Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bankovní úvěry a jejich podmínky

Bankovní úvěry a jejich podmínky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Sedlářová
Šetření:20. 06. 2012 - 27. 06. 2012
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):14 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:69,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

ráda bych Vás touto cestou poprosila o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit vzájemné vztahy mezi příjemci bankovních úvěrů a institucemi, které tyto úvěry nabízejí. Dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pro potřeby mé diplomové práce, která se zabývá srovnáním bankovních úvěrových produktů vybraných bank a jejich smluvních podmínek. Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2559,52 %59,52 %  
muž1740,48 %40,48 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let2457,14 %57,14 %  
31-40 let1023,81 %23,81 %  
51-60 let49,52 %9,52 %  
41-50 let24,76 %4,76 %  
méně než 20 let24,76 %4,76 %  

Graf

3. Jaký je Váš stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodná/ý3071,43 %71,43 %  
vdaná/ženatý1228,57 %28,57 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1945,24 %45,24 %  
středoškolské s maturitou1433,33 %33,33 %  
středoškolské bez maturity49,52 %9,52 %  
vyšší odborné49,52 %9,52 %  
základní12,38 %2,38 %  

Graf

5. Jak vysoký příjem má Vaše domácnost (jako celek)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 000-30 000,- Kč1535,71 %35,71 %  
více než 40 000,- Kč921,43 %21,43 %  
16 000-20 000,- Kč921,43 %21,43 %  
31 000-40 000,- Kč614,29 %14,29 %  
do 15 000,- Kč 37,14 %7,14 %  

Graf

6. Máte bankovní úvěr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2866,67 %66,67 %  
ano1433,33 %33,33 %  

Graf

7. Jaký je Váš důvod nevyužití bankovního úvěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nerad/a se zadlužuji1450 %33,33 %  
nepotřebuji ho932,14 %21,43 %  
nerad se zadlužuji414,29 %9,52 %  
neměl/a bych na splátky13,57 %2,38 %  

Graf

8. O jaký typ úvěru se jedná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hypoteční úvěr535,71 %11,9 %  
jiný535,71 %11,9 %  
spotřebitelský úvěr535,71 %11,9 %  
kontokorent214,29 %4,76 %  

Graf

9. Na co byl bankovní úvěr použit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koupi domu/bytu857,14 %19,05 %  
dopravní prostředek535,71 %11,9 %  
vybavení domácnosti321,43 %7,14 %  

Graf

10. Jak hodnotíte výši splátek, které hradíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou přiměřené, zvládám je splácet1392,86 %30,95 %  
jsou vysoké, splácím je s obtížemi17,14 %2,38 %  

Graf

11. Žádal/a jste o změnu výše splátek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1285,71 %28,57 %  
ano, vyhověli mi214,29 %4,76 %  

Graf

12. Jak jste spokojeni s výší poplatků spojených s bankovním úvěrem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou přijatelné964,29 %21,43 %  
jsou vysoké535,71 %11,9 %  

Graf

13. Jaký poplatek spojený s bankovním úvěrem nejste ochotni platit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
předčasné splacení964,29 %21,43 %  
administrativní (vedení úvěrového účtu)214,29 %4,76 %  
zpracování žádosti o úvěr214,29 %4,76 %  
výpis z úvěrového účtu17,14 %2,38 %  

Graf

14. Uvažujete po splacení současných bankovních úvěrů vzít si znovu úvěr?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne535,71 %11,9 %  
ano535,71 %11,9 %  
nevím428,57 %9,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Máte bankovní úvěr?

 • odpověď ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsou přiměřené, zvládám je splácet na otázku 10. Jak hodnotíte výši splátek, které hradíte?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Žádal/a jste o změnu výše splátek?
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerad/a se zadlužuji na otázku 7. Jaký je Váš důvod nevyužití bankovního úvěru?

10. Jak hodnotíte výši splátek, které hradíte?

 • odpověď jsou přiměřené, zvládám je splácet:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Máte bankovní úvěr?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Žádal/a jste o změnu výše splátek?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaký je Váš stav?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jak vysoký příjem má Vaše domácnost (jako celek)?

6. Máte bankovní úvěr?

7. Jaký je Váš důvod nevyužití bankovního úvěru?

10. Jak hodnotíte výši splátek, které hradíte?

11. Žádal/a jste o změnu výše splátek?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaký je Váš stav?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jak vysoký příjem má Vaše domácnost (jako celek)?

6. Máte bankovní úvěr?

7. Jaký je Váš důvod nevyužití bankovního úvěru?

10. Jak hodnotíte výši splátek, které hradíte?

11. Žádal/a jste o změnu výše splátek?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sedlářová, J.Bankovní úvěry a jejich podmínky (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://bankovni-uvery-a-jejich-podm.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.