Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Autorskoprávní ochrana na internetu

Autorskoprávní ochrana na internetu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lea Oesterreicher
Šetření:06. 05. 2014 - 18. 05. 2014
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás všechny poprosila ještě o vyplnění dalšího dotazníku, který stejně jako ten předchozí bude sloužit jako součást mé diplomové práce, jež se zabývá autorskoprávní ochranou školního díla a též užití cizích děl stažených z internetu. Pomocí tohoto druhé dotazníku se snažím získat informace o tom, zda víme, jak nakládat s díly staženými z netu.

Pokud budete mít chvilku a vyplníte i můj předchozí dotazník budu Vám moc vděčná.

http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/autorske-pravo-ve-skolnim-di/

Lea Oesterreicher

Odpovědi respondentů

1. Podléhají díla volně dostupná na internetu autorskoprávní ochraně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3376,74 %76,74 %  
ne1023,26 %23,26 %  

Graf

2. Podle autorského zákona jakého státu je dílo stažené z internetu chráněno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle státu, kde dílo vzniklo2148,84 %48,84 %  
podle státu/bydliště stahovatele1637,21 %37,21 %  
podle státu, kde je umístěn server1125,58 %25,58 %  
podle státu/bydliště autora1023,26 %23,26 %  
není chráněno žádným zákonem24,65 %4,65 %  
podle státu, kde je umístěn server, ze kterého je dílo stahováno12,33 %2,33 %  

Graf

3. Může student užít dílo stažené z internetu ve svém školním díle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3786,05 %86,05 %  
ne613,95 %13,95 %  

Graf

4. V případě, že můžete ve svém školním díle užít dílo stažené z netu, musíte citovat původce díla nebo zdroj či nemáte žádnou povinnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdroj musím uvést vždy, autora pouze, když je znám1944,19 %44,19 %  
musím uvést zdroj i autora1841,86 %41,86 %  
mohu uvést jedno nebo druhé, záleží na tom, jakou informaci znám49,3 %9,3 %  
musím uvést pouze autora12,33 %2,33 %  
nemusím uvádět nic12,33 %2,33 %  

Graf

5. Jaká je podle Vás ochrana děl na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečná1432,56 %32,56 %  
přehnaná1023,26 %23,26 %  
dostatečná920,93 %20,93 %  
naprosto nedostatečná36,98 %6,98 %  
zcela dostatečná24,65 %4,65 %  
zbytečná12,33 %2,33 %  
příliš omezující (přísná)12,33 %2,33 %  
ochrana jako taková mi přijde dostatečná, i když určitě i zde půjde hodně vylepšit, problém je samotná vymahatelnost.12,33 %2,33 %  
Nevyvážená12,33 %2,33 %  
komedie12,33 %2,33 %  

Graf

6. Myslíte, že autor zneužitého díla může kromě zdržení se porušování jeho práv požadovat i finanční náhradu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3786,05 %86,05 %  
ne613,95 %13,95 %  

Graf

7. Myslíte si, že veřejnost je dostatečně informována o tom, jak a za jakých podmínek je možné užívat díla stažená z netu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3786,05 %86,05 %  
ano613,95 %13,95 %  

