Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Příčina nutnosti pobytu v azylovém domě pro matky s dětmi

Příčina nutnosti pobytu v azylovém domě pro matky s dětmi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Ledvinova
Šetření:19. 05. 2014 - 17. 06. 2014
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:55,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento krátký dotazník mi slouží pro dokreslení pohledu na složitou problematiku nutnosti bydlení v azylovém domě pro matky s dětmi. Výsledky budou součástí mé výzkumné práce a budou veřejně k dispozici v archivu Vyplňto. 

Dotazník je určen všem, bez ohledu na znalost či zkušenost s touto problematikou.  Obsahuje pouze dvě výzkumné otázky, zbytek jsou demografické údaje.  

Velmi vám děkuji za jeho vyplnění.

Michaela

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Prosím Vás, abyste zkusil/a pro tuto chvíli odhlédnout od složitosti dané problematiky a odpovědět pouze ze svého pocitu. 

Cílem tohoto dotazníku není analýza stavu, na který se ptám, nýbrž zmapování pocitů, které se k této problematice váží. 

Neexistují žádné špatné odpovědi a výzkum je zcela anonymní.

Děkuji za jeho vyplnění.

 

Odpovědi respondentů

Zde prosím uveďte, zda máte či nemáte vlastní zkušenost s azylovým domem pro matky s dětmi

1. Azylový dům pro matky s dětmi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Znám z vlastní zkušenosti klientkyotázka č. 2, Znám z vlastní zkušenosti pracovníkaotázka č. 3, Znám ze zkušenosti někoho blízkéhootázka č. 3, Neznám osobně, ale touto problematikou ze zabývámotázka č. 3, Znám z doslechuotázka č. 3, Neznám/nezájímam seotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znám z doslechu5062,5 %62,5 %  
Neznám/nezájímam se911,25 %11,25 %  
Znám z vlastní zkušenosti pracovníka78,75 %8,75 %  
Neznám osobně, ale touto problematikou ze zabývám78,75 %8,75 %  
Znám ze zkušenosti někoho blízkého67,5 %7,5 %  
Znám z vlastní zkušenosti klientky11,25 %1,25 %  

Graf

Protože jste uvedla, že máte osobní zkušenost jako klientka AD, Váš názor je obzvlášť cenný. Dovolte proto prosím jednu osobní otázku navíc.

2. Která z charakteristik nejlépe vystihuje Vaše pocity v partnerských vztazích

Pokud si nejste jistá, označte tu odpověd, která je Vašemu pocitu nejbližší.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Připadá mi poměrně snadné dostat se blízko k druhým. Cítím se příjemně když na ně spoléhám a nechávám je, aby se spoléhali na mě. Většinou nemám strach, že budu opuštěna, nebo že se ke mně někdo dostává příliš blízko.1100 %1,25 %  

Graf

Azylové domy pro matky s dětmi jsou využívány ženami, které nemají se svými dětmi kde bydlet.

3. Jaká je podle Vašeho názoru příčina pobytu žen v azylovém domě pro matky s dětmi?

Napište všechny důvody, které vás napadají. Stačí velmi krátce ale prosím konkrétně.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

špatný koncept rodiny

- domácí násilí (vůči ženě či dětem) - ztráta domova z důvodu finančních či živelných pohrom

- rodinné problémy, finanční problémy, komplikovaná životní situace

- rozpad manželství - sama, bez partnera

domácí násilí nebo jinak problematický partner (např. alkoholik, gambler), rozpad rodiny a ztráta zázemí, problém najít zaměstnání hlavně pro svobodné matky s malými dětmi

Domácí násilí páchané na ženě či dítěti

Domaci nasili, dlouhodoba nezamestnanost, nedostatek rodinneho zatemi (divka z detskeho domova)

domácí násilí, existenční potíže

Domácí násilí, finanční tíseň, absence soběstačnosti, ztráta zaměstnání

Domácí násilí, finanční tíseň, ztráta bydlení buď rozchodem či ztrátou zaměstnání

domácí násilí, chudoba, samoživitelství

Domácí násilí, nedostatek finančních prostředků, rozvod, dluhy, alkoholismus či gamblerství, úmrtí živitele...

domácí násilí, samoživitelky, finanční situace

domácí násilí, ztráta domova (exekuce, dluhy...)

finance, zaměstnání, násilí

finance,pristehovalci

financni dovody (velmi mlade matky bez podpory rodin, socialni pripady), domaci nasili

Financni situace Zeny na MD bez prijmu co mely predtim najednou neutahnou rozpocet tim spis kdyz jsou samozivitelky Rodinna situace Partner je fyzicky tyra a azylovy dum je pak jedine utociste Psychicke problemy Poporodni deprese kdy matka potrebuje odbornou pomoc

finanční problémy, otec týrá matku či dítě

finanční situace

finanční situace

Finanční tíseň, pravděpodobně také citové a fyzycké týrání.

