Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Autoškola Morávek

Autoškola Morávek

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katka Rozbořilová
Šetření:20. 04. 2012 - 24. 04. 2012
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):18 / 11.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jsem studentka VŠB-TU Ostrava. Dotazník slouží k mé bakalářské práci. 

Odpovědi respondentů

1. Máte řidičské oprávnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3, absolvuji kurz autoškolyotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3772,55 %72,55 %  
ne 815,69 %15,69 %  
absolvuji kurz autoškoly611,76 %11,76 %  

Graf

2. Jaký typ řidičského oprávnění vlastníte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B2464,86 %47,06 %  
A,B38,11 %5,88 %  
A25,41 %3,92 %  
B,C25,41 %3,92 %  
B+E25,41 %3,92 %  
B, A12,7 %1,96 %  
A,B,C12,7 %1,96 %  
B, B+E12,7 %1,96 %  
B, C, T12,7 %1,96 %  

Graf

3. Máte zájem o získání řidičského oprávnění? Pokud ano vypište o jaké skupiny řidičského oprávnění máte zájem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3262,75 %62,75 %  
B917,65 %17,65 %  
C35,88 %5,88 %  
A23,92 %3,92 %  
A,B11,96 %1,96 %  
D11,96 %1,96 %  
B,C11,96 %1,96 %  
B,A11,96 %1,96 %  
B+E11,96 %1,96 %  

Graf

4. Slyšel/a jste o autoškole Morávek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3772,55 %72,55 %  
ne1427,45 %27,45 %  

Graf

5. Jak jste se o autoškole Morávek dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení od známých1643,24 %31,37 %  
reklamní automobil1540,54 %29,41 %  
internet1437,84 %27,45 %  
reklamní plakáty1232,43 %23,53 %  
jinak513,51 %9,8 %  

Graf

6. Byl/a jste nebo jste zákazníkem autoškoly Morávek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 16, chci býtotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1745,95 %33,33 %  
ano1643,24 %31,37 %  
chci být410,81 %7,84 %  

Graf

7. O jakou službu autoškoly jste měl/a nebo máte zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B1365 %25,49 %  
kondiční jízdy525 %9,8 %  
B+E420 %7,84 %  

Graf

8. Jakou formu jízd preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatné jízdy1890 %35,29 %  
skupinové jízdy210 %3,92 %  

Graf

9. Jaký je Váš přístup k ceně nabízené služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena je v poměru ke kvalitě služby1575 %29,41 %  
cena je nízká420 %7,84 %  
cena je vysoká15 %1,96 %  

Graf

10. Jakou délku kurzu byste uvítal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měsíc - 2 měsíce1155 %21,57 %  
do měsíce945 %17,65 %  

Graf

11. Seřaďte, prosím, jednotlivé faktory podle důležitosti (1-nejdůležitější, 5-nejméně důležité)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
cena2.250.888
přístup instruktora1.40.34
automobil2.650.728
vybavenost učebny4.550.548
délka kurzu4.150.528

Graf

12. Ohodnoťte, prosím, tyto jednotlivé faktory autoškoly, podle spokojenosti (1-velmi spokojen, 5-velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
cena1.450.548
přístup instruktora1.30.21
automobil1.70.51
vybavenost učebny1.850.428
délka kurzu1.850.428

Graf

13. Doporučil/a byste autoškolu Morávek svým známým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1050 %19,61 %  
spíše ano945 %17,65 %  
spíše ne15 %1,96 %  

Graf

14. Kdybyste chtěl/a rozšířit své řidičské oprávnění, vybral/a byste si opět tuto autoškolu, pokud by službu poskytovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1050 %19,61 %  
spíše ano945 %17,65 %  
spíše ne15 %1,96 %  

Graf

15. Je něco, co Vám na autoškole Morávek nevyhovuje? (pokud ano, prosím vypište)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1995 %37,25 %  
cena15 %1,96 %  

Graf

16. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2650,98 %50,98 %  
muž2549,02 %49,02 %  

Graf

17. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 26 let2549,02 %49,02 %  
27 - 37 let1529,41 %29,41 %  
38 - 48 let59,8 %9,8 %  
48 a více47,84 %7,84 %  
do 15 let23,92 %3,92 %  

Graf

18. Jaký je Váš status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2039,22 %39,22 %  
zaměstnaný2039,22 %39,22 %  
podnikatel713,73 %13,73 %  
nezaměstnaný23,92 %3,92 %  
důchodce11,96 %1,96 %  
mateřská dovolená11,96 %1,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Byl/a jste nebo jste zákazníkem autoškoly Morávek?

