Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Básne, hry a riekanky vo vyučovaní anglického jazyka na 1.stupni ZŠ.

Básne, hry a riekanky vo vyučovaní anglického jazyka na 1.stupni ZŠ.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Jarošíková
Šetření:04. 12. 2012 - 14. 12. 2012
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý deň,

budem vám povďačná, ak vyplníte tento dotazník, určený predovšetkým učiteľom ANJ na ZŠ. Chcela by som v ňom zistiť mieru a efektívnosť používania básní, hier a riekaniek vo vyučovaní. Výsledky prieskumu použijem vo svojej záverečnej práci s názvom: Básne, hry a riekanky vo vyučovaní ANJ na 1. stupni ZŠ. Dotazník je anonymný. Keďže je v mojom záujme, aby informácie zistené z dotazníka boli čo najobjektívnejšie, prosím vás o úprimnosť pri jeho vyplňovaní.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte dĺžku vašej pedagogickej praxe v predmete anglický jazyk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1 - 5 rokovotázka č. 2, 6 - 10 rokovotázka č. 2, 11 - 15 rokovotázka č. 2, 16 - 20 rokovotázka č. 2, 20 a viac rokovotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 rokov3260,38 %60,38 %  
6 - 10 rokov916,98 %16,98 %  
11 - 15 rokov611,32 %11,32 %  
20 a viac rokov59,43 %9,43 %  
16 - 20 rokov11,89 %1,89 %  

Graf

2. V ktorom ročníku primárneho vzdelávania vyučujete alebo ste vyučovali ANJ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v 1. ročníkuotázka č. 3, v 2. ročníkuotázka č. 3, v 3. ročníkuotázka č. 3, v 4. ročníkuotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v 3. ročníku2343,4 %43,4 %  
v 4. ročníku1222,64 %22,64 %  
v 2. ročníku1018,87 %18,87 %  
v 1. ročníku815,09 %15,09 %  

Graf

3. Vyučujete angl. jazyk aj na inom stupni vzdelávania?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 4, nieotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie4992,45 %92,45 %  
áno47,55 %7,55 %  

Graf

4. Ak áno, na akom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v materskej školeotázka č. 5, v ZŠ na druhom stupniotázka č. 5, na strednej školeotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v ZŠ na druhom stupni375 %5,66 %  
v materskej škole125 %1,89 %  

Graf

5. Akou formou najčastejšie sprístupňujete žiakom učivo na hodine ANJ ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obrázkami4788,68 %88,68 %  
hrou3871,7 %71,7 %  
piesňou3566,04 %66,04 %  
riekankou1833,96 %33,96 %  
príbehom1732,08 %32,08 %  
básňou1120,75 %20,75 %  

Graf

6. Ako často využívate na vyučovaní básne a riekanky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [veľmi častootázka č. 7, častootázka č. 7, občasotázka č. 7, zriedkaotázka č. 7, vôbecotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas1935,85 %35,85 %  
často1833,96 %33,96 %  
veľmi často1222,64 %22,64 %  
zriedka47,55 %7,55 %  

Graf

7. V ktorej časti hodiny najviac využívate básne a riekanky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [motivačnáotázka č. 8, expozičnáotázka č. 8, fixačnáotázka č. 8, aplikačnáotázka č. 8, diagnostickáotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
motivačná2547,17 %47,17 %  
fixačná1528,3 %28,3 %  
expozičná815,09 %15,09 %  
aplikačná59,43 %9,43 %  

Graf

8. Myslíte si, že hra je najúčinnejší prostriedok učenia na primárnom stupni vzdelávania?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3056,6 %56,6 %  
souhlasím2343,4 %43,4 %  

Graf

9. Aké hry sa najčastejšie s deťmi hrávate na ANJ?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
tvorivé hry3.170.933
rolové hry2.5851.186
pohybové hry2.3210.859
didaktické hry1.9251.202

Graf

10. V ktorej časti hodiny najčastejšie používate hru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fixačná3566,04 %66,04 %  
motivačná2649,06 %49,06 %  
aplikačná2241,51 %41,51 %  
expozičná815,09 %15,09 %  
diagnostická35,66 %5,66 %  

Graf

11. Odkiaľ čerpáte materiál, ktorý používate na vyučovaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu4584,91 %84,91 %  
tvorím si materiál sama/sám2649,06 %49,06 %  
z literatúry pre deti (knihy, časopisy)2445,28 %45,28 %  
z iných učebníc1833,96 %33,96 %  
len z učebnice, ktorú práve používam1528,3 %28,3 %  

Graf

12. Sú podľa vášho názoru básne a riekanky obľúbené u žiakov ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 13, skôr ánootázka č. 13, skôr nieotázka č. 13, nieotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr áno2954,72 %54,72 %  
áno2241,51 %41,51 %  
skôr nie23,77 %3,77 %  

Graf

13. Osvedčila sa vám na vyučovaní ANJ nejaká hra ? Prosím napíšte jej názov:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

----

anglické kukučky, slovný rozstrel

animals

Bingo

Bingo

BINGO

bingo

Bingo

bingo

Bingo

bingo, hádaj kto som, pantomíma

Bingo, Saymon says

Bingo, Simon says

Čo nás budí? Telefón

fotoaparat

Hlava, ramená..Hádaj na čo myslím, Na remeselníkov, Kubo velí ....

