Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Berlín

Berlín

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Drábečková
Šetření:21. 04. 2012 - 28. 04. 2012
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o vyplění dotazníku, který slouží jako podklad k mé bakalářské práci.

Předem Vám děkuji za Vaši pomoc. 

Petra Drábečkoá

Odpovědi respondentů

1. Měli byste zájem navštívit Berlín?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8190 %90 %  
ne910 %10 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6268,89 %68,89 %  
muž2831,11 %31,11 %  

Graf

3. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 16 do 26 let5864,44 %64,44 %  
od 47 do 60 let1516,67 %16,67 %  
od 27 do 36 let88,89 %8,89 %  
60 a více let55,56 %5,56 %  
od 37 do 46 let44,44 %4,44 %  

Graf

4. Jaký způsob organizování cest preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální cesta6673,33 %73,33 %  
organizovaný zájezd2426,67 %26,67 %  

Graf

5. Jakou formu zájezdu byste upřednostili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kulturně poznávací6471,11 %71,11 %  
rekreační1718,89 %18,89 %  
nákupní55,56 %5,56 %  
jiné44,44 %4,44 %  

Graf

6. Jaký typ dopravy byste zvolili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní4145,56 %45,56 %  
autokarem2325,56 %25,56 %  
vlakem1415,56 %15,56 %  
letecky1213,33 %13,33 %  

Graf

7. Jaký typ ubytování preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hotel4145,56 %45,56 %  
penzion3842,22 %42,22 %  
ubytování v soukromí910 %10 %  
kemp22,22 %2,22 %  

Graf

8. Kolik nocí byste strávili v Berlíně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3 přenocování7381,11 %81,11 %  
nad 3 přenocování1213,33 %13,33 %  
bez přenocování55,56 %5,56 %  

Graf

9. Jakou formu stravování na dovolené preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
polopenze4954,44 %54,44 %  
snídaně2527,78 %27,78 %  
bez stravování1617,78 %17,78 %  

Graf

10. Využili byste služeb městského průvodce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5561,11 %61,11 %  
ano3538,89 %38,89 %  

Graf

11. Kolik peněz byste utratili za celý pobyt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 5 000 do 10 000,-Kč4246,67 %46,67 %  
do 5 000,-Kč4145,56 %45,56 %  
10 000 a více 77,78 %7,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Měli byste zájem navštívit Berlín?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaký je Váš věk?

4. Jaký způsob organizování cest preferujete?

5. Jakou formu zájezdu byste upřednostili?

6. Jaký typ dopravy byste zvolili?

7. Jaký typ ubytování preferujete?

8. Kolik nocí byste strávili v Berlíně?

9. Jakou formu stravování na dovolené preferujete?

10. Využili byste služeb městského průvodce?

11. Kolik peněz byste utratili za celý pobyt?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Měli byste zájem navštívit Berlín?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaký je Váš věk?

4. Jaký způsob organizování cest preferujete?

5. Jakou formu zájezdu byste upřednostili?

6. Jaký typ dopravy byste zvolili?

7. Jaký typ ubytování preferujete?

8. Kolik nocí byste strávili v Berlíně?

9. Jakou formu stravování na dovolené preferujete?

10. Využili byste služeb městského průvodce?

11. Kolik peněz byste utratili za celý pobyt?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Drábečková, P.Berlín (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://berlin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.