Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bershka

Bershka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Matějková
Šetření:22. 03. 2013 - 29. 03. 2013
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník slouží jako podpora k napsání diplomové práce. Prosím o jeho vyplnění. Uvedené výsledky budou použity výhradně do diplomové práce.

Odpovědi respondentů

1. Znáte značku Bershka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3982,98 %82,98 %  
ne714,89 %14,89 %  
nevím12,13 %2,13 %  

Graf

2. Nakupujete ve značce Bershka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2859,57 %59,57 %  
ne1940,43 %40,43 %  

Graf

3. Víte, kde všude v ČR má Bershka obchody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1940,43 %40,43 %  
ano1736,17 %36,17 %  
nevím1123,4 %23,4 %  

Graf

4. Všiml/a jste si někdy některého nástroje integrované marketingové komunikace značky Bershka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2859,57 %59,57 %  
ano1021,28 %21,28 %  
nevím919,15 %19,15 %  

Graf

5. Pokud jste v otázce č. 4 odpověděli ano, jakého?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný3268,09 %68,09 %  
internet1327,66 %27,66 %  
tisk48,51 %8,51 %  
CSR (společenská odpovědnost firem)24,26 %4,26 %  
mobilní marketing12,13 %2,13 %  
televize12,13 %2,13 %  

Graf

6. Sledujete Bershku na internetu? Pokud ano, kde?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné2859,57 %59,57 %  
Facebook1327,66 %27,66 %  
webové stránky1123,4 %23,4 %  
Youtube24,26 %4,26 %  
Bershka blog12,13 %2,13 %  
Twitter12,13 %2,13 %  

Graf

7. Víte o aplikaci Bershka pro mobilní telefony?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4697,87 %97,87 %  
ano, ale nemám ji12,13 %2,13 %  

Graf

8. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3982,98 %82,98 %  
muž817,02 %17,02 %  

Graf

9. Patříte do věkové kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-283370,21 %70,21 %  
15-20 let612,77 %12,77 %  
35 a více48,51 %8,51 %  
29-3548,51 %8,51 %  

Graf

10. V současné době jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2144,68 %44,68 %  
zaměstnanec1225,53 %25,53 %  
pracující student1021,28 %21,28 %  
nezaměstnaný24,26 %4,26 %  
jiná odpověď12,13 %2,13 %  
OSVČ12,13 %2,13 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Nakupujete ve značce Bershka?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 6. Sledujete Bershku na internetu? Pokud ano, kde?

6. Sledujete Bershku na internetu? Pokud ano, kde?

  • odpověď jiné:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Nakupujete ve značce Bershka?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte značku Bershka?

2. Nakupujete ve značce Bershka?

3. Víte, kde všude v ČR má Bershka obchody?

4. Všiml/a jste si někdy některého nástroje integrované marketingové komunikace značky Bershka?

5. Pokud jste v otázce č. 4 odpověděli ano, jakého?

6. Sledujete Bershku na internetu? Pokud ano, kde?

7. Víte o aplikaci Bershka pro mobilní telefony?

8. Jste

9. Patříte do věkové kategorie

10. V současné době jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte značku Bershka?

2. Nakupujete ve značce Bershka?

3. Víte, kde všude v ČR má Bershka obchody?

4. Všiml/a jste si někdy některého nástroje integrované marketingové komunikace značky Bershka?

5. Pokud jste v otázce č. 4 odpověděli ano, jakého?

6. Sledujete Bershku na internetu? Pokud ano, kde?

7. Víte o aplikaci Bershka pro mobilní telefony?

8. Jste

9. Patříte do věkové kategorie

10. V současné době jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matějková, Z.Bershka (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://bershka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.