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přístup instruktora=1 na otázku 11. Seřaďte, prosím, jednotlivé faktory podle důležitosti (1-nejdůležitější, 5-nejméně důležité)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Doporučil/a byste autoškolu Morávek svým známým?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Kdybyste chtěl/a rozšířit své řidičské oprávnění, vybral/a byste si opět tuto autoškolu, pokud by službu poskytovala?

8. Jakou formu jízd preferujete?

 • odpověď samostatné jízdy:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přístup instruktora=1 na otázku 11. Seřaďte, prosím, jednotlivé faktory podle důležitosti (1-nejdůležitější, 5-nejméně důležité)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Je něco, co Vám na autoškole Morávek nevyhovuje? (pokud ano, prosím vypište)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Byl/a jste nebo jste zákazníkem autoškoly Morávek?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi cena je v poměru ke kvalitě služby na otázku 9. Jaký je Váš přístup k ceně nabízené služby?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi B na otázku 7. O jakou službu autoškoly jste měl/a nebo máte zájem?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi cena=1 na otázku 12. Ohodnoťte, prosím, tyto jednotlivé faktory autoškoly, podle spokojenosti (1-velmi spokojen, 5-velmi nespokojen)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi měsíc - 2 měsíce na otázku 10. Jakou délku kurzu byste uvítal/a?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi délka kurzu=2 na otázku 12. Ohodnoťte, prosím, tyto jednotlivé faktory autoškoly, podle spokojenosti (1-velmi spokojen, 5-velmi nespokojen)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vybavenost učebny=2 na otázku 12. Ohodnoťte, prosím, tyto jednotlivé faktory autoškoly, podle spokojenosti (1-velmi spokojen, 5-velmi nespokojen)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Doporučil/a byste autoškolu Morávek svým známým?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Kdybyste chtěl/a rozšířit své řidičské oprávnění, vybral/a byste si opět tuto autoškolu, pokud by službu poskytovala?

9. Jaký je Váš přístup k ceně nabízené služby?

 • odpověď cena je v poměru ke kvalitě služby:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi měsíc - 2 měsíce na otázku 10. Jakou délku kurzu byste uvítal/a?

12. Ohodnoťte, prosím, tyto jednotlivé faktory autoškoly, podle spokojenosti (1-velmi spokojen, 5-velmi nespokojen)

 • odpověď přístup instruktora=1:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Kdybyste chtěl/a rozšířit své řidičské oprávnění, vybral/a byste si opět tuto autoškolu, pokud by službu poskytovala?