Graf

8. Jakým způsob získávání informací o možnostech užítí děl stažených z netu by pro Vás byl přijatelný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost stažení brožury z vyhledávačů typu Google, Seznam aj.1944,19 %44,19 %  
jednoduchá brožura získaná formou např. přílohy v novinách1841,86 %41,86 %  
krátké televizní šoty1125,58 %25,58 %  
vzdělávací pořady - dokumenty v TV920,93 %20,93 %  
nechci o tomto být infomován613,95 %13,95 %  
možnost stáhnout si brožuru z hlavních vyhledávačů typu Google, Seznam aj.36,98 %6,98 %  
forma panelové diskuze v médiích36,98 %6,98 %  
jednoduchá brožura získaná např. formou přílohy v novinách24,65 %4,65 %  
informace o tomto by mi nevadili ani v emailové schránce.12,33 %2,33 %  
forma panelové diskuze ve veřejných médiích12,33 %2,33 %  
krátké televizní šoty např. před hlavním večerním pořadem12,33 %2,33 %  
Média jsou zaujatá. Zrušte autorské zákony a najděte si jiné obchodní modely když přijde nová technologie, jako každý poctivý obchod.12,33 %2,33 %  
u každého díla by měla být informace o možnostech jeho užití12,33 %2,33 %  
měla by skončit šaškárna kolem toho, něco vydáš = musíš počítat s tím že to celý svět okopíruje, jako čína kdž ukradne patenty v usa (opakovaně) a pak to vyrábí, myslíte že ji někdo žene s právy před soud? Ne, takže k čemu tahle šaškárna? Jebat malý ryby.12,33 %2,33 %  

Graf

9. Jaký trest je podle Vás dostatečný v případě, že někdo zneužije Vaše autorské dílo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční pokuta1534,88 %34,88 %  
omluva1227,91 %27,91 %  
uložení veřejně prospěšných prací36,98 %6,98 %  
uložení podmíněného trestu odnětí svobody na dobu max. 1 rok24,65 %4,65 %  
záleží, proti volnému a férovému použití nic nemám, vyslovené zneužití proti smyslu díla nebo k obohacení by mi vadilo12,33 %2,33 %  
omluva a finanční náhrada ve výši způsobené újmy12,33 %2,33 %  
uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody na dobu max. 1 rok12,33 %2,33 %  
podle hodnoty díla a způsobené škody12,33 %2,33 %  
odnětí svobody (podmíně i nepodmíněné), ale vždy s finanční náhradou12,33 %2,33 %  
Omluva a podíl na zisku12,33 %2,33 %  
Záleží na způsobu zneužití a jeho případné výdělečnosti12,33 %2,33 %  
záleží na autorovi12,33 %2,33 %  
Nic12,33 %2,33 %  
žádný12,33 %2,33 %  
dám příklad: někdo si stáhne načerno hudební cd v hodnotě 500kč a výše, trest by měl být takový že stát zažaluje zlodějskou společnost za nehoráznou cenu, protože když to cd bude stát 100kč, vydělají na tom všici a stahování rapidně ubude.12,33 %2,33 %  

Graf

10. Jaký trest je podle Vás dostatečný v případě, že Vy sami zneužijete cizí dílo a tím porušíte právo autora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční pokuta1637,21 %37,21 %  
omluva1432,56 %32,56 %  
uložení veřejně prospěšných prací36,98 %6,98 %  
odnětí svobody (podmíně i nepodmíněné), ale vždy s finanční náhradou24,65 %4,65 %  
omluva a finanční náhrada ve výši způsobené újmy12,33 %2,33 %  
uložení podmíněného trestu odnětí svobody na dobu max. 1 rok12,33 %2,33 %  
podle hodnoty díla a způsobené škody12,33 %2,33 %  
Omluva a podíl na zisku12,33 %2,33 %  
Záleží na způsobu a míře12,33 %2,33 %  
Nic12,33 %2,33 %  
žádný12,33 %2,33 %  
žaloba zlodějských společností jako je Bonton a spol, a dokud si na ně nikdo nedošlápne, do tý doby se místo toho bude otáčet rétorika proti uživatelům internetu. Jde zas jen o cílenou lobby12,33 %2,33 %  

Graf

11. Myslíte si, že "ring tone" známé skladby, který byl před uložením na net ke stažení navíc upraven neznámým autorem, podléhá autorskoprávní ochraně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2455,81 %55,81 %  
ne1944,19 %44,19 %  

