Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bariéry při zavádění informačních technologií ve zdravotnictví

Bariéry při zavádění informačních technologií ve zdravotnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Panchártková
Šetření:08. 11. 2011 - 11. 11. 2011
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, ve kterém zjišťuji problematiku zavádění informačních technologií ve zdravotnictví. Získaná data budou podkladem pro moji semestrální práci.

Dotazník je určen pro zaměstnance zdravotnického zařízení a jeho vyplnění netrvá déle jak 2 minuty.

 

Předem děkuji za Vaši ochotu a pravdivé odpovědi,

 

Denisa Panchártková

studentka VŠE v Praze Podnikohospodářská fakulta

Odpovědi respondentů

1. Na jaké pozici pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lékař1344,83 %44,83 %  
Zdravotní sestra724,14 %24,14 %  
student26,9 %6,9 %  
Lékárník26,9 %6,9 %  
postgraduální studentka v medicíně13,45 %3,45 %  
produktový manažer13,45 %3,45 %  
dodavatel NIS13,45 %3,45 %  
vývoj zdrav. IS13,45 %3,45 %  
nepracuji13,45 %3,45 %  

Graf

2. Myslíte si, že informační technologie jsou významné pro rozvoj zdravotnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano29100 %100 %  

Graf

3. Myslíte si, že informační technologie zjednodušují vaši práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2689,66 %89,66 %  
nevím310,34 %10,34 %  

Graf

4. Používáte při své práci PC nebo notebook?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano29100 %100 %  

Graf

5. Jak byste ohodnotili svoje schopnosti při práci na počítači? Hodnocení jako ve škole od 1 do 5

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21034,48 %34,48 %  
1931,03 %31,03 %  
3931,03 %31,03 %  
413,45 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.04
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.65
Směrodatná odchylka:0.81
Medián:2
Modus:2

Graf

6. Myslíte si, že je zavádění informačních technologií příliš časově náročné pro zaměstnance?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1655,17 %55,17 %  
nevím1034,48 %34,48 %  
ano310,34 %10,34 %  

Graf

7. Kolik hodin týdně byste byli ochotní obětovat na vzdělávání v informačních technologiích při zavádění nových systémů na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 hod.1965,52 %65,52 %  
4 hod.517,24 %17,24 %  
Více jak 10 hod.26,9 %6,9 %  
6 hod.13,45 %3,45 %  
0 hod.13,45 %3,45 %  
10 hod.13,45 %3,45 %  

Graf

8. Přiřaďte faktorům známku od 1 do 5 podle toho, jak moc velkou jsou pro Vás překážkou při zavádění informačních technologií? 1 = největší překážka, 5 = nejmenší překážka

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Čas1.6550.778
Práce s PC3.8621.36
Náročnost3.0691.168
Žádný3.1381.222
Jiný - uveďte v otázce následující3.2762.82

Graf

9. Pokud existuje jiný faktor, který je pro Vás bariérou při zavádění informačních technologiích, uveďte tento faktor, popřípadě faktory.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finance (HW a SW). nezájem vedení,potřeba mobility125 %3,45 %  
odbourani ilidskych zdroju125 %3,45 %  
nechuť starší generace125 %3,45 %  
nevychytané chyby, které pak zdržují125 %3,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Panchártková, D.Bariéry při zavádění informačních technologií ve zdravotnictví (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://bariery-pri-zavadeni-informa.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.