Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kancelářské budově

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kancelářské budově

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Čeček
Šetření:16. 06. 2011 - 04. 07. 2011
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jde o dotazník do školní práce, která se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5064,1 %64,1 %  
Muž2835,9 %35,9 %  

Graf

2. Absolvovali jste školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? (dále jen BOZP)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou, při nástupu do práce4051,28 %51,28 %  
Pravidelně2633,33 %33,33 %  
Nikdy1215,38 %15,38 %  

Graf

3. Počet zaměstnanců na pracovišti ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 252329,49 %29,49 %  
Do 502228,21 %28,21 %  
Nad 1002025,64 %25,64 %  
Do 1001316,67 %16,67 %  

Graf

4. Jsou ve vaší společnosti všem dostupné vnitřní předpisy BOZP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano a vím, kde je najít3848,72 %48,72 %  
Ano a nevím, kde je najít3443,59 %43,59 %  
Ne67,69 %7,69 %  

Graf

5. Je u vás ve firmě někdo kdo se stará o informace a školení BOZP? Víte kdo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, přesně vím kdo3950 %50 %  
Ano, ale nevím kdo2025,64 %25,64 %  
Ne1012,82 %12,82 %  
BOZP zajišťuje externí společnost911,54 %11,54 %  

Graf

6. Byli jste seznámeni s umístěním hasicích přístrojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3747,44 %47,44 %  
Ne2430,77 %30,77 %  
Nepamatuji si, ale spíše ano1114,1 %14,1 %  
Nepamatuji si, ale spíše ne67,69 %7,69 %  

Graf

7. Pracovní úvazek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plný5266,67 %66,67 %  
Částečný1721,79 %21,79 %  
Krátkodobá brigáda911,54 %11,54 %  

Graf

8. Když se zamyslíte, víte, kde je uložen k vám nejbližší hasiící přístroj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3646,15 %46,15 %  
Ano, ale nejsem si jist, zda je nejbližší2532,05 %32,05 %  
Ne1721,79 %21,79 %  

Graf

9. Byli jste informováni o umístění únikových východů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4658,97 %58,97 %  
Ne1823,08 %23,08 %  
Nepamatuji si, ale spíše ano1012,82 %12,82 %  
Nepamatuji si, ale spíše ne45,13 %5,13 %  

Graf

10. Víte, kde je k vám nejbližší únikový východ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6178,21 %78,21 %  
Ano, ale nejsem si jist, zda je nejbližší1012,82 %12,82 %  
Ne78,97 %8,97 %  

Graf

11. Byli jste informováni o zákazu kouření na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5975,64 %75,64 %  
Ne1620,51 %20,51 %  
Nepamatuji si, ale spíše ano33,85 %3,85 %  

Graf

12. Máte předpis, který zakazuje kouřit venku v blízkosti pracoviště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4962,82 %62,82 %  
Ano1417,95 %17,95 %  
Nepamatuji si, ale spíše ne911,54 %11,54 %  
Nepamatuji si, ale spíše ano67,69 %7,69 %  

Graf

13. Kouříte v pracovní době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7292,31 %92,31 %  
ano67,69 %7,69 %  

Graf

14. Byli jste seznámeni se zákazem pití alkoholu v pracovní době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4658,97 %58,97 %  
Ne, to je snad každému jasné2734,62 %34,62 %  
Ne, o tom nic nevím56,41 %6,41 %  

Graf

15. Víte, kde jsou ve firmě uloženy prostředky první pomoci? (Lékárnička, léky, obvazy apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4253,85 %53,85 %  
Nejsem si jist, ale vím za kým jít v případě nehody2734,62 %34,62 %  
Nejsem si jist, ani nevím za kým jít v případě nehody810,26 %10,26 %  
Žádné takové nemáme11,28 %1,28 %  

Graf

16. Museli jste zaměstnavateli dokládat váš zdravotdní stav na základě lékařské prohlídky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4152,56 %52,56 %  
Ano3747,44 %47,44 %  

Graf

17. V případě, že ano, proplatil vám zaměstnavatel náklady na tuto prohlídku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2853,85 %35,9 %  
Ne2344,23 %29,49 %  
Podílel se jistým procentem11,92 %1,28 %  

