Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > bezpečná přeprava psů

bezpečná přeprava psů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marta Kosová
Šetření:11. 12. 2018 - 25. 12. 2018
Počet respondentů:208
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je zaměřen na to, zda chovatelé psů znají své povinnosti při přepravě psů, zda je dodržují, zda jsou si vědomi možných následků jejich nedodržování s důrazem na volbu zádržného systému pro přepravu psa v osobním vozidle.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18890,38 %90,38 %  
muž209,62 %9,62 %  

Graf

2. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let13363,94 %63,94 %  
do 60 let7335,1 %35,1 %  
nad 60 let20,96 %0,96 %  

Graf

3. Jaká je velikost Vašeho psa:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední (od 10 kg do 25 kg)8038,83 %38,46 %  
velká (nad 25 kg)7837,86 %37,5 %  
malá (do 10 kg)4823,3 %23,08 %  

Graf

4. Jak často přepravujete psa osobním vozidlem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často (několikrát měsíčně)8741,83 %41,83 %  
hodně často (denně, téměř denně)5928,37 %28,37 %  
méně často (několikrát za půl roku)3516,83 %16,83 %  
občas (několikrát ročně)157,21 %7,21 %  
výjimečně125,77 %5,77 %  

Graf

5. Jak psa ve vozidle převážíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
používám postroj na pás6229,81 %29,81 %  
v uzavřené přepravce nebo v kleci4722,6 %22,6 %  
zcela volně ve vozidle nebo zavazadlovém prostoru4622,12 %22,12 %  
v zavazadlovém prostoru odděleném autosítí nebo pevnou mříží4421,15 %21,15 %  
používám autodeku41,92 %1,92 %  
na zadních sedadlech oddělených autosítí nebo pevnou mříží od předních sedadel31,44 %1,44 %  
v autosedačce připevněné bezpečnostním pásem20,96 %0,96 %  

Graf

6. Co Vás ovlivnilo při volbě způsobu přepravování psa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohodlí a bezpečnost psa13665,38 %65,38 %  
bezpečnost pro cestující ve vozidle2913,94 %13,94 %  
vědomí nutnosti dostát zákonu178,17 %8,17 %  
cena zádržného zařízení136,25 %6,25 %  
zachování čistoty uvnitř vozidla136,25 %6,25 %  

Graf

7. Znáte příslušné ustanovení zákona o silničním provozu týkající se přepravy psa (tedy, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, známotázka č. 8, ne, neznámotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, znám11253,85 %53,85 %  
ne, neznám9646,15 %46,15 %  

Graf

8. Domníváte se, že výše uvedené ustanovení dodržujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pokaždé5246,43 %25 %  
spíše ano3833,93 %18,27 %  
ne, psa nechávám volně119,82 %5,29 %  
spíše ne119,82 %5,29 %  

Graf

9. Víte, jaký hrozí správní trest (dříve sankce) v případě porušení tohoto ustanovení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5650 %26,92 %  
ano4136,61 %19,71 %  
nezajímá mě to1513,39 %7,21 %  

Graf

10. Stala se Vám někdy dopravní nehoda při přepravě psa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20096,15 %96,15 %  
ano83,85 %3,85 %  

Graf

11. Pokud ano, byl pes zabezpečen nějakým zádržným systémem a došlo při dopravní nehodě ke zranění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pes byl zabezpečen, cestujícím ani psovi se nic nestalo450 %1,92 %  
pes nebyl zabezpečen, nikomu se nic nestalo337,5 %1,44 %  
pes byl zabezpečen, někdo z cestujících byl zraněn, pes ne112,5 %0,48 %  

Graf

12. Stalo se Vám, že při policejní kontrole vozidla se policie zabývala i způsobem přepravy psa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy17182,21 %82,21 %  
ano, vše bylo v pořádku2612,5 %12,5 %  
ano, policie věc řešila "domluvou" a doporučila vhodnější způsob přepravy115,29 %5,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jak psa ve vozidle převážíte?

 • odpověď zcela volně ve vozidle nebo zavazadlovém prostoru:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, psa nechávám volně na otázku 8. Domníváte se, že výše uvedené ustanovení dodržujete?

7. Znáte příslušné ustanovení zákona o silničním provozu týkající se přepravy psa (tedy, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích)?

 • odpověď ano, znám:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, pokaždé na otázku 8. Domníváte se, že výše uvedené ustanovení dodržujete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, psa nechávám volně na otázku 8. Domníváte se, že výše uvedené ustanovení dodržujete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 8. Domníváte se, že výše uvedené ustanovení dodržujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 8. Domníváte se, že výše uvedené ustanovení dodržujete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Víte, jaký hrozí správní trest (dříve sankce) v případě porušení tohoto ustanovení?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Víte, jaký hrozí správní trest (dříve sankce) v případě porušení tohoto ustanovení?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezajímá mě to na otázku 9. Víte, jaký hrozí správní trest (dříve sankce) v případě porušení tohoto ustanovení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk je:

3. Jaká je velikost Vašeho psa:

4. Jak často přepravujete psa osobním vozidlem?

5. Jak psa ve vozidle převážíte?

6. Co Vás ovlivnilo při volbě způsobu přepravování psa?

7. Znáte příslušné ustanovení zákona o silničním provozu týkající se přepravy psa (tedy, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích)?

8. Domníváte se, že výše uvedené ustanovení dodržujete?

9. Víte, jaký hrozí správní trest (dříve sankce) v případě porušení tohoto ustanovení?

10. Stala se Vám někdy dopravní nehoda při přepravě psa?

12. Stalo se Vám, že při policejní kontrole vozidla se policie zabývala i způsobem přepravy psa?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk je:

3. Jaká je velikost Vašeho psa:

4. Jak často přepravujete psa osobním vozidlem?

5. Jak psa ve vozidle převážíte?

6. Co Vás ovlivnilo při volbě způsobu přepravování psa?

7. Znáte příslušné ustanovení zákona o silničním provozu týkající se přepravy psa (tedy, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích)?

8. Domníváte se, že výše uvedené ustanovení dodržujete?

9. Víte, jaký hrozí správní trest (dříve sankce) v případě porušení tohoto ustanovení?

10. Stala se Vám někdy dopravní nehoda při přepravě psa?

12. Stalo se Vám, že při policejní kontrole vozidla se policie zabývala i způsobem přepravy psa?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kosová, M.bezpečná přeprava psů (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://bezpecna-preprava-psu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.