Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Benešovy dekrety

Benešovy dekrety

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Schejbal
Šetření:26. 02. 2023 - 05. 03. 2023
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se zaobírá tématem Benešovy dekrety. Toto téma je dost známe a chtěli bychom vědět, co o tom lidé vědí. Tento dotazník je zcela anonymní a nemusíte ho vyplňovat. Pokud ho, ale vyplníte budeme moc rádi. Vyplňujte prosím bez pomocí internetu. Přeji Vám přijemné vyplňování dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Kdo to byl Edvard Beneš?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

2. Csl president

2. Československý prezident.

2. prezident ČSR, ministr zahraničí

Československý prezident

čs prezident

Druhý československý prezident.

mj. prezident

náš prezident mezi lety 35-48 (s nějakou pauzou)

Prezident

Prezident

Prezident

prezident

prezident Československa

Prezident Československa - poslední před válkou a první po válce

Prezident ČSR

Prezident ČSR

prezident ČSR

Prezident ČSR

Prezident po TGM

Prezident republiky v létech 1935 - 1948, z toho v létech 1938 - 1945

Prezident, předseda exilove vlády

Prezident.

předseda vlády a pak prezident

už jsem vyplňoval předchozí dotazník

Zmrd, druhý prezident ČSR.

zrádce a neúspěšný prezident nelegitimního režimu ČSR

2. Kdy a kde byly vydány?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1945415,38 %15,38 %  
1945 v ČSR 27,69 %7,69 %  
1940-1945 v Londýně 13,85 %3,85 %  
Po 2. s.v. 13,85 %3,85 %  
během Benešova exilu v Británii a krátce po osvobození13,85 %3,85 %  
1945/1946,Košice/Praha13,85 %3,85 %  
V Anglii za nacistické okupace naší republiky.13,85 %3,85 %  
V Československupo II. sv.13,85 %3,85 %  
V Londýně za války 13,85 %3,85 %  
už jsem vyplňoval předchozí dotazník13,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi Nevím
1946, ČR, Praha, Hrad
v průběhu 2. sv.války a v roce1945 v Československu
zen – Měsíc žen na Wikipedii. Napište článek o ženě, která vám na Wikipedii chybí. Banner logo Obsah (úvod) Charakteristika Pozadí Debaty Odkazy Poznámky Reference Literatura Související články Externí odkazy Benešovy dekrety Článek Diskuse Číst Editovat Editovat zdroj Zobrazit historii Edvard Beneš (1884–1948), po němž jsou dekrety pojmenovány Benešovy dekrety je označení dekretů vydaných v exilu prezidentem Československé republiky Edvardem Benešem během druhé světové války a krátce po jejím skončení na osvobozeném území Československa po dobu, kdy nebylo možné vykonávat zákonodárnou moc skrze Národní shromáždění
Benešem po válce v Evropě
V Praze hned po 2. válce
někdy během 2. sv války v exilu, byly uvedeny pak v platnost po válce
Za druhé světové války v exilu.
1940-1945, do osvobození v Londýně, další v Československu
25. října 1945
Cr 1946
Nevím.
1246,15 %46,15 % 

Graf

3. Máte pocit, že to bylo správné nebo nikoliv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Nevímotázka č. 6, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1973,08 %73,08 %  
Ne415,38 %15,38 %  
Nevím311,54 %11,54 %  

Graf

4. Proč si nemyslíte, že to bylo správné?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mimo jiné kradli majetek. 125 %3,85 %  
kolektivní vina125 %3,85 %  
šlo o zločin, legitimizaci krádeží, vražd a násilného vyhánění původních obyvatel českých zemí125 %3,85 %  
Nesouhlasím jen s některými. Konkrétně se znárodňováním a s vyvlastňováním němců. Ačkoliv chápu proč to lidé v té době cítili obráceně, z hlediska toho že nesouhlasím s tím že lidem by mělo něco být odebíráno/přikazováno násilím (stát=násilí).125 %3,85 %  

Graf

5. Proč si myslíte, že to bylo správné?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bylo třeba dát legitimitu exilove vládě17,69 %3,85 %  
Snížilo to vliv menšiny, která předtím po dvě dekády stát destabilizovala. 17,69 %3,85 %  
byli to příslušníci národa, který naši zemi napadl, je pochopitelné, že na území naší republiky nebyli vítaní, s dekrety o znárodnění nesouhlasím17,69 %3,85 %  
Ano i Ne17,69 %3,85 %  
Beneš a spol. tak ukazovali světu, že oni jsou legitimní vláda, ne úřady v Protektorátě.17,69 %3,85 %  
Bylo třeba uklidnit společnost, restituovat rok 1938, a nějakým způsobem zúčtovat s příznivci nacistického Německa 17,69 %3,85 %  
Bylo to nevyhnutelné.17,69 %3,85 %  
už jsem vyplňoval předchozí dotazník17,69 %3,85 %  
Vyvolaly nespravedlnosti, které však eliminovaly rizika budoucnost,nebyly však spravedlivé17,69 %3,85 %  
nacisté zabrali majetek obyvatelům17,69 %3,85 %  
ostatní odpovědi Protože byly spravedlivé a reagovaly na danou dobu
Z hlediska tehdejší situace to bylo správné.
Oko za oko
323,08 %11,54 % 

Graf

6. Co dekrety uváďely? A co způsobovaly?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Bylo jich kolem stovky - od odsunu německého obyvatelstva, znárodnění, sociální věci, na Slovensku odsun Maďarů, zasahovaly do vlivu VŠ s vlivem Němců, potrestáni kolaborantů, retribuce

Bylo tam spoustu ustanovení, které pak přešli i v platnost. Mezi nimi bylo znárodňování spousty podniků, bank atd. Dále i vysidlování sudetských Němců.