Graf

18. Pořádá zaměstnavatel nebo správce budovy pravidelný cvičný poplach pro případ požáru nebo jiné katastrofy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3544,87 %44,87 %  
Ano3139,74 %39,74 %  
Jsem ve firmě příliš krátce, ale myslím, že ne67,69 %7,69 %  
Jsem ve firmě příliš krátce, ale myslím, že ano67,69 %7,69 %  

Graf

19. Byli jste seznámeni se správnou manipulací a zacházení s elektrickými zařízeními? (kopírky apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4152,56 %52,56 %  
Ano3747,44 %47,44 %  

Graf

20. Máte povinnost oznamovat váš pracovní úraz nebo úraz jiné osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5773,08 %73,08 %  
O tom nic nevím1924,36 %24,36 %  
Ne22,56 %2,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

16. Museli jste zaměstnavateli dokládat váš zdravotdní stav na základě lékařské prohlídky?

  • odpověď Ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. V případě, že ano, proplatil vám zaměstnavatel náklady na tuto prohlídku?
  • odpověď Ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 2. Absolvovali jste školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? (dále jen BOZP)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Absolvovali jste školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? (dále jen BOZP)

3. Počet zaměstnanců na pracovišti ve společnosti?

4. Jsou ve vaší společnosti všem dostupné vnitřní předpisy BOZP?

5. Je u vás ve firmě někdo kdo se stará o informace a školení BOZP? Víte kdo?

6. Byli jste seznámeni s umístěním hasicích přístrojů?

7. Pracovní úvazek

8. Když se zamyslíte, víte, kde je uložen k vám nejbližší hasiící přístroj?

9. Byli jste informováni o umístění únikových východů?

10. Víte, kde je k vám nejbližší únikový východ?

11. Byli jste informováni o zákazu kouření na pracovišti?

12. Máte předpis, který zakazuje kouřit venku v blízkosti pracoviště?

13. Kouříte v pracovní době?

14. Byli jste seznámeni se zákazem pití alkoholu v pracovní době?

15. Víte, kde jsou ve firmě uloženy prostředky první pomoci? (Lékárnička, léky, obvazy apod.)

16. Museli jste zaměstnavateli dokládat váš zdravotdní stav na základě lékařské prohlídky?

17. V případě, že ano, proplatil vám zaměstnavatel náklady na tuto prohlídku?

18. Pořádá zaměstnavatel nebo správce budovy pravidelný cvičný poplach pro případ požáru nebo jiné katastrofy?

19. Byli jste seznámeni se správnou manipulací a zacházení s elektrickými zařízeními? (kopírky apod.)

20. Máte povinnost oznamovat váš pracovní úraz nebo úraz jiné osoby?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Absolvovali jste školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? (dále jen BOZP)

3. Počet zaměstnanců na pracovišti ve společnosti?

4. Jsou ve vaší společnosti všem dostupné vnitřní předpisy BOZP?

5. Je u vás ve firmě někdo kdo se stará o informace a školení BOZP? Víte kdo?

6. Byli jste seznámeni s umístěním hasicích přístrojů?

7. Pracovní úvazek

8. Když se zamyslíte, víte, kde je uložen k vám nejbližší hasiící přístroj?

9. Byli jste informováni o umístění únikových východů?

10. Víte, kde je k vám nejbližší únikový východ?

11. Byli jste informováni o zákazu kouření na pracovišti?

12. Máte předpis, který zakazuje kouřit venku v blízkosti pracoviště?

13. Kouříte v pracovní době?

14. Byli jste seznámeni se zákazem pití alkoholu v pracovní době?

15. Víte, kde jsou ve firmě uloženy prostředky první pomoci? (Lékárnička, léky, obvazy apod.)

16. Museli jste zaměstnavateli dokládat váš zdravotdní stav na základě lékařské prohlídky?

17. V případě, že ano, proplatil vám zaměstnavatel náklady na tuto prohlídku?

18. Pořádá zaměstnavatel nebo správce budovy pravidelný cvičný poplach pro případ požáru nebo jiné katastrofy?

19. Byli jste seznámeni se správnou manipulací a zacházení s elektrickými zařízeními? (kopírky apod.)

20. Máte povinnost oznamovat váš pracovní úraz nebo úraz jiné osoby?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čeček, M.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kancelářské budově (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://bezpecnost-a-ochrana-zdravi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.