Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční gramotnost - bankovnictví

Finanční gramotnost - bankovnictví

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Vidláková
Šetření:05. 05. 2008 - 19. 05. 2008
Počet respondentů:158
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

„Finančně gramotný občan chápe základní ekonomické souvislosti, orientuje se na trhu finančních produktů a služeb a je schopen odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančního majetku a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace“. Pro oblast bankovních služeb lze finanční gramotnost definovat jako chápání základních bankovních pojmů a souvislostí, schopnost orientaci v nabídce bankovních produktů, odpovědné rozhodování a nakládání s finančními prostředky.

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o účast v průzkumu na téma "Finanční gramotnost v oblasti bankovních služeb". Dotazník slouží jako podklad pro vypracování praktické části diplomové práce zaměřené na ochranu spotřebitele v oblasti bankovních služeb. Jeho primárním cílem je poskytnout zpracovateli informace o schopnosti občanů orientovat se na trhu bankovních produktů.
Dotazník obsahuje 12 otázek + 4 dotazy týkající se údajů o respondentovi. Dotazník je anonymní. Získané výsledky jsou zpracovávány pouze v agregované podobě a nikde nebudou použity jmenovitě. Dotazník je určeny pro osoby ve věku 18 let a více.

Předem všem děkuji za spolupráci.

Petra Vidláková

Odpovědi respondentů

1. „Finančně gramotný občan chápe základní ekonomické souvislosti, orientuje se na trhu finančních produktů a služeb a je schopen odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančního majetku a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace“. Pro oblast bankovních služeb lze finanční gramotnost definovat jako schopnost chápat základní bankovních pojmy a souvislosti, orientovat se v nabídce bankovních produktů a odpovědné rozhodování a nakládání s finančními prostředky...Jak hodnotíte vlastní úroveň finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb (dle uvedené definice)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26843,04 %43,04 %  
36742,41 %42,41 %  
1 = výborná znalost1610,13 %10,13 %  
442,53 %2,53 %  
5 = úplná neznalost31,9 %1,9 %  

Graf

2. Jste spokojeni s Vaší úrovní finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7648,1 %48,1 %  
Spíš ne3522,15 %22,15 %  
Rozhodně ano2717,09 %17,09 %  
Určitě ne1710,76 %10,76 %  
Nevím31,9 %1,9 %  

Graf

3. Dokážete se svou znalostí orientovat v nabídce bankovních produktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano10264,56 %64,56 %  
Spíše ne2918,35 %18,35 %  
Rozhodně ano2314,56 %14,56 %  
Určitě ne42,53 %2,53 %  

Graf

4. Brání Vám Vaše úroveň znalostí ve využívání nějakého bankovního produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne6742,41 %42,41 %  
Spíše ano3421,52 %21,52 %  
Určitě ne3320,89 %20,89 %  
Nevím1710,76 %10,76 %  
Rozhodně ano74,43 %4,43 %  

Graf

5. Pokud je odpověd na otázku č. 4 ano, popř. spíše ano, uveďte prosím o jaký produkt se jedná.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchody s cennými papíry a deriváty2963,04 %18,35 %  
Nevím613,04 %3,8 %  
Vkladové produkty48,7 %2,53 %  
Úvěrové produkty36,52 %1,9 %  
Alternativní formy financování (leasing aj.)24,35 %1,27 %  
Produkty platebního styku12,17 %0,63 %  
Jiné bankovní služby12,17 %0,63 %  

Graf

6. Přikláníte se ke skutečnosti, že ceník bankovních operací by měl být automaticky součástí smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano8956,33 %56,33 %  
Spíše ano4528,48 %28,48 %  
Spíše ne148,86 %8,86 %  
Nevím74,43 %4,43 %  
Určitě ne31,9 %1,9 %  

Graf

7. Orientujete se v sazebníku banky, u které máte veden běžný účet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7547,47 %47,47 %  
Rozhodně ano3018,99 %18,99 %  
Spíše ne2616,46 %16,46 %  
Nikdy jsem bankovní sazebník neviděl2012,66 %12,66 %  
Určitě ne53,16 %3,16 %  
Nevím21,27 %1,27 %  

