Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Belgie jako destinace cestovniho ruchu

Belgie jako destinace cestovniho ruchu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Korečková
Šetření:05. 12. 2011 - 10. 12. 2011
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás o chvilku Vašeho času k vyplnění následujícího dotazníku. Nejedná se o test znalostí, účelem dotazníku je zjistit všeobecné povědomí o Belgii a zájem o tuto destinaci.

Pomůžete mi tak získat potřebné informace k mé bakalářské práci.

Předem děkuji!

Odpovědi respondentů

1. Navštívil/a jste někdy Belgii

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2955,77 %55,77 %  
ano2344,23 %44,23 %  

Graf

2. Máte zájem Belgii navštívit

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4280,77 %80,77 %  
ne1019,23 %19,23 %  

Graf

3. Na kolik dní by pro Vás byl zájezd do Belgie ideální

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-5 dní2446,15 %46,15 %  
6-7 dní1732,69 %32,69 %  
1-2 dny713,46 %13,46 %  
8 dní a více23,85 %3,85 %  
0 dní23,85 %3,85 %  

Graf

4. Informace o možnostech dovolené čerpáte nejčastěji

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu a dalších médií 4688,46 %88,46 %  
Na základě doporučení přátel2853,85 %53,85 %  
Z turistických průvodců1528,85 %28,85 %  
Z letáků, brožur, reklamních panelů, katalogů815,38 %15,38 %  
V cestovní kanceláři/agentuře-osobní prodej713,46 %13,46 %  

Graf

5. Pro dovolenou volíte nejčastěji

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mořské pobřeží3363,46 %63,46 %  
Města (památky, kulturní akce, gastronomická zařízení)2955,77 %55,77 %  
Příroda2446,15 %46,15 %  
Hory1325 %25 %  
Sportovní akce713,46 %13,46 %  
od každého něco, ovlivněno sezónou11,92 %1,92 %  

Graf

6. Belgie je v porovnání s Českou republikou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
menší3873,08 %73,08 %  
rozloha obou zemí je stejná815,38 %15,38 %  
větší611,54 %11,54 %  

Graf

7. Hlavní město Belgie je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Brusel5198,08 %98,08 %  
Ženeva11,92 %1,92 %  

Graf

8. Pro Belgii je typické (více správných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čokoládové pralinky5198,08 %98,08 %  
Pivo2853,85 %53,85 %  
Komiks1223,08 %23,08 %  
Hranolky1121,15 %21,15 %  
Krajka917,31 %17,31 %  
Kostka cukru23,85 %3,85 %  

Graf

9. Belgické pralinky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodávají se v mnoha zemích světa, včetně ČR4994,23 %94,23 %  
Vyrábí se jen mléčné a hořké, nikoli bílé35,77 %5,77 %  

Graf

10. V Belgii se lze zúčastnit (více správných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pivní ho festivalu4178,85 %78,85 %  
Projížďky po podzemní řece v krápníkové jeskyni2446,15 %46,15 %  
Vysokohorské turistiky917,31 %17,31 %  

Graf

11. V Bruselu se nachází

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tzv. čurající chlapeček3567,31 %67,31 %  
Oba1121,15 %21,15 %  
Ani jeden59,62 %9,62 %  
Tzv. čurající holčička11,92 %1,92 %  

Graf

12. V Bruselu sídlí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Evropský parlament3975 %75 %  
Evropský soud pro lidská práva815,38 %15,38 %  
Evropská rada47,69 %7,69 %  
Evropská centrální banka11,92 %1,92 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3975 %75 %  
Muž1325 %25 %  

Graf

14. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-352446,15 %46,15 %  
15-25 let1121,15 %21,15 %  
26-35 let815,38 %15,38 %  
15-25713,46 %13,46 %  
36-4511,92 %1,92 %  
36-45 let11,92 %1,92 %  

Graf

15. Nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší odborná škola2038,46 %38,46 %  
Vysoká škola1426,92 %26,92 %  
Střední škola ukončená maturitou713,46 %13,46 %  
Střední ukončená maturitou611,54 %11,54 %  
Základní škola23,85 %3,85 %  
Střední škola ukončená výučním listem23,85 %3,85 %  
Střední ukončená výučním listem11,92 %1,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Navštívil/a jste někdy Belgii

  • odpověď ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oba na otázku 11. V Bruselu se nachází

5. Pro dovolenou volíte nejčastěji

  • odpověď Města (památky, kulturní akce, gastronomická zařízení):
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oba na otázku 11. V Bruselu se nachází

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívil/a jste někdy Belgii

2. Máte zájem Belgii navštívit

3. Na kolik dní by pro Vás byl zájezd do Belgie ideální

4. Informace o možnostech dovolené čerpáte nejčastěji

5. Pro dovolenou volíte nejčastěji

6. Belgie je v porovnání s Českou republikou

7. Hlavní město Belgie je

8. Pro Belgii je typické (více správných odpovědí)

9. Belgické pralinky

10. V Belgii se lze zúčastnit (více správných odpovědí)

11. V Bruselu se nachází

12. V Bruselu sídlí

13. Pohlaví

14. Věková kategorie

15. Nejvyšší ukončené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívil/a jste někdy Belgii

2. Máte zájem Belgii navštívit

3. Na kolik dní by pro Vás byl zájezd do Belgie ideální

4. Informace o možnostech dovolené čerpáte nejčastěji

5. Pro dovolenou volíte nejčastěji

6. Belgie je v porovnání s Českou republikou

7. Hlavní město Belgie je

8. Pro Belgii je typické (více správných odpovědí)

9. Belgické pralinky

10. V Belgii se lze zúčastnit (více správných odpovědí)

11. V Bruselu se nachází

12. V Bruselu sídlí

13. Pohlaví

14. Věková kategorie

15. Nejvyšší ukončené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Korečková, P.Belgie jako destinace cestovniho ruchu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://belgie-jako-destinace-cestov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.