Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Interrupce

Interrupce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Novotná
Šetření:17. 02. 2012 - 01. 03. 2012
Počet respondentů:479
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobry den, prosim Vas o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou využity v rámci mé bakalářské práce na téma Interrupce - legislativa, spolecnost, vize.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Hafík a bydleníčko

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena40584,55 %84,55 %  
Muž7415,45 %15,45 %  

Graf

2. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevěřící32768,27 %68,27 %  
Křesťan8217,12 %17,12 %  
Jiné7014,61 %14,61 %  

Graf

3. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 25 let23849,69 %49,69 %  
26 -30 let8217,12 %17,12 %  
15 – 20 let8116,91 %16,91 %  
31 – 40 let5110,65 %10,65 %  
41 a více let275,64 %5,64 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou24751,57 %51,57 %  
Vyšší odborné vzdělání, Vysokoškolské vzdělání17837,16 %37,16 %  
Dokončené základní vzdělání347,1 %7,1 %  
Vyučen bez maturity122,51 %2,51 %  
Vyučen s maturitou71,46 %1,46 %  
Neukončené základní vzdělání10,21 %0,21 %  

Graf

5. Souhlasíte s tím, že jsou v České republice povoleny interrupce do 12.týdne těhotenství z osobních důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano41686,85 %86,85 %  
Ne6313,15 %13,15 %  

Graf

6. Podstoupili jste někdy Vy, nebo Vaše partnerka interrupci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne44492,69 %92,69 %  
Ano357,31 %7,31 %  

Graf

7. Znáte českou legislativu interrupcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne31866,39 %66,39 %  
Ano16133,61 %33,61 %  

Graf

8. Víte jak interrupce probíhají a jaké druhy jsou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano31265,14 %65,14 %  
Ne16734,86 %34,86 %  

Graf

9. Souhlasíte, aby děti na základní škole, druhého stupně byly seznámeny s průběhem interrupcí a demonstrací takovéhoto zákroku například formou videa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano27457,2 %57,2 %  
Ne20542,8 %42,8 %  

Graf

10. Kdybyste měli 15.letou dceru a ta otěhotněla, doporučili byste jí podstoupit interrupci ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano29361,17 %61,17 %  
Ne18638,83 %38,83 %  

Graf

11. Myslíte si, že o tom, zda podstoupit interrupci by mělo být podmíněno souhlasem otce dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne35974,95 %74,95 %  
Ano12025,05 %25,05 %  

Graf

12. V jakém případě je podle Vás nejvíce „omluvitelné“ umělé přerušení těhotenství do 12.týdne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V případě znásilění21945,72 %45,72 %  
V případě, že těhotenství ohrožuje život matky20843,42 %43,42 %  
V případě postižení dítěte347,1 %7,1 %  
Nízký věk matky91,88 %1,88 %  
Jako možnost plánovaného rodičovství71,46 %1,46 %  
Ekonomické důvody10,21 %0,21 %  
Volba pohlaví dítěte10,21 %0,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kolik je Vám let?

  • odpověď 15 – 20 let:
    • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dokončené základní vzdělání na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. Kdybyste měli 15.letou dceru a ta otěhotněla, doporučili byste jí podstoupit interrupci ?

  • odpověď Ne:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Souhlasíte s tím, že jsou v České republice povoleny interrupce do 12.týdne těhotenství z osobních důvodu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

3. Kolik je Vám let?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Souhlasíte s tím, že jsou v České republice povoleny interrupce do 12.týdne těhotenství z osobních důvodu?

6. Podstoupili jste někdy Vy, nebo Vaše partnerka interrupci?

7. Znáte českou legislativu interrupcí?

8. Víte jak interrupce probíhají a jaké druhy jsou?

9. Souhlasíte, aby děti na základní škole, druhého stupně byly seznámeny s průběhem interrupcí a demonstrací takovéhoto zákroku například formou videa?

10. Kdybyste měli 15.letou dceru a ta otěhotněla, doporučili byste jí podstoupit interrupci ?

11. Myslíte si, že o tom, zda podstoupit interrupci by mělo být podmíněno souhlasem otce dítěte?

12. V jakém případě je podle Vás nejvíce „omluvitelné“ umělé přerušení těhotenství do 12.týdne?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

3. Kolik je Vám let?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Souhlasíte s tím, že jsou v České republice povoleny interrupce do 12.týdne těhotenství z osobních důvodu?

6. Podstoupili jste někdy Vy, nebo Vaše partnerka interrupci?

7. Znáte českou legislativu interrupcí?

8. Víte jak interrupce probíhají a jaké druhy jsou?

9. Souhlasíte, aby děti na základní škole, druhého stupně byly seznámeny s průběhem interrupcí a demonstrací takovéhoto zákroku například formou videa?

10. Kdybyste měli 15.letou dceru a ta otěhotněla, doporučili byste jí podstoupit interrupci ?

11. Myslíte si, že o tom, zda podstoupit interrupci by mělo být podmíněno souhlasem otce dítěte?

12. V jakém případě je podle Vás nejvíce „omluvitelné“ umělé přerušení těhotenství do 12.týdne?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novotná, P.Interrupce (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://barnas1780.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.