Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Belbinův test týmových rolí - klid vs. stres

Belbinův test týmových rolí - klid vs. stres

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Svačinová
Šetření:07. 04. 2012 - 06. 05. 2012
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):21 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:10,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.20:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

dovolte, abych vás poprosila o vyplnění Belbinova testu týmových rolí, a to pro klidové situace a stresové situace. Výsledky vyhodnocení dotazníku budou součástí mé diplomové práce na téma "Chování lidí v projektech procesních změn" a nejsou získávány za účelem komerčního využití. Výsledky však mohou pomoci všem firmám, pro které je důležitá týmová práce.

Cílem výzkumu je zjistit, zda se může výrazně měnit chování jedince (a tedy i jeho týmová role) působením stresu. Pokud ano, docházelo by tím ke změně struktury týmu, což by mohlo být jedním z důvodů špatného fungování týmu.

Vhodnými respondenty jsou všichni, kdo mají zkušenosti s analýzou procesů a s procesními změnami ve firmě, ať už na straně zadavatelské firmy, tak i na straně řešitele (návrhu) procesních změn. Možnými respondenty jsou také studenti zabývající se touto oblastí. Vyplněním testu mi opravdu velmi pomůžete - a možná i sobě.

 

Děkuji

Hanka Svačinová

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Instrukce:

Tento dotazník má celkem sedm sekcí označených římskými číslicemi. V každé sekci zakroužkujte ta tvrzení, která vás nejlépe vystihují. Můžete zakroužkovat jedno, dvě nebo více tvrzení. Zakroužkovaná tvrzení poté ohodnoťte bodovým hodnocením tak, že mezi ně rozdělíte vždy deset bodů v každé sekci.

Například v jedné sekci označíte tři tvrzení, o kterých si myslíte, že vás vystihují. Jedno vás vystihuje dobře, zatím co druhé dvě se k vám hodí jen občas. V tomto případě můžete prvnímu tvrzení přiřadit 6 nebo 7 bodů a zbývající body rozdělit mezi zbylé dvě. V jiné sekci se můžete rozhodnout, že označíte dvě tvrzení, které vás vystihují stejně dobře. Je - li tomu tak, přiřadíte každému tvrzení 5 bodů. V další sekci zakroužkujete sedm tvrzení, jedno vás vystihuje poněkud více, přidělíte mu 3 body, druhé tvrzení je přeci jen charakterističtější než zbylá, proto mu dáte 2 body. Pěti zbylým zakroužkovaným tvrzením přidělíte po 1 bodu. Musíte vždy rozdělit všech deset bodů v každé sekci.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-263175,61 %75,61 %  
40-55614,63 %14,63 %  
27-4049,76 %9,76 %  

Graf

2. Jaké je vaš pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3073,17 %73,17 %  
Muž1126,83 %26,83 %  

Graf

3. Jste student / pracujete / obojí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pracujícíotázka č. 4, Studentotázka č. 5, Pracující studentotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující student1946,34 %46,34 %  
Student1639,02 %39,02 %  
Pracující614,63 %14,63 %  

Graf

4. Jaká je vaše pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
technik116,67 %2,44 %  
personalista116,67 %2,44 %  
účetní116,67 %2,44 %  
administrativa116,67 %2,44 %  
ve služebním poměru116,67 %2,44 %  
brigádník116,67 %2,44 %  

Graf

5. Jaký je Váš studijní obor?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
marketingové komunikace212,5 %4,88 %  
ekonomický16,25 %2,44 %  
ČVUT16,25 %2,44 %  
sociální práce16,25 %2,44 %  
řízení ekonomiky podniku16,25 %2,44 %  
Bezpečnostní technologie, systémy a management16,25 %2,44 %  
Veřejná správa16,25 %2,44 %  
Informatika16,25 %2,44 %  
Finance a řízení16,25 %2,44 %  
gympl16,25 %2,44 %  
ostatní odpovědi Ekologia
sociální studie
Filmová produkce
Infosmacni systemy
xyvycxcxvbccxv
531,25 %12,2 % 

