Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční gramotnost - bankovnictví

Finanční gramotnost - bankovnictví

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Vidláková
Šetření:05. 05. 2008 - 19. 05. 2008
Počet respondentů:158
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

„Finančně gramotný občan chápe základní ekonomické souvislosti, orientuje se na trhu finančních produktů a služeb a je schopen odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančního majetku a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace“. Pro oblast bankovních služeb lze finanční gramotnost definovat jako chápání základních bankovních pojmů a souvislostí, schopnost orientaci v nabídce bankovních produktů, odpovědné rozhodování a nakládání s finančními prostředky.

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o účast v průzkumu na téma "Finanční gramotnost v oblasti bankovních služeb". Dotazník slouží jako podklad pro vypracování praktické části diplomové práce zaměřené na ochranu spotřebitele v oblasti bankovních služeb. Jeho primárním cílem je poskytnout zpracovateli informace o schopnosti občanů orientovat se na trhu bankovních produktů.
Dotazník obsahuje 12 otázek + 4 dotazy týkající se údajů o respondentovi. Dotazník je anonymní. Získané výsledky jsou zpracovávány pouze v agregované podobě a nikde nebudou použity jmenovitě. Dotazník je určeny pro osoby ve věku 18 let a více.

Předem všem děkuji za spolupráci.

Petra Vidláková

Odpovědi respondentů

1. „Finančně gramotný občan chápe základní ekonomické souvislosti, orientuje se na trhu finančních produktů a služeb a je schopen odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančního majetku a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace“. Pro oblast bankovních služeb lze finanční gramotnost definovat jako schopnost chápat základní bankovních pojmy a souvislosti, orientovat se v nabídce bankovních produktů a odpovědné rozhodování a nakládání s finančními prostředky...Jak hodnotíte vlastní úroveň finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb (dle uvedené definice)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26843,04 %43,04 %  
36742,41 %42,41 %  
1 = výborná znalost1610,13 %10,13 %  
442,53 %2,53 %  
5 = úplná neznalost31,9 %1,9 %  

Graf

2. Jste spokojeni s Vaší úrovní finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7648,1 %48,1 %  
Spíš ne3522,15 %22,15 %  
Rozhodně ano2717,09 %17,09 %  
Určitě ne1710,76 %10,76 %  
Nevím31,9 %1,9 %  

Graf

3. Dokážete se svou znalostí orientovat v nabídce bankovních produktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano10264,56 %64,56 %  
Spíše ne2918,35 %18,35 %  
Rozhodně ano2314,56 %14,56 %  
Určitě ne42,53 %2,53 %  

Graf

4. Brání Vám Vaše úroveň znalostí ve využívání nějakého bankovního produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne6742,41 %42,41 %  
Spíše ano3421,52 %21,52 %  
Určitě ne3320,89 %20,89 %  
Nevím1710,76 %10,76 %  
Rozhodně ano74,43 %4,43 %  

Graf

5. Pokud je odpověd na otázku č. 4 ano, popř. spíše ano, uveďte prosím o jaký produkt se jedná.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchody s cennými papíry a deriváty2963,04 %18,35 %  
Nevím613,04 %3,8 %  
Vkladové produkty48,7 %2,53 %  
Úvěrové produkty36,52 %1,9 %  
Alternativní formy financování (leasing aj.)24,35 %1,27 %  
Produkty platebního styku12,17 %0,63 %  
Jiné bankovní služby12,17 %0,63 %  

Graf

6. Přikláníte se ke skutečnosti, že ceník bankovních operací by měl být automaticky součástí smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano8956,33 %56,33 %  
Spíše ano4528,48 %28,48 %  
Spíše ne148,86 %8,86 %  
Nevím74,43 %4,43 %  
Určitě ne31,9 %1,9 %  

Graf

7. Orientujete se v sazebníku banky, u které máte veden běžný účet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7547,47 %47,47 %  
Rozhodně ano3018,99 %18,99 %  
Spíše ne2616,46 %16,46 %  
Nikdy jsem bankovní sazebník neviděl2012,66 %12,66 %  
Určitě ne53,16 %3,16 %  
Nevím21,27 %1,27 %  

