Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezcelní zóny

Bezcelní zóny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Dlouhý
Šetření:23. 05. 2016 - 24. 05. 2016
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:97,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentem vysoké školy a v rámci zpracování seminární práce bych Vás rád požádal o zodpovězení několika málo otázek. Odpovídání Vám nezabere více než 5 minut času. Předem Vám moc děkuji. 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2454,55 %52,17 %  
Muž2045,45 %43,48 %  

Graf

2. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27 - 351738,64 %36,96 %  
16 - 261534,09 %32,61 %  
36-45715,91 %15,22 %  
46-65511,36 %10,87 %  

Graf

3. Jezdíte za nákupy do bezcelních zón?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2148,84 %45,65 %  
Ne1841,86 %39,13 %  
Nevím49,3 %8,7 %  

Graf

4. Jak často tyto bezcelní zóny navštěvujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nenavštěvuji bezcelní zóny1636,36 %34,78 %  
Nepravidelně1022,73 %21,74 %  
Každý týden613,64 %13,04 %  
Každý měsíc511,36 %10,87 %  
Jednou za rok511,36 %10,87 %  
Každý den12,27 %2,17 %  
Jiné12,27 %2,17 %  

Graf

5. Za nákupy do bezcelních zón jezdím do

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
České republiky2051,28 %43,48 %  
Jiné1128,21 %23,91 %  
Londýna717,95 %15,22 %  
Paříže12,56 %2,17 %  

Graf

6. Jste spokojeni s cenami v bezcelních zónách v České republice?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, jsou příliš vysoké2047,62 %43,48 %  
Nevím1228,57 %26,09 %  
Ano, jsou nízké1023,81 %21,74 %  

Graf

7. Nejčastěji v bezcelních zónách nakupuji

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oblečení1848,65 %39,13 %  
Jiné1232,43 %26,09 %  
Alkohol1232,43 %26,09 %  
Tabákové výrobky821,62 %17,39 %  
Parfumerie821,62 %17,39 %  
Drogerie718,92 %15,22 %  
Sportovní potřeby718,92 %15,22 %  
Oděv410,81 %8,7 %  
Boty410,81 %8,7 %  
Hračky12,7 %2,17 %  

Graf

8. Myslíte si, že by měly být ceny výrobků a služeb v bezcelních zónách nižší než v klasických obchodech?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3585,37 %76,09 %  
Ne614,63 %13,04 %  

Graf

9. Myslíte si, že jsou bezcelní zóny dnes zcela zbytečné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2046,51 %43,48 %  
Ano1739,53 %36,96 %  
Nevím613,95 %13,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jezdíte za nákupy do bezcelních zón?

  • odpověď Ne:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nenavštěvuji bezcelní zóny na otázku 4. Jak často tyto bezcelní zóny navštěvujete?
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 6. Jste spokojeni s cenami v bezcelních zónách v České republice?
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 5. Za nákupy do bezcelních zón jezdím do

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Jezdíte za nákupy do bezcelních zón?

4. Jak často tyto bezcelní zóny navštěvujete?

5. Za nákupy do bezcelních zón jezdím do

6. Jste spokojeni s cenami v bezcelních zónách v České republice?

7. Nejčastěji v bezcelních zónách nakupuji

8. Myslíte si, že by měly být ceny výrobků a služeb v bezcelních zónách nižší než v klasických obchodech?

9. Myslíte si, že jsou bezcelní zóny dnes zcela zbytečné?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Jezdíte za nákupy do bezcelních zón?

4. Jak často tyto bezcelní zóny navštěvujete?

5. Za nákupy do bezcelních zón jezdím do

6. Jste spokojeni s cenami v bezcelních zónách v České republice?

7. Nejčastěji v bezcelních zónách nakupuji

8. Myslíte si, že by měly být ceny výrobků a služeb v bezcelních zónách nižší než v klasických obchodech?

9. Myslíte si, že jsou bezcelní zóny dnes zcela zbytečné?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dlouhý, P.Bezcelní zóny (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://bezcelni-zony.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.