Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Balení dárků

Balení dárků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Novotná Dobrá
Šetření:10. 11. 2013 - 17. 11. 2013
Počet respondentů:133
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

i když do Vánoc ještě nějaký ten týden zbývá, tak už většina z nás se rozhlíží a vybírá po dárky pro své nejbližší. Následující dotazník je zaměřený na službu balení dárků, která je poslední dobou využívána stále větším počtem lidí a hlavně nejvíce před Vánoci. Věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10780,45 %80,45 %  
Muž2619,55 %19,55 %  

Graf

2. Využíváte v obchodech službu balení dárků na počkání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9571,43 %71,43 %  
Vyjímečně3224,06 %24,06 %  
Ano32,26 %2,26 %  
Tuto službu neznám32,26 %2,26 %  

Graf

3. Jakou maximální cenu běžně investujete do balení dárků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 - 99Kč8966,92 %66,92 %  
100 - 199Kč3627,07 %27,07 %  
200Kč a více86,02 %6,02 %  

Graf

4. Kolik byste investovali do zabalení jednoho dárku na počkání? (např. svatební dar)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 - 199Kč11284,21 %84,21 %  
200 - 299Kč1511,28 %11,28 %  
300Kč a více64,51 %4,51 %  

Graf

5. Znáte ve svém okolí nějaký obchod, který nabízí službu balení dárků na počkání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9067,67 %67,67 %  
ne3425,56 %25,56 %  
nevím96,77 %6,77 %  

Graf

6. Necháte si při výběru balení poradit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5138,35 %38,35 %  
Nechal(a) bych si zabalit podle mých představ4231,58 %31,58 %  
Ne4030,08 %30,08 %  

Graf

7. Měli byste zájem o kurz balení dárků? Pokud ano, vyplňte otázku č.8.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10276,69 %76,69 %  
ano3123,31 %23,31 %  

Graf

8. Kolik byste byli ochotni investovat do jednoho tříhodinového kurzu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200 - 399Kč3975 %29,32 %  
400 - 599Kč1223,08 %9,02 %  
600Kč a více11,92 %0,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste žena nebo muž?

2. Využíváte v obchodech službu balení dárků na počkání?

3. Jakou maximální cenu běžně investujete do balení dárků?

4. Kolik byste investovali do zabalení jednoho dárku na počkání? (např. svatební dar)

5. Znáte ve svém okolí nějaký obchod, který nabízí službu balení dárků na počkání?

6. Necháte si při výběru balení poradit?

7. Měli byste zájem o kurz balení dárků? Pokud ano, vyplňte otázku č.8.

8. Kolik byste byli ochotni investovat do jednoho tříhodinového kurzu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste žena nebo muž?

2. Využíváte v obchodech službu balení dárků na počkání?

3. Jakou maximální cenu běžně investujete do balení dárků?

4. Kolik byste investovali do zabalení jednoho dárku na počkání? (např. svatební dar)

5. Znáte ve svém okolí nějaký obchod, který nabízí službu balení dárků na počkání?

6. Necháte si při výběru balení poradit?

7. Měli byste zájem o kurz balení dárků? Pokud ano, vyplňte otázku č.8.

8. Kolik byste byli ochotni investovat do jednoho tříhodinového kurzu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novotná Dobrá, M.Balení dárků (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://baleni-darku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.