Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezbariérovost v Bystřici nad Pernštejnem

Bezbariérovost v Bystřici nad Pernštejnem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Hudík
Šetření:09. 07. 2013 - 24. 07. 2013
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):7 / 4.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den. Jmenuji se Petr Hudík a zpracovávám bakalářskou práci o bezbariérovosti v Bystřici nad Pernštejnem. V rámci této práce vás prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Výsledky tohoto doatzníku tu budou po vyhodnocení veřejně zpřístupněny. Děkuji mnohokrát.

Odpovědi respondentů

1. V Bystřici nad Pernštejnem bývám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [denněotázka č. 2, často (např. 10x do měsíce)otázka č. 2, méně často (např. 10x do roka)otázka č. 2, ještě jsem tam nebyl(a)otázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně1831,03 %31,03 %  
ještě jsem tam nebyl(a)1831,03 %31,03 %  
méně často (např. 10x do roka)1424,14 %24,14 %  
často (např. 10x do měsíce)610,34 %10,34 %  
méně často (několikrát do roka)23,45 %3,45 %  

Graf

2. V Bystřici nad Pernštejnem jezdím:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chodím pěšky2769,23 %46,55 %  
vlastním dopravním prostředkem2256,41 %37,93 %  
železniční dopravou923,08 %15,52 %  
s MHD820,51 %13,79 %  
Linkovou autobusovou dopravou410,26 %6,9 %  

Graf

3. v Bystřici n. P. mám problémy s přístupem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám problémy3282,05 %55,17 %  
na úřady717,95 %12,07 %  
do škol410,26 %6,9 %  
vetsinou pouze projizdim12,56 %1,72 %  
do zdravotnických zařízení12,56 %1,72 %  

Graf

4. veřejnou dopravu z hlediska bezbariérovosti v Bystřici hodnotím(1-výborný, 5-nedostatečný):

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Linková autobusová doprava3.3941.33
Železniční doprava3.1521.462
MHD3.251

Graf

5. Nejhůře v Bystřici z hlediska bezbariérovosti hodnotím zastávky MHD: (Název zastávky+důvod) ---- (Zahradnictví, Poliklinika, Voldán, U mostu, Bratrušín, Sídliště 1, U závodu, Masarykovo nám., Gymnázium, Kotelna, Lihovar, Žel. st., Kulturní dům, Hřbitov, Sídliště 2, DPS, Rovinky, Černý vršek, Domanínek, Domanínek rozs, Domanín - u Šejnohů, Domanín - jednota, Domanín

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bohužel těžko takhle říct :( o tohle jsem se nezajímal :( Omlouvám se

Domanínek rozc., Domanín - u Šejnohů, Domanín - jednota, Domanín, U mostu, hřbitov

Hřbitov ve směru na Domanínek mi příjde jako nesprávně řešená zastávka..

jména zastávek si nepamatuji

Netuším, jeszdím autem

nevím, připadá mi vše na stejné úrovni

Poliklinika, cesta na polikniniku ze zastávky není moc dobrá...

Poliklinika, Gymnázium, Masaryk.nám., Černý vršek, Domanín,Sídliště 2

Sídliště 1-většina nových zastávek které z renovovalo město si myslím že neplní svoji funkci vůči ukrytí při povětrnostních podmínkách...

U mostu +Domanínek(nebezpečná zastávka), Žel st. (špatně řešené přestupy z vlaku)

všechny!!!

žel. st

železniční stanice (chybí hmatné prvky pro nevidomé)

6. Umístění zastávek MHD a jejich označení hodnotím

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý1132,35 %18,97 %  
chvalitebný1029,41 %17,24 %  
nedostatečný617,65 %10,34 %  
dostatečný617,65 %10,34 %  
výborný12,94 %1,72 %  

Graf

7. Jsem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
člověk bez hendikepu4478,57 %75,86 %  
pohybově hendikepovaný/á (např. rodič s malým dítětem, osoba přepravující kolo, osoba s invalidním vozíkem, o berlích,..)814,29 %13,79 %  
zdravý člověk23,57 %3,45 %  
zrakově hendikepovaný/á11,79 %1,72 %  
rozvedený 11,79 %1,72 %  
zrakově hendikepovaný/á (např. nevidomý, slabozraký,..)11,79 %1,72 %  
onemocnění páteře a střev11,79 %1,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. V Bystřici nad Pernštejnem jezdím:

  • odpověď vlastním dopravním prostředkem:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně často (např. 10x do roka) na otázku 1. V Bystřici nad Pernštejnem bývám

3. v Bystřici n. P. mám problémy s přístupem:

  • odpověď nemám problémy:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý na otázku 6. Umístění zastávek MHD a jejich označení hodnotím
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Železniční doprava=3 na otázku 4. veřejnou dopravu z hlediska bezbariérovosti v Bystřici hodnotím(1-výborný, 5-nedostatečný):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V Bystřici nad Pernštejnem bývám

2. V Bystřici nad Pernštejnem jezdím:

3. v Bystřici n. P. mám problémy s přístupem:

4. veřejnou dopravu z hlediska bezbariérovosti v Bystřici hodnotím(1-výborný, 5-nedostatečný):

6. Umístění zastávek MHD a jejich označení hodnotím

7. Jsem:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V Bystřici nad Pernštejnem bývám

2. V Bystřici nad Pernštejnem jezdím:

3. v Bystřici n. P. mám problémy s přístupem:

4. veřejnou dopravu z hlediska bezbariérovosti v Bystřici hodnotím(1-výborný, 5-nedostatečný):

6. Umístění zastávek MHD a jejich označení hodnotím

7. Jsem:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hudík, P.Bezbariérovost v Bystřici nad Pernštejnem (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://bezbarierovost-v-bystrici-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.