Graf

8. Odkud nejčastěji získáváte informace o jednotlivých bankovních produktech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu6843,04 %43,04 %  
Přímo od poskytovatele produktu/služby (banka)6339,87 %39,87 %  
Od známých či příbuzných95,7 %5,7 %  
Z tisku, televize95,7 %5,7 %  
Od zprostředkovatele, finančního poradce42,53 %2,53 %  
Jinde31,9 %1,9 %  
Nevím21,27 %1,27 %  

Graf

9. Kam byste se obrátili v případě nespokojenosti/ potíží s finančním produktem/službou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímo na poskytovatele produktu/služby (banka)14893,67 %93,67 %  
Na známé či příbuzné42,53 %2,53 %  
Na finančního ombudsmana21,27 %1,27 %  
Na Českou národní banku10,63 %0,63 %  
Na profesní sdružení (Česká bankovní asociace)10,63 %0,63 %  
Nevím10,63 %0,63 %  
Na spotřebitelské sdružení (např. SOS)10,63 %0,63 %  

Graf

10. Řekněte mi, prosím, který z následujících bankovních produktů v současné době využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžný účet15396,84 %96,84 %  
Bankovní platební karta14390,51 %90,51 %  
Termínovaný, spořící účet4830,38 %30,38 %  
Kreditní (úvěrová) karta vydaná bankou3119,62 %19,62 %  
Investiční, akciové a podílové fondy2314,56 %14,56 %  
Jiné 148,86 %8,86 %  
Spotřebitelský úvěr138,23 %8,23 %  
Vkladní knížka127,59 %7,59 %  
Hypotéční úvěr85,06 %5,06 %  
Leasing42,53 %2,53 %  
Nevyužívám bankovní produkty31,9 %1,9 %  

Graf

11. Pokud byste si vybírali běžný účet, co by bylo nejdůležitějším kritériem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výše poplatků za vedení účtu a transakce7245,57 %45,57 %  
Důvěryhodnost banky4629,11 %29,11 %  
Pokrytí bankomatů na území ČR2012,66 %12,66 %  
Kvalita elektronického bankovnictví106,33 %6,33 %  
Jiné53,16 %3,16 %  
Nevím31,9 %1,9 %  
Roční úroková sazba21,27 %1,27 %  

Graf

12. Pokud byste si vybírali spotřebitelský úvěr, co by bylo nejdůležitějším kritériem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
RPSN (roční procentní sazba nákladů)7950 %50 %  
Roční úroková sazba4427,85 %27,85 %  
Důvěryhodnost banky/poskytovatele úvěru127,59 %7,59 %  
Výše měsíční splátky116,96 %6,96 %  
Nevím106,33 %6,33 %  
Jiné21,27 %1,27 %  

Graf

13. Údaje o respondentovi: pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10465,82 %65,82 %  
Muž5434,18 %34,18 %  

Graf

14. Údaje o respondentovi: věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 29 let13283,54 %83,54 %  
30 - 44 let1710,76 %10,76 %  
45 - 59 let95,7 %5,7 %  

Graf

15. Údaje o respondetovi: vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší odborné, vysokoškolské9258,23 %58,23 %  
Střední odborné s maturitou6440,51 %40,51 %  
Vyučen(a)10,63 %0,63 %  
Základní10,63 %0,63 %  

Graf

16. Údaje o respondentovi: sociální status

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student, učeň11472,15 %72,15 %  
Zaměstnanec3924,68 %24,68 %  
Soukromý podnikatel42,53 %2,53 %  
Střední odborné s maturitou10,63 %0,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste spokojeni s Vaší úrovní finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb?

  • odpověď Rozhodně ano:
    • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 = výborná znalost na otázku 1. „Finančně gramotný občan chápe základní ekonomické souvislosti, orientuje se na trhu finančních produktů a služeb a je schopen odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančního majetku a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace“. Pro oblast bankovních služeb lze finanční gramotnost definovat jako schopnost chápat základní bankovních pojmy a souvislosti, orientovat se v nabídce bankovních produktů a odpovědné rozhodování a nakládání s finančními prostředky...Jak hodnotíte vlastní úroveň finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb (dle uvedené definice)?

