graf

10. Znáte nějaké možnosti bezplatného užití cizího díla ve školním díle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezúplatná licence (např. citace tj. uvedení pramene a autora)4483,02 %61,97 %  
úplatná licence (musíte získat práva k použití)611,32 %8,45 %  
nelze využít nic (vše musí být pouze myšlenky autora)35,66 %4,23 %  

Graf

11. Zde Vás prosím o Vaše vyjádření k dané problematice, ocením jakýkoliv názor či myšlenku. (Není povinné).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Byla jsem překvapena, když mě skrze školu oslovila jedna instituce, že by chtěla mou diplomovou práci do své knihovny, a žádala o můj souhlas. Nenapadlo by mě, že je to k diplomové práci, která volně visí na webu a každý si ji může přečíst, potřeba.

Bylo by skvělé, kdyby se autorské práv vyučovalo na každé umělecké VŠ. Vím, že valná většína studentů či absolventů je s problematikou neobeznámena.

Dostupné knihy, články, studie a podobně můžeme využít tak, že je budeme parafrázovat (napíšeme vlastními slovy a zdroj uveneme v seznamu zdrojů), nebo řádně odcitueme podle normy s přímým odkazem na zdroj. Zdroj musí být v každém případě uveden! Nelíbí se mi, že mnoho lidí neví, že autorská práva se vztahují i na fotografie.

nevidím problematiku

No, obecně by se to ve školství mělo posuzovat volněji než v běžné komerční sféře. Problém studenta není často v překročení práva na použití cihího výtvoru, ale v tom, že si sám usnadní práci tím, že svoje dílo zčásti vytvoží z díla cizího...

Povolil bych využití všeho volně, poplatky za využití bych řešil daní a peníze autorům bych rozděloval na základě průzkumů užití díla.

Snad jediné, co mne trápí, je, že mi zakázali se s odstupem času podívat na svoji maturitní slohovou práci, která byla dle mého jedním z mých vrcholných děl. Pochopil bych, kdyby mi nedovolili to ofotit, ale přečíst?

student je v nevýhodě oproti škole, i když škola nedala do díla vůbec nic

Ty studuješ? Mazec :-) J.

Určitě si myslím, že přiživovat se na cizích myšlenkách není správné. Nikomu by nebylo příjemné, kdyby jeho myšlenky někdo považoval za vlastní. Měla by proběhnout nějaká osvěta, jak pracovat na odborných pracech a jak správně uvádět zdroje. Sama s tím občas jako student bojuji.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 15-18:
    • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď základní:
    • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-18 na otázku 1. Jaký je Váš věk?

10. Znáte nějaké možnosti bezplatného užití cizího díla ve školním díle?

  • odpověď bezúplatná licence (např. citace tj. uvedení pramene a autora):
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinou na otázku 6. Jakou školu studujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Víte, jakou problematikou se zabývá autorský zákon?

4. Co si představujete pod pojmem školní dílo?

5. Jste v současné době studentem?

6. Jakou školu studujete?

7. Domníváte se, že pro svou školní práci můžete využívat i např. úryvek cizího díla?

8. Myslíte si, že může škola Vaše školní dílo užít veřejně bez Vašeho souhlasu? (např. na internetu, festivalu)

9. Domníváte se, že Vy jako autor školního díla můžete své dílo užít bez souhlasu školy?

10. Znáte nějaké možnosti bezplatného užití cizího díla ve školním díle?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Víte, jakou problematikou se zabývá autorský zákon?

4. Co si představujete pod pojmem školní dílo?

5. Jste v současné době studentem?

6. Jakou školu studujete?

7. Domníváte se, že pro svou školní práci můžete využívat i např. úryvek cizího díla?

8. Myslíte si, že může škola Vaše školní dílo užít veřejně bez Vašeho souhlasu? (např. na internetu, festivalu)

9. Domníváte se, že Vy jako autor školního díla můžete své dílo užít bez souhlasu školy?

10. Znáte nějaké možnosti bezplatného užití cizího díla ve školním díle?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Oesterreicher, L.Autorské právo ve školním díle (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://autorske-pravo-ve-skolnim-di.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.