Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Badatelská metoda v praxi

Badatelská metoda v praxi

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Sněhotová
Šetření:09. 03. 2009 - 23. 03. 2009
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení pedagogové,
jsem studentkou 3. ročníku Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, obor Chemie – biologie. Dovoluji si vám předložit tento dotazník a poprosit vás o jeho pravdivé vyplnění. Dotazník se týká badatelské metody, jako jednoho z moderních vyučovacích postupů. Na základě údajů, které dotazník poskytne, bude vyhodnocena a zmapována daná problematika a výsledky budou použity v mé absolventské práci, která je zaměřena právě na toto téma. Nebojte se, vyplňování vám nezabere víc jak 15 minut. Za vaši ochotu a váš drahocenný čas, který věnujete vyplňování tohoto dotazníku, vám upřímně děkuji. S pozdravem Karolína Sněhotová.
 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1100 %100 %  

Graf

2. Délka pedagogické praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 51100 %100 %  

Graf

3. Vaše studijní aprobace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chemie/biologie1100 %100 %  

Graf

4. Učíte na?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium státní1100 %100 %  

Graf

5. Podstatou badatelské metody (metody objevování) je zadání úkolu, který musí žáci samostatně splnit. Žáci musí nejprve zadání úkolu zcela porozumět a mít všechny podstatné znalosti a dovednosti, které jsou potřebné k úspěšnému vyřešení daného úkolu. Jste s touto metodou seznámeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1100 %100 %  

Graf

6. Pokud jste seznámeni s badatelskou metodou, znáte ji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z doby vysokoškolského studia1100 %100 %  

Graf

7. Využíváte badatelskou metodu v praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1100 %100 %  

Graf

8. Pokud metodu nevyužíváte v praxi, je to proto že:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek času v hodině1100 %100 %  

Graf

9. Ve kterém předmětu a jak často ji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nevyužívám

10. Můžete uvést konkrétní příklad z vaší praxe ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nevyužívám

11. Do kterého předmětu, se tato metoda (podle vás) nejvíce hodí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do většiny1100 %100 %  

Graf

12. Tato metoda je (pro vás) z hlediska přípravy a provedení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně náročná1100 %100 %  

Graf

13. Jak na badateslkou metodu reagují žáci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu posoudit1100 %100 %  

Graf

14. Učivo (podané touto metodou) si žáci zapamatují:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu posoudit1100 %100 %  

Graf

15. Žáci dávají přednost (podle vás, z vaší praxe):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klasickému výkladu, kdy jen poslouchají přednášenou látku a nemusí se zapojovat1100 %100 %  

Graf

16. Badatelská metoda (podle vás) vnitřní motivaci žáků:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvyšuje1100 %100 %  

Graf

17. Pokud je tato metoda správně používaná řekli byste, že svým účinkem (pro žáky) se jeví jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivní, zábavná, motivující1100 %100 %  

Graf

18. Tato metoda je (podle vás) vhodná pro:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všechny studenty a žáky (na věku nezáleží)1100 %100 %  

Graf

19. Jak se stavíte Vy osobně k zavádění moderních vyučovacích metod do výuky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záporně, nejsem jejich příznivcem1100 %100 %  

Graf

20. Doporučili byste tuto metodu ostatním kolegům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1100 %100 %  

Graf

21. Z vaší pedagogické praxe máte s využitím badatelské metody zkušenosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatné1100 %100 %  

Graf

22. Co považujete za klady badatelské metody?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

zaúkolování žáka na doma

23. Co považujete za zápory badatelské metody?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

zabere mnoho času, chabé výsledky prací

24. Které jiné vyučovací metody využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výklad1100 %100 %  
samostudium, domácí úkoly1100 %100 %  
učení z textu, vyhledávání informací1100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Sněhotová, K.Badatelská metoda v praxi (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://badatelska-metoda-v-praxi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.