Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aviafobie- strach z létání. Bojíte se létat??

Aviafobie- strach z létání. Bojíte se létat??

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Liedermanová
Šetření:05. 04. 2011 - 12. 04. 2011
Počet respondentů:202
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku na téma Aviafobie- strach z létání. Tento dotazník bude součástí mé bakalářské práce. Studuji 3.ročník Vysoké školy obchodní v Praze a vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete zdárně zakončit bakalářké studium.

Předem děkuji za čas, který věnujete vyplňování tohoto dotazníku!


Anička L.

Odpovědi respondentů

1. Používáte letadlo jako dopravní prostředek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15878,22 %78,22 %  
ne4421,78 %21,78 %  

Graf

2. Jak často létáte letadlem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1krát za rok7235,64 %35,64 %  
méně často5929,21 %29,21 %  
nevyužívám letadlo jako dopravní prostředek3316,34 %16,34 %  
1krát za půl roku3215,84 %15,84 %  
minimálně 1krát měsíčně62,97 %2,97 %  

Graf

3. K jakým účelům používáte leteckou přepravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dovolená15878,22 %78,22 %  
poznávací zájezdy, vzdělávání6632,67 %32,67 %  
návštěva kamarádů, příbuzných3617,82 %17,82 %  
žádná z možností3316,34 %16,34 %  
obchod, zaměstnání209,9 %9,9 %  

Graf

4. Pociťujete strach či nejistotu během letu letadlem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13667,33 %67,33 %  
ano6632,67 %32,67 %  

Graf

5. Bojíte se převážně při startu či přistávání letadla?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15476,24 %76,24 %  
ano4823,76 %23,76 %  

Graf

6. Je vám nepříjemný omezený prostor v letadle?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13365,84 %65,84 %  
ano4220,79 %20,79 %  
nevím2713,37 %13,37 %  

Graf

7. Není vám příjemné trávit delší dobu v těsném kontaktu s cizími osobami?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11958,91 %58,91 %  
ano6833,66 %33,66 %  
nevím157,43 %7,43 %  

Graf

8. Bojíte se tmy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14873,27 %73,27 %  
ano5426,73 %26,73 %  

Graf

9. Znáte způsoby kterými lze strach z létání omezit nebo dokonce vyléčit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16280,2 %80,2 %  
ano4019,8 %19,8 %  

Graf

10. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13466,34 %66,34 %  
muž6833,66 %33,66 %  

Graf

11. Vaše věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 25let14571,78 %71,78 %  
26 - 35let2914,36 %14,36 %  
35 - 50let2110,4 %10,4 %  
50 - 60let73,47 %3,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Používáte letadlo jako dopravní prostředek?

  • odpověď ne:
    • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevyužívám letadlo jako dopravní prostředek na otázku 2. Jak často létáte letadlem?
    • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná z možností na otázku 3. K jakým účelům používáte leteckou přepravu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte letadlo jako dopravní prostředek?

2. Jak často létáte letadlem?

3. K jakým účelům používáte leteckou přepravu?

4. Pociťujete strach či nejistotu během letu letadlem?

5. Bojíte se převážně při startu či přistávání letadla?

6. Je vám nepříjemný omezený prostor v letadle?

7. Není vám příjemné trávit delší dobu v těsném kontaktu s cizími osobami?

8. Bojíte se tmy?

9. Znáte způsoby kterými lze strach z létání omezit nebo dokonce vyléčit?

10. Jste

11. Vaše věková kategorie

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte letadlo jako dopravní prostředek?

2. Jak často létáte letadlem?

3. K jakým účelům používáte leteckou přepravu?

4. Pociťujete strach či nejistotu během letu letadlem?

5. Bojíte se převážně při startu či přistávání letadla?

6. Je vám nepříjemný omezený prostor v letadle?

7. Není vám příjemné trávit delší dobu v těsném kontaktu s cizími osobami?

8. Bojíte se tmy?

9. Znáte způsoby kterými lze strach z létání omezit nebo dokonce vyléčit?

10. Jste

11. Vaše věková kategorie

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Liedermanová, A.Aviafobie- strach z létání. Bojíte se létat?? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://aviafobie-strach-z-letani-bo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.