Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bedřich Smetana v cestovním ruchu

Bedřich Smetana v cestovním ruchu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Janoudová
Šetření:04. 04. 2011 - 11. 04. 2011
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářké práce. Dotazník je určen všem.

 

 

Odpovědi respondentů

1. 1. Znáte nějaké místo či památku v České republice spojenou s Bedřichem Smetanou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6578,31 %78,31 %  
ne1821,69 %21,69 %  

Graf

2. 2. Navštívil/a jste někdy takové místo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4655,42 %55,42 %  
ano3744,58 %44,58 %  

Graf

3. Pokud ano, které ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

HROB NA VYŠEHRADSKÉM HŘBITOVĚ

Jabkenice

Litomyšl Růžkovy Lhotice

litomyšl

Litomyšl

Litomyšl

Litomyšl

Litomyšl

Litomyšl

Litomyšl

Litomyšl

Litomyšl

Litomyšl

Litomyšl

Litomyšl

Litomyšl

Litomyšl - rodný dům a místní zámek.

Litomyšl / Národní divadlo

Litomyšl, pomník

Litomyšl, rodné město

Město Litomyšl, zámek - kde se v blízké budově pivovaru narodil. V Litomyšli má sochu - na náměstí.

Muzeum B. S. v Pze

Muzeum Bedřicha Smetany

Narodni Divadlo

Pivovar v Jindřichově Hradci

Pomník Bedřicha Smetany

Prozatímní divadlo

Smetanovo nábřeží v Praze. Často tudy projíždím.

Smetanovske dny v Plzni

Smetanovy sady (Hořice), Kostel narození panny Marie (Hořice - Smetanovy rodiče tu měli svatbu), Smetanova Litomyšl - (mezinárodní operní festival)

Smetanův sál v Obecním domě,..

Vyškov, Obecní dům v Praze

Zatím pouze Smetanovu sochu na staroměstském nábřeží VBltavy v Praze. V litomyšli ani Jabkenicích jsem doposud neměl příležitost být. :-(

4. Byl/a jste někdy formou reklamy (např. propagačním letákem) informován/a o možnosti navštívení místa či akce spojené s Bedřichem Smetanou

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5869,88 %69,88 %  
ano2530,12 %30,12 %  

Graf

5. Dáváte přednost festivalům nebo muzeím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Festival4655,42 %55,42 %  
muzea2732,53 %32,53 %  
ani jedno1012,05 %12,05 %  

Graf

6. Znáte nějaké dílo Bedřicha Smetany

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7792,77 %92,77 %  
ne67,23 %7,23 %  

Graf

7. Pokud ano, které?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Braniboři v Čechách, Libuše,....

Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna,

Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Hubička, Má vlast

Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše,...

cyklus Má vlast

CYKLUS MÁ VLAST, OPERY PRODANÁ NEVĚSTA, HUBIČKA,LIBUŠE

Hubička,Má vlast

Libuše

Libuše

Libuše, Dalibor, Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta

Libuše, Prodana Nevesta

Litomyšl

Má vlast

má vlast

Má vlast

Má vlast

Má vlast

Má vlast

Má vlast

Má vlast

Má vlast

Má vlast

Má vlast

MÁ VLAST

Má vlast - Vltava

Má Vlast – Vltava Opery: Bra(niboři v Čechách)Pro(daná nevěsta)Da(libir)Li(buše)Dvě(vdovy)Hu(bička)Ta(jemství)Če(rtova stěna)

Má vlast, Libuše, Prodáná nevěsta...

Má vlast, opery: Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna, plus nedokončená Viola atd.