finanční tíseň, rozvod

finanční, domácí násilí

Finanční, sociální zařazení, vztahy v rodině, partnerské vztahy...

jsou závislé, jsou bity, nezaměstnané

jsou to ženy ohrožené psychickým či fyzickým násilím ze strany partnera, které nemají kam jít po opuštění společné domácnosti s tímto násilníkem

Když jsou týrány manželem, popřípadě když ženám umře manžel, ocitnou se bez prostředků a nemají tak kam jít

když žena nemá peníze na vlastní bydlení a při tom má dítě

Kolize partnerských vztahů,nezaměstnanost a insolvence.

kombinace špatného vzdělání, popř. nízkého IQ, duševní poruchy, nezralosti, lenosti

kritická finanční situace např. matek samoživitelek, nemožnost sdílet domácnost s partnerem, který je např. alkoholik, násilník nebo uživatel drog

Kritická životní situace (bez zaměstnání, bez partnera, bez zázemí)

Mají nízký příjem, případně jsou na sociální podpoře, otec neplatí výživné, nemají nemovitý majetek, nemají příbuzné, oběti násilí

muž který ženu a dítě nějak ohrožuje na životě, špatná životní situace(žena bez rodiny ve špatné finanční situaci, která ji nemužnuje se postavit na vlastní noohy)

násilí manžela a nesoulad v celé rodině, nemožnost s malým dítětem sehnat práci - nízký příjem a tudíž není zač si něco pronajmout, málo míst ve školce a zase opět předchozí bod, nevymahatelnost výživného na otcích a z toho opět s předchozími body plynoucí chudoba, nemají se na koho obrátit o pomoc stát věnuje spoustu peněz jiným skupinám obyvatel a tyto ženy a jejich problémy ho nazajímají

nedostatečná sociální opora, absence funkčního partnerského vztahu, nemožnost se o nikoho opřít, nedostatek penez na život, protože se o ně nikdo nepostará.

Nedostatečné zajištění matky že strany státu v případě potíží v rodině s partnerem

Nedostatek fin. Prostředků (partner neprispiva na dite) Predluzenost domacnosti

nedostatek financi

Nemá peníze

Nemají kde bydet, schovávají se před domácím násilím, mají finanční problémy.

neni kde bydlet

nepříznivá ekonomická situace

Netuším

Neumí se o sebe postarat

Nevyzrálost osobnosti, špatná volba partnera, odmítnutí základní rodinou matka otec, situace nemít kam jít, nemít prostředky, nemít zázemí.

Nezodpovědný manžel/partner nebo i ona samotná, pokud dítě nebylo plánované

Nouze

odchod od partnera, žádná rodina, nebo její opora

Osobně se domnívám, že jde prostě o to, co je v názvu toho zařízení, jde o poskytnutí určitého azylu a ten se poskytuje v drtivé většině v nouzi. Mám dojem, že ženy chodí do tohoto domu, když nemají kde bydlet, když z nějakého důvodu přišli o místo k žití, když na něj nemají peníze, nebo když jsou ohroženy např. manželem tyranem. Více příčin mě nenapadá.

peníze

problémy finanční, sociální, vztahové (rozpad vztahu, násilí)

předlužení, ztráta domu či bytu

psychické či fyzické týrání

rozvod, alkoholismus, drogová závislost otce, domácí násilí

rozvod, domaci nasili, zacatek noveho zivota pro naps alkoholicky a fetacky co o vse prisly ale snazi se kvuli detem se zmenit k lepsimu

Rozvod, zadlužení, úmrtí partnera

různá příčina

Samoživitelky, bez práce - bez peněz.

sociální nouze, týrání

SOIÁLNÍ POSTAVENÍ, NEMAJETNOST, DOMÁCÍ NÁSILÍ

špatná finanční situace, domácí násilí

těžká ekonomická situace drogová závislost/zdravotní problémy - potřeba výpomoci domácí násilí, alkoholismus partnera atp

Těžká sociální situace, nezaměstnanost, rozchod s problematickým partnerem, jiné ohrožení

Tíživá finanční situace, hrozba se strany partnera, ztráta bydlení.

tíživá životní situace - domácí násilí, ztráta bydlení, sociální problémy, problémy s vlastní komunitou (např imigranti).