Graf

8. Odkud nejčastěji získáváte informace o jednotlivých bankovních produktech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu6843,04 %43,04 %  
Přímo od poskytovatele produktu/služby (banka)6339,87 %39,87 %  
Od známých či příbuzných95,7 %5,7 %  
Z tisku, televize95,7 %5,7 %  
Od zprostředkovatele, finančního poradce42,53 %2,53 %  
Jinde31,9 %1,9 %  
Nevím21,27 %1,27 %  

Graf

9. Kam byste se obrátili v případě nespokojenosti/ potíží s finančním produktem/službou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímo na poskytovatele produktu/služby (banka)14893,67 %93,67 %  
Na známé či příbuzné42,53 %2,53 %  
Na finančního ombudsmana21,27 %1,27 %  
Na Českou národní banku10,63 %0,63 %  
Na profesní sdružení (Česká bankovní asociace)10,63 %0,63 %  
Nevím10,63 %0,63 %  
Na spotřebitelské sdružení (např. SOS)10,63 %0,63 %  

Graf

10. Řekněte mi, prosím, který z následujících bankovních produktů v současné době využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžný účet15396,84 %96,84 %  
Bankovní platební karta14390,51 %90,51 %  
Termínovaný, spořící účet4830,38 %30,38 %  
Kreditní (úvěrová) karta vydaná bankou3119,62 %19,62 %  
Investiční, akciové a podílové fondy2314,56 %14,56 %  
Jiné 148,86 %8,86 %  
Spotřebitelský úvěr138,23 %8,23 %  
Vkladní knížka127,59 %7,59 %  
Hypotéční úvěr85,06 %5,06 %  
Leasing42,53 %2,53 %  
Nevyužívám bankovní produkty31,9 %1,9 %  

Graf

11. Pokud byste si vybírali běžný účet, co by bylo nejdůležitějším kritériem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výše poplatků za vedení účtu a transakce7245,57 %45,57 %  
Důvěryhodnost banky4629,11 %29,11 %  
Pokrytí bankomatů na území ČR2012,66 %12,66 %  
Kvalita elektronického bankovnictví106,33 %6,33 %  
Jiné53,16 %3,16 %  
Nevím31,9 %1,9 %  
Roční úroková sazba21,27 %1,27 %  

Graf

12. Pokud byste si vybírali spotřebitelský úvěr, co by bylo nejdůležitějším kritériem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
RPSN (roční procentní sazba nákladů)7950 %50 %  
Roční úroková sazba4427,85 %27,85 %  
Důvěryhodnost banky/poskytovatele úvěru127,59 %7,59 %  
Výše měsíční splátky116,96 %6,96 %  
Nevím106,33 %6,33 %  
Jiné21,27 %1,27 %  

Graf

13. Údaje o respondentovi: pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10465,82 %65,82 %  
Muž5434,18 %34,18 %  

Graf

14. Údaje o respondentovi: věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 29 let13283,54 %83,54 %  
30 - 44 let1710,76 %10,76 %  
45 - 59 let95,7 %5,7 %  

Graf

15. Údaje o respondetovi: vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší odborné, vysokoškolské9258,23 %58,23 %  
Střední odborné s maturitou6440,51 %40,51 %  
Vyučen(a)10,63 %0,63 %  
Základní10,63 %0,63 %  

Graf

16. Údaje o respondentovi: sociální status

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student, učeň11472,15 %72,15 %  
Zaměstnanec3924,68 %24,68 %  
Soukromý podnikatel42,53 %2,53 %  
Střední odborné s maturitou10,63 %0,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste spokojeni s Vaší úrovní finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb?

  • odpověď Rozhodně ano:
    • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 = výborná znalost na otázku 1. „Finančně gramotný občan chápe základní ekonomické souvislosti, orientuje se na trhu finančních produktů a služeb a je schopen odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančního majetku a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace“. Pro oblast bankovních služeb lze finanční gramotnost definovat jako schopnost chápat základní bankovních pojmy a souvislosti, orientovat se v nabídce bankovních produktů a odpovědné rozhodování a nakládání s finančními prostředky...Jak hodnotíte vlastní úroveň finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb (dle uvedené definice)?