3. Dokážete se svou znalostí orientovat v nabídce bankovních produktů?

  • odpověď Rozhodně ano:
    • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 = výborná znalost na otázku 1. „Finančně gramotný občan chápe základní ekonomické souvislosti, orientuje se na trhu finančních produktů a služeb a je schopen odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančního majetku a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace“. Pro oblast bankovních služeb lze finanční gramotnost definovat jako schopnost chápat základní bankovních pojmy a souvislosti, orientovat se v nabídce bankovních produktů a odpovědné rozhodování a nakládání s finančními prostředky...Jak hodnotíte vlastní úroveň finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb (dle uvedené definice)?

16. Údaje o respondentovi: sociální status

  • odpověď Zaměstnanec:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 - 44 let na otázku 14. Údaje o respondentovi: věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. „Finančně gramotný občan chápe základní ekonomické souvislosti, orientuje se na trhu finančních produktů a služeb a je schopen odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančního majetku a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace“. Pro oblast bankovních služeb lze finanční gramotnost definovat jako schopnost chápat základní bankovních pojmy a souvislosti, orientovat se v nabídce bankovních produktů a odpovědné rozhodování a nakládání s finančními prostředky...Jak hodnotíte vlastní úroveň finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb (dle uvedené definice)?

2. Jste spokojeni s Vaší úrovní finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb?

3. Dokážete se svou znalostí orientovat v nabídce bankovních produktů?

4. Brání Vám Vaše úroveň znalostí ve využívání nějakého bankovního produktu?

5. Pokud je odpověd na otázku č. 4 ano, popř. spíše ano, uveďte prosím o jaký produkt se jedná.

6. Přikláníte se ke skutečnosti, že ceník bankovních operací by měl být automaticky součástí smlouvy?

7. Orientujete se v sazebníku banky, u které máte veden běžný účet?

8. Odkud nejčastěji získáváte informace o jednotlivých bankovních produktech?

9. Kam byste se obrátili v případě nespokojenosti/ potíží s finančním produktem/službou?

10. Řekněte mi, prosím, který z následujících bankovních produktů v současné době využíváte?

11. Pokud byste si vybírali běžný účet, co by bylo nejdůležitějším kritériem?

12. Pokud byste si vybírali spotřebitelský úvěr, co by bylo nejdůležitějším kritériem?

13. Údaje o respondentovi: pohlaví

14. Údaje o respondentovi: věk

15. Údaje o respondetovi: vzdělání

16. Údaje o respondentovi: sociální status

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. „Finančně gramotný občan chápe základní ekonomické souvislosti, orientuje se na trhu finančních produktů a služeb a je schopen odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančního majetku a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace“. Pro oblast bankovních služeb lze finanční gramotnost definovat jako schopnost chápat základní bankovních pojmy a souvislosti, orientovat se v nabídce bankovních produktů a odpovědné rozhodování a nakládání s finančními prostředky...Jak hodnotíte vlastní úroveň finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb (dle uvedené definice)?

2. Jste spokojeni s Vaší úrovní finanční gramotnosti v oblasti bankovních služeb?

3. Dokážete se svou znalostí orientovat v nabídce bankovních produktů?

4. Brání Vám Vaše úroveň znalostí ve využívání nějakého bankovního produktu?

5. Pokud je odpověd na otázku č. 4 ano, popř. spíše ano, uveďte prosím o jaký produkt se jedná.

6. Přikláníte se ke skutečnosti, že ceník bankovních operací by měl být automaticky součástí smlouvy?

7. Orientujete se v sazebníku banky, u které máte veden běžný účet?

8. Odkud nejčastěji získáváte informace o jednotlivých bankovních produktech?

9. Kam byste se obrátili v případě nespokojenosti/ potíží s finančním produktem/službou?

10. Řekněte mi, prosím, který z následujících bankovních produktů v současné době využíváte?

11. Pokud byste si vybírali běžný účet, co by bylo nejdůležitějším kritériem?

12. Pokud byste si vybírali spotřebitelský úvěr, co by bylo nejdůležitějším kritériem?

13. Údaje o respondentovi: pohlaví

14. Údaje o respondentovi: věk

15. Údaje o respondetovi: vzdělání

16. Údaje o respondentovi: sociální status

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vidláková, P.Finanční gramotnost - bankovnictví (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://bankovnictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.