Hra na obchod, pretože tam si opakujú pozdravy,poprosiť, poďakovať, pýtajú si a musia reagovať, či to v obchode majú a nemajú a koľkoto stoj + veľa lovnej zásby.

hra s flashcards hra na detektíva hra na kontrolórov

Hra s obrázkovými kartami.

Hry s pečiatkami.

chairs

Change your place,if...

I´m a farmar, Simon says,

nemám jednu osvedčenú

Obľúbená hra mojich žiakov je "Simon says"

Pantomíma

Password

pexeso

pexeso

Pexeso, Tajničky, Hľadanie obrázkov v triede, Hra s maňuškou,...

pexeso,bingo,Na čísla,Na farby,Kto som ?

Phonics matching Simon says... Point to the correct card

Poštár

pravda-nepravda

Prečítaj, koľko hodíš

Pružinka-žiaci stoja v kruhu a jednotlivo postupne vyslovujú hlásku z daného slova ,žiak ,ktorý vysloví poslednú hlásku zo slova skáče znožmo a sadne si na koberec.Takto to postupne nasleduje s tým istým slovom až kým neostane jeden žiak-víťaz. CieĽ:žiaci sa naučia ako sa dané slovo píše.

Saimon velí

scrunch the paper

Simon says

Simon says

Simon says

simon says

Simon says

Slovíčkový kráľ: dve deti stoja na štartovej čiare, učiteľ zadáva slovíčka v anglickom alebo slovenskom jazyku a dvojice hádajú ich výraz v opačnom jazyku. kto ho povie skôr, postupuje o krok dopredu smerom k cieľovej čiare.

Star

Stratené hlásky

stretnutie s príbehom

theTrein

Touch...

využívam viacej hier a kombinaciou hier dosahujem úspech

Word chain, Jump,Whispers, Smilley face,Bingo, Freeze

Zip!Zap! Hey, Mr. Crocodile Cat and mouse

14. Spájate učenie sa básne na hodinách ANJ s pohybom ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5094,34 %94,34 %  
ne35,66 %5,66 %  

Graf

15. Myslíte si, že pri cielenom používaní básní, hier a riekaniek sa môže zvýšiť obľúbenosť predmetu ANJ u žiakov 1. stupňa ZŠ ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [áno → konec dotazníku, skôr áno → konec dotazníku, skôr nie → konec dotazníku, nie → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno3158,49 %58,49 %  
skôr áno2241,51 %41,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Sú podľa vášho názoru básne a riekanky obľúbené u žiakov ?

  • odpověď áno:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi veľmi často na otázku 6. Ako často využívate na vyučovaní básne a riekanky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte dĺžku vašej pedagogickej praxe v predmete anglický jazyk:

2. V ktorom ročníku primárneho vzdelávania vyučujete alebo ste vyučovali ANJ?

3. Vyučujete angl. jazyk aj na inom stupni vzdelávania?

5. Akou formou najčastejšie sprístupňujete žiakom učivo na hodine ANJ ?

6. Ako často využívate na vyučovaní básne a riekanky?

7. V ktorej časti hodiny najviac využívate básne a riekanky?

8. Myslíte si, že hra je najúčinnejší prostriedok učenia na primárnom stupni vzdelávania?

9. Aké hry sa najčastejšie s deťmi hrávate na ANJ?

10. V ktorej časti hodiny najčastejšie používate hru?

11. Odkiaľ čerpáte materiál, ktorý používate na vyučovaní?

12. Sú podľa vášho názoru básne a riekanky obľúbené u žiakov ?

14. Spájate učenie sa básne na hodinách ANJ s pohybom ?

15. Myslíte si, že pri cielenom používaní básní, hier a riekaniek sa môže zvýšiť obľúbenosť predmetu ANJ u žiakov 1. stupňa ZŠ ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte dĺžku vašej pedagogickej praxe v predmete anglický jazyk:

2. V ktorom ročníku primárneho vzdelávania vyučujete alebo ste vyučovali ANJ?

3. Vyučujete angl. jazyk aj na inom stupni vzdelávania?

5. Akou formou najčastejšie sprístupňujete žiakom učivo na hodine ANJ ?

6. Ako často využívate na vyučovaní básne a riekanky?

7. V ktorej časti hodiny najviac využívate básne a riekanky?

8. Myslíte si, že hra je najúčinnejší prostriedok učenia na primárnom stupni vzdelávania?

9. Aké hry sa najčastejšie s deťmi hrávate na ANJ?

10. V ktorej časti hodiny najčastejšie používate hru?

11. Odkiaľ čerpáte materiál, ktorý používate na vyučovaní?

12. Sú podľa vášho názoru básne a riekanky obľúbené u žiakov ?

14. Spájate učenie sa básne na hodinách ANJ s pohybom ?

15. Myslíte si, že pri cielenom používaní básní, hier a riekaniek sa môže zvýšiť obľúbenosť predmetu ANJ u žiakov 1. stupňa ZŠ ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jarošíková, M.Básne, hry a riekanky vo vyučovaní anglického jazyka na 1.stupni ZŠ. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://basne-hry-a-riekanky-vo-vyuc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.