Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost jaderných elektráren

Bezpečnost jaderných elektráren

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Černý
Šetření:19. 01. 2015 - 02. 02. 2015
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:65,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento krátký dotazník si klade za cíl ověřit povědomí o zabezpečení jaderných elektráren ve světle události havárie japonské jaderné elektrárny Fukušina-Daiči. Děkuji za jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Kdy došlo k havárii v japonské Fukušimě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20113589,74 %89,74 %  
2009410,26 %10,26 %  

Graf

2. Jaké byly příčiny havárie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tsunami3179,49 %79,49 %  
zemětřesení1846,15 %46,15 %  
selhání technologie820,51 %20,51 %  
selhání lidského faktoru512,82 %12,82 %  
uragán410,26 %10,26 %  

Graf

3. Jaké byly následky havárie JE Fukušina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celosvětová diskuze o bezpečnosti jaderných elektráren3487,18 %87,18 %  
kontaminace mořské vody radioaktivitou2974,36 %74,36 %  
zamoření nejbližšího okolí elektrárny2871,79 %71,79 %  
únik radiace 100 km od elektrárny1333,33 %33,33 %  
zvýšení rakovinných onemocnění v Japonsku1230,77 %30,77 %  
zavření 30% jaderných elektráren v Evropě, USA a Číně820,51 %20,51 %  

Graf

4. Která byla nejhorší radiační havárie v Evropě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
havárie v Černobylu (1986)39100 %100 %  

Graf

5. Kolik je na světě provozovaných jaderných elektráren?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4002051,28 %51,28 %  
800923,08 %23,08 %  
150820,51 %20,51 %  
5025,13 %5,13 %  

Graf

6. Které jaderné elektrárny v ČR znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektrárna Dukovany3897,44 %97,44 %  
elektrárna Temelín3897,44 %97,44 %  
elektrárna Bohunice37,69 %7,69 %  
elektrárna Dětmarovice25,13 %5,13 %  
elektrárna Prunéřov25,13 %5,13 %  

Graf

7. Jak jsou chráněny české jaderné elektrárny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 stupni technologické ochrany3692,31 %92,31 %  
vnějším havarijním plánem1846,15 %46,15 %  
zónou havarijního plánování1538,46 %38,46 %  
policií ČR410,26 %10,26 %  

Graf

8. Které hrozby byly zohledněny v zátěžových testech jaderných elektráren po 2011?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zemětřesení, srážky, vítr, sníh3897,44 %97,44 %  
výpadek elektrického napájení2153,85 %53,85 %  
výpadek odvodu tepla1846,15 %46,15 %  
výpadek kamerového systému615,38 %15,38 %  

Graf

9. Jaká opatření ze zátěžových testů už byla přijata?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zodolnění pláště kontejnmentu2153,85 %53,85 %  
mobilní dieselgenerátory1948,72 %48,72 %  
nouzové únikové tunely1435,9 %35,9 %  
doplnění likvidace vodíku1025,64 %25,64 %  
vybavení operátorů satelitními telefony615,38 %15,38 %  

Graf

10. Kdo kontroluje jadernou bezpečnost v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SÚJB3384,62 %84,62 %  
SÚRO37,69 %7,69 %  
MPSV25,13 %5,13 %  
MPO12,56 %2,56 %  

Graf

11. Co je to vnější havarijní plán jaderné elektrárny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dokument popisující opatření k omezení následků havárie jaderné elektrárny2871,79 %71,79 %  
dokument popisující preventivní kroky k zabránění havárii jaderné elektrárny923,08 %23,08 %  
dokument popisující havarijní cvičení na jaderné elektrárně25,13 %5,13 %  

Graf

12. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2153,85 %53,85 %  
muž1846,15 %46,15 %  

Graf

13. Je Vám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let1846,15 %46,15 %  
31-40 let1025,64 %25,64 %  
41-50 let717,95 %17,95 %  
pod 20 let37,69 %7,69 %  
nad 60 let12,56 %2,56 %  

Graf

14. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2051,28 %51,28 %  
středoškolské1641,03 %41,03 %  
základní37,69 %7,69 %  

Graf

15. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský kraj a Praha1846,15 %46,15 %  
Jihomoravský kraj923,08 %23,08 %  
Severomoravský kraj615,38 %15,38 %  
Západočeský kraj410,26 %10,26 %  
Severočeský kraj25,13 %5,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Černý, P.Bezpečnost jaderných elektráren (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://bezpecnost-jadernych-elektra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.