Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Benešovy dekrety - Co o nich víte?

Benešovy dekrety - Co o nich víte?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Schejbal
Šetření:26. 02. 2023 - 28. 02. 2023
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zkoumámé co lidé vědí o Benešových dekretech. Proč vůbec vznikly a proč je to kontroverzní téma. Chceme to zjistit, protože je to dost důležité téma naších dějin. A byla by škoda o tom nic nevědět. Vyplňujte prosím dotazník bez pomocí internetu, děkujeme.

Odpovědi respondentů

1. Kdo to byl Edvard Beneš a co o něm víte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

2. československý prezident a jeden ze zakladatelů Československa

2. československý prezident. Co nejvíce se snažil vyhnout mobilizaci a následné válce.

Druhý a čtvrtý československý prezident.

Druhý československý prezident

Jeden ze zakladatelů první republiky, ministr zahraničních věcí a pak prezident republiky.

Politik a prezident

Prezident, vím že už asi nežije

Prvorepublikovy politik, spolupracovník T. G. M., předseda exilove vlády v Londýně a první poválečný prezident

to je dotazník nebo test?

2. Kdy a kde byly Benešovy dekrety napsány a vydány?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

1946, v Praze

Asi v minulém století v Evropě

Během 2. světové války. V exilu

Napsány v exilu vydány v roce 1946

to je dotazník nebo test?

to netuším

V Londýně během 2. Světové války.

V průběhu okupace v Londýně.

3. Proč byly vydány? Popište krátce situaci v té době:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Aby byli vyhnáni nacisté z českého pohraničí a vyřešila se tím situace v Evropě.

Aby NAVŽDY (a ne že se v tom budou nacističtí pohrobci rýpat) vyřešila československý problém s německou menšinou která ještě PŘED VÁLKOU terorizovala české obyvatelstvo. Loupila, vraždila a bez skrupulí chtěla ČSR roztrhat io když jim vláda věčně ustupovala a přijímala jejich podmínky.

nevim

Nevím

Protože nemohly fungovat státní instituce, např. parlament, v okupované zemi.

Řešily poválečnou situaci německeho obyvatelstva na území ČSR

správa a vlastnictví majetku více lidmi

to je dotazník nebo test?

4. Co stanovily dekrety?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

nevim

Nevím

rozdělení majetku mezi lidmi

to je dotazník nebo test?

Všechno možné.

Vyhnání nacistických Němců z Československa.

vystěhování všech nepřátelsky smíšlejících němců a maďarů...

Vyvlastnění majetku a odsun některých německy mluvících a s Třetí Říší spolupracujících občanů ČSR

5. Jaký máte nyní názor? Měly se vydávat nebo ne?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, měly

Ano, ostatní státy evropy řešili problémy s německou menšinou úplně stejně, třeba v alsasku lotrinsku...

Asi ano, protože je to jeden z důvodů proč žijeme dnes tak jak žijeme

nebudu radši odpovídat

Pozitivní názor. Měly se vydávat.

to je dotazník nebo test?

6. Myslíte si, že toho víte o tomhle tématu hodně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne777,78 %77,78 %  
Ano222,22 %22,22 %  

Graf

7. Proč si myslíte, že toho moc nevíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Protože nejsem dostatečně vzdělán a taky zapomínám.

Protože prostě nevím

Protože ve škole jsme tomu nedávali takovou váhu a já jsem se sám o to taky nějak nezajímal.

Sam jsem téma nikdy hlouběji nestudoval a na škole se neprobiralo

8. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 a více555,56 %55,56 %  
15-19333,33 %33,33 %  
0-14111,11 %11,11 %  

Graf

9. Co máte vystudovaného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní vzdělání333,33 %33,33 %  
Středoškolské s maturitou222,22 %22,22 %  
Vysokoškolské vzdělaní222,22 %22,22 %  
O111,11 %11,11 %  
Středoškolské bez maturity111,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Schejbal, P.Benešovy dekrety - Co o nich víte? (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://benesovy-dekrety-co-o-nich-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.