Část se jich týkala znárodnění (s nimiž nelze souhlasit), část konfiskaci majetků a zrušení občanství kolaborantům, etnickým Němcům a Maďarům - způsobila násilný odsun tohoto obyvatelstva, vysídlení většiny pohraničí a jeho nové osídlování (dost často občany nevalné kvality) - na jedné straně to celé vedlo k dalšímu devastování naší země, na druhé straně si dovedu představit, že by v mnoha místech při zachování německého obyvatelstva na našem území agrese neskončila (lynče, vzájemné agresivní výpady apod.)

Dekretů bylo hodně, neuvádíte, který konkrétní, nebudu popisovat všechny. Obecně dekret prezidenta bylo rozhodnutí vydané v době kdy nebyl ještě ustanoven zákonodárný sbor, a které nahrazovalo zákon vydaný parlamentem,

Dekretů byla celá řada a zabývaly se mnoha záležitostmi.

Dekretů byly stovky a ke všemu možnému. Publicitu má jen několik z nich, které byly značně nespravedlivé - především ten o konfiskaci majetku Němců na základě národnosti, včetně těch, kteří nacismus nepodporovali, ale aktivně proti němu nebojovali.

Křivdu.

Mířily především proti právům a majetku německé minority.

Neskutečně špatný dotazník.

Nevím

Odsun Němců.

Odsun německého obyvatelstva zpět do Německa, oplátka za rok 1938

odsun německého obyvatelstva, zabavení majetku

odsunuti nemcu

Poválečné právo

Řešily spoustu aspektů, mimojine i vysidleni německý mluvícího obyvatelstva a zrušení nacistických spolků

Souvisely s poválečným uspořádání ve vztahu k německé menšině v Československu.

Těch dekretů je větší množství. Pravděpodobně ten, co sestavoval tento dotazník o nich moc neví.

už jsem vyplňoval předchozí dotazník

vystěhování Němců

Vystěhování německého obyvatelstva pohraničí, antifašisté mohli zůstat

znárodnění

Znárodnění a konfiskaci majetků, ztráta občanství cizincům na našem území, kteří se podíleli na nacismu během 2.sv.války.

Znárodňování, konfiskace majetku Němců...

Způsobovaly bolest, zármutek, utrpení. Byly prvotní nespravedlností k dalším nespravedlnostem a nepřímo umožnily nástup další totality - komunistické.

7. Myslíte si, že toho víte mnoho o tématu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1453,85 %53,85 %  
Ano1246,15 %46,15 %  

Graf

8. Proč si myslíte, že nejste zběhlí v tomhle tématu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem se o to do hloubky nezajimal110 %3,85 %  
znám zýakldy110 %3,85 %  
Aktivně jsem se o něj nezajímal. 110 %3,85 %  
Protože od mé maturity z dějepisu uběhlo už více než 30 let a otázky české historie mě nijak hlouběji nezajímají110 %3,85 %  
Protože už je to dlouho, co jsem se o to zajimál. Pozapomínal jsem to. 110 %3,85 %  
Mám na sebe velké nároky, než začnu tvrdit, že o něčem "vím mnoho".110 %3,85 %  
Mám jen hrubé školní znalosti110 %3,85 %  
Vím to jen povrchově co jsem slyšel, nedělal jsem si důkladný průzkum.110 %3,85 %  
Mám jen všeobecné znalosti daného tématu.110 %3,85 %  
Nemám čas se tím dlouho zabývat.110 %3,85 %  

Graf

9. Kolik Vám je let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 a více2080 %76,92 %  
15-1928 %7,69 %  
26-3028 %7,69 %  
20-2514 %3,85 %  

Graf

10. Co máte za vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
627,27 %23,08 %  
Úplné střední odborné s maturitou 29,09 %7,69 %  
VS14,55 %3,85 %  
vysokoškolské - filozofická fakulta, bohemistika14,55 %3,85 %  
Základní.14,55 %3,85 %  
Obchodní akademie 14,55 %3,85 %  
už jsem vyplňoval předchozí dotazník14,55 %3,85 %  
vyučen14,55 %3,85 %  
Střední s maturitou14,55 %3,85 %  
Ph.D.14,55 %3,85 %  
ostatní odpovědi vysokou školu, kandidát věd, nejvyšší pedagogická hodnost jmenovaná prezidentem a premiérem, čestný doktorát
vysokoškolské
bakalářské vzdělání v software
Technické, ale mám pocit, že česky umím lépe než autor dotazníku.
gympl
Střední školu s maturitou.
627,27 %23,08 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Schejbal, P.Benešovy dekrety (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://benesovy-dekrety.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.