3. Dokážete se svou znalostí orientovat v nabídce bankovních produktů?

  • odpověď Rozhodně ano:
    • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 = výborná znalost na otázku 1. „Finančně gramotný občan chápe základní ekonomické souvislosti, orientuje se na trhu finančních produktů a služeb a je schopen odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančního majetku a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace“. Pro oblast bankovních služeb lze finanční gramotnost definovat jako schopnost chápat základní bankovních pojmy a souvislosti, orientovat se v nabídce bankovních produktů a odpovědné rozhodování a nakládání s finančními prostředky...Jak hodnotíte vlastní úroveň finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb (dle uvedené definice)?

16. Údaje o respondentovi: sociální status

  • odpověď Zaměstnanec:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 - 44 let na otázku 14. Údaje o respondentovi: věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. „Finančně gramotný občan chápe základní ekonomické souvislosti, orientuje se na trhu finančních produktů a služeb a je schopen odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančního majetku a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace“. Pro oblast bankovních služeb lze finanční gramotnost definovat jako schopnost chápat základní bankovních pojmy a souvislosti, orientovat se v nabídce bankovních produktů a odpovědné rozhodování a nakládání s finančními prostředky...Jak hodnotíte vlastní úroveň finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb (dle uvedené definice)?

2. Jste spokojeni s Vaší úrovní finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb?

3. Dokážete se svou znalostí orientovat v nabídce bankovních produktů?

4. Brání Vám Vaše úroveň znalostí ve využívání nějakého bankovního produktu?

5. Pokud je odpověd na otázku č. 4 ano, popř. spíše ano, uveďte prosím o jaký produkt se jedná.

6. Přikláníte se ke skutečnosti, že ceník bankovních operací by měl být automaticky součástí smlouvy?

7. Orientujete se v sazebníku banky, u které máte veden běžný účet?

8. Odkud nejčastěji získáváte informace o jednotlivých bankovních produktech?

9. Kam byste se obrátili v případě nespokojenosti/ potíží s finančním produktem/službou?

10. Řekněte mi, prosím, který z následujících bankovních produktů v současné době využíváte?

11. Pokud byste si vybírali běžný účet, co by bylo nejdůležitějším kritériem?

12. Pokud byste si vybírali spotřebitelský úvěr, co by bylo nejdůležitějším kritériem?

13. Údaje o respondentovi: pohlaví

14. Údaje o respondentovi: věk

15. Údaje o respondetovi: vzdělání

16. Údaje o respondentovi: sociální status

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. „Finančně gramotný občan chápe základní ekonomické souvislosti, orientuje se na trhu finančních produktů a služeb a je schopen odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančního majetku a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace“. Pro oblast bankovních služeb lze finanční gramotnost definovat jako schopnost chápat základní bankovních pojmy a souvislosti, orientovat se v nabídce bankovních produktů a odpovědné rozhodování a nakládání s finančními prostředky...Jak hodnotíte vlastní úroveň finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb (dle uvedené definice)?

2. Jste spokojeni s Vaší úrovní finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb?

3. Dokážete se svou znalostí orientovat v nabídce bankovních produktů?

4. Brání Vám Vaše úroveň znalostí ve využívání nějakého bankovního produktu?

5. Pokud je odpověd na otázku č. 4 ano, popř. spíše ano, uveďte prosím o jaký produkt se jedná.

6. Přikláníte se ke skutečnosti, že ceník bankovních operací by měl být automaticky součástí smlouvy?

7. Orientujete se v sazebníku banky, u které máte veden běžný účet?

8. Odkud nejčastěji získáváte informace o jednotlivých bankovních produktech?

9. Kam byste se obrátili v případě nespokojenosti/ potíží s finančním produktem/službou?

10. Řekněte mi, prosím, který z následujících bankovních produktů v současné době využíváte?

11. Pokud byste si vybírali běžný účet, co by bylo nejdůležitějším kritériem?

12. Pokud byste si vybírali spotřebitelský úvěr, co by bylo nejdůležitějším kritériem?

13. Údaje o respondentovi: pohlaví

14. Údaje o respondentovi: věk

15. Údaje o respondetovi: vzdělání

16. Údaje o respondentovi: sociální status

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vidláková, P.Finanční gramotnost - bankovnictví (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://bankovnictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.