Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezbariérovost kolem nás

Bezbariérovost kolem nás

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Ludvíková
Šetření:11. 01. 2013 - 31. 01. 2013
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jak vypadá bezbariérovost ve vašem okolí? Jak vnímáte životy druhých...

Pomozte vzplněním tohoto dotazníku zlepšit život ostatních.

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let9358,49 %58,49 %  
26-45 let5735,85 %35,85 %  
46 a více let95,66 %5,66 %  

Graf

2. Jakého jste pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13484,28 %84,28 %  
Muž2515,72 %15,72 %  

Graf

3. Vaše bydliště je :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město nad 50 000 obyvatel7647,8 %47,8 %  
město do 50 000 obyvatel5433,96 %33,96 %  
vesnice2918,24 %18,24 %  

Graf

4. Všímáte si bezbariérovosti ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12880,5 %80,5 %  
ne1710,69 %10,69 %  
nevím148,81 %8,81 %  

Graf

5. Je bezbariérovost dostačující ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9761,01 %61,01 %  
nevím3924,53 %24,53 %  
ano2314,47 %14,47 %  

Graf

6. Přijde vám otázka bezbariérovosti důležitá ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15396,23 %96,23 %  
ne42,52 %2,52 %  
nevím21,26 %1,26 %  

Graf

7. Je vaše pracoviště bezbariérové?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9157,23 %57,23 %  
ano6842,77 %42,77 %  

Graf

8. Potkáváte osoby s tělesným postižením ve svém městě/vesnici ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14792,45 %92,45 %  
ne127,55 %7,55 %  

Graf

9. Jsou bezbariérová i místa určena pro zábavu (kino, bar, sportovní centrum..atd.) ve vašem městě/vesnici ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8553,46 %53,46 %  
ne7446,54 %46,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let ?

2. Jakého jste pohlaví ?

3. Vaše bydliště je :

4. Všímáte si bezbariérovosti ve svém okolí?

5. Je bezbariérovost dostačující ve vašem okolí?

6. Přijde vám otázka bezbariérovosti důležitá ?

7. Je vaše pracoviště bezbariérové?

8. Potkáváte osoby s tělesným postižením ve svém městě/vesnici ?

9. Jsou bezbariérová i místa určena pro zábavu (kino, bar, sportovní centrum..atd.) ve vašem městě/vesnici ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let ?

2. Jakého jste pohlaví ?

3. Vaše bydliště je :

4. Všímáte si bezbariérovosti ve svém okolí?

5. Je bezbariérovost dostačující ve vašem okolí?

6. Přijde vám otázka bezbariérovosti důležitá ?

7. Je vaše pracoviště bezbariérové?

8. Potkáváte osoby s tělesným postižením ve svém městě/vesnici ?

9. Jsou bezbariérová i místa určena pro zábavu (kino, bar, sportovní centrum..atd.) ve vašem městě/vesnici ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ludvíková, K.Bezbariérovost kolem nás (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://bezbarierovost-kolem-nas.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.