Graf

12. Čí autorská práva dotyčný uživatel, který si tento ring tone stáhl, případně porušil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autora původní hudby2353,49 %53,49 %  
autora ring tone1432,56 %32,56 %  
nikoho1227,91 %27,91 %  
ani jednoho24,65 %4,65 %  
poskytovatele webových stránek24,65 %4,65 %  

Graf

13. Víte, jaká je nyní v České republice délka ochrany autorských práv po smrti autora

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
70 let1637,21 %37,21 %  
50 let1534,88 %34,88 %  
25 let1023,26 %23,26 %  
85 let24,65 %4,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Myslíte si, že "ring tone" známé skladby, který byl před uložením na net ke stažení navíc upraven neznámým autorem, podléhá autorskoprávní ochraně?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi autora původní hudby na otázku 12. Čí autorská práva dotyčný uživatel, který si tento ring tone stáhl, případně porušil?
  • odpověď ne:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikoho na otázku 12. Čí autorská práva dotyčný uživatel, který si tento ring tone stáhl, případně porušil?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Podléhají díla volně dostupná na internetu autorskoprávní ochraně?

2. Podle autorského zákona jakého státu je dílo stažené z internetu chráněno?

3. Může student užít dílo stažené z internetu ve svém školním díle?

4. V případě, že můžete ve svém školním díle užít dílo stažené z netu, musíte citovat původce díla nebo zdroj či nemáte žádnou povinnost?

5. Jaká je podle Vás ochrana děl na internetu?

6. Myslíte, že autor zneužitého díla může kromě zdržení se porušování jeho práv požadovat i finanční náhradu?

7. Myslíte si, že veřejnost je dostatečně informována o tom, jak a za jakých podmínek je možné užívat díla stažená z netu?

8. Jakým způsob získávání informací o možnostech užítí děl stažených z netu by pro Vás byl přijatelný?

9. Jaký trest je podle Vás dostatečný v případě, že někdo zneužije Vaše autorské dílo?

10. Jaký trest je podle Vás dostatečný v případě, že Vy sami zneužijete cizí dílo a tím porušíte právo autora?

11. Myslíte si, že "ring tone" známé skladby, který byl před uložením na net ke stažení navíc upraven neznámým autorem, podléhá autorskoprávní ochraně?

12. Čí autorská práva dotyčný uživatel, který si tento ring tone stáhl, případně porušil?

13. Víte, jaká je nyní v České republice délka ochrany autorských práv po smrti autora

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Podléhají díla volně dostupná na internetu autorskoprávní ochraně?

2. Podle autorského zákona jakého státu je dílo stažené z internetu chráněno?

3. Může student užít dílo stažené z internetu ve svém školním díle?

4. V případě, že můžete ve svém školním díle užít dílo stažené z netu, musíte citovat původce díla nebo zdroj či nemáte žádnou povinnost?

5. Jaká je podle Vás ochrana děl na internetu?

6. Myslíte, že autor zneužitého díla může kromě zdržení se porušování jeho práv požadovat i finanční náhradu?

7. Myslíte si, že veřejnost je dostatečně informována o tom, jak a za jakých podmínek je možné užívat díla stažená z netu?

8. Jakým způsob získávání informací o možnostech užítí děl stažených z netu by pro Vás byl přijatelný?

9. Jaký trest je podle Vás dostatečný v případě, že někdo zneužije Vaše autorské dílo?

10. Jaký trest je podle Vás dostatečný v případě, že Vy sami zneužijete cizí dílo a tím porušíte právo autora?

11. Myslíte si, že "ring tone" známé skladby, který byl před uložením na net ke stažení navíc upraven neznámým autorem, podléhá autorskoprávní ochraně?

12. Čí autorská práva dotyčný uživatel, který si tento ring tone stáhl, případně porušil?

13. Víte, jaká je nyní v České republice délka ochrany autorských práv po smrti autora

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Oesterreicher, L.Autorskoprávní ochrana na internetu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://autorskopravni-ochrana-na-in.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.