Má vlast, Prodaná nevěsta, Libuše, Čertova stěna, Viola,...

např. Prodaná nevěsta, Má vlast

opery

Opery jako Prodaná nevěsta, Braniboři v čechách, hubička, Dalibor, Dvě vdovy, Libuše,Tajemství, Čertova stěna, Viola. Má Vlast.

opery Libuše, Hubička, prodaná nevěsta, cyklus Má vlast,

opery: braiboři v čechach, prodana nevesta, libuše, dve vdovy, hubička, tajemstvi, čertova stěna, viola( nedokončena) symfonické basne: cyklus ma vlast( vyšehrad, vltava,šarka z českých luhu a haju, tabor, blanik. cyklus švedske pisne (richard 3. haakon jarkl) komorni: smyčcovy kvartet e moll ( z meho živat) .... je toho vic, ale tohle snad stači :)

Postrádám hudební sluch a klasické hudbě tak nerozumím. Smnetanova díla znám jen co do názvů, případně dějového obsahu. Vím že složil hudbu k několika operám (Prodaná nevěsta, Libuše, Dalibor, Braniboři v Čechách, Hubička, Dvě vdovy, Čertova stěna) a napsal hromadu dalších hudebních děl, z těch ale dokážu jmenovat jen cyklus symfonických básní Má vlast. Sorry...

Prodaná nevěsta Vltava Braniboři v Čechách Vltava....

Prodaná nevěsta

Prodana nevesta Ma vlast Libuse

prodaná nevěsta

Prodaná nevěsta

Prodaná nevěsta

Prodaná nevěsta

Prodaná nevěsta

Prodaná nevěsta

Prodáná nevěsta

Prodaná Nevěsta

Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách, Hubička, Dalibor, Tajemství, Libuše, Čertova stěna, Dvě vdovy, Viola, Má Vlast, tri g moll, Z mého života, Z domoviny, České tance, Tři saloní polky, Večrní písně, Švédské písně

Prodaná nevěsta, Čertova stěna...

Prodaná nevěsta, Libuše

Prodaná nevěsta, Libuše

Prodaná nevěsta, Libuše ....

Prodaná nevěsta, Libuše, Dvě vdovy, Tajemství

Prodaná nevěsta, Libuše, Hubička, Čertova stěna, Píseň česká, symfonická báseň Má vlast - ( Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník)

Prodaná nevěsta, Libuše, Má vlast

Prodaná nevěsta, Má vlast, Libuše

Symfonická báseň Má vlast, Opery - Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách, Dalibor, Libuše

Vltava

Vltava

Vltava

Vltava

Vltava

Vltava

Vltava, Čert a káča, Má vlast

Všechny opery, Symfonické básně...

Všechny známé...

Ze studentského života, Vzpomínka na Plzeň, Má vlast, Libuše, Prodaná nevěsta..

8. Kdo jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5262,65 %62,65 %  
muž3137,35 %37,35 %  

Graf

9. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 256780,72 %80,72 %  
25-3589,64 %9,64 %  
18 a méně56,02 %6,02 %  
35 a více33,61 %3,61 %  

Graf

10. Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3440,96 %40,96 %  
SOŠ1518,07 %18,07 %  
1214,46 %14,46 %  
VOŠ1214,46 %14,46 %  
základní1012,05 %12,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. 2. Navštívil/a jste někdy takové místo?

  • odpověď ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Litomyšl na otázku 3. Pokud ano, které ?
  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. 1. Znáte nějaké místo či památku v České republice spojenou s Bedřichem Smetanou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Znáte nějaké místo či památku v České republice spojenou s Bedřichem Smetanou?

2. 2. Navštívil/a jste někdy takové místo?

3. Pokud ano, které ?

4. Byl/a jste někdy formou reklamy (např. propagačním letákem) informován/a o možnosti navštívení místa či akce spojené s Bedřichem Smetanou

5. Dáváte přednost festivalům nebo muzeím

6. Znáte nějaké dílo Bedřicha Smetany

7. Pokud ano, které?

8. Kdo jste?

9. Váš věk?

10. Vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Znáte nějaké místo či památku v České republice spojenou s Bedřichem Smetanou?

2. 2. Navštívil/a jste někdy takové místo?

3. Pokud ano, které ?

4. Byl/a jste někdy formou reklamy (např. propagačním letákem) informován/a o možnosti navštívení místa či akce spojené s Bedřichem Smetanou

5. Dáváte přednost festivalům nebo muzeím

6. Znáte nějaké dílo Bedřicha Smetany

7. Pokud ano, které?

8. Kdo jste?

9. Váš věk?

10. Vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janoudová, T.Bedřich Smetana v cestovním ruchu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://bedrich-smetana-v-cestovnim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.