15. Je něco, co Vám na autoškole Morávek nevyhovuje? (pokud ano, prosím vypište)

 • odpověď ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi samostatné jízdy na otázku 8. Jakou formu jízd preferujete?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi cena je v poměru ke kvalitě služby na otázku 9. Jaký je Váš přístup k ceně nabízené služby?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi měsíc - 2 měsíce na otázku 10. Jakou délku kurzu byste uvítal/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi přístup instruktora=1 na otázku 11. Seřaďte, prosím, jednotlivé faktory podle důležitosti (1-nejdůležitější, 5-nejméně důležité)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi cena=1 na otázku 12. Ohodnoťte, prosím, tyto jednotlivé faktory autoškoly, podle spokojenosti (1-velmi spokojen, 5-velmi nespokojen)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Doporučil/a byste autoškolu Morávek svým známým?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Kdybyste chtěl/a rozšířit své řidičské oprávnění, vybral/a byste si opět tuto autoškolu, pokud by službu poskytovala?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Byl/a jste nebo jste zákazníkem autoškoly Morávek?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi B na otázku 7. O jakou službu autoškoly jste měl/a nebo máte zájem?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi přístup instruktora=1 na otázku 12. Ohodnoťte, prosím, tyto jednotlivé faktory autoškoly, podle spokojenosti (1-velmi spokojen, 5-velmi nespokojen)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vybavenost učebny=5 na otázku 11. Seřaďte, prosím, jednotlivé faktory podle důležitosti (1-nejdůležitější, 5-nejméně důležité)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi délka kurzu=2 na otázku 12. Ohodnoťte, prosím, tyto jednotlivé faktory autoškoly, podle spokojenosti (1-velmi spokojen, 5-velmi nespokojen)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vybavenost učebny=2 na otázku 12. Ohodnoťte, prosím, tyto jednotlivé faktory autoškoly, podle spokojenosti (1-velmi spokojen, 5-velmi nespokojen)

17. Do jaké věkové kategorie patříte?

 • odpověď 16 - 26 let:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 18. Jaký je Váš status?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte řidičské oprávnění?

2. Jaký typ řidičského oprávnění vlastníte?

3. Máte zájem o získání řidičského oprávnění? Pokud ano vypište o jaké skupiny řidičského oprávnění máte zájem.

4. Slyšel/a jste o autoškole Morávek?

5. Jak jste se o autoškole Morávek dozvěděl/a?

6. Byl/a jste nebo jste zákazníkem autoškoly Morávek?

7. O jakou službu autoškoly jste měl/a nebo máte zájem?

8. Jakou formu jízd preferujete?

9. Jaký je Váš přístup k ceně nabízené služby?

10. Jakou délku kurzu byste uvítal/a?

11. Seřaďte, prosím, jednotlivé faktory podle důležitosti (1-nejdůležitější, 5-nejméně důležité)

12. Ohodnoťte, prosím, tyto jednotlivé faktory autoškoly, podle spokojenosti (1-velmi spokojen, 5-velmi nespokojen)

13. Doporučil/a byste autoškolu Morávek svým známým?

14. Kdybyste chtěl/a rozšířit své řidičské oprávnění, vybral/a byste si opět tuto autoškolu, pokud by službu poskytovala?

15. Je něco, co Vám na autoškole Morávek nevyhovuje? (pokud ano, prosím vypište)

16. Jaké je Vaše pohlaví?

17. Do jaké věkové kategorie patříte?

18. Jaký je Váš status?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte řidičské oprávnění?

2. Jaký typ řidičského oprávnění vlastníte?

3. Máte zájem o získání řidičského oprávnění? Pokud ano vypište o jaké skupiny řidičského oprávnění máte zájem.

4. Slyšel/a jste o autoškole Morávek?

5. Jak jste se o autoškole Morávek dozvěděl/a?

6. Byl/a jste nebo jste zákazníkem autoškoly Morávek?

7. O jakou službu autoškoly jste měl/a nebo máte zájem?

8. Jakou formu jízd preferujete?

9. Jaký je Váš přístup k ceně nabízené služby?

10. Jakou délku kurzu byste uvítal/a?

11. Seřaďte, prosím, jednotlivé faktory podle důležitosti (1-nejdůležitější, 5-nejméně důležité)

12. Ohodnoťte, prosím, tyto jednotlivé faktory autoškoly, podle spokojenosti (1-velmi spokojen, 5-velmi nespokojen)

13. Doporučil/a byste autoškolu Morávek svým známým?

14. Kdybyste chtěl/a rozšířit své řidičské oprávnění, vybral/a byste si opět tuto autoškolu, pokud by službu poskytovala?

15. Je něco, co Vám na autoškole Morávek nevyhovuje? (pokud ano, prosím vypište)

16. Jaké je Vaše pohlaví?

17. Do jaké věkové kategorie patříte?

18. Jaký je Váš status?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rozbořilová, K.Autoškola Morávek (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://autoskola-moravek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.