Graf

6. Jaká je vaše pracovní pozice a jaký je váš studijní obor?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Product Specialist, VŠE KIT Informační systémy a technologie15,26 %2,44 %  
speciální pedagogika ve volném čase, pracuji jako dealer (síťový marketing)15,26 %2,44 %  
asistent PR, právo15,26 %2,44 %  
zdravotnický konzultant, manažersko-ekonomický obor15,26 %2,44 %  
vedoucí, speciální pedagogika vzdělávání dopělých15,26 %2,44 %  
Management trainee, mezinárodní obchod15,26 %2,44 %  
asistent v oddělení marketingu, obor ekonomie15,26 %2,44 %  
jazyková korektorka; VŠE - Mezinárodní obchod15,26 %2,44 %  
odborný referent/ pedagogika15,26 %2,44 %  
account manager, evropská studia - sociologie15,26 %2,44 %  
ostatní odpovědi Servírka, Textilní Technologie a Design
jednatelka firmy a studuji charitativní a sociální práce
pracovník obchodního oddělení v hotelu / management cestovního ruchu
recepcni,hotelnictví
řidič a studuji Informatiku
Umeni a historie
marketing, obor marketing a komunikace
obchodní vedoucí, cestovní ruch
prac. pozice - asistentka; obor - Řízení lidských zdrojů
947,37 %21,95 % 

Graf

7. Podílel(-a) jste se na některém z těchto projektů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani jeden projekt3892,68 %92,68 %  
Projekt Mediatel24,88 %4,88 %  
Projekt RámyPasparty12,44 %2,44 %  

Graf

8. Ot. I. Čím mohu být prospěšný (ohodnoťte pro klidovou situaci):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Ot. I. Čím mohu být prospěšný (ohodnoťte pro stresovou situaci):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Ot. II. Kdybych měl nedostatky v týmové práci, byly by to nejspíše: (V KLIDU):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Ot. II. Kdybych měl nedostatky v týmové práci, byly by to nejspíše: (VE STRESU):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Ot. III. Když spolupracuji na nějakém projektu s jinými lidmi: (V KLIDU)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Ot. III. Když spolupracuji na nějakém projektu s jinými lidmi: (VE STRESU)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Ot. IV. Můj charakteristický přístup ke skupinové práci je, že: (V KLIDU)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. Ot. IV. Můj charakteristický přístup ke skupinové práci je, že: (VE STRESU)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Ot. V. Práce mě těší, protože: (V KLIDU)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Ot. V. Práce mě těší, protože: (VE STRESU)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

18. Ot. VI. Když dostanu obtížný úkol, který je nutno splnit v omezeném čase a s neznámými lidmi: (V KLIDU)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

19. Ot. VI. Když dostanu obtížný úkol, který je nutno splnit v omezeném čase a s neznámými lidmi: (VE STRESU)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

20. Ot. VII. Ve vztahu k problémům, v nichž jsem zaangažován, při práci ve skupině: (V KLIDU)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

21. Ot. VII. Ve vztahu k problémům, v nichž jsem zaangažován, při práci ve skupině: (VE STRESU)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je váš věk?

2. Jaké je vaš pohlaví?

3. Jste student / pracujete / obojí?

7. Podílel(-a) jste se na některém z těchto projektů?

10. Ot. II. Kdybych měl nedostatky v týmové práci, byly by to nejspíše: (V KLIDU):

14. Ot. IV. Můj charakteristický přístup ke skupinové práci je, že: (V KLIDU)

15. Ot. IV. Můj charakteristický přístup ke skupinové práci je, že: (VE STRESU)

17. Ot. V. Práce mě těší, protože: (VE STRESU)

18. Ot. VI. Když dostanu obtížný úkol, který je nutno splnit v omezeném čase a s neznámými lidmi: (V KLIDU)

20. Ot. VII. Ve vztahu k problémům, v nichž jsem zaangažován, při práci ve skupině: (V KLIDU)

21. Ot. VII. Ve vztahu k problémům, v nichž jsem zaangažován, při práci ve skupině: (VE STRESU)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je váš věk?

2. Jaké je vaš pohlaví?

3. Jste student / pracujete / obojí?

7. Podílel(-a) jste se na některém z těchto projektů?

10. Ot. II. Kdybych měl nedostatky v týmové práci, byly by to nejspíše: (V KLIDU):

14. Ot. IV. Můj charakteristický přístup ke skupinové práci je, že: (V KLIDU)

15. Ot. IV. Můj charakteristický přístup ke skupinové práci je, že: (VE STRESU)

17. Ot. V. Práce mě těší, protože: (VE STRESU)

18. Ot. VI. Když dostanu obtížný úkol, který je nutno splnit v omezeném čase a s neznámými lidmi: (V KLIDU)

20. Ot. VII. Ve vztahu k problémům, v nichž jsem zaangažován, při práci ve skupině: (V KLIDU)

21. Ot. VII. Ve vztahu k problémům, v nichž jsem zaangažován, při práci ve skupině: (VE STRESU)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svačinová, H.Belbinův test týmových rolí - klid vs. stres (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://belbinuv-test-tymovych-roli.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.