Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezhotovostní platební metody v e-shopech a kamenných obchodech v ČR

Bezhotovostní platební metody v e-shopech a kamenných obchodech v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Dostalík
Šetření:20. 04. 2014 - 04. 05. 2014
Počet respondentů:211
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku na téma bezhotovostních platebních metod a to jak v internetových obchodech, tak v kamenných prodejnách.

Cílem průzkumu bude posoudit oblíbenost bezhotovostních platebních metod mezi jednotlivými respondenty.

Předem děkuji za Vaše názory a Váš čas

Jakub Dostalík

Odpovědi respondentů

1. Můj věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let13965,57 %65,88 %  
31 - 40 let2813,21 %13,27 %  
41 let a více2310,85 %10,9 %  
do 20 let2210,38 %10,43 %  

Graf

2. Pokud nakupuji v internetovém obchodu, preferuji spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Bezhotovostní platební styk (příkaz k úhradě, platba kartou na internetu)otázka č. 3, Fyzické předání peněž (platba v hotovosti při převzetí, platbu na dobírku)otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezhotovostní platební styk (příkaz k úhradě, platba kartou na internetu)13764,62 %64,93 %  
Fyzické předání peněž (platba v hotovosti při převzetí, platbu na dobírku)7535,38 %35,55 %  

Graf

3. Jakou metodu bezhotovostního platebního styku v internetových obchodech preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Platba platební kartou8259,42 %38,86 %  
Příkaz k úhradě2316,67 %10,9 %  
Rychlá platba (MojeBanka, Platba24)1813,04 %8,53 %  
Internetové platební portály (PaySec, PayPal)1510,87 %7,11 %  

Graf

4. Pokud platím v kamenném obchodě, preferuji spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezhotovostní platbu (platební karta, zákaznická karta)16175,94 %76,3 %  
Platbu v hotovosti5124,06 %24,17 %  

Graf

5. Preferuji spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezkontaktní platby13463,21 %63,51 %  
Kontaktní platby (s použitím čipu)7836,79 %36,97 %  

Graf

6. V souvislosti s nákupem v kamenné prodejně platím bezhotovostně (platební kartou):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než jednou týdně4320,28 %20,38 %  
Asi 3x do týdne4119,34 %19,43 %  
Několikrát za den3817,92 %18,01 %  
V průměru obden3215,09 %15,17 %  
Asi 1x za týden3114,62 %14,69 %  
Jednou denně2712,74 %12,8 %  

Graf

7. K bezhotovostní platbě v kamenné provozovně používám ještě jiné metody než je kontaktní či bezkontaktní podoba platební karty:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne19792,92 %93,36 %  
Ano157,08 %7,11 %  

Graf

8. Pokud krom platební karty v kamenných obchodech používáte i jinou metodu bezhotovostního styku než je platební karta, uveďte jakou:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hotovost212,5 %0,95 %  
Nákup na fakturu (velkoobchodu)16,25 %0,47 %  
Starbucks Card16,25 %0,47 %  
Bezkontaktní nálepka, klicenka16,25 %0,47 %  
Bankovní převod peněz na účet obchodníka16,25 %0,47 %  
na fakturu a později převod na účet16,25 %0,47 %  
šek16,25 %0,47 %  
.16,25 %0,47 %  
hotovost, ale většinou ji u sebe nenosím16,25 %0,47 %  
Mobito16,25 %0,47 %  
ostatní odpovědi Bezdotyková nálepka
Bezkontaktní nálepka
stravenky
občas stravenky
cash
531,25 %2,37 % 

Graf

9. Co se týče podoby bezkontaktní platební karty, preferuji spíše tuto podobu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasická plastová bezkontakttní karta18888,68 %89,1 %  
Technologie NFC v mobilním telefonu136,13 %6,16 %  
Bezkontaktní samolepka62,83 %2,84 %  
Bezkontaktní náramkové hodinky31,42 %1,42 %  
Bezkontaktní klíčenka20,94 %0,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Pokud nakupuji v internetovém obchodu, preferuji spíše:

 • odpověď Bezhotovostní platební styk (příkaz k úhradě, platba kartou na internetu):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internetové platební portály (PaySec, PayPal) na otázku 3. Jakou metodu bezhotovostního platebního styku v internetových obchodech preferujete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příkaz k úhradě na otázku 3. Jakou metodu bezhotovostního platebního styku v internetových obchodech preferujete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rychlá platba (MojeBanka, Platba24) na otázku 3. Jakou metodu bezhotovostního platebního styku v internetových obchodech preferujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platba platební kartou na otázku 3. Jakou metodu bezhotovostního platebního styku v internetových obchodech preferujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Můj věk:

2. Pokud nakupuji v internetovém obchodu, preferuji spíše:

3. Jakou metodu bezhotovostního platebního styku v internetových obchodech preferujete?

4. Pokud platím v kamenném obchodě, preferuji spíše:

5. Preferuji spíše:

6. V souvislosti s nákupem v kamenné prodejně platím bezhotovostně (platební kartou):

7. K bezhotovostní platbě v kamenné provozovně používám ještě jiné metody než je kontaktní či bezkontaktní podoba platební karty:

9. Co se týče podoby bezkontaktní platební karty, preferuji spíše tuto podobu:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Můj věk:

2. Pokud nakupuji v internetovém obchodu, preferuji spíše:

3. Jakou metodu bezhotovostního platebního styku v internetových obchodech preferujete?

4. Pokud platím v kamenném obchodě, preferuji spíše:

5. Preferuji spíše:

6. V souvislosti s nákupem v kamenné prodejně platím bezhotovostně (platební kartou):

7. K bezhotovostní platbě v kamenné provozovně používám ještě jiné metody než je kontaktní či bezkontaktní podoba platební karty:

9. Co se týče podoby bezkontaktní platební karty, preferuji spíše tuto podobu:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dostalík, J.Bezhotovostní platební metody v e-shopech a kamenných obchodech v ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://bezhotovostni-platebni-metod.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.