Týrání či sexuální zneužívání ženy či dětí osobou sdílející společnou domácnost; potřeba odejít ze společné domácnosti, kde jsou matka s dětmi ohrožovány domácnost sdílejícím alkoholikem, člověkem drogově závislým, psychicky nemocným člověkem projevujícím se tak, že to může být nebezpečné; matka s dětmi či dítětem přijde o bydlení z důvodu exekučního vystěhování, vyklizení bytu žalobou, "vyhození z domu" partnerem či rodiči.

týrání muže, vek matky, matka se nemůže starat o peníze (nemoc) a rodinu nemá

týrání rodinným příslušníkem

týrání ženy, ta pak nemá možnost se okamžitě s dětmi postavit na vlastní nohy, když uteče od tyrana

Týraní, smrt manžela

Útěk od manžela, neschopnost finančně zvládat bydlení u samoživitelek, neschopnost širší rodiny pomoci atd.

vina partnera či manžela

vraj nasilie - no ale...

Ztráta bydlení, domácí násilí, závislost, chudoba

ztráta domov- týrání, ponižování ze strany partnera, kdy matka i s dětmi hledají útočiště, - na základě exekučních výměrů ať z vlastní viny, či viny partnera

ztrata partnera, nemoznost umistit dite do jestli ci ms tim padem nemoznost prace

žena je opuštěna mužem, žena samoživitelka od začátku bez partnera, žena bez podpory rodičů, přátel, bez finančního zajištění, po zkušenosti s týráním...

žena odejde od manžela, který ji týrá; žena přijde o bydlení v důsledku neplacení nájmu (z důvodu nezaměstnanosti)

4. Která z charakteristik vztahování se k druhým lidem podle Vašeho názoru u těchto žen převládá?

Pokud si nejste jist/á, označte tu odpověď, která je vašemu pocitu nejbližší

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Demografické údaje:

5. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5568,75 %68,75 %  
Muž2531,25 %31,25 %  

Graf

Demografické údaje:

6. Mám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ vzdělání4455 %55 %  
SŠ vzdělání2531,25 %31,25 %  
SO vzdělání78,75 %8,75 %  
Základní vzdělání45 %5 %  

Graf

Demografické údaje:

7. Je mi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-49 let4961,25 %61,25 %  
18-29 let2632,5 %32,5 %  
50 a více let33,75 %3,75 %  
15-17 let22,5 %2,5 %  

Graf

8. Pokud k tomuto tématu chcete závěrem něco dodat, zde je prostor.

Pokud ne, přejděte k ukončení dotazníku.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bohužel se daným tématem moc nezaobírám, jsem svobodný muž a vlastních problémů mám též dost.

Eticky vyspělé národy jsou povinny se postarat o všechny lidské i zvířecí tvory nalézající se v nouzi.

fakt nevím, co je to za peoblematiku, takže můj názor na věc je nejspíš irrelevantní

Je dobře, že azylové domy existují. Pochybuji však, že je tam ženám dobře. Možná, že by pomohla modernizace těchto zařízení a také větší informovanost veřejnosti, aby nedocházelo ke zbytečným předsudkům.

Myslím si, že sem se dostávají jedinci z nižších sociálních vrstev, jejichž rodiče jim mnoho výbavy do života nedali.

myslím, si, že míra intenzity vztahů s okolím nesouvisí s následným pobytem v azylovém domě

Myslím, že tyto azylové ženy využívají spíše ženy, které se rozhodly k radikálnímu kroku opustit partnera či rodinu, aby se buď osamostatnily nebo přežily nějakou dočasnou krizi. Je to pro ženy, které se rozhodly spoléhat samy na sebe...

Nemuselo by byt azylovych domu, kdyby stat podporoval vice matky s detmi nehlede na to zda maji partnera ci nikoliv...u nas je materstvi za trest.

odpověď ke smazání

Osobně si myslím, že takový typ sociální služby je velmi potřebný.

raději ne

skryvaju sa tam matky ktore unasaju svoje deti od otcov

vůbec netuším, jakou mají ty ženy v azylových domech povahu

Zabyvat se touto problematikou je velmi dulezite, matky s detmi (v tomto pripade vetsinou samozivitelky) jsou jednou z nejzranitelnejsich soc. skupin a podle meho nazoru jim neni ze strany statu venovana dostatecna pozornost.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Azylový dům pro matky s dětmi

4. Která z charakteristik vztahování se k druhým lidem podle Vašeho názoru u těchto žen převládá?

5. Jsem

6. Mám

7. Je mi

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Azylový dům pro matky s dětmi

4. Která z charakteristik vztahování se k druhým lidem podle Vašeho názoru u těchto žen převládá?

5. Jsem

6. Mám

7. Je mi

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ledvinova, M.Příčina nutnosti pobytu v azylovém domě pro matky s dětmi (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://azylovy-dum-pro-matky-s-detm.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.